ΚΑΡΔΙΑ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Καρδιά ένας ακούραστος μυς… μια ασταμάτητη αντλία…:

Καρδιά ένας ακούραστος μυς… μια ασταμάτητη αντλία…

Τα μέρη της καρδιάς:

Τα μέρη της καρδιάς

PowerPoint Presentation:

Πώς φτάνει το αίμα σε όλα τα σημεία μέσα στο σώμα μας;

Διαδρομές του αίματος στο σώμα μας:

Διαδρομές του αίματος στο σώμα μας Μικρή κυκλοφορία Μεγάλη κυκλοφορία

Αιμοφόρα Αγγεία:

Αιμοφόρα Αγγεία ΦΛΕΒΕΣ: (μεταφέρουν το αίμα από διάφορα σημεία του σώματος προς την καρδιά (διοξ.άνθρ-σκούρο χρώμα κόκκινο…) ΑΡΤΗΡΙΕΣ: ( μεταφέρουν το αίμα( έντονο κόκκινο) από την καρδιά προς διάφορα σημεία του σώματος (οξυγόνο…)

PowerPoint Presentation:

ΜΙΚΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΥΜΟΝΕΣ (ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ) ΔΕΞΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΦΛΕΒΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ

PowerPoint Presentation:

Κατά τη μικρή κυκλοφορία το αίμα που φτάνει στους πνεύμονες αποβάλλει το διοξείδιο άνθρακα που περιέχει και γεμίζει με οξυγόνο και κατόπιν συνεχίζει προς τον αριστερό κόλπο…

ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ:

ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΥΜΟΝΕΣ(ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ) ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ) ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΦΛΕΒΕΣ

PowerPoint Presentation:

Κατά τη μεγάλη κυκλοφορία το αίμα φτάνοντας στα διάφορα μέρη του σώματος προσφέρει το οξυγόνο που είναι α απαραίτητο για τις καύσεις απομακρύνοντας το διοξείδιο του άνθρακα. Μετά με τις φλέβες καταλήγει στο δεξιό κόλπο της καρδιάς και μετά στη δεξιά κοιλία και αυτό επαναλαμβάνεται…

υπέρταση:

υπέρταση Το αίμα όμως για να φτάσει σε κάθε σημείο του σώματος μας, πρέπει να κινείται στις αρτηρίες με μεγάλη πίεση. Η πίεση αυτή λέγεται αρτηριακή και θα πρέπει για την καλή μας υγεία να μην είναι ούτε ψηλότερη ούτε χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα .

υπόταση:

υπόταση

authorStream Live Help