infoavond 2009

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond Infoavond 18 september 2009

Slide 2: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Verloop infoavond 1. Algemeen deel 2. Uitleg in de klassen 3. Iedereen welkom in de speelzaal

Slide 3: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Nieuws : vanuit de overheid Departement onderwijs ->minstens 220 halve dagen in een Nederlandstalige school www.kleuterparticipatie.be

Slide 4: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Nieuws : vanuit de school Schoolraad geeft advies -> Raad van het Gemeenschapsonderwijs

Slide 5: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Nieuws : vanuit de school Woensdag fruitdag Vanaf volgende week wordt er op woensdag enkel fruit toegelaten!

Slide 6: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Nieuws : vanuit de school Beperkingen logo Maximum 2 lestijden per week op school Niet tijdens de lessen wiskunde en taal Niet meer op school in de derde graad.

Slide 7: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Nieuws : vanuit de school Beperkingen klassen Maximum 20 lln. geboortejaar 2006 Maximum 20 lln. geboortejaar 2007 Maximum 20 lln. K2 Maximum 20 lln. K3 Maximum 20 lln. L1 Maximum 21 lln. L2 Maximum 20 lln. L3 Maximum 20 lln. L4 Maximum 24 lln. L5 Maximum 20 lln. L6

Slide 8: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Nieuws : vanuit de school Mededelingen via e-mail indien u dit wenst No reply

Slide 9: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Nieuws : vanuit de school Bus met 9 extra zitplaatsen Jaarlijkse bijdrage door de oudervereniging

Slide 10: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Nieuws : vanuit de school - Vernieuwde lokalen in eerste, vijfde en zesde leerjaar

Slide 11: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Nieuws : vanuit de school Digitaal project : digitale schoolborden in L5 en L6 gesponsord door de oudervereniging

Slide 12: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Nieuws : vanuit de school Beamers en schermen in de andere lagere klassen gesponsord door de oudervereniging

Slide 13: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Nieuws : vanuit de school Verduisterd medialokaal met multifunctionele Plasma TV gesponsord door de oudervereniging

Slide 14: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Pedagogische accenten -> Nieuwe wiskundemethode in L6 : Kompas

Slide 15: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Pedagogische accenten -> Nieuwe leermethode wereldoriëntatie

Slide 16: 

Infoavond 18 september 2009 Pedagogische accenten -> GWP 2010 Lombardsijde : Zeeklassen -> www.dezeekameel.be

Slide 17: 

Infoavond 12 september 2008 Pedagogische accenten -> Ateliers -> Elke dinsdag tussen 13:00 en 14:40 -> Iedere klas krijgt elke week een ander atelier

Slide 18: 

Infoavond 18 september 2009 Juf Kim-> drama

Slide 19: 

Infoavond 18 september 2009 Meester Wim-> technologie

Slide 20: 

Infoavond 18 september 2009 Meester Lenny-> media

Slide 21: 

Infoavond 18 september 2009 Juf Christa -> beweging

Slide 22: 

Infoavond 18 september 2009 Nieuw : juf Elisabeth-> muziek

Slide 23: 

Infoavond 18 september 2009 Nieuw : juf Severine->verkeer

Slide 24: 

Infoavond 18 september 2009 Pedagogische accenten Uitgebreider rapport met nog meer informatie

Slide 25: 

Infoavond 18 september 2009 Vragen van ouders Hoe verloopt de zorg op de school? Zorgcoördinator : Lien Baetens : 6 uren Zorgleerkracht : Kim De Zitter : 9 uren Individuele begeleiding gebeurt steeds door externen

Slide 26: 

Infoavond 18 september 2009 Vragen van ouders Wanneer is er lentefeest, plechtige en eerste communie ? Lentefeest / feest vrijzinnige jeugd : 27 maart 2010 Eerste communie : 13 mei 2010 Plechtige communie : 9 mei 2010

Slide 27: 

Infoavond 18 september 2009 Vragen van ouders Wie organiseert lentefeest, plechtige en eerste communie ? Lentefeest / feest vrijzinnige jeugd : comité FVJ Maarkedal Eerste communie : lkr. godsdienst + parochieploeg Plechtige communie : parochieploeg

Slide 28: 

Infoavond 18 september 2009 Wat vragen wij? Namen op kleding, boterhamdozen, zwemzakken, …. Wat met verloren kledij? Documenten terugbezorgen

Slide 29: 

Infoavond 18 september 2009 De Oudervereniging : projecten 2004 : nieuw speeltuig 2005 : kleuterblok binnen + nieuw speelmateriaal 2006 : aankoop veerwipjes 2007 : opfrissen verkeerspark 2008 : nieuwe klas L4 2009 : multimediaproject

Slide 30: 

Infoavond 18 september 2009 De Oudervereniging : nieuw! Dé ideeënbus van de cel pedagogie Beste idee van het jaar wordt beloond Doel : creatieve, constructieve en innoverende voorstellen om de schoolwerking nog beter te maken, steeds in het belang van onze kinderen.

Slide 31: 

Vrijdag 21 september 2007 Infoavond 18 september 2009 Warme oproep! www.omerwattez.be kom ook bij de oudervereniging!

Slide 32: 

Infoavond 18 september 2009 U kunt nu naar de klassen met de klastitularis We zien u straks graag terug in dede speelzaal waar de oudervereniging u graag een drankje aanbiedt!

authorStream Live Help