свойства на материалите

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Свойства на материалите ІІІ клас - Булвест

Slide 2: 

От какво са направени вратите? А прозорците? Веществата, които човек използва, се наричат материали. желязо стъкло дърво

Slide 3: 

Какъв вкус имат материалите? сладко солено люто кисело

Slide 4: 

Материалите имат различен цвят. Какъв цвят са блузите?

Slide 5: 

Коя от двете врати е прозрачна?

Slide 6: 

Кое от тези тела е най-здраво? А кои тела са твърди?

Slide 7: 

Кой от двата моста е по-здрав?

Slide 8: 

Какво научих до тук? Материалите се различават по своята ____________, _____________, ____________, ______ и ______. Българското знаме трябва да се ушие от ___________, ____________ и ______________ цвят. Свойствата на материалите са: ______, ______, ___________, __________ и _________ . здравина твърдост прозрачност цвят вкус бял зелен червен вкус цвят прозрачност твърдост здравина

Slide 9: 

От какъв материал е направена тази чаша? Избройте някои от неговите свойства. прозрачност твърдост крехкост

Slide 10: 

Речник: свойство – отличителен белег прозрачен – вижда се през него твърд – не се драска и пробива крехък – чуплив здрав – не се чупи и не се къса

authorStream Live Help