Εγκατάσταση και Διαχείριση moodle στο ΠΣΔ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Εγκατάσταση και Διαχείριση moodle στο ΠΣΔ:

Σοφία Μουγιάκου mougiakou@gmail.com Εγκατάσταση και Διαχείριση moodle στο ΠΣΔ

Περιεχόμενα – 1ο Μέρος:

Περιεχόμενα – 1 ο Μέρος Ορισμοί Εγκατάσταση Δημιουργία Βάσης στο ΠΣΔ. Ανάκτηση πακέτου moodle . Μεταφορά των αρχείων εγκατάστασης του Moodle στο Π.Σ.Δ. (π . χ . με Filezilla) . Εγκατάσταση του Moodle στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αρχικές ρυθμίσεις Επιλογή γλώσσας. Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων. Ορισμός του λογαριασμόυ του διαχειριστή. Ρυθμίσεις πρώτης σελίδας. Ρυθμίσεις τρόπου εγγραφής χρηστών. Δημιουργία κατηγορίας μαθημάτων. Δημιουργία μαθήματος. Εισαγωγή χρήστη και enroll χρήστη με μάθημα. Μαζική εισαγωγή χρηστών. Self Enrollment. Επιλογές εμφάνισης - Θέματα και αρθρώματα blocks. Διαμόρφωση Μενού.

Περιεχόμενα - 2ο μέρος:

Περιεχόμενα - 2 ο μέρος Ενεργοποίηση επεξεργασίας. Προσθήκη πηγής πληροφοριών Ετικέτα Σελίδα Πηγή Πληροφοριών Προσθήκη δραστηριότητας SCORM Εργασίες Προηγμένη αποστολή αρχείων Online κείμενο Παρακολούθηση αποτε-λεσμάτων δραστηριότητας SCORM . Έλεγχος εργασιών. Τράπεζα Ερωτήσεων Ερωτήσεις Πολλαπλης Επιλογής Ερωτήσεις σωστού/λάθους Ερωτήσεις σύντομης απάντησης Ερωτήσεις ενσωματωμένων απαντήσεων Δημιουργία Κουίζ Παρακολούθηση βαθμολογίας κουίζ. Μηνύματα. Αναφορές. Εμπειρία χρήσης.

Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning):

Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) Η έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) είναι αρκετά γενική και περικλείει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης από απόσταση, η οποία χρησιμοποιεί τους πόρους του διαδικτύου ή, γενικότερα, τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Διακρίνεται σε Σύγχρονη και Ασύγχρονη .

Σύγχρονη εκπαίδευση:

Σύγχρονη εκπαίδευση Απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εισηγητών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνεται σε ''πραγματικό χρόνο'‘. Η ταυτόχρονη εμπλοκή μπορεί να επιτευχθεί είτε με το να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (τάξη κλπ.) είτε με το να είναι διασυνδεδεμένοι μέσω δικτύου, που επιτρέπει audio ή/και video conference. Υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων, και ηλεκτρονικού μαυροπίνακα.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση :

Ασύγχρονη Εκπαίδευση Δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών. Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από την σύγχρονη.

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment):

Moodle  (Modular Object Oriented D ynamic Learning Environment) E ίναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου ( Course Management System ). Είναι ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης . Μέχρι στιγμής έχει περισσότερους από 200.000 εγγεγραμμένους χρήστες και διατίθεται μεταφρασμένο σε περισσότερες από 75 γλώσσες. Το όνομα Moodle είναι ακρωνύμο του Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Αρθρωτό Αντικειμενοστραφές Δυναμικό Μαθησιακό Περιβάλλον).

Οδηγίες εγκατάστασης moodle στο ΠΣΔ:

Οδηγίες εγκατάστασης moodle στο ΠΣΔ Αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση υπάρχουν στις παρακάτω πηγές: http://blogs.sch.gr/moodle/archives/142 στο wiki του Δημοτικού Σχλείου Άδελε Στην παρουσίαση του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου

Βασικά βήματα εγκατάστασης:

Βασικά βήματα εγκατάστασης Δημιουργία & Ενεργοποίηση της Βάσης Δεδομένων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Ανάκτηση του Moodle από το διαδίκτυο Μεταφορά των αρχείων εγκατάστασης του Moodle στο Π.Σ.Δ. (π . χ . με Filezilla) Εγκατάσταση του Moodle στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Μεταφόρτωση του moodle:

Μεταφόρτωση του moodle Κατεβάζουμε το αρχείο με την κατάλληλη έκδοση του moodle από τη διεύθυνση http://download.moodle.org Αποσυμπιέζουμε το αρχείο που καταβάσαμε Με ftp ή με filezilla δημιουργούμε στο δικτυακό μας τόπο ένα φάκελο moodledata A ντιγράφουμε το φάκελο moodle στο δικτυακό μας τόπο

Εγκατάσταση moodle και αρχικές ρυθμίσεις:

Εγκατάσταση moodle και αρχικές ρυθμίσεις Πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται το moodle (πχ. http://users.sch.gr/mougiakou/moodle ) Επιλέγουμε γλώσσα Ρυθμίζουμε τη βάση μας Ολοκληρώνουμε τις οδηγίες εγκατάστασης Ορίζουμε το λογαριασμό του διαχειριστή

PowerPoint Presentation:

E νεργοποιημένο το Self Registration

Απενεργοποιημένο το Self Registration:

Απενεργοποιημένο το Self Registration

Προσθήκη μαθήματος:

Προσθήκη μαθήματος Μπορώ να προσθέσω ένα μάθημα εκτός κατηγοριών (Ετερόκλητα) ή να δημιουργήσω μια κατηγορία μαθημάτων και να το προσθέσω σε αυτή Παράδειγματα: Κατηγορία μαθημάτων Πληροφορική και προσθέτω το μάθημα Α Γυμνασίου, Β Γυμνασίου, Γ Γυμνασίου ή Κατηγορία μαθημάτων Α Γυμνασίου, Β Γυμνασίου, Γ Γυμνασίου και μαθήματα Πληροφορική, Μαθηματικά, Αρχαία κλπ

Προσθήκη/τροποποίηση μαθημάτων Δημιουργία Κατηγορίας μαθημάτων:

Προσθήκη/τροποποίηση μαθημάτων Δημιουργία Κατηγορίας μαθημάτων

Παράδειγμα 1:

Παράδειγμα 1

PowerPoint Presentation:

Παράδειγμα 2

Δημιουργία μαθήματος εκτός κατηγοριών (Ετερόκλητα):

Δημιουργία μαθήματος εκτός κατηγοριών (Ετερόκλητα)

Εισαγωγή χρηστών:

Εισαγωγή χρηστών Self registration (καλό είναι να αποφεύγεται λόγω δυνατότητας εγγραφής spammer ) Προσθήκη χρήστη (έναν-έναν από Διαχειριστής του Ιστοχώρου – Χρήστες – Προσθήκη νέου χρήστη). Μαζική εισαγωγή χρηστών . Οι χρήστες εισάγονται μαζικά από csv file που περιέχει τουλάχιστον τα πεδία: username, firstname, lastname, email .

Self Registration:

Self Registration

Προσθήκη χρήστη (ένα-ένα):

Προσθήκη χρήστη (ένα-ένα)

Μαζική εισαγωγή χρηστών από αρχείο CSV:

Μαζική εισαγωγή χρηστών από αρχείο CSV

Μαζική εισαγωγή χρηστών από αρχείο CSV:

Μαζική εισαγωγή χρηστών από αρχείο CSV

PowerPoint Presentation:

Μαζική εισαγωγή χρηστών από αρχείο CSV

Enroll Users:

Enroll Users Σε κάθε μάθημα θα πρέπει να εμπλέξουμε τους χρήστες, δίνοντάς τους τον κατάλληλο ρόλο πχ. Διδάσκοντας, σπουδαστής κλπ. Θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους ένας χρήστης μπορεί να εμπλακεί με ένα μάθημα Manual Enrollment ( όπου ο Διδάσκων επιλέγει τους χρήστες που θα εμπλακούν και τον ρόλο τους) Self Enrollment (όπου ο χρήστης εμπλέκεται μόνος του στο μάθημα με το ρόλο του σπουδαστή)

PowerPoint Presentation:

Για να ενεργοποιήσουμε το Self Enrollment ανοίγουμε το ματάκι.

Δοκιμή Self Enrollment Συνδέομαι με λογαριασμό μαθητή:

Δοκιμή Self Enrollment Συνδέομαι με λογαριασμό μαθητή

PowerPoint Presentation:

Δοκιμή Self Enrollment Συνδέομαι με λογαριασμό μαθητή

Διαμόρφωση εμφάνισης:

Διαμόρφωση εμφάνισης Επιλογή Θέματος Block Εισαγωγή εικόνας, κειμένου κλπ.

Από την Εμφάνιση, επιλέγω το θέμα που μου αρέσει:

Από την Εμφάνιση, επιλέγω το θέμα που μου αρέσει

Προσθήκη ενότητας θέματος στην αρχική σελίδα:

Προσθήκη ενότητας θέματος στην αρχική σελίδα

Προσθήκη εικόνας, κειμένου, αρχείου:

Προσθήκη εικόνας, κειμένου, αρχείου

Προσθήκη πλαισίου:

Προσθήκη πλαισίου Στην αρχική σελίδα επιλέγω Ρυθμίσεις αρχικής σελίδας. Πατάω Ενεργοποίηση Επεξεργασίας και εμφανίζεται το block Προσθήκη πλαισίου. Επιλέγω τον τύπο του πλαισίου που θέλω να προσθέσω, από μια μεγάλη ποικιλία επιλογών (συνήθως επιλέγω HTML )

Διαμόρφωση Μενού:

Διαμόρφωση Μενού Menu items Moodle community|http://moodle.org -Moodle free support|http://moodle.org/support -Moodle development| http://moodle.org/development --Moodle Tracker|http://tracker.moodle.org --Moodle Docs|http://docs.moodle.org -Moodle News|http://moodle.org/news Το πρώτο τμήμα είναι το όνομα του menu item και το δεύτερο (μετά το | ) είναι η διεύθυνση του. Αν θέλουμε να φτιάξουμε υπομενού πολύ απλά ξεκινάμε με παύλα (-) και αν θέλουμε και δεύτερο επίπεδο υπομενού ξεκινάμε με 2 παύλες (- -).

Menu Items:

Menu Items

Στοιχεία Μαθήματος:

Στοιχεία Μαθήματος Πατάω Ενεργοποίηση Επεξεργασίας Κατηγορίες: Πηγές Πληροφοριών Ετικέτα Σελίδα Αρχείο (πχ αρχείο pdf, word κλπ) Δραστηριότητες SCORM Εργασίες Προηγμένη αποστολή αρχείων Online κείμενο Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης Κουίζ

PowerPoint Presentation:

Στοιχεία Μαθήματος

Διαφορά Πηγής πληροφοριών και Δραστηριότητας:

Διαφορά Πηγής πληροφοριών και Δραστηριότητας Πηγή πληροφοριών Ό,τι προσθέτουμε με τη μορφή πηγής πληροφοριών δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το είδαν οι μαθητές μας. Δεν υπάρχει καταγραφή των κινήσεων στις αναφορές για τις Πηγές Πληροφοριών Δραστηριότητα Με τη δραστηριότητα, υπάρχει καταγραφή των κινήσεων των μαθητών μας. Μπορούμε δηλαδή να δούμε από τις αναφορές αν ένας μαθητής μας συμμετείχε σε κάποια δραστηριότητα. Αν η δραστηριότητα είναι εργασία τότε μπορούμε να δούμε ακριβώς τι απάντησε και να τον βαθμολογήσουμε ή να του κάνουμε παρατηρήσεις για να διορθώσει την απάντησή του. Αν η δραστηριότητα είναι online ασκήσεις είτε σε μορφή SCORM είτε σε μορφή κουίζ του moodle μπορούμε να δούμε ακριβώς τι βαθμό πήρε και πού έκανε λάθος.

Ετικέτα:

Ετικέτα Χρήση: Για να προσθέσουμε μια επικεφαλίδα πχ. Σημειώσεις, Ασκήσεις, Δραστηριότητες για να προσθέσουμε ένα κείμενο με υπερσύνδεσμο σε μια δραστηριότητα του εμπλουτισμένου βιβλίου Για να γράψουμε την ετικέτα χρησιμοποιούμε τον HTML editor οπότε θα μπορούσαμε να προσθέσουμε επίσης εικόνες, υπερσυνδέσμους, βίντεο ή κώδικα HTML.

PowerPoint Presentation:

Ετικέτα

Σελίδα :

Σελίδα Χρήση: Π.χ. για να ενσωματώσουμε ένα παιχνίδι από την κοινότητα του Scratch Να φτιάξουμε μια σελίδα με online σημειώσεις Να ενσωματώσουμε μια δραστηριότητα από το εμπλουτισμένο βιβλίο του digitalschool και πολλά ακόμη…

Σελίδα:

Σελίδα

Παράδειγμα σελίδας:

Παράδειγμα σελίδας

Πηγή Πληροφοριών:

Πηγή Πληροφοριών Χρήση: Για να κάνω διαθέσιμο ένα αρχείο για παράδειγμα pdf, word Αυτή η επιλογή μας επιτρέπει να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα διάφορους τύπους αρχείων (σημειώσεις, παρουσιάσεις, φύλλα εργασίας κλπ). Το πώς οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση στο αρχείο εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχουμε επιλέξει. Φυσικά για να δουν οι μαθητές το αρχείο θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο λογισμικό.

Προσθήκη Πηγής Πληροφοριών:

Προσθήκη Πηγής Πληροφοριών

Επιλογές εμφάνισης:

Επιλογές εμφάνισης Αυτόματα  - Κάνει αυτόματα την καλύτερη επιλογή για το πώς θα ανοίξει το αρχείο. Embed  - Ενσωματώνει το αρχείο μέσα στη σελίδα Moodle  με επικεφαλίδες, blocks κλπ. Είναι κατάλληλο για εικόνες, βίντεο, flash animations. Force download  - Όταν ο χρήστης πατάει στο αρχείο τότε ανοίγει παράθυρο για την αποθήκευση του αρχείου. Άνοιγμα  - Το αρχείο ανοίγει σε καρτέλα του web browser χωρίς επικεφαλίδες, block κλπ του moodle. Κατάλληλο για εικόνες, αρχεία PDF, flash animation που θέλουμε να καταλάβουν ολόκληρο το παράθυρο του web browser. In pop-up   - Το ίδιο με το "Άνοιγμα" μόνο που ανοίγει νέο παράθυρο. Αν το αρχείο είναι πχ αρχείο Word ή κάποιος άλλος τύπος που δεν μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε web browser, τότε θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου για την αποθήκευση του αρχείου.

Προσθήκη Δραστηριότητας... - SCORM/AICC:

Προσθήκη Δραστηριότητας... - SCORM/AICC Με την επιλογή  Προσθήκη Δραστηριότητας... - SCORM/AICC  έχουμε τη δυνατότητα να ανεβάσουμε το πακέτο SCORM που φτιάξαμε πχ. με Hot Potatoes Έχουμε ετοιμάσει (με το The Masher του Hot Potatoes) το πακέτο SCORM (το Moodle δεν μπορεί να φτιάξει πακέτο SCORM, παρά μόνο να το παρουσιάσει). Επιλέγουμε  Προσθήκη δραστηριότητας... - SCORM/AICC.

Προσθήκη Δραστηριότητας... - SCORM/AICC:

Προσθήκη Δραστηριότητας... - SCORM/AICC Προσθέτουμε Όνομα και Περιγραφή της δραστηριότητας . Πατάμε το κουμπί Επιλέξτε ένα αρχείο ... Ανοίγει το παράθυρο File Picker Πατάω  Αναζήτηση  και ανοίγει το παράθυρο αναζήτησης στον τοπικό μας δίσκο. Βρίσκω το πακέτο SCORM και το επιλέγω. Πατάω  Ανέβασμα αυτού του αρχείου .Το αρχείο ανεβαίνει και το παράθυρο κλείνει. Αν υπάρχει πρόβλημα με το αρχείο (πχ έχω χρησιμοποιήσει περίεργους χαρακτήρες στο όνομα των αρχείων) θα βγάλει μήνυμα λάθους.

Online ασκήσεις με hotpotatoes:

Online ασκήσεις με hotpotatoes

Παρακολούθηση δραστηριότητας SCORM:

Παρακολούθηση δραστηριότητας SCORM Επιλέγω τη δραστηριότητα

Παρακολούθηση δραστηριότητας SCORM:

Παρακολούθηση δραστηριότητας SCORM Επιλέγω την καρτέλα Results

Παρακολούθηση δραστηριότητας SCORM:

Παρακολούθηση δραστηριότητας SCORM Αν στο πεδίο «Παρακολούθηση Λεπτομερειών» επιλέξω «Ναι» τότε θα δω και τους βαθμούς σε κάθε ερώτηση

Παρακολούθηση δραστηριότητας SCORM:

Παρακολούθηση δραστηριότητας SCORM

Εργασίες – online κείμενο:

Εργασίες – online κείμενο Αυτός ο τύπος εργασίας ζητά από τους μαθητές να γράψουν ένα κείμενο χρησιμοποιώντας τα σχετικά εργαλεία του HTML editor του  Moodle. Οι διδάσκοντες μπορούν έπειτα να τους βαθμολογήσουν και να προσθέτουν σχόλια ή αλλαγές. Επιλέγω  Προσθήκη δραστηριότητας... - Εργασίες - Online κείμενο.

Εργασίες – online κείμενο:

Εργασίες – online κείμενο Συμπληρώνω  Όνομα Εργασίας  και  Περιγραφή.  Στην περιγραφή μπορώ να ενσωματώσω κείμενο, εικόνες, βίντεο, δραστηριότητες από το ψηφιακό σχολείο και ό,τι άλλο χρειαστώ για να περιγράψω την εργασία. Καθορίζω (εφόσον το επιθυμώ) το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα είναι διαθέσιμη η εργασία. Επίσης εδώ μπορώ να επιλέξω αν θα επιτρέπονται οι υποβολές μετά την καταληκτική ημερομηνία Στη συνέχεια θα καθορίσουμε τα όρια της βαθμολογίας (πχ με άριστα το 100 ή με άριστα το 20 κλπ)

Εργασίες – online κείμενο:

Εργασίες – online κείμενο Ρυθμίζουμε αν θα επιτρέπεται η επανυποβολή της εργασίας. Καλό είναι επίσης να ενεργοποιήσουμε τη ρύθμιση για Αποστολή προειδοποιητικών email στους διδάσκοντες ώστε να ενημερωνόματε άμεσα όταν οι μαθητές μας έχουν αποστείλει την εργασία τους. Αποθηκεύουμε πατώντας  Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα

Έλεγχος/Διόρθωση Εργασιών online κειμένου:

Έλεγχος/Διόρθωση Εργασιών online κειμένου Πατάω «Δείτε … υποβληθείσες εργασίες»

Έλεγχος/Διόρθωση Εργασιών online κειμένου:

Έλεγχος/Διόρθωση Εργασιών online κειμένου Πατώντας πάνω στην εργασία βλέπω το κείμενο που έχει υποβάλει ο μαθητής και πατώντας επεξεργασία μπορώ να το βαθμολογήσω

Πατώντας πάνω στην εργασία, ανοίγει σε χωριστό παράθυρο:

Πατώντας πάνω στην εργασία, ανοίγει σε χωριστό παράθυρο Παρατήρηση: Οι μαθητές εξοικειώνονται αμέσως με τη χρήση του HTML editor, εισάγωντας με άνεση εικόνες, υπερσυνδέσμους, βίντεο κλπ

Πατώντας πάνω στο επεξεργασία μπορώ να βαθμολογήσω την εργασία και να εισάγω παρατηρήσεις:

Πατώντας πάνω στο επεξεργασία μπορώ να βαθμολογήσω την εργασία και να εισάγω παρατηρήσεις

PowerPoint Presentation:

Εργασίες – Προηγμένη αποστολή αρχείων Αυτός ο τύπος εργασίας επιτρέπει στον κάθε μαθητή να μεταφορτώσει ένα αρχείο ως παραδοτέο. Αυτό μπορεί να είναι ένα κείμενο από επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Microsoft Word), μια εικόνα, ένα web site, ή κάτι άλλο το οποίο ζητήσατε από τους μαθητές να υποβάλλουν. Επιλέγω  Προσθήκη δραστηριότητας... - Εργασίες - Προηγμένη αποστολή αρχείων.

Εργασίες – Προηγμένη αποστολή αρχείων:

Εργασίες – Προηγμένη αποστολή αρχείων Συμπληρώνω  Όνομα Εργασίας  και  Περιγραφή.  Στην περιγραφή μπορώ να ενσωματώσω κείμενο, εικόνες, βίντεο, δραστηριότητες από το ψηφιακό σχολείο και ό,τι άλλο χρειαστώ για να περιγράψω την εργασία. Καθορίζω (εφόσον το επιθυμώ) το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα είναι διαθέσιμη η εργασία. Επίσης εδώ μπορώ να επιλέξω αν θα επιτρέπονται οι υποβολές μετά την καταληκτική ημερομηνία Στη συνέχεια θα καθορίσουμε τα όρια της βαθμολογίας (πχ με άριστα το 100 ή με άριστα το 20 κλπ)

Εργασίες – Προηγμένη αποστολή αρχείων:

Εργασίες – Προηγμένη αποστολή αρχείων Ρυθμίζουμε το μέγιστο μέγεθος αρχείου και το πλήθος των αρχείων που θα επιτρέπεται να ανεβάζουν οι μαθητές. (Ας έχουμε υπόψη μας ό,τι ο χώρος που μας παρέχει το ΠΣΔ είναι 2GB οπότε πρέπει να έχουμε υπό έλεγχο το μέγεθος των αρχείων που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα). Καλό είναι επίσης να ενεργοποιήσουμε τη ρύθμιση για Αποστολή προειδοποιητικών email στους διδάσκοντες ώστε να ενημερωνόματε άμεσα όταν οι μαθητές μας έχουν αποστείλει την εργασία τους. Αποθηκεύουμε πατώντας  Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα

Έλεγχος/Διόρθωση Εργασιών:

Έλεγχος/Διόρθωση Εργασιών Επιλέγω την εργασία

Έλεγχος/Διόρθωση Εργασιών:

Έλεγχος/Διόρθωση Εργασιών Πατάω πάνω δεξιά: «Δείτε …. Υποβληθείσες εργασίες»

Έλεγχος/Διόρθωση Εργασιών:

Έλεγχος/Διόρθωση Εργασιών Πατώντας «Τελευταία Τροποποίηση» μπορώ να ταξινομήσω τους χρήστες έτσι ώστε να φαίνονται πάνω πάνω αυτοί που έχουν υποβάλει εργασία. Πατώντας πάνω στο αρχείο, το κατεβάζω στον υπολογιστή μου. Πατώντας Επεξεργασία μπορώ να βάλω βαθμό και σχόλιο.

Βαθμολόγηση Εργασιών:

Βαθμολόγηση Εργασιών

Τράπεζα ερωτήσεων:

Τράπεζα ερωτήσεων Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις σύντομης απάντησης Σωστό/λάθος Αντιστοίχισης Έκθεση (όχι αυτόματη βαθμολόγηση) Υπολογισμού Ενσωματωμένες απαντήσεις

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος τύπος ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής είναι δημοφιλείς ερωτήσεις, στις οποίες ο μαθητής καλείται να επιλέξει μια απάντηση από μια σειρά πιθανών απαντήσεων.  Κάθε απάντηση μπορεί να έχει κατ΄ επιλογή μια σημείωση. Εάν δεν εισαχθεί καμιά σημείωση για μια απάντηση τότε η προεπιλεγμένη σημείωση είναι "Αυτή είναι η σωστή απάντηση" ή "Αυτή είναι λάθος απάντηση" και εμφανίζεται ανάλογα με την επιλεγμένη απάντηση του μαθητή. Είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις σε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Οι διαφορετικές σωστές απαντήσεις μπορούν να δώσουν διαφορετικές σημειώσεις και να διαφέρουν ή όχι στο βαθμό (αυτό γίνεται όταν κάποιες απαντήσεις είναι πιο σωστές από άλλες). 

Δημιουργία νέας ερώτησης:

Δημιουργία νέας ερώτησης Πατάω στην Τράπεζα ερωτήσεων στα αριστερά στο block Settings Επιλέγω σε ποια κατηγορία θα ανήκει η ερώτησή μου και πατάω Δημιουργία νέας ερώτησης...

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής:

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής Επιλέγω τύπο ερώτησης Πολλαπλής Επιλογής και πατάω Επόμενο. Συμπληρώνω όνομα και κείμενο ερώτησης, τη βαθμολογία της και επιλέγω πώς αριθμούνται οι επιλογές (πχ a,b,c... η i,ii,iii... κλπ). Συμπληρώνω τις πιθανές απαντήσεις καθορίζοντας βαθμό για κάθε μία από αυτές. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να καθορίσω σωστή απάντηση, μερικώς σωστή και λάθος απάντηση. Προαιρετικά μπορώ να συμπληρώσω και το κείμενα που θα εμφανίζεται γενικά και σχόλια για κάθε απάντηση. Πατάω Αποθήκευση αλλαγών.

Ερώτηση Σωστού/Λάθους:

Ερώτηση Σωστού/Λάθους Η απάντηση σε αυτό τον τύπο της ερώτησης έχει μόνο 2 επιλογές, αλήθεια ή ψέμα. Ο μαθητής καλείται να επιλέξει ποια είναι η σωστή επιλογή. Αυτός ο τύπος της ερώτησης είναι βασικά μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής με 2 απαντήσεις. Επιλέγω τύπο ερώτησης Σωστό/Λάθος και πατάω Επόμενο Συμπληρώνω όνομα και κείμενο ερώτησης, τη βαθμολογία της και επιλέγω αν είναι Σωστή ή Λάθος. Προαιρετικά μπορώ να συμπληρώσω και το κείμενο που θα εμφανίζεται γενικά, το σχόλιο για τη σωστή και για τη λάθος απάντηση. Πατάω Αποθήκευση αλλαγών.

Ερώτηση σύντομης απάντησης:

Ερώτηση σύντομης απάντησης Ζητάται από τον μαθητή να γράψει ένα μικρό κομμάτι κειμένου. Αυτό ελέγχεται ως προς μια ή περισσότερες απαντήσεις. Οι απαντήσεις μπορεί να είναι είτε σωστές είτε λάθος. Κάθε απάντηση μπορεί να έχει κατ΄ επιλογή μια σημείωση. Εάν δεν εισαχθεί καμιά σημείωση για μια απάντηση τότε η προεπιλεγμένη σημείωση είναι "Αυτή είναι η σωστή απάντηση" ή "Αυτή είναι λάθος απάντηση" και εμφανίζεται ανάλογα με την επιλεγμένη απάντηση του μαθητή. Αν το κείμενο που έχει εισαχθεί δεν ταιρίαζει με καμιά από τις απαντήσεις τις ερώτησης τότε στο μαθητή εμφανίζεται το προεπιλεγμένο μήνυμα λάθους.

Ερωτήσεις με ενσωματωμένες απαντήσεις:

Ερωτήσεις με ενσωματωμένες απαντήσεις Οι ερωτήσεις αποτελούνται από ένα κείμενο (σε μορφή Moodle) που έχει διάφορες ενσωματωμένες απαντήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλής επιλογής, σύντομων απαντήσεων και αριθμητικών απαντήσεων. Δεν υπάρχει προς το παρόν γραφικό interface για τη δημιουργία αυτών των ερωτήσεων - πρέπει να καθορίσουμε τη μορφή της ερώτησης χρησιμοποιώντας το πλαίσιο κειμένου. Παράδειγμα: Ένα τρίγωνο που έχει όλες τις γωνίες του ίσες λέγεται {1:MC:Αμβλυγώνιο~Ισοσκελές~=Ισόπλευρο~Ορθογώνιο}. Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι {1:SA:=180} Εξήγηση: Μέσα στα άγκιστρα το πρώτο νούμερο, το 1 στο παράδειγμά μας δηλώνει τη βαθμολογία της συγκεκριμένης ερώτησης, μετά ακολουθεί : και δηλώνεται ο τύπος της ερώτησης πχ MC - Multiple Choice (Πολλαπλής Επιλογής), ενώ SA - Short Answer (Σύντομης Απάντησης). Στη συνέχεια βάζω : και ακολουθούν οι απαντήσεις οι οποίες διαχωρίζονται με ~ ενώ η σωστή απάντηση έχει μπροστά της =

Παράδειγμα ερώτησης με ενσωματωμένες απαντήσεις:

Παράδειγμα ερώτησης με ενσωματωμένες απαντήσεις

Δημιουργία Κουίζ:

Δημιουργία Κουίζ Αφού φτιάξω όσες ερωτήσεις νομίζω στην τράπεζα θεμάτων, θα κατασκευάσω το quiz το οποίο θα χρησιμοποιήσει κάποιες από αυτές ή και όλες. Διαλέγω το μάθημά στο οποίο θα προσθέσω το quiz πχ Μαθηματικά Α Γυμνασίου και πατάω στα αριστερά στο block Settings  Ενεργοποίηση Επεξεργασίας. Πηγαίνω σε κάποια ενότητα και πατάω Προσθήκη Δραστηριότητας – Κουίζ. Στην οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώνω όνομα (του Κουίζ) και πατάω Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα Πηγαίνω στην κεντρική σελίδα του μαθήματος, όπου έχει δημιουργηθεί το κουίζ. Πατάω πάνω του ώστε να επιλέξω ερωτήσεις από την τράπεζα θεμάτων.

Επιλογή ερωτήσεων από την τράπεζα ερωτήσεων:

Επιλογή ερωτήσεων από την τράπεζα ερωτήσεων Επιλέγω τις ερωτήσεις που θέλω από τα δεξιά και πατάω προσθήκη στο κουίζ (κανονικά θα έχω περισσότερες). Πατάω  Αποθήκευση  και τέλος, το κουίζ μου είναι έτοιμο.

Παράδειγμα κουίζ με 20 ερωτήσεις και περιορισμένο χρόνο:

Παράδειγμα κουίζ με 20 ερωτήσεις και περιορισμένο χρόνο

Επισκόπηση αποτελεσμάτων μαθητών στο quiz:

Επισκόπηση αποτελεσμάτων μαθητών στο quiz

Ανταλλαγή μηνυμάτων:

Ανταλλαγή μηνυμάτων Υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών της πλατφόρμας. Ένας χρήστης μπορεί να αποστείλει μήνυμα μέσω του block Συνδεδεμένοι Χρήστες ή μέσω του προφίλ του χρήστη. Ο Διαχειριστής μπορεί να αποστείλει μαζικό μήνυμα σε πλήθος χρηστών μέσω της επιλογής «Χοντρικές ενέργειες χρηστών», επιλέγοντας τους χρήστες και πατώντας Προσθήκη/Αποστολή μηνύματος. Από τη στιγμή που θα αποσταλεί ένα μήνυμα, υπάρχει μια καθυστέρηση 1-2 λεπτών μέχρι να φτάσει στον παραλήπτη. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ο Διαχειριστής μπορεί να διαβάσει όλα τα μηνύματα που ανταλλάσσονται στην πλατφόρμα. Θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί οι χρήστες για το γεγονός αυτό.

Αποστολή μηνύματος μέσω του προφίλ του χρήστη:

Αποστολή μηνύματος μέσω του προφίλ του χρήστη

Μαζική αποστολή μηνύματος:

Μαζική αποστολή μηνύματος

Ειδοποίηση μηνύματος:

Ειδοποίηση μηνύματος

Αναφορές:

Αναφορές Η πλατφόρμα παρέχει πλήρεις αναφορές για τις δραστηριότητες και τις κινήσεις των χρηστών. Μπορώ να παράγω αναφορά για συγκεκριμένη ημερομηνία, χρήστη, μάθημα, δραστηριότητα ή συνδυασμό αυτών. Στην αναφορά φαίνεται η χρονική στιγμή, το όνομα του χρήστη, η ενέργειά του και η IP του. Αν η ενέργεια είναι ανταλλαγή μηνυμάτων με άλλο χρήστη, ο διαχειριστής μπορεί να δει και το περιεχόμενο του μηνύματος. Μπορώ να εξάγω τις αναφορές σε μορφή excel ή κειμένου.

http://users.sch.gr/ladias/moodle :

http://users.sch.gr/ladias/moodle Y λικό και online μαθήματα moodle Μπορείτε να κάνετε μόνοι σας εγγραφή

http://users.sch.gr/ladias/moodle:

http://users.sch.gr/ladias/moodle

1. http://users.sch.gr/mougiakou/moodle 2. http://gym-kastell.att.sch.gr/moodle :

1. http://users.sch.gr/mougiakou/moodle 2. http://gym-kastell.att.sch.gr/moodle Υλικό για το μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου Υλικό όλων των μαθημάτων του Γυμνασίου Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς Δοκιμαστικού Χρήστη που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα

http://users.sch.gr/mougiakou/moodle :

http://users.sch.gr/mougiakou/moodle

http://gym-kastell.att.sch.gr/moodle :

http://gym-kastell.att.sch.gr/moodle

Ευχαριστώ πολύ:

Ευχαριστώ πολύ Σοφία Μουγιάκου mougiakou@gmail.com

authorStream Live Help