tinh em

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

tinh yeu muon thuo vung ben trong ta!

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Khi chiếc lá xa cành Lá không còn màu xanh Mà sao em xa anh Đời vẫn xanh vời vợi Nhạc sĩ Huy Du Ca sĩ Đăng Dương PPs : vang.nguyentai@gmail.com

PowerPoint Presentation:

Có gì đâu em ơi Tình yêu là sự sống Nên nắng hừng trong lòng Mạch đời căng máu nóng Anh đi xa bao núi Tình em như khe suối Lưu luyến và nhớ thương Chảy theo anh khắp rừng

PowerPoint Presentation:

Anh đi xa càng xa Tình em như cỏ hoa Âu yếm và thiết tha Theo anh dài nương rẫy Anh đi xa bao núi Tình em như khe suối Anh đi biệt tháng ngày Tình em như sông dài

PowerPoint Presentation:

Khi chiếc lá xa cành Lá không còn màu xanh Mà sao em xa anh Đời vẫn xanh vời vợi Có gì đâu em ơi Tình yêu là sự sống Nên nắng hừng trong lòng Mạch đời căng máu nóng

PowerPoint Presentation:

Nhạc sĩ Huy Du Ca sĩ Đăng Dương PPs : vang.nguyentai@gmail.com

PowerPoint Presentation:

Khi chiếc lá xa cành Lá không còn màu xanh Mà sao em xa anh Đời vẫn xanh vời vợi Có gì đâu em ơi Tình yêu là sự sống Nên nắng hừng trong lòng Mạch đời căng máu nóng

PowerPoint Presentation:

Anh đi xa bao núi Tình em như khe suối Lưu luyến và nhớ thương Chảy theo anh khắp rừng Anh đi xa càng xa Tình em như cỏ hoa Âu yếm và thiết tha Theo anh dài nương rẫy

PowerPoint Presentation:

Anh đi xa bao núi Tình em như khe suối anh đi biệt tháng ngày Tinh em như sông dài Khi chiếc lá xa cành Lá không còn màu xanh Mà sao em xa anh Đời vẫn xanh vời vợi

PowerPoint Presentation:

Có gì đâu em ơi Tình yêu là sự sống Nên nắng hừng trong lòng Mạch đời căng máu nóng

authorStream Live Help