Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τάξη Γ΄ Ενιαίου Λυκείου :

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τάξη Γ΄ Ενιαίου Λυκείου Βακάλη Α., Γιαννόπουλος Η., Ιωαννίδης Ν., Κοίλιας Χ. Μάλαμας Κ., Μανωλόπουλος Ι., Πολίτης Π.

Κεφάλαιο 1:

Κεφάλαιο 1 Ανάλυση Προβλήματος

Τι είναι Πρόβλημα;:

Τι είναι Πρόβλημα; Είναι μια κατάσταση που χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.

Παραδείγματα προβλημάτων:

Παραδείγματα προβλημάτων Δευτεροβάθμια εξίσωση Μόλυνση του περιβάλλοντος Ανέγερση ενός κτηρίου Φτώχεια Ναρκωτικά Εγκληματικότητα Το πρόβλημα του έτους 2000

Στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος:

Στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος

Κατανόηση του προβλήματος:

Κατανόηση του προβλήματος Σωστή διατύπωση εκ μέρους του δημιουργού του Σωστή ερμηνεία από τη μεριά εκείνου που καλείται να το αντιμετωπίσει

Ανάλυση του προβλήματος:

Ανάλυση του προβλήματος Καταγραφή της δομής του Δομή ενός προβλήματος είναι τα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν καθώς και ο τρόπος που αυτά συνδέονται μεταξύ τους.

Παράδειγμα: Ανάλυση του προβλήματος «Αντιμετώπιση ναρκωτικών».:

Παράδειγμα: Ανάλυση του προβλήματος «Αντιμετώπιση ναρκωτικών». Φραστικά Κύριο πρόβλημά: Αντιμετώπιση ναρκωτικών . Διάσπαση σε τρία υποπροβλήματα: 1. Πρόληψη 2. Θεραπεία 3. Επανένταξη Διάσπαση σε επιμέρους υποπροβλήματα: 1.1 Σωστή ενημέρωση πολιτών σχετικά με το θέμα 1.2 Υποστήριξη ομάδων αυξημένης θεωρητικά προδιάθεσης 2.1 Δημιουργία νέων κρατικών θεραπευτικών κοινοτήτων 2.2 Ενίσχυση υπαρχόντων θεραπευτικών κοινοτήτων 3.1 Επιδότηση θέσεων εργασίας για εξαρτημένους πρώην χρήστες 3.2 Καταπολέμηση της κοινωνικής προκατάληψης

Παράδειγμα: Ανάλυση του προβλήματος των κλιματολογικών αλλαγών:

Παράδειγμα: Ανάλυση του προβλήματος των κλιματολογικών αλλαγών Διαγραμματικά Αντιμετώπιση ναρκωτικών Πρόληψη Θεραπεία Επανένταξη 2.1 1.1 1.2 3.2 2.2 3.1

Επίλυση του προβλήματος:

Επίλυση του προβλήματος Επακριβής προσδιορισμός των δεδομένων που παρέχει το πρόβλημα Λεπτομερειακή καταγραφή των ζητουμένων που αναμένονται σαν αποτελέσματα της επίλυσης του προβλήματος Επεξεργασία Δεδομένων Είσοδος Δεδομένων Έξοδος Αποτελεσμάτων

Κατηγορίες Προβλημάτων:

Κατηγορίες Προβλημάτων Με κριτήριο τη δυνατότητα επίλυσης Επιλύσιμα (π.χ. υπολογισμός εμβαδού κύκλου) Ανοικτά (π.χ. τρύπα του όζοντος) Άλυτα (π.χ. τετραγωνισμός του κύκλου)

Κατηγορίες Προβλημάτων:

Κατηγορίες Προβλημάτων Με κριτήριο το βαθμό δόμησης Δομημένα (π.χ. επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης) Ημιδομημένα (π.χ. επιλογή του τρόπου μετάβασης σε μια περιοχή) Αδόμητα (π.χ. επιλογή τρόπου, τόπου και χρόνου ενός πάρτυ)

Κατηγορίες Προβλημάτων:

Κατηγορίες Προβλημάτων Με κριτήριο το είδος της επίλυσης Απόφασης (π.χ.αγορά ενός βιβλίου) Υπολογιστικά (π.χ. υπολογισμός εμβαδού τριγώνου) Βελτιστοποίησης (π.χ. επιλογή καλύτερου τρόπου μετάβασης σε μια περιοχή)

Λόγοι ανάθεσης της επίλυσης ενός προβλήματος σε υπολογιστή:

Λόγοι ανάθεσης της επίλυσης ενός προβλήματος σε υπολογιστή πολυπλοκότητα των υπολογισμών επαναληπτικότητα των διαδικασιών ταχύτητα εκτέλεσης των πράξεων μεγάλο πλήθος των δεδομένων

authorStream Live Help