Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο Σχολ. μας Διαμεσολαβητής

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο Σχολ. μας Διαμεσολαβητής

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο Σχολικός μας Διαμεσολαβητής ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ δάσκαλος

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στόχοι: Η συγκεκριμένη εργασία στόχο έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα κατοχύρωσης, προστασίας και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους στην ΕΕ. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ( European Ombudsman ) είναι ο ανεξάρτητος και αμερόληπτος θεσμός που διερευνά αναφορές για περιπτώσεις κακοδιοίκησης οργανισμών της ΕΕ, στον οποίο λογοδοτεί η διοίκηση της ΕΕ προς όφελος των πολιτών. Διευρύνοντας το καινοτόμο πρόγραμμα κατά της ενδοσχολικής βίας « Σχολικός Μεσολαβητής », που ταυτόχρονα υλοποιήσαμε κατά το σχ. έτος 2013-14, αποφασίσαμε στην τάξη μας ομόφωνα να ασχοληθούμε με το θέμα: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο Σχολικός μας Μεσολαβητής .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στη συνέχεια θα παράγουν ψηφιακό υλικό με τη χρήση λογισμικών όπως Scratch , Power point , iSpring , Toondoo ( Comic ) κ.ά.. Θα δημιουργήσουν στο μάθημα των Εικαστικών αφίσες – κολάζ σχετικές με το θέμα μας . Έπειτα θα καλλιεργήσουν ερευνητικό και ομαδικό πνεύμα μέσα από συνεργατικές και ανακαλυπτικές βιωματικές δραστηριότητες . Θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Η/Υ και του διαδικτύου στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Θα παίξουμε παιχνίδια για την Ευρώπη (Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη, Νευροδύσσεια).

Παρουσίαση του PowerPoint:

Επιπλέον πληροφορίες: Η διδασκαλία υλοποιήθηκε με τους μαθητές μου, της ΣΤ ΄2 τάξης του σχολείου μας κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2013-14. Μέθοδος: διερευνητική, ανακαλυπτική. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες 3-4 ατόμων και λειτουργώντας ομαδοσυνεργατικά ανακάλυψαν, έκριναν , αναθεώρησαν , απέρριψαν , γενίκευσαν και οικοδόμησαν τη νέα γνώση. Ανάπτυξαν την παρατηρητικότητα, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα αυτοκαθορίζοντας με αυτό τον τρόπο τον δρόμο τους προς τη γνώση και τη μεταγνώση. Ο ρόλος του δασκάλου σε όλη τη διάρκεια της εργασίας ( project ) μετουσιώθηκε σε διαμεσολαβητή, εμψυχωτή, διευκολύνοντας τη διερευνητική οδό προς τη γνώση. Αυτονόητο είναι πως ξεκινώντας διαπραγματευτήκαμε την Ευρώπη διαθεματικά: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ιστορία, Γεωγραφία, Γλώσσα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κ. Π. Αγωγή (ΣΤ΄ Δημοτικού ) Στην 3 η ενότητα «Το άτομο και η ΕΕ» οι μαθητές δρουν ομαδοσυνεργατικά, εκφράζουν απόψεις, εμπειρίες, απορίες σχετικά με την ΕΕ και τη λειτουργία της . Είναι εξαιρετικά ευχάριστο να συζητούν σεβόμενοι τον συνομιλητή και τη διαφορετική άποψη! Χρωματίζουν τον χάρτη της ΕΕ αναζητώντας την πρωτεύουσα κάθε κράτους-μέλους από τον χάρτη της Ευρώπης της τάξης μας . Επιπλέον γίνεται συζήτηση για τα όργανα διοίκησης της ΕΕ, για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΕ το 1981, για τις σχέσεις των κρατών-μελών μεταξύ τους (π.χ. Ευρώ), τις ευρωπαϊκές γλώσσες καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πολιτών (ειρηνική συνύπαρξη, συνεργασία ). Εδώ γίνεται αναφορά στον θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ( European Ombudsman ) και γίνεται μια πρώτη συζήτηση-συσχετισμός με τον θεσμό του Συνηγόρου του πολίτη ( http://www.synigoros.gr/ ) και του παιδιού ( http://www.0-18.gr/ ) που έχει κάθε κράτος-μέλος.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ιστορία (Στ΄ Δημοτικού) Κατά τη διδασκαλία της ιστορίας της Ευρώπης δίδεται έμφαση στις σχέσεις των λαών, των κρατών, στη διπλωματία, στην ανάγκη διασταύρωσης των ιστορικών πηγών με στόχο την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού των μαθητών. Συμπεραίνουμε πως αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσσότερα ! Βιωματική δραστηριότητα (28/2/2014 ): Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με βάση ένα γεωγραφικό (βόρεια. νότια κ.ά.) ή πληθυσμιακό χαρακτηριστικό και ακουμπώντας ελαφρά τον ώμο του μπροστινού τους κινούνται στον χώρο . Έτσι αναδεικνύονται οι δυνατοί, ποικίλοι και πολυσχιδείς δεσμοί των κρατών της Ευρώπης μεταξύ τους .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γεωγραφία ( ΣΤ΄ Δημοτικού) Εξετάζουμε γεωμορφολογικά, πολιτικά, πολιτιστικά, οικονομικά την ήπειρο της Ευρώπης και τη σημασία των σχέσεων των κρατών μεταξύ τους (και διαθεματικά). Στο εκπαιδευτικό Blog της τάξης μας η σχετική ανάρτηση για την Ευρώπη καλλιεργεί, εμπλουτίζει, ανατροφοδοτεί το ενδιαφέρον των μαθητών και διευρύνει το πνεύμα σκέψης τους . Ως αποκορύφωμα ακούμε τον Ύμνο της Ευρώπης «Ωδή στη χαρά» του Μπετόβεν και σχολιάζουμε το περιεχόμενό του.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γλώσσα (ΣΤ΄ Δημοτικού ) Από το Ανθολόγιο της ΣΤ΄ τάξης διαβάζουμε δυο εξαιρετικά μαθήματα: «Η Ευρώπη και ο ταύρος» του Χάρη Σακελλαρίου, σελ. 246 και «Η Ευρώπη» του Ζακ Λε Γκοφ, σελ. 248. Ειδικά στο 2 ο υπάρχει το παρακάτω κείμενο :

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στη συνέχεια με χρονολογική σειρά έλαβαν χώρα οι παρακάτω δραστηριότητες: 1 η δραστηριότητα «Περπατήματα» (7/3/2014 ) Με κύριο στόχο την ενεργοποίηση των μαθητών περπατάμε στον ελεύθερο χώρο της αίθουσάς μας σύμφωνα με την οδηγία που μας δίνεται. Οι μαθητές το απόλαυσαν πολύ! Ένιωσαν ελεύθεροι να «βγουν» από τον εαυτό τους και να « νιώσουν » ως ένας άλλος, να ενεργοποιηθούν !

Παρουσίαση του PowerPoint:

Περπατήματα

Παρουσίαση του PowerPoint:

2 η δραστηριότητα « Γνωρίζω την Ευρώπη παίζοντας 1 » (12/3/2014) Την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης στο εργαστήριο Πληροφορικής πλοηγηθήκαμε σε ιστότοπους σχετικούς με την ΕΕ και εξασκήσαμε τις γνώσεις μας παίζοντας ατομικά ή ομαδικά. Παιγνιώδες, ευχάριστο, δημιουργικό περιβάλλον οικείο στους μαθητές μου, αφού την προηγούμενη σχ. χρονιά είχαμε υλοποιήσει σχετικό πρόγραμμα Ψηφιακού Γραμματισμού « Παιδί και διαδίκτυο ».

Παρουσίαση του PowerPoint:

  3 η δραστηριότητα « Διαλέγω το ταίρι μου » (19/3/2014) Με στόχο τη μη λεκτική επικοινωνία οι μαθητές καλούνται να κινηθούν ελεύθερα στον χώρο, να συναντήσουν με το βλέμμα τους τους άλλους και να διαλέξουν το ζευγάρι τους. Εξηγούν ο ένας στον άλλο πώς έκαναν την επιλογή τους. Στη συνέχεια ερωτήματα όπως «Διαλέξατε ή σας διάλεξαν; Πώς νιώθετε γι΄ αυτό;», «Υπήρξαν μη λεκτικά μηνύματα που στείλατε ή πήρατε ;». Με την έκφραση επιθυμίας και διεκδίκησης διευκολύνεται η ανάπτυξη της αυτογνωσίας των μαθητών. Κάνουμε αναγωγή στη λειτουργία της ΕΕ και στις σχέσεις των κρατών-μελών. Γίνεται σύντομη συζήτηση χωρίς γενικεύσεις.

Παρουσίαση του PowerPoint:

4 η δραστηριότητα « Χάρτης ΕΕ με σημείο αναφοράς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ( European Ombudsman )» (21/3/2014) Αφού εφοδιαστήκαμε με υλικό σχετικό για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σκεφτήκαμε να το αξιοποιήσουμε δημιουργώντας έναν χάρτη της ΕΕ με σημείο αναφοράς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Στη δράση αυτή συμμετείχαν όλοι οι μαθητές είτε χρωματίζοντας ένα κράτος-μέλος ο καθένας είτε προσθέτοντας το συνοδευτικό υλικό που μας έδωσαν. Η ολοκλήρωση έγινε από τους μαθητές της ενσωματωμένης στον χάρτη φωτογραφίας.

Παρουσίαση του PowerPoint:

5 η δραστηριότητα « Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη » επιτραπέζιο παιχνίδι (26/3/2014) Θέλοντας να απολαμβάνουν οι μαθητές το πρόγραμμα αυτό ώστε να διατηρείται αυξανόμενο το ενδιαφέρον τους ήρθε ή ώρα για παιχνίδι: Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας μαθητών ήταν και ο παίκτης κάθε ομάδας. Σεβασμός στους κανόνες και οικοδόμηση νέας γνώσης. Απαραίτητο το παιχνίδι τόσο για τους μαθητές όσο και για τον δάσκαλο!

Παρουσίαση του PowerPoint:

6 η δραστηριότητα « Η μεταξωτή κλωστή » (1/4/2014) Με στόχο την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων μαθητών χωρίς λεκτική επικοινωνία με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης οι μαθητές επιλέγουν κάποιον για ζευγάρι . Ο ένας από τους δύο θα φανταστεί ότι έχει μια μεταξωτή κλωστή, πολύ λεπτή και εύθραυστη. Αυτός που κρατάει την άκρη θα αρχίσει να τραβά τη φανταστική κλωστή. Στο τέλος αλλάζουν ρόλους. Έτσι είναι και οι σχέσεις των κρατών-μελών της ΕΕ, αλληλένδετες!

Παρουσίαση του PowerPoint:

7 η δραστηριότητα « Το αόρατο νήμα » (1/4/2014) Με στόχο την ενεργοποίηση, την ανάπτυξη (αμοιβαίας) εμπιστοσύνης και με μη λεκτική επικοινωνία ενεργούμε συμπληρωματικά με την προηγούμενη δραστηριότητα (αρ. 30).

Παρουσίαση του PowerPoint:

8 η δραστηριότητα: δημιουργία αφίσας με θέμα τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (2/4/2014) Με τη βοήθεια της δασκάλας των Εικαστικών του σχολείου μας, κ. Βαρσάμη Χρύσας , δημιουργήσαμε αφίσες σχετικές με το θέμα της εργασίας μας σε σχέση όμως και με τον «Σχολικό Μεσολαβητή» ώστε από το συγκεκριμένο να πάμε στο γενικότερο, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή . Συνολικά τρεις διδακτικές ώρες απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωσης των αφισών. Κάποιοι μαθητές εργάστηκαν και το Σαββατοκύριακο στο σπίτι καθώς συναντήθηκαν με την ομάδα τους, κάποιοι άλλοι και στην τάξη μας την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Οι αφίσες έτοιμες …

Παρουσίαση του PowerPoint:

9 η δραστηριότητα « Νευροδύσσεια » παιχνίδι επιτραπέζιο και… διαδικτυακό! (2/4/2014) Το παιχνίδι Νευροδύσσεια, που είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά ( http://neurodyssee.org/2011/Index.php?lang=gr ). Εμείς το γνωρίσαμε και ως επιτραπέζιο. Οι μαθητές, αφού μελέτησαν τους κανόνες του παιχνιδιού και συζήτησαν μεταξύ τους κάποιες απορίες, έπαιξαν το παιχνίδι στην τάξη. Δοκιμάσαμε τις γνώσεις μας μέσα από το παιχνίδι με αρκετό …άγχος κάποιες στιγμές! Η γνώση εδώ λειτουργεί μεταγνωστικά και διευκολύνει την αποδοχή του άλλου είτε πολίτη άλλης χώρας μέλους της ΕΕ είτε μεταξύ των κρατών –μελών.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στην αρχή της εργασίας μας κάποιοι μαθητές προσφέρθηκαν να δημιουργήσουν ψηφιακά έργα Scratch και Comic (δραστηριότητες 10 η +11 η ). Δείτε τις δημιουργίες μας! 10 η δραστηριότητα – δημιουργία έργων Scratch (οπτικός προγραμματισμός) με θέμα τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (7/4/2014 ) . Scratch είναι δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμο ύ που χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία δράσεων εντός και εκτός του σχολείου ανά τον κόσμο. Μετά από μεγάλη προεργασία, σχόλια, διορθώσεις, που καταδεικνύουν το συνεργατικό πνεύμα των μαθητών, ετοιμάσαμε δύο έργα Scratch .

Παρουσίαση του PowerPoint:

11 η δραστηριότητα – δημιουργία κόμικ με θέμα τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (7/4/2014 ) Κόμικ είναι παρακείμενες σχεδιασμένες και άλλες εικόνες σε εσκεμμένη διαδοχή, με σκοπό να μεταβιβάσουν πληροφορίες και/ή να παράγουν μια αισθητική αντίδραση στον θεατή. Το έργο κόμικ που ετοιμάσαμε με θέμα τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δημιουργήθηκε με την web 2.0 εφαρμογή Toondoo κι έπειτα με το Power point .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Εικόνα 1 Εικόνα 2

Παρουσίαση του PowerPoint:

Εικόνα 3 Εικόνα 4

Παρουσίαση του PowerPoint:

12 η δραστηριότητα « Στηρίζω- στηρίζομαι » (8/4/2014) Η δραστηριότητα αυτή είναι άσκηση για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των παικτών με μη λεκτική επικοινωνία και δευτερευόντως λειτουργεί χαλαρωτικά. Έ χω ανάγκη τον διπλανό μου όπως με έχει κι εκείνος. Η αρχή αυτή διέπει τις σχέσεις ατόμων μα και κρατών: αμοιβαία εμπιστοσύνη και ισότιμη σχέση. Ε ίναι κάτι που το θέλουμε όλοι το έχει ανάγκη και η ΕΕ για να έχει στέρεες βάσεις για το μέλλον: «Όλοι είναι όμορφοι μέσα από την αλήθεια της διαφορετικότητάς τους».

Παρουσίαση του PowerPoint:

13 η δραστηριότητα «Ο τυφλός κι ο μουγγός» (8/4/2014) Με στόχο την ανάπτυξη αυτογνωσίας, που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό για την εδραίωση εμπιστοσύνης μεταξύ ατόμων και κρατών-μελών της ΕΕ βιώσαμε τη δραστηριότητα αυτή. Εναλλαγή ρόλων, συναισθημάτων, υποβοήθηση ενσυναίσθησης κ.ά. ήταν τα μηνύματα που δεχτήκαμε όλοι. Σχέσεις αλληλένδετες, πολυσχιδείς με εναλλαγή αναγκών και δεδομένων των ατόμων ή των κρατών μεταξύ τους. Βιώσαμε την… εξάρτηση από τον διπλανό μας !

Παρουσίαση του PowerPoint:

14 η δραστηριότητα « Πόσο κοντά σε αντέχω » (9/4/2014) Στόχος είναι τα όρια των σχέσεων και της κάθε διεκδίκησης σε μια δημοκρατική ομάδα, σχολική τάξη, και ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ. « Α πελευθερώθηκαν » διαπιστώνοντας πως μπορούν να βάζουν όρια στις σχέσεις τους και στις διεκδικήσεις των άλλων, να γίνεται αυτό σεβαστό, πάντα με τρόπο που να μη θίγει, να μην προσβάλλει το ταίρι, τον συνεργάτη, το άλλο κράτος-μέλος!

Παρουσίαση του PowerPoint:

Συμπεράσματα Οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια της εργασίας ( project ) διερεύνησαν, ανακάλυψαν , απέκτησαν νέες γνώσεις σχετικά με την Ενωμένη Ευρώπη, τα δικαιώματά τους ως πολίτες, τους θεσμούς που θεσπίστηκαν προς όφελός τους και τα μέσα προστασίας τους από κακοδιοίκηση κτλ. Έτσι οικοδόμησαν θεμέλια για την ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών για την Ευρώπη αναπτύσσοντας τους πρώτους μηχανισμούς συνεργασίας των ευρωπαϊκών λαών στο σχολικό περιβάλλον ως ισότιμα μέλη-μαθητές σήμερα και στο μέλλον ως πολίτες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους με σεβασμό στον συμπολίτη Ευρωπαίο (κουλτούρα διαμεσολάβησης και αποδοχής). Για εμάς ως μαθητές στο Πειραματικό Σχολείο Σερρών είναι ο Σχολικός Μεσολαβητής που παράλληλα πέρσι υλοποιήσαμε και ως Ευρωπαίοι πολίτες ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης με στόχο την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που αρμόζουν στη νέα γενιά Ευρωπαίων ενεργών πολιτών που ανήκουν. Οι κερδισμένοι θα είναι οι ίδιοι, έτοιμοι να γευτούν στο ακέραιο όλα τα θεσπισμένα δικαιώματα κάθε Ευρωπαίου!

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για την υποστήριξη της εργασίας αυτής δημιουργήσαμε, μαθητές και δάσκαλος από το ξεκίνημα κιόλας μια πλούσια ανάρτηση στο εκπαιδευτικό Blog της τάξης μας όπου αποτυπώνονταν καθημερινά τα στάδια υλοποίησής της ( http://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/evropaiko-ekpaideftiko-programma-teachers4europe-2014-st-2-peiramatikoy-serron ). Τέλος, με την ευγενική βοήθεια ενός γονέα μαθητή, δημιουργήσαμε διαδραστικό CD που περιέχει όλες τις δράσεις του προγράμματος που υλοποιήσαμε. Το CD αυτό δόθηκε σε όλους τους μαθητές της ΣΤ΄2 τάξης, ως ελάχιστη επιβράβευση μα και ως ενθύμιο συμμετοχής Επίσης δόθηκε και στον Σχολικό μας Σύμβουλο, στον Διευθυντή του Σχολείου μας καθώς και στον Διευθυντή Π.Ε. Ν. Σερρών.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Καλό καλοκαίρι!

authorStream Live Help