Báo giá cống + bó vỉa + gạch

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SINH VẬT CẢNH CƯỜNG ĐỨC Địa chỉ: An Hồng - An Dương – Hải Phòng Điện thoại: 031.3594635 - 0904.294663 – Fax: 031.3594636 BẢNG BÁO GIÁ Kính gửi: QUÝ CÔNG TY Địa chỉ: ................................................................................................ Công ty CPTM Sinh vật cảnh Cường Đức xin gửi đến Quý Công ty bảng báo giá như sau: STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá VN§ Thành tiền VN§ A B C 1 2 31x2 1 Cống tròn thủ công D300 có cốt Chiếc 01 180.000 180.000 2 Cống tròn thủ công D300 không cốt Chiếc 01 150.000 150.000 3 Cống tròn thủ công D400 có cốt Chiếc 01 250.000 250.000 4 Cống tròn thủ công D400 không cốt Chiếc 01 180.000 180.000 5 Cống tròn thủ công D600 có cốt Chiếc 01 450.000 450.000 6 Cống tròn thủ công D600 không cốt Chiếc 01 380.000 380.000 7 Cống tròn thủ công D800 có cốt Chiếc 01 550.000 550.000 8 Cống tròn thủ công D800 không cốt Chiếc 01 480.000 480.000 11 Gạch Ziczac màu xi măng M 2 01 85.000 85.000 12 Bó vỉa 18x22x100 Md 01 60.000 60.000 Tổng Bằng chữ : ............................................................................. Ghi chú: Báo giá trên có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập. Chưa bao gồm thuế GTGT. Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến tận công trình . Chúng tôi tin tưởng rằng báo giá này sẽ đáp ứng được các yêu cầu mà Quý Công ty đưa ra và chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ Quý Công ty trong thời gian tới . Hải Phòng ngày 04 tháng 07 năm 2014

authorStream Live Help