Infoavond L6 naar secundair

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint-presentatie:

Welkom op de infoavond Wat na het zesde leerjaar?

PowerPoint-presentatie:

Welkom op de infoavond

PowerPoint-presentatie:

Welkom op de infoavond Klaar voor enkele vraagjes?

PowerPoint-presentatie:

Stand van zaken Wat gebeurde er reeds in L6?

PowerPoint-presentatie:

Stand van zaken Wat staat er nog ingepland in L6?

PowerPoint-presentatie:

De maand juni Eindtoetsen en OVSG-toetsen

PowerPoint-presentatie:

Maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 juni

PowerPoint-presentatie:

Kiezen na de basisschool

PowerPoint-presentatie:

Hoe kiezen ? Leren kiezen leer je vanaf de kleuterklas School en ouders spelen hierbij een belangrijke rol Een goede studiekeuze maak je niet op 1-2-3 Je moet weten wat je goed kunt en welke studiemogelijkheden en beroepen er bestaan

PowerPoint-presentatie:

Hoe kiezen ? Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Je talenten en je interesses leer je kennen binnen en buiten school Bijvoorbeeld mooie dingen maken, werken met cijfers, met taal, met je handen, alleen of in groep, boeken lezen, leiding geven, iemand helpen… Schoolresultaten zeggen heel wat over je capaciteiten en je werkhouding (inzet, concentratie, zelfvertrouwen...) Medische factoren

PowerPoint-presentatie:

Hoe kiezen ? Kies een studierichting die bij je past Als je iets goed kunt en graag doet ga je meer je best doen en met meer plezier naar school Kies geen studierichting omdat je denkt dat ze meer ‘aanzien’ heeft Een té moeilijke studierichting kan leiden tot mislukken, schoolmoe worden en zonder diploma de schoolbanken verlaten… In een té gemakkelijke richting ga je je misschien vervelen…

PowerPoint-presentatie:

bronvermelding: 'LinX, organisatie voor aansluiting in onderwijs '

PowerPoint-presentatie:

Hoe kiezen ? Je staat er niet alleen voor … Je kan beroep doen op leerkrachten, ouders, vrienden … Je kan terecht bij het CLB als je er zelf niet uitgeraakt ASO, BSO, KSO, TSO en alle studierichtingen evenveel waard

PowerPoint-presentatie:

Ontdek samen waar je kind goed in is Hou rekening met zijn mogelijkheden en interesses Elk kind is wel ergens goed in … waardeer dat Praat met je kind over zijn keuzemogelijkheden … Hoe kiezen ? wat kan je doen als ouder …

PowerPoint-presentatie:

Het secundair onderwijs

PowerPoint-presentatie:

het secundair onderwijs  

PowerPoint-presentatie:

  6 LEERJAREN voor de meeste leerlingen 3 GRADEN van 2 leerjaren 4 ONDERWIJSVORMEN vanaf 2de graad ASO - algemeen secundair onderwijs KSO - kunst secundair onderwijs TSO - technisch secundair onderwijs BSO - beroeps secundair onderwijs STUDIERICHTINGEN gegroepeerd in STUDIEGEBIEDEN vanaf het 3 e jaar Leren en werken vanaf 3 e jaar het secundair onderwijs

PowerPoint-presentatie:

je maakt kennis met veel verschillende vakken zo ondervind je wat je goed kan en graag doet definitieve studiekeuze uitgesteld Lessentabellen kunnen verschillen van school tot school 27 of 28 lestijden gemeenschappelijk voor alle leerlingen + 4 of 5 uur keuzevakken 1A ? 1B ? Lessentabel 1ste leerjaar

PowerPoint-presentatie:

wie gaat naar 1A ? wie gaat naar 1B ? Getuigschrift basisonderwijs zonder getuigschrift: akkoord toelatingsklassenraad + niet bindend advies CLB Geen getuigschrift basisonderwijs met getuigschrift: niet bindend advies CLB

PowerPoint-presentatie:

lessentabel 1A GO! Stedelijk / Katholiek gemeentelijk Basisvorming 28 27 27 Godsdienst/ Zedenleer 2 2 2 Nederlands 5 4 5-7 Frans 4 4 4-6 Engels 2 - - Geschiedenis 1 2 1 Aardrijkskunde 2 2 2 Wiskunde 5 4 4-6 Natuurwetenschappen 1 2 2 Plastische Opvoeding 1 2 2 Muzikale Opvoeding 1 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 Techniek 2 2 2-4

PowerPoint-presentatie:

leervakken 1A basisvorming bouwen verder op de kennis van d e lagere school : Nederlands, Frans, Wiskunde, Lichamelijke opvoeding … Wereldoriëntatie ► Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen, Geschiedenis… Muzische vorming ► Muzikale opvoeding , Plastische opvoeding Techniek Elektrische kringloop, technisch tekenen, informatie- en communicatietechnologie

PowerPoint-presentatie:

4/5 lesuren school kan kiezen welk vak of welke vakken ze aanbiedt veranderen van keuzegedeelte tijdens het schooljaar - wettelijk hele schooljaar - in de praktijk tot kerstvakantie of juist erna. 5 keuzemodellen Algemene vakken Klassieke studiën / Latijn Kunstgerichte vakken Technische vakken Sport lessentabel 1A keuzegedeelte

PowerPoint-presentatie:

Keuzevakken 1A : Algemene vakken Meer lestijden Nederlands, Frans, Wiskunde, Wetenschappelijk Werk, Plastische opvoeding, Muzikale opvoeding, Lichamelijke opvoeding… Economie soms ‘Moderne’ genoemd Meestal 2 lesuren extra per week per vak Extra uren Nederlands, Frans en Wiskunde inhoud kan verschillen per school / binnen 1 school: soms meer leerstof om leerjaar zwaarder te maken bijv. als voorbereiding op ASO soms herhaling/remediëring

PowerPoint-presentatie:

Keuzevakken 1A : Algemene vakken Economie kopen en verkopen, rol van geld en banken, reclame, prijsaanvragen en bestellingen… Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen) levende natuur: mens, dier en plant observeren met het blote oog, microscoop… meten met thermometer, maatcilinder… tabellen en grafieken

PowerPoint-presentatie:

Keuzevakken 1A: Latijn / Klassieke Studiën Latijnse woordenschat en grammatica: zodat je Latijnse teksten kan begrijpen en vertalen Romeinse beschaving en haar betekenis voor de samenleving van vandaag Wie verder Latijn wil volgen in 2 e jaar kies t best 4/5 lestijden

PowerPoint-presentatie:

Uitzonderlijk Dans Ballet Keuzevakken 1A: Kunstgerichte vakken Woord, Muziek en Beeld samen in ‘project kunstvakken’ + soms extra uur instrument, verbale vorming… leerlingen ontdekken hun talent kunnen in 2 e jaar een gerichte keuze maken in eerder weinig scholen

PowerPoint-presentatie:

Keuzevakken 1A: Sport je leert verschillende sporten kennen Topsport - in topsportscholen bepaalde sporten op niveau topsport vanaf 1 e jaar. officieel start topsport vanaf 2 e jaar. voorwaarde: topsportstatuut = selectie door sportfederatie

PowerPoint-presentatie:

Keuzevakken 1A Technische vakken – kennismaking studierichtingen TSO Handel: kopen en verkopen, rol van geld en banken… meer doe-activiteiten Nijverheidstechnieken: elektriciteit, metaal(bewerking), bouw, hout … Gezinstechnieken - Sociale en technische vorming : verzorging, hygiëne, voeding, wonen…

PowerPoint-presentatie:

Keuzevakken 1A Technische vakken – kennismaking studierichtingen TSO meer doe-activiteiten slechts in enkele scholen Agro- en biotechnieken: land- en tuinbouw, veeteelt, fruit- en groenteteelt… Creatie en vormgeving: mode en kleding… Hotel-Voeding: voedselbehandeling, koken, serveren, bakken… Nautische technieken / scheepvaart / zeemanschap

PowerPoint-presentatie:

Bronvermelding: http://tochweltechnisch.be/

PowerPoint-presentatie:

lessentabel 1B GO! Stedelijk / Katholiek gemeentelijk Basisvorming 28 27 28 Godsdienst / Zedenleer 2 2 2 Nederlands 5* 5* 4 - 6 Frans 2 1 1 - 2 Wiskunde 4* 4* 4 - 6 Geschiedenis+ Aardrijkskunde 1*+1* 1*+1* - OF Maatschappelijke vorming 2 - 3 Natuurwetenschappen 2* 2* 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 Muzikale Opvoeding 1 1 1 Plastische Opvoeding 2 2 3 Techniek 6 6 6 - 9 * Deze 13 lestijden kunnen samengevoegd worden tot ‘project algemene vakken’

PowerPoint-presentatie:

Keuzegedeelte: 4/5 lesuren Combinaties van volgende vakken kunnen aangeboden worden: Aanvulling Nederlands, Frans, wiskunde Aanvulling Lichamelijke, Muzikale, Plastische opvoeding (GO!) Aanvulling Techniek / Gezinstechnieken, Nijverheidstechnieken, Nautische technieken en Zeemanschap (GO!)

PowerPoint-presentatie:

leervakken 1B leerstof taal en rekenen lagere school wordt bijgewerkt techniek krijgt veel aandacht via praktijk kennismaken met materialen, grondstoffen, gereedschappen bouw, decoratie , elektriciteit , hout , kantoor , verzorging , voeding … met de computer leren werken

PowerPoint-presentatie:

Overgaan van 1A naar 1B? Overgaan van 1B naar 1A? tot 15 januari mits toelatingsklassenraad tot 15 november mits toelatingsklassenraad

PowerPoint-presentatie:

Na 1A 2A BVL Na 1B BVL 1A

PowerPoint-presentatie:

2 e leerjaar 1 e graad 24 of 26 lesuren basisvorming + eventueel keuzegedeelte 0 tot 4 lesuren + 5 tot 9 lesuren basisopties grieks-latijn agro- en biotechnieken handel bouw- en houttechnieken industriële wetenschappen creatie en vormgeving latijn grafische communicatie en media moderne wetenschappen hotel-voeding techniek-wetenschappen m aritieme technieken rudolf steinerpedagogie mechanica-elektriciteit yeshiva sociale en technische vorming artistieke vorming textiel ballet topsport

PowerPoint-presentatie:

2 beroepenvelden van 9 lesuren bouw decoratie elektriciteit haarzorg hout kantoor en verkoop metaal mode rijn- en binnenvaart textiel verzorging-voeding 1 beroepenveld van 18 lesuren hotel-bakkerij-slagerij land- en tuinbouw nijverheid maritieme vorming Na BVL ga je naar 2 e graad BSO + 14 tot 18 lesuren beroepenvelden beroepsvoorbereidend leerjaar 14 tot 17 lesuren basisvorming + eventueel keuzegedeelte 0 tot 4 lesuren

PowerPoint-presentatie:

Oriënteringsattesten A-attest = geslaagd B-attest = geslaagd maar geclausuleerd (niet toegelaten tot …) C-attest = niet-geslaagd Deze attesten zijn bindend en gelden in elke school, ook na schoolwijziging! De klassenraad kan advies geven bij je studiekeuze

PowerPoint-presentatie:

Wat na de 1 e graad ? ASO TSO KSO BSO Leren en werken

PowerPoint-presentatie:

ASO of ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS hoofdzakelijk theorie voorbereiding op verder studeren in hoger onderwijs

PowerPoint-presentatie:

ASO – studierichtingen in de 2 e graad Economie Latijn Grieks - Latijn Grieks Humane wetenschappen Wetenschappen Sportwetenschappen Wetenschappen - topsport Steinerpedagogie Yeshiva

PowerPoint-presentatie:

KSO of KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS algemene en kunstvakken best verder studeren slechts in beperkt aantal scholen

PowerPoint-presentatie:

KSO – studierichtingen in de 2 e graad Studiegebied Beeldende kunsten Artistieke opleiding Audiovisuele vorming Beeldende en architecturale kunsten Beeldende en architecturale vorming Studiegebied Podiumkunsten Dans Muziek Woordkunst - drama Studiegebied Ballet Ballet

PowerPoint-presentatie:

TSO of TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS algemene en technische vakken + praktijk werken of verder studeren veel studierichtingen per studiegebied sommige richtingen in beperkt aantal scholen

PowerPoint-presentatie:

STUDIEGEBIEDEN TSO - 2 e en 3 e graad BOUW MARITIEME OPLEIDINGEN CHEMIE MECHANICA EN ELEKTRICITEIT FOTOGRAFIE MODE GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA PERSONENZORG HANDEL SPORT HOUT TEXTIEL LAND- EN TUINBOUW TOERISME LICHAAMSVERZORGING VOEDING STUDIEGEBIEDEN TSO - vanaf 3 e graad AUTO OPTIEK KOELING EN WARMTE ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN TANDTECHNIEKEN

PowerPoint-presentatie:

BSO of BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS   vooral praktijk en technische vakken je leert een beroep diploma secundair onderwijs na 7 e leerjaar veel studierichtingen per studiegebieden   sommige richtingen in beperkt aantal scholen

PowerPoint-presentatie:

STUDIEGEBIEDEN BSO - 2 e en 3 e graad BOUW MARITIEME OPLEIDINGEN DECORATIEVE TECHNIEKEN MECHANICA EN ELEKTRICITEIT GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA MODE HANDEL PERSONENZORG HOUT SPORT JUWELEN TEXTIEL LAND- EN TUINBOUW VOEDING LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIEDEN BSO - vanaf 3 e graad AUTO muziekinstrumentenbouw KOELING EN WARMTE Toerisme

PowerPoint-presentatie:

‘LEREN en WERKEN’   na 2 e leerjaar kan je een beroep leren in een bedrijf je gaat nog 1 of 2 dagen per week naar school

PowerPoint-presentatie:

De structuur zoals we ze nu kennen, blijft behouden. Scholen hebben de vrijheid om een ASO/KSO/TSO/BSO – beleid aan te houden of te evolueren naar een domeinschool. Mogelijke domeinen: Stem – economie en organisatie – kunst en creatie – taal en cultuur– maatschappij en welzijn – sport – landbouw en tuinbouw – voeding en horeca Hervorming Secundair Onderwijs

PowerPoint-presentatie:

Meer info   www.onderwijskiezer.be Hét instrument om samen met je zoon of dochter samen op weg te gaan. Je vindt er waar je wat kan studeren, beschrijvingen studierichtingen, toelatingsvoorwaarden, info over de scholen en zoveel meer

PowerPoint-presentatie:

En dan … naar de grote school … Veel succes!

authorStream Live Help