Bai toan cua Elbert Einstein

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Nội dung 01 Nội dung 02 Nội dung 03 Giải quyết b ài toán Thuyết trình: Nguyễn Thanh Tùng Giới thiệu b ài toán Einstein Các trắc nghiệm logic Câu lạc bộ TOÁN HỌC Dành cho học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 Địa điểm: Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội Liên hệ: 09 1617 8284 Bài toán của EINSTEIN

Slide 2:

1 . Vào những năm 1930, Albert Einstein đã đưa ra một bài toán và khẳng định rằng chỉ có nhiều nhất 2% số người trên thế giới có thể giải quyết được bài toán này Giới thiệu bài toán Bài toán EISNTEIN

Slide 3:

Bài toán EINSTEIN 1 2 3 4 Có 5 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà được sơn một màu khác nhau Chủ nhân của mỗi ngôi nhà mang quốc tịch khác nhau 5 chủ nhân của ngôi nhà - mỗi người chỉ thích một loại nước uống, hút một hãng thuốc lá và nuôi một con vật nuôi riêng Không vị chủ nhân nào thích cùng một loại nước uống, hút cùng một hãng thuốc lá và có cùng một loại vật nuôi

Slide 4:

GỢI Ý ... 01 15 1. Người Anh sống trong ngôi nhà màu đỏ . 2. Người Thụy Điển nuôi chó . 3. Người Đan Mạch thích uống trà . 4. Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắng . 5. Chủ nhà ngôi nhà xanh lá thích uống cà phê. 6. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi chim . 7. Chủ nhà màu vàng hút thuốc lá Dunhill . 8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa . 9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên . 10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo. 11. Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill . 12. Người hút thuốc Blue Master thích uống bia . 13. Người Đức hút thuốc lá Prince . 14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương . 15. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước .

Slide 5:

Câu hỏi: Ai nuôi cá?

Slide 6:

1. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên . 2. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương . Hỏi: Ngôi nhà màu xanh dương là ngôi nhà thứ mấy? Câu hỏi 1 2. Các trắc nghiệm logic

Slide 7:

Giải thích: cạnh ngôi nhà đầu tiên là ngôi nhà thứ 2, cạnh ngôi nhà thứ 3 là ngôi nhà thứ 2 hoặc ngôi nhà thứ 4 Trả lời: ngôi nhà thứ 2 2. Các trắc nghiệm logic

Slide 8:

1. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo. 2. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước. Hỏi: có thể kết luận là người nuôi mèo sống cách người thích uống nước 1 nhà không? Câu hỏi 2 2. Các trắc nghiệm logic

Slide 9:

Giải thích: người nuôi mèo có thể chính là người thích uống nước. Trả lời: không 2. Các trắc nghiệm logic

Slide 10:

Người sống trong ngôi nhà chính giữa thích uống sữa. Người sống trong ngôi nhà gần cuối thích uống cà phê. Người thích uống bia sống trong ngôi nhà thứ 2 hoặc cuối cùng. Người thích uống trà sống trong ngôi nhà thứ 2 hoặc cuối cùng Hỏi: người thích uống nước sống trong ngôi nhà nào? Câu hỏi 3: 2. Các trắc nghiệm logic

Slide 11:

Giải thích: Nếu người thích uống bia sống trong ngôi nhà thứ 2 thì người thích uống trà sống trong ngôi nhà cuối cùng và ngược lại. Trong cả 2 trường hợp chỉ còn lại ngôi nhà đầu tiên cho người thích uống nước. Trả lời: ngôi nhà đầu tiên. 2. Các trắc nghiệm logic

Slide 12:

Ai nuôi cá? 3. Giải quyết bài toán

Slide 13:

NHẮC LẠI CÁC GỢI Ý ... 01 15 1. Người Anh sống trong ngôi nhà màu đỏ . 2. Người Thụy Điển nuôi chó . 3. Người Đan Mạch thích uống trà . 4. Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắng . 5. Chủ nhà ngôi nhà xanh lá thích uống cà phê. 6. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi chim . 7. Chủ nhà màu vàng hút thuốc lá Dunhill . 8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa . 9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên . 10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo. 11. Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill . 12. Người hút thuốc Blue Master thích uống bia . 13. Người Đức hút thuốc lá Prince . 14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương . 15. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước .

Màu ngôi nhà:

Màu ngôi nhà Có 5 màu: xanh lá, trắng, đỏ, xanh lơ, vàng

Quốc tịch:

Quốc tịch Có 5 quốc tịch: Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Anh, Đức

Đồ uống:

Đồ uống Có 5 loại đồ uống: sữa, cà phê, trà, bia, nước

Thuốc lá:

Thuốc lá Có 5 loại thuốc lá: Dunhill, Blends, Blue Master, Pall Mall, Prince

Vị trí ngôi nhà:

Vị trí ngôi nhà Có 5 vị trí: đầu tiên, thứ 2, chính giữa, gần cuối, cuối cùng

Slide 19:

1.Màu sắc ngôi nhà 2.Quốc tịch 3.Đồ uống 4.Thuốc lá 5.Vật nuôi 6.Vị trí ngôi nhà Câu hỏi: Bắt đầu từ đâu? 3. GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN

Slide 20:

Bắt đầu từ: Vị trí ngôi nhà (Vì sẽ thuận lợi hơn cả, có ngôi nhà đầu tiên, ngôi nhà cuối cùng, ngôi nhà chính giữa ..., cạnh ngôi nhà đầu tiên chắc chắn là ngôi nhà thứ 2) Trả lời: 3. GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN

Slide 21:

VỊ TRÍ NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN THỨ 2 CHÍNH GiỮA GẦN CUỐI CUỐI CÙNG MÀU NGÔI NHÀ QUỐC TỊCH ĐỒ UỐNG THUỐC LÁ VẬT NUÔI LẬP BẢNG

Slide 22:

Xem 15 gợi ý, tìm các gợi ý liên quan đến vị trí ngôi nhà ... 01 15 1. Người Anh sống trong ngôi nhà màu đỏ . 2. Người Thụy Điển nuôi chó . 3. Người Đan Mạch thích uống trà . 4. Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắng . 5. Chủ nhà ngôi nhà xanh lá thích uống cà phê. 6. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi chim . 7. Chủ nhà màu vàng hút thuốc lá Dunhill . 8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa . 9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên . 10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo. 11. Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill . 12. Người hút thuốc Blue Master thích uống bia . 13. Người Đức hút thuốc lá Prince . 14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương . 15. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước .

Slide 23:

4. Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắ n g . 8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa. 9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên. 10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo. 11. Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill. 14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương. 15. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước. Các gợi ý liên quan đến vị trí ngôi nhà:

Slide 24:

4. Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắn g . 8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa. 9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên. 10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo. 11. Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill. 14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương. 15. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước. Các gợi ý dùng được ngay:

Slide 25:

VỊ TRÍ NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN THỨ 2 CHÍNH GIỮA GẦN CUỐI CUỐI CÙNG MÀU NGÔI NHÀ XANH LƠ QUỐC TỊCH NA UY ĐỒ UỐNG SỮA THUỐC LÁ VẬT NUÔI ĐIỀN VÀO BẢNG

Slide 26:

Xem các gợi ý, bỏ đi các gợi ý đã sử dụng ... 01 15 1. Người Anh sống trong ngôi nhà màu đỏ . 2. Người Thụy Điển nuôi chó . 3. Người Đan Mạch thích uống trà . 4. Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắng . 5. Chủ nhà ngôi nhà xanh lá thích uống cà phê. 6. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi chim . 7. Chủ nhà màu vàng hút thuốc lá Dunhill . 8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa . 9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên . 10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo. 11. Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill . 12. Người hút thuốc Blue Master thích uống bia . 13. Người Đức hút thuốc lá Prince . 14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương . 15. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước .

Slide 27:

4. Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắn g . 5. Chủ nhà ngôi nhà xanh lá thích uống cà phê. Tiếp theo, chú ý đến 2 gợi ý sau:

Slide 28:

N ếu n gôi nhà màu xanh lá nằm ở vị trí: Đầu tiên: ngôi nhà màu trắng sẽ ở vị trí thứ 2 (mâu thuẫn, vì đó là vị trí của ngôi nhà xanh lơ) Thứ 2: mâu thuẫn, vì đó là vị trí của ngôi nhà xanh lơ Chính giữa: mâu thuẫn, vì người ở ngôi nhà chính giữa thích uống sữa trong khi chủ ngôi nhà màu xanh lá thích uống cà phê Cuối cùng: mâu thuẫn, vì không thể nằm bên trái ngôi nhà màu trắng Kết luận: ngôi nhà màu xanh lá ở vị trí gần cuối, suy ra ngôi nhà màu trắng ở vị trí cuối cùng, chủ ngôi nhà gần cuối thích uống cà phê. Suy luận (dùng phương pháp loại trừ):

Slide 29:

VỊ TRÍ NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN THỨ 2 CHÍNH GIỮA GẦN CUỐI CUỐI CÙNG MÀU NGÔI NHÀ XANH LƠ XANH LÁ TRẮNG QUỐC TỊCH NA UY ĐỒ UỐNG SỮA CÀ PHÊ THUỐC LÁ VẬT NUÔI ĐIỀN VÀO BẢNG

Slide 30:

1. Người Anh sống trong ngôi nhà màu đỏ. Tiếp theo, chú ý đến gợi ý:

Slide 31:

Suy luận tương tự, ta xác định được người Anh ở trong ngôi nhà chính giữa. Suy ra ngôi nhà chính giữa màu đỏ. Suy ra ngôi nhà đầu tiên màu vàng. Suy luận (dùng phương pháp loại trừ):

Slide 32:

VỊ TRÍ NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN THỨ 2 CHÍNH GIỮA GẦN CUỐI CUỐI CÙNG MÀU NGÔI NHÀ VÀNG XANH LƠ ĐỎ XANH LÁ TRẮNG QUỐC TỊCH NA UY ANH ĐỒ UỐNG SỮA CÀ PHÊ THUỐC LÁ VẬT NUÔI ĐIỀN VÀO BẢNG

Slide 33:

Chủ ngôi nhà đầu tiên hút thuốc lá Dunhill. Chủ ngôi nhà thứ 2 nuôi ngựa. Suy luận tiếp:

Slide 34:

VỊ TRÍ NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN THỨ 2 CHÍNH GIỮA GẦN CUỐI CUỐI CÙNG MÀU NGÔI NHÀ VÀNG XANH LƠ ĐỎ XANH LÁ TRẮNG QUỐC TỊCH NA UY ANH ĐỒ UỐNG SỮA CÀ PHÊ THUỐC LÁ DUNHILL VẬT NUÔI NGỰA ĐIỀN VÀO BẢNG

Slide 35:

Xem các gợi ý, bỏ đi các gợi ý đã sử dụng ... 01 15 1. Người Anh sống trong ngôi nhà màu đỏ . 2. Người Thụy Điển nuôi chó . 3. Người Đan Mạch thích uống trà . 4. Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắng . 5. Chủ nhà ngôi nhà xanh lá thích uống cà phê. 6. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi chim . 7. Chủ nhà màu vàng hút thuốc lá Dunhill . 8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa . 9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên . 10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo. 11. Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill . 12. Người hút thuốc Blue Master thích uống bia . 13. Người Đức hút thuốc lá Prince . 14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương . 15. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước .

Slide 36:

3. Người Đan Mạch thích uống trà . 12. Người hút thuốc Blue Master thích uống bia. Tiếp theo, chú ý đến gợi ý:

Slide 37:

Từ 3 suy ra: Người Đan Mạch sống ở ngôi nhà thứ 2 hoặc cuối cùng, suy ra người thích uống trà sống ở ngôi nhà thứ 2 hoặc cuối cùng. Từ 12 suy ra: người thích uống bia sống ở ngôi nhà thứ 2 hoặc cuối cùng. Vậy người thích uống nước sống ở ngôi nhà đầu tiên. (đã giải thích ở trắc nghiệm số 3) Suy luận (dùng phương pháp loại trừ):

Slide 38:

VỊ TRÍ NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN THỨ 2 CHÍNH GIỮA GẦN CUỐI CUỐI CÙNG MÀU NGÔI NHÀ VÀNG XANH LƠ ĐỎ XANH LÁ TRẮNG QUỐC TỊCH NA UY ANH ĐỒ UỐNG NƯỚC SỮA CÀ PHÊ THUỐC LÁ DUNHILL VẬT NUÔI NGỰA ĐIỀN VÀO BẢNG

Slide 39:

15. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước. Tiếp theo, chú ý đến gợi ý:

Slide 40:

Người hút thuốc lá Blends sống ở ngôi nhà thứ 2. Suy ra:

Slide 41:

VỊ TRÍ NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN THỨ 2 CHÍNH GIỮA GẦN CUỐI CUỐI CÙNG MÀU NGÔI NHÀ VÀNG XANH LƠ ĐỎ XANH LÁ TRẮNG QUỐC TỊCH NA UY ANH ĐỒ UỐNG NƯỚC SỮA CÀ PHÊ THUỐC LÁ DUNHILL BLENDS VẬT NUÔI NGỰA ĐIỀN VÀO BẢNG

Slide 42:

12. Người hút thuốc Blue Master thích uống bia. Tiếp theo, chú ý đến gợi ý:

Slide 43:

Người hút thuốc lá Blue Master và thích uống bia sống ở ngôi nhà cuối cùng. Vậy người sống ở ngôi nhà thứ 2 thích uống trà và là người Đan Mạch. Suy luận (dùng phương pháp loại trừ):

Slide 44:

VỊ TRÍ NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN THỨ 2 CHÍNH GIỮA GẦN CUỐI CUỐI CÙNG MÀU NGÔI NHÀ VÀNG XANH LƠ ĐỎ XANH LÁ TRẮNG QUỐC TỊCH NA UY ĐAN MẠCH ANH ĐỒ UỐNG NƯỚC TRÀ SỮA CÀ PHÊ BIA THUỐC LÁ DUNHILL BLENDS BLUE MASTER VẬT NUÔI NGỰA ĐIỀN VÀO BẢNG

Slide 45:

Xem các gợi ý, bỏ đi các gợi ý đã sử dụng ... 01 15 1. Người Anh sống trong ngôi nhà màu đỏ . 2. Người Thụy Điển nuôi chó . 4. Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắng . 5. Chủ nhà ngôi nhà xanh lá thích uống cà phê. 6. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi chim . 7. Chủ nhà màu vàng hút thuốc lá Dunhill . 8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa . 9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên . 10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo. 11. Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill . 12. Người hút thuốc Blue Master thích uống bia. 13. Người Đức hút thuốc lá Prince . 14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương .

Slide 46:

13. Người Đức hút thuốc lá Prince. Tiếp theo, chú ý đến gợi ý:

Slide 47:

Người sống ở ngôi nhà gần cuối hút thuốc lá Prince và là người Đức. Vậy người sống trong ngôi nhà cuối cùng là người Thụy Điển, người sống trong ngôi nhà chính giữa hút thuốc là Pall Mall. Suy luận (dùng phương pháp loại trừ):

Slide 48:

VỊ TRÍ NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN THỨ 2 CHÍNH GIỮA GẦN CUỐI CUỐI CÙNG MÀU NGÔI NHÀ VÀNG XANH LƠ ĐỎ XANH LÁ TRẮNG QUỐC TỊCH NA UY ĐAN MẠCH ANH ĐỨC THỤY ĐIỂN ĐỒ UỐNG NƯỚC TRÀ SỮA CÀ PHÊ BIA THUỐC LÁ DUNHILL BLENDS PALL MALL PRINCE BLUE MASTER VẬT NUÔI NGỰA ĐIỀN VÀO BẢNG

Slide 49:

6. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi chim. 2. Người Thụy Điển nuôi chó. Sử dụng các gợi ý:

Slide 50:

VỊ TRÍ NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN THỨ 2 CHÍNH GIỮA GẦN CUỐI CUỐI CÙNG MÀU NGÔI NHÀ VÀNG XANH LƠ ĐỎ XANH LÁ TRẮNG QUỐC TỊCH NA UY ĐAN MẠCH ANH ĐỨC THỤY ĐIỂN ĐỒ UỐNG NƯỚC TRÀ SỮA CÀ PHÊ BIA THUỐC LÁ DUNHILL BLENDS PALL MALL PRINCE BLUE MASTER VẬT NUÔI NGỰA CHIM CHÓ ĐIỀN VÀO BẢNG

Slide 51:

Xem các gợi ý, bỏ đi các gợi ý đã sử dụng, chỉ còn lại: ... 01 15 1. Người Anh sống trong ngôi nhà màu đỏ . 4. Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắng . 5. Chủ nhà ngôi nhà xanh lá thích uống cà phê. 7. Chủ nhà màu vàng hút thuốc lá Dunhill . 8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa . 9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên . 10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo. 11. Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill . 12. Người hút thuốc Blue Master thích uống bia. 14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương .

Slide 52:

Người sống ở ngôi nhà đầu tiên nuôi mèo. Còn lại người sống trong ngôi nhà gần cuối nuôi cá. Rõ ràng là:

Slide 53:

VỊ TRÍ NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN THỨ 2 CHÍNH GIỮA GẦN CUỐI CUỐI CÙNG MÀU NGÔI NHÀ VÀNG XANH LƠ ĐỎ XANH LÁ TRẮNG QUỐC TỊCH NA UY ĐAN MẠCH ANH ĐỨC THỤY ĐIỂN ĐỒ UỐNG NƯỚC TRÀ SỮA CÀ PHÊ BIA THUỐC LÁ DUNHILL BLENDS PALL MALL PRINCE BLUE MASTER VẬT NUÔI MÈO NGỰA CHIM CÁ CHÓ ĐIỀN VÀO BẢNG

Slide 54:

Câu trả lời: người Đức nuôi cá

Câu lạc bộ TOÁN HỌC Dành cho học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12:

Câu lạc bộ TOÁN HỌC Dành cho học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 01 02 03 04 NỘI DUNG Phát triển tư duy toán học Hoàn thiện phương pháp làm việc Giải quyết các bài toán cơ bản và nâng cao ĐIỀU KIỆN THAM GIA Vượt qua vòng phỏng vấn Học sinh chưa đạt cần qua các buổi học chuẩn bị LIÊN HỆ 09 1617 8284 LỊCH SINH HOẠT Thứ 3 & thứ 5 hàng tuần, 17.30 – 20.00 PHÍ THAM DỰ 150.000 đồng / buổi Đóng phí hàng tháng ĐỊA CHỈ Times City 458 Minh Khai - Hà Nội

Lịch sinh hoạt Câu lạc bộ TOÁN HỌC Dành cho học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12:

Lịch sinh hoạt Câu lạc bộ TOÁN HỌC Dành cho học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 01 02 03 04 NỘI DUNG Phát triển tư duy toán học Hoàn thiện phương pháp làm việc Giải quyết các bài toán cơ bản và nâng cao ĐIỀU KIỆN THAM GIA Vượt qua vòng phỏng vấn Học sinh chưa đạt cần qua các buổi học chuẩn bị LIÊN HỆ 09 1617 8284 LỊCH SINH HOẠT Thứ 3 & thứ 5 hàng tuần, 17.30 – 20.00 PHÍ THAM DỰ 150.000 đồng / buổi Đóng phí hàng tháng ĐỊA CHỈ Times City 458 Minh Khai - Hà Nội

authorStream Live Help