Енергия и околна среда-4 клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Да открием сказуемите в изреченията. Слънцето огрява земята. Цветята цъфтят. Пчеличките жужат. Децата играят на двора. Какво е необходимо, за да се извършва даден вид работа? Да си припомним

PowerPoint Presentation:

Колко вида енергия познаваме? Изброй видовете енергия, които използваш ти. Какво е характерно за енергията? Кой вид енергия е невъзобновим (не се възстановява)? Кой вид енергия се е възобновима? Да си припомним

ЕНЕРГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА:

ЕНЕРГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА Човекът и природата четвърти клас Издателство “Булвест 2000”, М.Максимов, А. Епитропова

Природните енергии – слънце, въздух и вода са “чисти енергии”, защото не замърсяват околната среда. Те са възобновяеми .:

Природните енергии – слънце, въздух и вода са “чисти енергии”, защото не замърсяват околната среда. Те са възобновяеми .

PowerPoint Presentation:

Природни източници на енергия вода Естествената топлина на Земята (топли минерални извори) Биомаса-дървета, растения, водорасли вятър Коректори за слънчева топлина слънце

PowerPoint Presentation:

въглища нефт природен газ Кои източници на енергия замърсяват природата, а кои не?

PowerPoint Presentation:

Какво е необходимо, за да гори свещта? Кислородът е безцветен газ, без който горенето е невъзможно. За да изгори горивото, трябва да получи кислород от въздуха. Какво ще се случи, когато кислородът свърши под буркана? Горене

PowerPoint Presentation:

При горенето се отделя друг безцветен газ, наречен ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД . Отделя се още вода и голямо количество енергия. гор и во вода кислород Въглероден диоксид енергия + + + Схема на горенето резултат от горенето

PowerPoint Presentation:

Замърсяване на въздуха Въглеродният диоксид е основният замърсител на въздуха. Мръсният въздух оказва влияние и върху живата природа. Как?

PowerPoint Presentation:

Опазване чистотата на въздуха? Да използваме повече природните източници на енергия. Построяване на пречиствателни станции. Пестеливо използване на горивата и енергията.

PowerPoint Presentation:

Да повторим Избройте източници на енергия, които замърсяват и не замърсяват природата. Какво получаваме при процеса горене? Какви влияния оказва въглеродният диоксид върху природата и времето?

ПЛАН:

ПЛАН Природни източници на енергия. Горене. Замърсяване на въздуха. Опазване чистотата на въздуха. Грижете се за

authorStream Live Help