Думата като част на речта. Обобщение

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ДУМАТА КАТО ЧАСТ НА РЕЧТА ОБОБЩЕНИЕ

Slide 2: 

Проверка на домашната работа Пчелите на разузнаване Настъпи пролетта. Слънцето разтопи снега в нивите. В полето поникна яркозелена тревица. Пъпките на дърветата се разтвориха и пуснаха малки листенца. Ето, че се пробуди и пчелицата от своя зимен сън. Почисти очичките си с мъхнатите си лапички. Разбуди другарките си. Те погледнаха нетърпеливо през прозорчето.

Slide 3: 

Какво ли ще видят през прозорчето? Къщички на думите

Slide 4: 

ДУМА Съществително име Прилагателно име Глагол Лично местоимение ИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА лице число лице число време род число род число

Slide 5: 

лични местоимения прилагателни имена съществителни имена глаголи

На работа, неуморни пчелички!В екипи ще се трудят всички! : 

На работа, неуморни пчелички!В екипи ще се трудят всички! Думите от текста посетете. В къщичката им ги приберете! По признаците ги определете! А после поиграйте си със тях! Верижки съставете. Групирайте ги пак. По число ги подредете. Забавлявайте се и творете!

Slide 7: 

I ЕКИП Звукова верижка Описание на играта: С последната буква от първото съществително име запишете нова дума. Последната и буква става първа в следващата нова дума и т. н. Всеки от екипа следи своя ред и предлага дума. Запишете верижката тук! …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. съществителни имена …………………………………………………………………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ед. ч. мн. ч.

Slide 8: 

пчелите разузнаване пролетта слънцето снега нивите полето пъпките дърветата листенца пчелицата сън очичките лапички другарките прозорчето съществителни имена Проверка: Всички са си у дома!

Slide 9: 

II ЕКИП ГЛАГОЛИ Напишете глаголите с представка. Сричкова верижка Описание на играта: Последната сричка на първия глагол става първа в новата дума, която ще запишете. Всеки ученик от екипа следи своя ред и предлага глагол. Например: на-стъ-пи, пи-ру-ва, ва-…………………………………………………………………………………………. .………..………….………………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Slide 10: 

Проверка: настъпи разтопи поникна се разтвориха пуснаха се пробуди почисти разбуди погледнаха Тук са всички глаголи!

Slide 11: 

III ЕКИП прилагателни имена …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Верижка от думи Описание на играта: Последната дума от последното изречение става първа във всяко ново изречение. Всеки участник от екипа следи реда и записва свое изречение. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... Кое от прилагателните имена е сложна дума? …………………………………………… Кое от прилагателните имена не може да се степенува? Напишете словосъчетание с него. ……………………………………………………………………………………………………….

Slide 12: 

прилагателни имена яркозелена малки зимен мъхнати Кое от прилагателните имена е сложна дума? яркозелена Кое от прилагателните имена не може да се степенува? Напишете словосъчетание с него. зимен зимен сън Проверка: БРАВО!

Slide 13: 

Кое от личните местоимения е останало само в къщичката? Помогнете му да намери останалите си приятели. лични местоимения Ако вече сте открили всички негови приятели, лесно ще напишете с тях формите на спомагателния глагол СЪМ. ЗАДАЧИ ЗА ВСИЧКИ

Slide 14: 

лични местоимения ед. ч. 1 л. аз 2 л. ти 3 л. той тя то мн. ч. ние вие те аз съм ти си той тя е то ние сме вие сте те са те пРОВЕРКА

Slide 15: 

БРАВО! Изготвил: Таня Атанасова - начален учител НБУ “Михаил Лъкатник” – гр. Бургас

authorStream Live Help