Infoavond 2016

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Presentatie algemeen deel infoavond 2016 op de basisschool Omer Wattez

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 16 september 2016 BASISSCHOOL OMER WATTEZ

Slide2:

Vrijdag 21 september 2007 Verloop infoavond 1. Algemeen deel (ca. 20 min.) 2. Uitleg in de klassen 3. Drankje in de speelzaal Infoavond 16 september 2016

Slide3:

Nieuws : vanuit de overheid Opfrissertje : afwezigheden Infoavond 16 september 2016 Voor niet meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat bij ziekte een briefje van de ouders. Ouders mogen slechts 4 keer per jaar dergelijk briefje schrijven. Bij “documenten” op www.omerwattez.be

Slide4:

Nieuws : vanuit de overheid Opfrissertje : afwezigheden : NIEUW Infoavond 16 september 2016 Scholen moeten het CLB inschakelen en een begeleidingsdossier opmaken zodra een leerling 5 – en dus niet langer 10 – halve lesdagen problematisch afwezig is.

Slide5:

Infoavond 16 september 2011 Nieuws : vanuit de overheid Infoavond 16 september 2016 Nieuw leerplan LO en de gevolgen Sedert 1 SEPTEMBER 2015 Grote impact op zwembeurten K3 : 5 x watergewenning L1-L2-L3 : tweewekelijks L4-L5-L6 : 5x “onderhoud”

Slide6:

Infoavond 16 september 2011 Nieuws : vanuit de overheid Infoavond 16 september 2016 Nieuw leerplan LO en de gevolgen Sedert 1 SEPTEMBER 2015 Leerlingen bewegen zich doelmatig voort (zwemmen) in diep water door het combineren van ademhaling, evenwicht en stuwing

Slide7:

Infoavond 16 september 2011 Nieuws : vanuit de overheid Infoavond 16 september 2016 Nieuw leerplan LO en de gevolgen Sedert 1 SEPTEMBER 2015 L1-L2-L3 zwemmen samen in niveaugroepen Gewenners : juf Davine Beginners : juf Lien = zwemjuf Gevorderden : juf Kim

Slide8:

Infoavond 16 september 2011 Nieuws : vanuit de overheid Infoavond 16 september 2016 Maximumfactuur Kleuter : ALLE klassen : 45 euro Lager : ALLE klassen : 85 euro

Slide9:

Infoavond 16 september 2011 Voor kleuter én lager In te dienen tot uiterlijk 1 juni 2017 Nieuws : vanuit de overheid Infoavond 16 september 2016 http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-en-studietoelagen Studietoelagen Hulp bij invullen door OCMW Maarkedal

Slide10:

Infoavond 16 september 2011 Infoavond 20 september 2013 Infoavond 16 september 2016 Nieuws : vanuit de school - Nog steeds geen boterhammentaks Voor andere klassen wordt zwemmen duurder door huur extra bus - L3 zwemt gratis - Maaltijden worden 50 cent NIET duurder - Busvervoer wordt 20 cent NIET duurder Ook tarief voor - en naschoolse opvang wijzigt NIET

Slide11:

Infoavond 16 september 2016 Nieuws : vanuit de school : personeel

Slide12:

Infoavond 16 september 2016 Nieuws : vanuit de school : personeel

Slide13:

Infoavond 16 september 2016 Nieuws : vanuit de school : personeel Meester Olivier Leerkracht Lichamelijke opvoeding Juf Lincy Zorgjuf Zorgcoördinator

Slide14:

Infoavond 16 september 2016 Nieuws : vanuit de school : personeel Patricia Bullens Hulp bij middageten kleuters en speeltijd kleuters

Slide15:

Infoavond 16 september 2011 Infoavond 20 september 2013 Nederlands : nieuwe leesmethode L1 Infoavond 16 september 2016 Nieuws : vanuit de school http://www.veiliglerenlezen.be

Slide16:

Infoavond 16 september 2011 GWP 2017 : voor L5 en L6 Infoavond 16 september 2016 Nieuws : vanuit de school ?

Slide17:

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 16 september 2011 -> Nog steeds “Spelen met de Franse taal” voor L3 en L4 Infoavond 20 september 2013 Infoavond 16 september 2016 Nieuws : vanuit de school -> Start op dinsdag 20 september voor L4 -> Start op dinsdag 27 september voor L3

Slide18:

Infoavond 16 september 2011 Infoavond 16 september 2016 Nieuws : vanuit de school http://www.littleballvillage.be/ Reeks in oktober – november -december Reeks in februari – maart – april - mei

Slide19:

Infoavond 16 september 2011 Infoavond 16 september 2016 Nieuws : vanuit de school http://www.techniekacademie.be Projectje voor L6 i.s.m. gemeente Maarkedal 12 sessies tussen februari en mei Programmeren, mechanica, elektronica, hout, ..

Verloren voorwerpen? :

Verloren voorwerpen? Nieuw systeem Infoavond 16 september 2011 Infoavond 20 september 2013 Infoavond 16 september 2016 Juf Davine en Anja volgen op met nieuw systeem Foto’s + e-mail

Slide21:

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 16 september 2011 www.omerwattez.be Infoavond 16 september 2016 Nieuws : vanuit de school

Slide22:

Infoavond 16 september 2011 Infoavond 20 september 2013 Infoavond 16 september 2016 Nieuws : vanuit de school peuter@omerwattez.be K1@omerwattez.be K2@omerwattez.be K3@omerwattez.be L1@omerwattez.be L2@omerwattez.be L3@omerwattez.be L4@omerwattez.be L5@omerwattez.be L6@omerwattez.be zoco@omerwattez.be zorgjuf@omerwattez.be lo@omerwattez.be ncz@omerwattez.be rkg@omerwattez.be

Slide23:

De Oudervereniging Cel public relations Guy Van Wijmeersch Algemeen voorzitter : Jo Bundervoet Cel pedagogie Leen Van Melckebeke / Ann De Waele Cel festiviteiten Marleen Thorrée/ Saskia Van Kerckvoorde Secretaris Pascale Berton Penningmeester Anja Moerman Infoavond 16 september 2016

Slide24:

De Oudervereniging : projecten 2010 : zithoek op speelplaats lager 2011 : refter pimpen 2012 : interactieve borden en rubberen vloer 2013 : speelhut en bord “L6 vliegt uit” Infoavond 16 september 2016 2014 : de stripotheek 2015 : speelprojecten : basketdoelen, voetbaldoelen, glijbaan kleuter, loopfietsen 2016 : aankoop leesboeken, 22 iPads , opfrissen leeshoek en oven

Slide25:

De Oudervereniging : projecten Infoavond 16 september 2016 8 iPads voor de kleuterafdeling in januari en 14 iPads in de lagere afdeling Momenteel heeft de school 32 iPads Investering van ca. 10 000 euro

Slide26:

De Oudervereniging : projecten Infoavond 16 september 2016 3000 euro boeken voor alle klasbibliotheken 2000 euro voor leeshoek

Slide27:

De Oudervereniging : projecten Infoavond 16 september 2016 600 euro voor nieuwe oven Totale investering “grote projecten” 2016 =ca. € 16 000

Slide28:

De Oudervereniging : Enquête Infoavond 16 september 2016 - Ik wil wel als ouder in de schoolraad zetelen. - ik wil wel een oudercafé mee organiseren. - ik wil wel mijn contacten aanspreken voor de praktische uitwerking van activiteiten. - Ik wil wel mee nadenken hoe we rond ouderparticipatie op school kunnen werken. - Ik wil wel ondersteuning geven bij sportactiviteiten op woensdagnamiddag. - Ik wil wel een fietspool / carpool organiseren

Slide29:

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 16 september 2011 Warme oproep! Kom ook bij de oudervereniging! Infoavond 20 september 2013 Infoavond 16 september 2016

Slide30:

De oudervereniging Infoavond 16 september 2016 www.oweetje.be OWEETJE OWEETJE

Slide31:

De oudervereniging Infoavond 16 september 2016 www.facebook.com/oweetje

Slide32:

De Oudervereniging Algemene vergadering dinsdag 4 oktober 2016 om 20:00 Infoavond 16 september 2016

Slide33:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Wat met al die sociale media? MOET ik die volgen?

Slide34:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Kunnen wij de GSM en e-mail van de andere ouders krijgen ?

Slide35:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Waarom is het onderste poortje van de grote speelplaats steeds op slot?

Slide36:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Wat wordt er allemaal ingezameld?

Slide37:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 www.omerwattez.be

Slide38:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Waar deponeren ?

Slide39:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Wat gebeurt er bij een luizenbesmetting op school ? Opgelet! Er kan pas actie ondernomen worden bij schriftelijke meldingen Nooit meer klassikale controles

Slide40:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Wanneer start L6 met de voorbereiding naar secundair?

Slide41:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Mogen we vroeger op vakantie vertrekken? Er is een groot prijsverschil !

Slide42:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Er is een maximumfactuur en toch heb ik soms een factuur van 60 euro per maand. Hoe kan dat? Voorschoolse opvang Middagmalen Naschoolse opvang Schoolse activiteiten VM Schoolse activiteiten NM 07:15 – 08:30 12:00 – 13:00 16:00 – 18:00 08:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Slide43:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Hoe komt het dat er in sommige klassen meer kleuters zitten dan het vooropgesteld aantal? -> Voorrangsrecht broers/zussen

Slide44:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Beperkingen sedert 1 september 2010 Kleuters : max. 20 Met absoluut max. van 22 Lager : max. 22 Met absoluut max. van 23

Slide45:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Voorbeeld kleuters Alle klassen zitten aan hun max. Peuter : 20 K1 : 21 K2 : 21 K3 : 20 Geen inschrijving meer mogelijk

Slide46:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Voorbeeld lager L1 : 22 L2 : 20 L3 : 22 Janne wil inschrijven in L2 L4 : 22 L5 : 23 L6 : 19 Kan zonder problemen Janne heeft zusje voor in K3 -> lukt ook nog

Slide47:

Vragen van ouders Infoavond 16 september 2016 Hoe ver staat het met de werken Kolpaartstraat?

Slide48:

En ondertussen …voorbeeldgedrag Niet parkeren op de Kiss and Ride Parkeren in de juiste rijrichting Niet stilstaan of parkeren op de drempel Aangepaste snelheid Infoavond 16 september 2016

Slide49:

De verkeerssituatie : tip Infoavond 16 september 2016

Slide50:

Wat vraagt het schoolteam? Enthousiasme, positieve en stipte mensen Infoavond 16 september 2016

Slide51:

Wat vraagt het schoolteam? Namen op kleding, boterhamdozen, zwemzakken, …. Documenten stipt terugbezorgen Naschoolse activiteiten draaien op vrijwilligers : respecteer de uren Uren opvang : maandag, dinsdag, donderdag : einde om 18:00 woensdag : einde om 12:30 vrijdag : einde om 17:30 Infoavond 16 september 2016

Slide52:

U kunt nu naar de klassen met de klastitularis We zien u straks graag terug om 21:00 in de speelzaal Infoavond 18 september 2015

Slide53:

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 16 september 2016 BASISSCHOOL OMER WATTEZ

authorStream Live Help