ONLINE PRESENTATIE JUSTINE EN SOETKIN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Integratieseminarie:

Integratieseminarie Mechanismen van normalisatie druggebruik en preventie- en harm reduction activiteiten Justine Carlier & Soetkin Verslype

Normalisatie van middelenmisbruik in het uitgaansleven:

Normalisatie van middelenmisbruik in het uitgaansleven Toename druggebruik uitgaansleven Jongeren experimenteren Grotere beschikbaarheid middelen Deel van hedendaagse jeugdculturen Recreatief gebruik aangepaste , doelbewuste, goed functionerende druggebruikers Justine Carlier & Soetkin Verslype

Normalisatie druggebruik nachtleven:

Normalisatie druggebruik nachtleven Grens recreatief en problematisch druggebruik = klein Preventie & harm reduction (>< repressie) vaak weinig effect Justine Carlier & Soetkin Verslype

Doel Onderzoek:

Doel Onderzoek D.m.v. inzicht in de normalisatie Effectievere preventie en harm reduction campagnes organiseren Hoe kan inzicht in de mechanismen van normalisatie van druggebruik leiden tot effectievere preventie en harm reduction activiteiten? Justine Carlier & Soetkin Verslype

Mechanismen normalisatie:

Mechanismen normalisatie De gebruiker Wat zijn de motieven van de gebruiker? Welke betekenis wordt aan het gebruik gegeven? Hoe zien ze toekomstig gebruik? Hoe goed is gebruiker geïnformeerd? Hoe wordt gebruik gecontroleerd? Het gebruik/middel Welke middelen? hoeveelheid en hoe frequent (gecombineerd gebruik?) Hoe verkrijgbaar? Wanneer en waar? Justine Carlier & Soetkin Verslype

Methodologie:

Methodologie Dataverzameling Focusgroep (?) Niet anoniem Minder controle verloop gesprek Half-gestructureerde interviews Diepgaande en betekenisvolle informatie Anoniemer dan focusgroep Tijd- en arbeidsintensief Participanten verwerven Snowball sampling (n=10) Eenzelfde netwerk = niet representatief Justine Carlier & Soetkin Verslype

Nut onderzoek:

Nut onderzoek Harm reduction is vaak gericht op meest problematische groep Met behulp van resultaten doelgroep beter bereiken Niet goed geïnformeerd? -> informatiecampagnes Bewust van de risico’s maar verkiezen plezier? -> harm reduction (vb. pill-testing ) Justine Carlier & Soetkin Verslype

PowerPoint Presentation:

Justine Carlier & Soetkin Verslype

authorStream Live Help