Infoavond 2015

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

De presentatie van de "Infoavond 2015"

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2015

Slide2:

Vrijdag 21 september 2007 Verloop infoavond 1. Algemeen deel (ca. 20 min.) 2. Uitleg in de klassen 3. Drankje in de speelzaal Infoavond 18 september 2015

Slide3:

Nieuws : vanuit de overheid Start M-decreet Infoavond 18 september 2015 Meer leerlingen in het gewoon onderwijs Minder leerlingen in het buitengewoon onderwijs www.m-decreet.be

Slide4:

Nieuws : vanuit de overheid Opfrissertje : afwezigheden Bij afwezigheid van een leerling wegens ziekte is, ongeacht de duur van het verlet, een doktersattest vereist indien de afwezigheid valt in de week vóór of in de week na de herfst-, de Kerst-, de krokus-, de Paas- of de zomervakantie. Deze maatregel dient om luxeverzuim tegen te gaan.   Infoavond 18 september 2015

Slide5:

Nieuws : vanuit de overheid Opfrissertje : afwezigheden Infoavond 18 september 2015 Voor niet meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat bij ziekte een briefje van de ouders. Ouders mogen slechts 4 keer per jaar dergelijk briefje schrijven. Bij “documenten” op www.omerwattez.be

Slide6:

Nieuws : vanuit de overheid Infoavond 18 september 2015

Slide7:

Infoavond 16 september 2011 Nieuws : vanuit de overheid Infoavond 18 september 2015 Nieuw leerplan Nederlands en de gevolgen TAAL - NEDERLANDS Luisteren (MT) Spreken (MT) Gesprekken voeren (MT) Lezen (ST) Schrijven (ST) Sedert 1 SEPTEMBER 2015 MT = mondelinge taalvaardigheden ST = schriftelijke taalvaardigheden

Slide8:

Infoavond 16 september 2011 Nieuws : vanuit de overheid Infoavond 18 september 2015 Opsplitsing leergebied “Wereldoriëntatie” “mens en maatschappij” “wetenschap en techniek” Geleidelijk aan naar 1 sept. 2016

Slide9:

Infoavond 16 september 2011 Nieuws : vanuit de overheid Infoavond 18 september 2015 Maximumfactuur Kleuter : ALLE klassen : 45 euro Lager : ALLE klassen : 85 euro

Slide10:

Infoavond 16 september 2011 Voor kleuter én lager In te dienen tot uiterlijk 1 juni 2016 Nieuws : vanuit de overheid Infoavond 18 september 2015 http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-en-studietoelagen Studietoelagen

Slide11:

Overzicht personeelsleden kleuterafdeling Infoavond 16 september 2011 Nieuws : vanuit de school : personeel Juf Elisabeth Peuterklas Juf Maaike K1 Vervangen door Juf Joke Infoavond 18 september 2015 Vervangen door Juf Sinita

Slide12:

Overzicht personeelsleden kleuterafdeling Juf Sofie K2 Juf Ann K3 Juf Fien K2 Op dinsdag Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school : personeel

Slide13:

Overzicht personeelsleden kleuter : ondersteuning Juf Fien Kleuterturnen Zorgjuf Kleuter Juf Adeline Kinderverzorgster Juf Myriam Zorgcoördinator Kleuter Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school : personeel Vervangen door juf Lincy

Slide14:

Overzicht personeelsleden lager Nieuws : vanuit de school : personeel Juf Davine L1 Juf Kim L3 Juf Lien L2 Infoavond 18 september 2015 Juf Femke L1 (voormiddag)

Slide15:

Overzicht personeelsleden lager Nieuws : vanuit de school : personeel Juf Severine L4 Meester Wim L6 Meester Lenny L5 Infoavond 18 september 2015 Juf Sylvie L4 Woensdagvm. Vrijdagnm.

Slide16:

Overzicht personeelsleden lager : ondersteuning Juf Fien Leerkracht LO Juf Myriam Zorgjuf Lager / zorgcoördinator Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school : personeel Vervangen door juf Lincy

Slide17:

Bijzondere leermeesters Simon Staelens Zedenleer (NCZ) Liesbeth Vanderstraeten Godsdienst (RKG) Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school : personeel

Slide18:

Overzicht personeelsleden administratie Nieuws : vanuit de school : personeel Anja Moerman Carine Nys Op woensdag is het secretariaat niet altijd bereikbaar Maandag en donderdag Van 08:00 tot 16:30 Infoavond 18 september 2015 Dinsdag en vrijdag Van 08:30 tot 15:30

Slide19:

Overzicht personeelsleden bus, keuken, opvang, toezicht onderhoud Marina Van Hoolandt Opvang Keuken Onderhoud Carine Foucquet Busbegeleider Keuken Onderhoud Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school : personeel

Slide20:

Overzicht personeelsleden bus, keuken, opvang, toezicht, onderhoud Jürgen Carbonelle Buschauffeur Onderhoud Hans Donckerwolcke Middagtoezicht Keuken Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school : personeel

Slide21:

Infoavond 16 september 2011 Infoavond 20 september 2013 Nederlands : nieuwe taalmethode L2 -> L6 Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school http://www.ziezotaal.be

Slide22:

Infoavond 16 september 2011 Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school http://www.littleballvillage.be/ Reeks in oktober – november -december Reeks in februari – maart – april - mei

Slide23:

Infoavond 16 september 2011 GWP 2016 : Openluchtklassen Brugge Voor L1, L2, L3 en L4 van woensdag 25/05/2016 t.e.m. vrijdag 27/05/2016 Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school http://dekarmel.be/de-karmel/welkom-de-karmel 110 euro + 10 euro van de oudervereniging

Slide24:

Infoavond 16 september 2011 GWP 2016 Tongerlo : Sport- en spelklassen Voor L5 en L6 van maandag 23/05/2016 t.e.m. vrijdag 27/05/2016 Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school http://sporta.be 190 euro + 10 euro van de oudervereniging

Slide25:

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 16 september 2011 -> Nog steeds naschoolse Franse les voor L3 en L4 Infoavond 20 september 2013 Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school -> Start op dinsdag 29 september

Slide26:

Infoavond 16 september 2011 Infoavond 20 september 2013 Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school Invoeren digitaal huiswerk L5

Slide27:

Infoavond 16 september 2011 Infoavond 20 september 2013 Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school - Besparing op administratieve omkadering * Geen keuzemogelijkheden meer in maaltijden * Alles digitaal, behalve enkele uitzonderingen - Maaltijden worden 50 cent duurder - Busvervoer wordt 20 cent duurder

Slide28:

Infoavond 16 september 2011 Infoavond 20 september 2013 Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school peuter@omerwattez.be K1@omerwattez.be K2@omerwattez.be K3@omerwattez.be L1@omerwattez.be L2@omerwattez.be L3@omerwattez.be L4@omerwattez.be L5@omerwattez.be L6@omerwattez.be zoco@omerwattez.be zorgjuf@omerwattez.be lo@omerwattez.be ncz@omerwattez.be rkg@omerwattez.be

Slide29:

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 16 september 2011 www.omerwattez.be Infoavond 18 september 2015 Nieuws : vanuit de school

Slide30:

De Oudervereniging Cel public relations Guy Van Wijmeersch Algemeen voorzitter : Jo Bundervoet Cel pedagogie Leen Van Melckebeke Cel festiviteiten Marleen Thorrée Secretaris Pascale Berton Penningmeester Anja Moerman Infoavond 18 september 2015

Slide31:

De Oudervereniging Algemene vergadering : dinsdag 6 oktober 2015 om 20:00 Infoavond 18 september 2015

Slide32:

De Oudervereniging : projecten 2010 : zithoek op speelplaats lager 2011 : refter pimpen 2012 : interactieve borden en rubberen vloer 2013 : speelhut en bord “L6 vliegt uit” Infoavond 18 september 2015 2014 : de stripotheek 2015 : speelprojecten : basketdoelen, voetbaldoelen, glijbaan kleuter, loopfietsen

Slide33:

De Oudervereniging : projecten Infoavond 18 september 2015

Slide34:

De Oudervereniging – Gezond ontbijt Infoavond 18 september 2015 Woensdag 30 september

Slide35:

De oudervereniging Infoavond 18 september 2015 www.oweetje.be

Slide36:

De oudervereniging Infoavond 18 september 2015 www.facebook.com/oweetje

Slide37:

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 16 september 2011 Warme oproep! Kom ook bij de oudervereniging! Infoavond 20 september 2013 Infoavond 18 september 2015

Slide38:

Vragen van ouders Infoavond 18 september 2015 Kunnen er lessen Engels komen voor de oudsten?

Slide39:

Vragen van ouders Infoavond 18 september 2015 Wat gebeurt er bij een luizenbesmetting op school ? Opgelet! Er kan pas actie ondernomen worden bij 2 schriftelijke meldingen Alle ouders dienen de strookjes in te vullen vooraleer wij kunnen verder gaan met het CLB

Slide40:

Vragen van ouders Infoavond 18 september 2015 Te laat komen Waarom wordt het te laat komen in de agenda genoteerd?

Waar vind ik de verloren voorwerpen? :

Waar vind ik de verloren voorwerpen? Aan de klas van L2 Infoavond 16 september 2011 Infoavond 20 september 2013 Infoavond 18 september 2015 Juf Femke volgt op met nieuw systeem

Slide42:

Wat vraagt het schoolteam? Enthousiasme en stiptheid Infoavond 18 september 2015

Slide43:

Wat vraagt het schoolteam? Namen op kleding, boterhamdozen, zwemzakken, …. Documenten stipt terugbezorgen Naschoolse activiteiten draaien op vrijwilligers : respecteer de uren Uren opvang : maandag, dinsdag, donderdag : einde om 18:00 woensdag : einde om 12:30 vrijdag : einde om 17:30 Infoavond 18 september 2015

Slide44:

Wat vraagt het schoolteam? De verkeerssituatie : voorbeeldgedrag Niet parkeren op de Kiss and Ride Parkeren in de juiste rijrichting Niet stilstaan of parkeren op de dremp el Aangepaste snelheid Infoavond 18 september 2015

Slide45:

Wat vraagt het schoolteam? De verkeerssituatie : tip Infoavond 18 september 2015

Slide46:

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 16 september 2011 Belangrijke wijziging enkel voor de kleuters Infoavond 18 september 2015 14 oktober : kindvrije dag Studiedag lagere afdeling : woe. 9 december

Slide47:

U kunt nu naar de klassen met de klastitularis We zien u straks graag terug om 21:00 in de speelzaal Infoavond 18 september 2015

Slide48:

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2015

authorStream Live Help