อาการและอาการแสดง(6)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

อาการหมดประจำเดือน:

อาการหมดประจำเดือน อาการหมดหรือใกล้หมดประจำเดือน เป็นอาการที่รอบเดือนเริ่มมาไม่สม่ำเสมอ จนค่อยๆน้อยลง และหมดไป เป็นอาการที่เกิดจาก รังไข่ที่หยุดผลิตฮอร์โมน และหยุดสร้างไข่ PMS : อาการหมดประจำเดือน

PowerPoint Presentation:

สตรีที่มีอายุในวัย 30 กลางๆ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ ในด้านการสร้างฮอร์โมน ทั้ง ฮอร์โมน เอส โต รเจน (Estrogen) และฮอร์โมนโป รเจสเตอโรน (Progesterone) PMS : อาการหมดประจำเดือน

PowerPoint Presentation:

มักจะไม่ค่อยพบอาการใกล้หมดประจำเดือน ในสตรีที่มีอายุก่อน 40 ปี แต่ก็พบได้ในระหว่างอายุ 30-50 ปี หรือกว่านั้น โดยเฉพาะในสตรีที่สูบบุหรี่ จะพบอาการนี้ได้ก่อนสตรีที่ไม่สูบบุหรี่ PMS : อาการหมดประจำเดือน

PowerPoint Presentation:

การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เอส โต รเจน (Estrogen) ในร่างกายสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของประจำเดือน ระยะก่อนเจริญพันธ์ ระยะเจริญพันธ์ ระยะก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือน ระยะหลังประจำเดือน PMS : อาการหมดประจำเดือน

อาการแสดงออก:

อาการแสดงออก การเปลี่ยนแปลงของระดับของฮอร์โมน เอส โต รเจน (Estrogen) และฮอร์โมนโป รเจสเตอโรน (Progesterone) ในร่างกายทำให้มีอาการแสดงออกต่างๆกันไปในแต่ละคน บางคนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แต่ส่วนใหญ่มักจะมีอาการไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัว PMS : อาการหมดประจำเดือน

PowerPoint Presentation:

อาการใกล้หมดหรือหมดประจำเดือนมีอาการดังนี้ - อาการประจำเดือนกระปิดกระปอย - อาการวูบวาบบนใบหน้าหรือหน้าอก - อาการที่ช่องคลอดหรือกระเพาะปัสสาวะ - อาการอ่อนเพลียและการหลับนอน - อาการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ - อาการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย - สมรรถภาพทางเพศ PMS : อาการหมดประจำเดือน

authorStream Live Help