STRUKTUR DAN FUNGSI JARINGAN TUMBUHAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Biologi UHAMKA Siti Aisah Ramadanti 2012

Comments

Presentation Transcript

STRUKTUR DAN FUNGSI JARINGAN TUMBUHAN:

STRUKTUR DAN FUNGSI JARINGAN TUMBUHAN Siti Aisah Ramadanti Biologi 2 D Tahun 2012 Sitiaisahramadanti et Ymail.com next

PowerPoint Presentation:

back

PowerPoint Presentation:

Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan back

PowerPoint Presentation:

Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan back

PowerPoint Presentation:

Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan di akar, batang dan daun. Menunjukkan letak epidermis, korteks, dan stele pada tumbuhan. Menjelaskan fungsi jaringan tertentu yang dijumpai pada tubuh tumbuhan. Menunjukkan bagian daun yang berperan dalam fotosintesis. back

PowerPoint Presentation:

Siswa dapat membedakan struktur dan fungsi akar, batang , daun dan bunga. Siswa dapat menjelaskan transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. back

SEL DAN JARINGAN:

SEL DAN JARINGAN back

MACAM – MACAM JARINGAN PERMANEN TUMBUHAN:

MACAM – MACAM JARINGAN PERMANEN TUMBUHAN back

MACAM – MACAM JARINGAN PADA ORGAN TUMBUHAN:

MACAM – MACAM JARINGAN PADA ORGAN TUMBUHAN back

AKAR:

AKAR Fungsinya: Meletakan tumbuhan pada substart. Menyerap air dan berbagai garam mineral. Tempat menyimpan makanan. Sebagai alat pernapasan misalnya pada tumbuhan rawa. Menghasilkan hormon yang dapat merangsang pertumbuhan batang. Struktur anatomi akar: Epidermis Korteks Endodermis Stele back

BATANG:

BATANG Fungsinya: Sebagai alat transfortasi, yaitu menyalurkan air dan garam- garam mineral dari akar ke daun dan menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Sebagai tempat melekatnya daun. Sebagai tempat penyimpanan, misalnya untuk menyimpan air pada kaktus dan menyimpan makanan pada tebu. Struktur anatomi batang: Epidermis Korteks dan empulur Jaringan pembuluh back

DAUN:

DAUN Fungsinya: Membuat makanan melalui proses fotosintesis. Sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi. Menyerap CO2 dari udara. Respirasi. Struktur Jaringan luar Daun: Helaian daun ( lamina ) Tangkai daun ( petiolus ) Pelepah daun ( folius ) Struktur Jaringan dalam Daun: Epidermis Daun Mesofil Daun (Jaringan dasar) Berkas Pengangkut Daun Jaringan Tambahan Daun back

Proses fotosintesis:

Proses fotosintesis back

Jaringan penyusun dan fungsi daun Dikotil:

Jaringan penyusun dan fungsi daun Dikotil back

Penyusun Jaringan dan fungsi daun Monokotil :

Penyusun Jaringan dan fungsi daun Monokotil back

BUNGA:

BUNGA Fungsinya: 1. Sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. 2. Sebagai alat perhiasan. Bagian – bagian: 1. Clix (kelopak) 2. Corolla (mahkota) 3. Stamen (benang sari) 4. Pistillum (putik) Macam bunga: 1. Bunga jantan 2. Bunga batina 3. Bunga lengkap 4. Bunga tidak lengkap back

PROSES PENGANGKUTAN PADA TUMBUHAN:

PROSES PENGANGKUTAN PADA TUMBUHAN 1 . Proses pengangkuyan air dan garam mineral: a. Pengangkutan Ekstravaskuler + Pengangkut Apoplas + Pengangkutan Simplas b. Pengangkutan Intarvaskuler 2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengangkutan air a. Daya hisap daun b. Kapilaritas batang c. Tekanan akar 3. Pengangkutan hasil fotosintesis back

JEOSEONGHAMNIDA:

JEOSEONGHAMNIDA back

authorStream Live Help