7.Српски народ у Османском царству од половине XIX до Балканских ратов

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

WINTER Template Српски народ у Османском царству од половине XIX до Балканских ратова 01

PowerPoint Presentation:

WINTER Template 0 2 УВОД XIX - век у Осмаском царству период кризе. Покушај реформи неуспешан Положај хришћана неравноправан 1876.г.Устав за Османско царство није побољшао положај хришћана Притисак велики сила Опстанак Османског царства у Европи зависио је од интереса велики сила.

PowerPoint Presentation:

PowerPoint chart object 0 3

PowerPoint Presentation:

WINTER Template 0 4 ТЕРИТОРИЈЕ Територије у Османском царству на којима живели Срби биле су: Босна и Херцеговина Стара Србија ( области Рашке и Косова и Метохије) Неослобођени делови ЦГ. Македоније и југоисточне Србије

PowerPoint Presentation:

WINTER Template 0 5 СТАНОВНИШТВО Тачан податак о броју Срба који је живео на овим просторима нема. Турски пописи до 1876.г.су крајње непоуздани. Подручје југоисточне Србије са градовима Нишом, Пиротом, Врањем и Прокупљем према попису из 1879 имало је око 300 000 становника.. Живело је нешто Турака, Албанаца, Јевреја па и Черкеза

PowerPoint Presentation:

0 6 СТАНОВНИШТВО КОСОВА И МЕТОХИЈЕ Национално измешано Турци су насељавали градове, а српско становништво по селима где је чинило већину Демографске промене Османска асимилација “ПОТУРЕ ИЛИ АРНАУТИ” ( исламизиране Србе) назив за Србе који су прешли у ислам. Арнаут је, такође, данас један од назива за Албанце. Реч је турског порекла, „Arnavud“ .

PowerPoint Presentation:

0 7

Стара Србија после Берлинског конгреса 1878.године промењени односи конфенционални, популациони и етнички на КиМ Досељавање Албанаца муслимана (“МУХАЏИРА”) из нових крајева Србије. Исељавање Срба са КиМ. Миграције становништва. Масовно исељавање Срба почело је пред рат 1876.године:

0 8 Стара Србија после Берлинског конгреса 1878.године промењени односи конфенционални, популациони и етнички на КиМ Досељавање Албанаца муслимана (“МУХАЏИРА”) из нових крајева Србије. Исељавање Срба са КиМ. Миграције становништва. Масовно исељавање Срба почело је пред рат 1876.године Стара Србија – миграције становништва Паја Јовановић “Отац учи сина мачевању”

Основана 1878.године у Призрену (Албанска лига) Прокламација – оснивање државе која би обухватала области на којима живи албанско становништво. Убиства, силовања, притисци сваке врсте постали свакодневна појава. Срби проглашени за “царске издајнике”, па тако заштита није постојала На дан проглашења краљевине Србије 1882.године у Приштини је основан преки суд. Који је одговоран за смрт десетак хиљада Срба.:

0 9 Основана 1878.године у Призрену ( Албанска лига) Прокламација – оснивање државе која би обухватала области на којима живи албанско становништво. Убиства, силовања, притисци сваке врсте постали свакодневна појава. Срби проглашени за “царске издајнике”, па тако заштита није постојала На дан проглашења краљевине Србије 1882.године у Приштини је основан преки суд. Који је одговоран за смрт десетак хиљада Срба. ПРИЗРЕНСКА ЛИГА 1878.године Зграда у којо j је основана Призренска лиге 1978.године

PowerPoint Presentation:

WINTER Template 10 Зграда у којо је основана Призренска лиге 1978.године

PowerPoint Presentation:

Template 11 Призренска лига (још Албанска лига , Албански национални покрет ) је војно-политичко удружење, формирано након завршетка рата између Русије, Србије и Црне Горе против Отоманског царства 1878. године.

PowerPoint Presentation:

12 Призренска лига (још Албанска лига , Албански национални покрет ) је војно-политичко удружење, формирано након завршетка рата између Русије , Србије и Црне Горе против Отоманског царства 1878 . године. Циљ лиге је било спречавање да области, на којима је било настањено бошњачко и албанско (већинско муслиманско али и католичко) становништво, припадну Србији или Црној Гори. Централна личност ове лиге је био Али-паша Гусињски. Велики углед је стекао својим успесима у биткама против Црногораца (1855,1879. и 1880). Призренска лига се супротставила одлукама Берлинског конгреса да преда Гусиње и Плав Црној Гори због чега је дошло до сукоба снага између Бошњака и Албанаца, на једној, и Срба и неколицине Руса на другој страни. Као последица овога, створена је држава-у-држави Гусиња и Плава и као таква се одржала до почетка Првог светског рата .

PowerPoint Presentation:

13 Новопазарски санџак Од 1878 у саставу Аустроугарске А-У узима непријатељски противсрпски став и долази у сукоб са руском политиком у Старој Србији. Последица масовно исељаваљње Срба. У рат 1876 и Првом Балканском рату са простора Старе Србије не рачунајући Босну исељено је око 400 000 Срба.

PowerPoint Presentation:

14 Конзулати Дипломатија Србије – као помоћ Отварање конзулата у Солуну, Скопљу, Битољу и Приштини Конзули у Приштини : Бранислав Нушић и Милан Ракић Милан Ракић као српски конзул у Приштини 1907. године Бранислав Нушић Конзулат у Приштини

PowerPoint Presentation:

15 Паја Јовановић “Отац учи сина мачевању”

После Маладотурске револуције:

16 После Маладотурске револуције Збивања у Османском царству приморале су да велике силе приморају Порт уговором Мирцштегу ( Аустрија) 1903.године Међународни надзор ( полиција, администрација и финансије) за Македонију и КиМ Мирцштег ( Аустрија)

После Маладотурске револуције:

17 После Маладотурске револуције 1908.године ( Младотурска револуција) Преврат у Османском царству Формирана Младотурска влада Враћен устав из 1876.године једнакост вера, нација слобода штампе, образовања,збора и договора Скоље – формирана “ Српска народна организација Срба Османлија” ( Циљ да мирним путем избори политичка ,просветна и привредна права Срба у Македонији) Младотурсдки покрет је поново почео са гушењем националне културе и особености народа у Османском царству КОНФЕСИЈА - вероисповест Мехмед V - турски султан 1909-1918 .

PowerPoint Presentation:

18

authorStream Live Help