mua xuan mua xuan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: taivang (119 month(s) ago)

cảm ơn bạn đã quan tâm, tôi chuyên làm PPs theo các bài ca Việt, rất mong được mọi người ủng hộ và góp ý cho. sự quan tâm của bạn là nguồn động viên rất quy báu cho tôi. chúc bạn một năm mới vạn hạnh. TV

By: osonetwk (119 month(s) ago)

Cam on ban da cho doc gia co dip xem nhung hinh anh rat de thuong trong chu de VN, chu de que me cua chung ta.

Presentation Transcript

Slide 1: 

Mùa Xuân Mùa Xuân Nh?c si : Lê Qu?c Th?ng Ca si : M? Tâm vang.nguyentai@gmail.com

Slide 2: 

Hãy d?n mùa xuân oi Cho n? cu?i càng thêm trong sáng Th?m thi?t tình yêu thuong Bên b?n bè bên nh?ng em tho

Slide 3: 

M?t con gió thoáng theo xuân l?i v? Ngoài hiên tia n?ng ban mai d?u dàng Cùng theo nam tháng xa xa tr? v? M?ng mùa xuân d?n

Slide 4: 

N? hoa trên lá xôn xao nh? nh? Dòng sông êm ái trôi nhanh g?n di?u Loài chim c?t ti?ng yêu thuong m?t ngày Mùa xuân có hay

Slide 5: 

Hãy d?n mùa xuân oi Cho n? cu?i càng thêm trong sáng Th?m thi?t tình yêu thuong Bên b?n bè bên nh?ng em tho

Slide 6: 

Hãy d?n mùa xuân oi Trong n? cu?i và trong ánh m?t V?n mãi ngày xa xanh nhu t?ng ngày Bên nh?ng yêu thuong

Slide 7: 

Mùa xuân hoa n? huong thom ngào ng?t T?ng trong góc ph? trong nhau n? cu?i Và ch?n khúc hát thân thuong hi?n hòa Mùa xuân có nh? Nh?c si : Lê Qu?c Th?ng Ca si : M? Tâm

Slide 8: 

Nhìn ai dôi m?t trao nhau k? ni?m T?a nhu chi?c lá xanh xanh d?u hi?n T?ng trong con gió theo xuân tr? v? Mùa xuân có hay

Slide 9: 

Hãy d?n mùa xuân oi Cho n? cu?i càng thêm trong sáng Th?m thi?t tình yêu thuong Bên b?n bè bên nh?ng em tho

Slide 10: 

Hãy d?n mùa xuân oi Trong n? cu?i và trong ánh m?t V?n mãi ngày xa xanh nhu t?ng ngày Bên nh?ng yêu thuong

Slide 11: 

Mùa xuân th?p thoáng theo xuân g?i v? Ngoài hiên tia n?ng ban mai diu dàng Cùng theo nam tháng xa xa tr? v? M?ng mùa xuân d?n

Slide 12: 

N? hoa trên lá xôn xao nh? nh? Dòng sông êm ái trôi nhanh g?n di?u Loài chim c?t ti?ng yêu thuong m?t ngày Mùa xuân có hay

Slide 13: 

Hãy d?n mùa xuân oi Cho n? cu?i càng thêm trong sáng Th?m thi?t tình yêu thuong Bên b?n bè bên nh?ng em tho

Slide 14: 

Hãy d?n mùa xuân oi Trong n? cu?i và trong ánh m?t V?n mãi ngày xa xanh nhu t?ng ngày Bên nh?ng yêu thuong

Slide 15: 

Mùa xuân hoa n? huong thom ngào ng?t T?ng trong góc ph? trong nhau n? cu?i Và ch?n khúc hát thân thuong hi?n hòa Mùa xuân có nh?

Slide 16: 

Nhìn ai dôi m?t trao nhau k? ni?m T?a nhu chi?c lá xanh xanh d?u hi?n T?ng trong con gió theo xuân tr? v? Mùa xuân có hay

Slide 17: 

Hãy d?n mùa xuân oi Cho n? cu?i càng thêm trong sáng Th?m thi?t tình yêu thuong Bên b?n bè bên nh?ng em tho

Slide 18: 

Hãy d?n mùa xuân oi Trong n? cu?i và trong ánh m?t V?n mãi ngày xa xanh nhu t?ng ngày Bên nh?ng yêu thuong

Slide 19: 

Hãy d?n mùa xuân oi Cho n? cu?i càng thêm trong sáng Th?m thi?t tình yêu thuong Bên b?n bè bên nh?ng em tho

Slide 20: 

Hãy d?n mùa xuân oi Trong n? cu?i và trong ánh m?t V?n mãi ngày xa xanh nhu t?ng ngày Bên nh?ng yêu thuong Nh?c si : Lê Qu?c Th?ng Ca si : M? Tâm

authorStream Live Help