Forebygging av brann på kontorer: Enkle regler å huske

Views:
 
Category: Celebrities
     
 

Presentation Description

Hvis du er en arbeidsgiver, innehaver eller okkupant av forretningslokaler, er du ansvarlig for brannforebygging. Du er den ansvarlige personen. Du må utføre en brannfare estimering av lokalene og planlegger for en nødsituasjon. Telling ansatte om de identifiserte risikoene er avgjørende. http://www.haglind.no/

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Forebygging av brann på kontorer: Enkle regler å huske Liv er dyrebart. Så må brannsikkerhet være mottoet til hver enkelt. Forberede og planlegger for en nødsituasjon er nødvendig. Bør alltid husket forholdsregler. Ulykker kan skje hvor som helst derfor bygge et samfunn med regler kan være nyttig. Hver person skal være en del av brannsikkerhet samfunnet produsenter og leverandører av brannvern produkter tilbydere av tjenester byggherrer brannmenn ingeniører og landmålere myndigheter og lovgivere og pedagoger. Å være en del av brannsikkerheten samfunnet ville skape et tryggere miljø for alle borgere. Hvis du er en arbeidsgiver innehaver eller okkupant av forretningslokaler er du ansvarlig for brannforebygging. Du er den ansvarlige personen. Du må utføre en brannfare estimering av lokalene og planlegger for en nødsituasjon. Telling ansatte om de identifiserte risikoene er avgjørende. Opprettholde egnede brannsikkerhetstiltak. Du må oppmuntre trening for praktisk kunnskap om brannvern. Non-innenlandske lokaler vil inkludere alle arbeidsplasser som innbyggerne har en tilgang. Du bør koordinere brannsikkerhet planer for å sikre at folk på lokalene er trygge. Mens bygge nye lokaler eller gjøre arbeid på eksisterende lokaler bør du være i samsvar med byggeforskrifter. Må inkluderes brannsikkerhetstiltak i bygningen. Hver bygning skal ha Røykvarsler tek10. Branndeteksjonssystem må fungere effektivt. Alle i bygningen må forstå hva de trenger å gjøre i nødstilfeller. Det ville være smartere å øve nødevakuering plan. Ellers ansatte og besøkende kan ikke flykte raskt og enkelt. Personer med nedsatt funksjonsevne vil kreve ekstra hjelp. Du trenger å redusere brannfare ved å holde tennkilder vekk fra brennbart materiale. Spør dine ansatte til å være på vakt. Hold alle rømningsveiene fri for alle hindringer og alltid sjekke nødlys. Ta hensyn til bruk av elektriske apparater. Kjøp høy kvalitet brannbekjempelsesutstyr og lære alle å bruke den riktig og trygt. Utstyret bør arbeide i tilfelle en nødsituasjon ellers kan det ikke holde bygningen trygt. Sørg for at søppel blir lagret og kastes på riktig måte. Vær ekstra nøye med å redusere muligheten for en falsk alarm. Varsle de ansatte og besøkende hvis det er en falsk alarm ellers vil det føre til unødvendig panikk. Hvis det er en brann evakuere bygningen og ringe etter hjelp. Folk som gir Brannvern Larvik er punktlig vil du få hjelp ganske snart. For more details you can visit us at: http://www.haglind.no/

authorStream Live Help