Ca dao đầu đời

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

dân ca

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ca dao Ð?u Ð?i Nh?c si Thanh Son  Th? hi?n Huong Lan PPs vang.nguyentai@gmail.com

Slide 2: 

Anh có nh? bài ca dao d?u d?i Bên chi?c võng m? ru ?u o h? Hàng d?a xanh chen mình bên nuong dâu Sông dài quê nghèo qu?n quýt v?i nhau

Slide 3: 

Em dã l?n d?n trên quê huong mình Trong chi?c áo bà ba du?m th?m tình Ng?t ngào nhu huong m? non sáng s?m Xa m?y xa thuong h?t g?o thom

Slide 4: 

Bao nam r?i t? lúc anh di M? trông ch? anh hoài mà không th?y Mâm com chi?u bên mái tranh xiêuCon nu?c lên nghe ti?ng bìm b?p kêu chi?u

Slide 5: 

Thuong dôi mái chèo khua dêm trang m? Thuong ai v?n t?ng dêm dêm ngóng ch?Còn l?i dây câu hò h?n nam xua Nay dòng sông bu?n heo hút gió mua

Slide 6: 

Anh có nh? l?i quê huong d?m dàTrong bao tháng ngày tha phuong v?ng nhà K? ni?m xua êm d?m tha thi?t quá Nhu gi?c mo ru d?p d?i ta

Slide 7: 

Nh?c si Thanh Son  Th? hi?n Huong Lan Ca dao Ð?u Ð?i PPs vang.nguyentai@gmail.com

Slide 8: 

Bao nam r?i t? lúc anh di M? trông ch? anh hoài mà không th?y Mâm com chi?u bên mái tranh xiêuCon nu?c lên nghe ti?ng bìm b?p kêu chi?u

Slide 9: 

Thuong dôi mái chèo khua dêm trang m? Thuong ai v?n t?ng dêm dêm ngóng ch?Còn l?i dây câu hò h?n nam xua Nay dòng sông bu?n heo hút gió mua

Slide 10: 

Anh có nh? l?i quê huong d?m dàTrong bao tháng ngày tha phuong v?ng nhà K? ni?m xua êm d?m tha thi?t quá Nhu gi?c mo ru d?p d?i ta Nhu gi?c mo ru d?p d?i ta !!

authorStream Live Help