anti-vawc act r.a . 9262

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Anti-VAWC Act R.A . 9262

Comments

Presentation Transcript

Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004:

Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004

RA 9262:

RA 9262 Ano ang Anti-VAWC Act? > Batas na ipinasa ng Kongreso noong February 2004 > Nilalayon ng batas na ito na tugunan ang laganap na pang-aabuso laban sa kababaihan ng kanilang mga “intimate partners” (dati o kasalukuyang asawa, live-in partner o boyfriend o girlfriend

RA 9262:

RA 9262 Bakit kailangan magkaroon ng Anti-VAWC Act? Sino ang maaaring maging biktima ng VAWC? Sa ilalim ng batas, ang maaari lamang maging biktima ng VAWC ay ang babae at ang kanyang anak (babae man o lalaki)

RA 9262:

RA 9262 Ang VAWC ay isang krimen Ano ang parusa sa VAWC? Ang maysala ng mga aktong VAWC ay maaaring ng parusahan ng 1.) pagkabilanggo (depende sa bigat ng krimeng ginawa) 2.) pagbabayad ng damyos ng hindi bababa sa P100,000 ngunit hindi tataas sa P300,000 at 3.) pagpapasailalim sa psychological counseling o psychiatric treatment

RA 9262:

RA 9262 Protection Order- sa ilalim ng batas, maaaring bigyan ng Protection Order PO) ang babae bilang pansamantala o permanenteng proteksyon laban sa patuloy na pang-abuso ng kanyang karelasyon Saklaw ng PO

RA 9262:

RA 9262 Barangay Bilang Kaagapay Laban sa VAWC Tungkulin rin ng barangay na arestuhin ang nang-abuso kahit walang warrant kung kinakailangan Proteksyon laban sa demanda Papel ng iba pang ahensya

RA 9262:

RA 9262 Pagbabayad ng nang-abuso sa pinsalang ginawa ito Pagbibigay ng suporta sa babae at mga anak Pagbibigay ng pansamantala o permanenteng custody sa babae at kanyang anak

RA 9262:

RA 9262 Tatlong klase ng Protection Order *Barangay Protection Order *Temporary Protection Order *Permanent Protection Order

RA 9262:

RA 9262 Barangay Protection Order(BPO) -Protection issued by the Barangay -Kapitan o Kagawad -Tumatagal ng 15 araw

RA 9262:

RA 9262 Temporary Protection (TPO) -Protection issued by the Barangay -Tumatagal ng 30 araw - apply in municipal, regional,metropolitan court

RA 9262:

RA 9262 Permanent Protection Order (PPO) -Protection order issued by the court after notice and hearing -apply in municipal, regional,metropolitan court

RA 9262:

RA 9262 Sino ang puwedeng mag file ng Protection Orders? -biktima -magulang -malapit na kamag-anak -Social Workers -Punong Barangay o Kagawad -Police in charged sa women and children protection -2 concerned citizen (with knowledge re:the case)

RA 9262:

RA 9262 How to apply protection order? description of relationships between petitioner and respondent; a statement of the circumstances of the abuse; description of the reliefs requested by petitioner as specified in Section 8 herein; request for counsel and reasons for such; request for waiver of application fees until hearing; and an attestation that there is no pending application for a protection order in another court.

RA 9262:

RA 9262 If the applicant is not the victim, the application must be accompanied by an affidavit of the applicant attesting to (a) the circumstances of the abuse suffered by the victim and (b) the circumstances of consent given by the victim for the filling of the application

authorStream Live Help