Трафикът на хора

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: danoo (129 month(s) ago)

Интелигентно и интересно представено!

Presentation Transcript

Slide 1:

ТРАФИКЪТ НА ХОРА http://souhssz.webnode.com

КАКВО Е ТРАФИК НА ХОРА?:

КАКВО Е ТРАФИК НА ХОРА? "Трафик на хора" е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се получи съгласието на лице.

Slide 3:

трафик на хора в границите на страната. Жертвите биват набирани от икономически по-изостанали райони и транспортирани към по-развитите части на страната. ВИДОВЕ ТРАФИК Вътрешен трафик

Международен трафик:

Международен трафик Осъществява се чрез превеждане на жертвите през държавната граница и експлоатиране в друга страна. Съществуват страни на произход, транзит и крайна дестинация за жертвите на трафик на хора.

Slide 5:

СВЕТОВНА СТАТИСТИКА Трафикът на хора е най-бързо развиващата се престъпна индустрия в света. Нейните приходите за година възлизат на $ 32 милиарда (32 000 000 000 долара ). Секс трафикът е сред най-честият и доходоносен сегмент на индустрията. Това е най-големият незаконен пазар след този за наркотиците.

Slide 6:

Историята на робството е древна колкото и човекът. Онова което може да забравим гледайки изображения на робството от преди векове е, че то продължава и в наши дни. Днес има около 27 милиона роби в света. Средната цена, за която може да се закупи живота на човек е 90 долара . 500 000 жени годишно са жертви на трафик в Западна Европа. 2/3 от тях - с цел проституция и са от Източна Европа.

Slide 7:

Колко струва живота ви?

Slide 8:

Между 700 хиляди и 4 милиона жени и деца са жертва на трафик годишно в целия свят. 1 милион деца са експлоатирани в секс индустрията годишно. Формите на насилствен или принудителен труд, робство или сексуална експлоатация са в почти всяка сфера: секс услуги (проституция, порнография) ; компаньонки (схема на доставка на чужденки за съпруги) ; просяци; осиновяване ; донори на органи др. ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

Slide 9:

В чужбина момичета “печелят” от 12 000 до 16 000 евро на месец. Криминалните групировки действат чрез насилие и заплахи. В множеството от случаите, трафикантите отнемат личните документи на жертвите си.

Slide 10:

Жертвите на трафик често стават жертва на физическо малтретиране

ПРИЧИНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАФИКА В БЪЛГАРИЯ:

ПРИЧИНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАФИКА В БЪЛГАРИЯ

СОЦИАЛНО КУЛТУРНИ:

неграмотност; разпад на морални ценности; расизъм и етническа дискриминация; влияние на медиите и интернет; СОЦИАЛНО КУЛТУРНИ

Slide 13:

бедност; неразвита икономика; безработица; Икономически Психологически наркотична зависимост; психически и сексуален тормоз; безработица; бежански потоци; международна организирана престъпност; географско положение; Гео-политически

Slide 14:

Чрез агенции за набиране на хора за работа в страната и чужбина; Чрез организирани пътувания в чужбина; Чрез организиране на срещи в страници за запознанства или брак по Интернет; Как най-често се случва?

Slide 15:

Чрез създаване на емоционална зависимост; Чрез организиране на езикови и квалификационни курсове в страната и в чужбина;

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УЯЗВИМОСТ:

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УЯЗВИМОСТ Липса на опит в пътуването в чужбина; Липса на информация за живота в чужбина; Нереалистични очаквания; Липса на познания за българското и международното законодателство; Липса на знания за институциите които могат да ги защитят;

Slide 17:

РИСКОВИ ГРУПИ ДЕЦА от ромски произход; отглеждани в домовете; на улицата; от проблемни семейства; и други;

Slide 18:

МЛАДИ ХОРА Обучение в чужбина; Привлечени най-вече чрез обещания за добра платена работа;

България е на трето място в Европа по трафик на нейните граждани!:

България е на трето място в Европа по трафик на нейните граждани!

Slide 20:

ЖЕРТВИ НА ТРАФИКА ИЗТОЧНИК НА ТРАФИКА МНОГО ВИСОКО НИВО ВИСОКО НИВО ДЕСТИНАЦИЯ НА ТРАФИКА МНОГО ВИСОКО НИВО ВИСОКО НИВО

Slide 21:

Законодателството в България Националната комисия за борба с трафика на хора; Закон за борба с трафик на хора; Прилага се националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора;

Съвети - как сам да се предпазя!!!:

Съвети - как сам да се предпазя!!! Да проуча фирмата, лицето при което отивам; Роднините и приятелите ми трябва да имат: Моя снимка и копие на паспорта ми; Телефона и адреса ми в чужбина; Координатите на посолството; Сигнал/фраза/изречение, които ще бъдат за спешни случаи.

Slide 23:

В България от 05.11.2009 г. е официално открита Национална линия за деца – тел.: 116 111 Довери се! Обади се! Сподели! (безплатен за цялата страна)

Slide 24:

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!! http://souhssz.webnode.com

authorStream Live Help