สงครามโลกครั้งที่2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: golfytheexceed (67 month(s) ago)

เยี่ยมคับ

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

สงครามโลกครั้งที่ 2

PowerPoint Presentation:

ก.ย. 1939 สงครามโลกครั้งที่ 2 (Second World War : ค . ศ .1939 - 1945) เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เพียง 20 ปี เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1939 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 มี ระยะเวลายาวนาน ถึง 6 ปี จึงยุติ ประเทศผู้ร่วมสงครามรวมตัวกันเป็นพันธมิตรทางทหารสองฝ่ายคู่สงคราม คือ ฝ่ายสัมพันธมิตร ( สีฟ้า/แดงโซ เวียด ) และ ฝ่ายอักษะ ( ดำ ) มิ.ย. 1942 ก.ย. 1945

PowerPoint Presentation:

ลักษณะของสงครามเป็น “ สงครามเบ็ดเสร็จ ” นับว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่สุด ใช้เงินทุนมากที่สุดและนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่าง 40 ถึงมากกว่า 70 ล้านคน ฝ่ายมหาอำนาจแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ Axis Powers Allies

PowerPoint Presentation:

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 ลัทธิจักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม ลัทธินิยมทางทหาร ความอ่อนแอของสันนิบาตชาติ ความอ่อนแอของมหาอำนาจเดิม การรวมกลุ่มพันธมิตรของประเทศที่นิยมใช้กำลังทหาร

PowerPoint Presentation:

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 ลัทธิจักรวรรดินิยม หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศมหาอำนาจยังคงแข่งกันแสวงหาอาณานิคมด้วยการรุกรานโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอักษะ ความไม่ยุติธรรมของสนธิสัญญาแวร์ซาย เกิดความรู้สึกอัปยศเสียศักดิ์ศรีของชาติ นำไปสู่การเกิดความรู้สึกชาตินิยมรุนแรงให้แก่ชนชาติเยอรมัน ลัทธิชาตินิยม อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ( Adolf Hitler ค.ศ. 1934-1945)

PowerPoint Presentation:

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ผู้นำเยอรมนีหันไปใช้ลัทธินาซีเพื่อสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับ เบนิโต มุสโสลินี ผู้นำอิตาลีหันไปใช้ลัทธิฟาสซิสต์ นอกจากนี้ยังเกิดทฤษฎีชาตินิยมในเยอรมนีที่มีความเหนือกว่าของเผ่าพันธุ์ ทำให้ฮิตเลอร์เข้ากวาดล้างชาวยิว ( Benito Mussolini ค.ศ. 1922-1943)

PowerPoint Presentation:

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 ลัทธินิยมทางทหาร การแข่งขันในการสะสมอาวุธเพื่อสร้างแสนยานุภาพ ทำให้ประเทศมหาอำนาจไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ใน ค.ศ. 1933 เยอรมนีได้ยกเลิก สนธิสัญญาแวร์ซาย ซึ่งทำไว้ในฐานะประเทศผู้แพ้สงคราม แล้วเริ่มเกณฑ์ทหารสร้างป้อมปราการและปรับปรุงกองทัพ และยังสามารถสร้างอาวุธที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว หน้าต้นของสนธิสัญญา แวร์ซาย ฉบับภาษาอังกฤษ

PowerPoint Presentation:

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 ความอ่อนแอของสันนิบาตชาติ สันนิบาตชาติขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากประเทศมหาอำนาจซึ่งมีกำลังเศรษฐกิจและทหารที่สามารถบีบบังคับประเทศที่ก่อปัญหาระหว่างประเทศให้เชื่อฟังอย่างเช่นสหรัฐฯ และสหภาพโซเวียตไม่ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง นอกจากนั้นสันนิบาตชาติเองก็ไม่มีกลไกอำนาจที่จะบังคับให้ประเทศใดปฏิบัติตามได้ ความอ่อนแอของมหาอำนาจเดิม อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็นมหาอำนาจเดิมในทวีปยุโรปและเป็นประเทศที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่องจากประสบกับความเสียหายในช่วงสงครามมาก ดังนั้นเมื่อมีประเทศที่เข้มแข็งทางทหารเกิดขึ้นและรุกรานประเทศหรือดินแดนที่อ่อนแอกว่า อังกฤษกับฝรั่งเศสจึงไม่พร้อมที่จะทำตนเป็นผู้ปกป้องได้ ดังนั้นจึงใช้นโยบายรอมชอม ผลก็คือประเทศที่มีกำลังทหารที่เข้มแข็งและมีนโยบายรุกรานจะทำอะไรได้ตามความพอใจของตน

PowerPoint Presentation:

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 การรวมกลุ่มพันธมิตรของประเทศที่นิยมใช้กำลังทหาร หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศเยอรมนีและอิตาลีใช้การปกครองระบอบอำนาจนิยมที่เรียกว่า ฟาสซิสม์ (Fascism) ซึ่งผู้นำประเทศจะมีนโยบายชาตินิยมและมีกำลังทหารสนับสนุน เยอรมนีและอิตาลีได้ตกลงเป็นพันธมิตรกัน ต่อมาญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในยุคที่มีการปกครองด้วยระบบทหารนิยม ได้ร่วมทำสัญญากับเยอรมนีว่าด้วยการขัดขวางระบอบคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต อิตาลีได้เข้าร่วมด้วย จึงทำให้ 3 ประเทศที่ต่างก็ปกครองภายใต้ระบอบอำนาจนิยมทหารรวมกลุ่มกัน ฝ่ายมหาอำนาจแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ - ฝ่ายอักษะ หรือที่เรียกว่ากลุ่มแกนแห่งอำนาจ (Axis Powers) ประกอบด้วย เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น ซึ่งมีนโยบายในการรุกรานและขยายอำนาจ

PowerPoint Presentation:

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 - ฝ่ายพันธมิตร ( Allies ) ซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยตะวันตก ประกอบด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่งอังกฤษและฝรั่งเศสใช้นโยบายเอาใจอักษะประเทศ ( Appeasement Policy ) ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่อังกฤษและฝรั่งเศสขอผ่อนปรนกับเยอรมนีเพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม แต่นโยบายนั้นทำให้ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้โอกาสส่งกองทัพเข้ายึดเชคโกสโลวะเกีย ทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสยกเลิกนโยบายแล้วหันมาดำเนินนโยบายประกันเอกราชให้แก่โปแลนด์เพื่อต่อต้านฮิตเลอร์ จนนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเยอรมนีรุกรานโปแลนด์ โจเซฟ สตาลิน เป็นผู้นำของ สหภาพโซ เวียต แฟรงกลิน เดลาโน โรสเวลต์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา วินส ตัน เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีแห่ง สหราชอาณาจักร "The Big Three"

PowerPoint Presentation:

การเกิดสงคราม อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ( Adolf Hitler) ได้รับเลือกเป็นผู้นำของเยอรมนีในเดือนมกราคม ค.ศ. 1933 หลังจากนั้นเขาก็ปกครองเยอรมนีด้วยระบอบเผด็จการและถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติ เสริมสร้างกำลังทหารและอาวุธและส่งกองทัพเข้ายึดไรน์แลนด์ที่เป็นเขตปลอดทหาร ต่อมาฮิตเลอร์ส่งทหารเข้ายึดครองออสเตรีย ซึ่งอังกฤษและฝรั่งเศสคัดค้านการยึดครองครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้พยายามขัดขวางด้วยกำลัง ในปีต่อมาฮิตเลอร์ส่งทหารเข้ายึดครองเชคโกสโลวะเกียซึ่งเป็นประเทศเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษและฝรั่งเศสก็ไม่ได้ขัดขวางอีกเช่นเคย ต่อมาฮิตเลอร์ส่งทหารโจมตีโปแลนด์ ซึ่งเป็นดินแดนที่ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสมีสัญญาป้องกันร่วมกัน อังกฤษและฝรั่งเศสจึงประกาศสงครามกับเยอรมนีในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1939 3 กันยายน ค.ศ. 1939

PowerPoint Presentation:

การเกิดสงคราม ช่วงแรกของสงครามเยอรมนีและพันธมิตรซึ่งได้เตรียมตัวทำสงครามมาก่อนแล้วจึงเป็นฝ่ายบุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆในยุโรปได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งฝรั่งเศส ใน ค . ศ . 1940 เยอรมนีพยายามโจมตีอังกฤษทางอากาศทำให้อังกฤษได้รับความเสียหายอย่างมาก แต่อังกฤษก็สามารถสร้างเครื่องเรดาร์ซึ่งสามารถตรวจจับเครื่องบินของฝ่ายเยอรมันได้ ทำให้สามารถยิงเครื่องบินของเยอรมันที่ส่งเข้ามาทิ้งระเบิดอังกฤษได้เป็นจำนวนมาก ทำให้แผนการบุก ยึดอังกฤษของฮิตเลอร์ไม่ประสบความสำเร็จ ในเดือนมิถุนายน ค . ศ . 1941 ฮิตเลอร์ส่งกำลังทหารบุกสหภาพโซเวียต ซึ่งนับเป็นความผิดพลาดทางด้านการทูตและการทหารอย่างแรง ทำให้สหภาพโซเวียตประกาศสงครามกับเยอรมนีและพันธมิตรฝ่ายแกนแห่งมหาอำนาจ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำของเยอรมนี และ เบนิโต มุสโสลินี ผู้นำของอิตาลี

PowerPoint Presentation:

การเกิดสงคราม กองทัพญี่ปุ่นได้โจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกา ที่อ่าวเพิร์ล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค . ศ . 1941 ทางด้านเอเชีย ญี่ปุ่นได้บุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆ ที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและ ฝรั่งเศส นอกจากนั้นก็ยังบุกยึดแมนจูเรียของจีนใน ค . ศ . 1932 ต่อมาในวันที่ 7 ธันวาคม ค . ศ . 1941 ญี่ปุ่นก็โจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกา ที่อ่าวเพิร์ลในหมู่เกาะฮาวาย ซึ่งเป็นความผิด พลาดทั้งทางทหารและการทูตอย่างแรงอีกเช่นกัน เนื่องจากการโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยญี่ปุ่นนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามต่อฝ่ายอักษะด้วย

PowerPoint Presentation:

การเกิดสงคราม การที่สหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอังกฤษและ ฝรั่งเศส เป็นการเปลี่ยน ความเกือบจะเป็นฝ่ายชนะของฝ่ายอักษะให้กลับกลายเป็นความพ่ายแพ้ เนื่องจากเยอรมนีต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างเหนียวแน่นของสหภาพโซเวียต สภาพอากาศอัน หนาวเย็นรุนแรงและดินแดนอันกว้างใหญ่ของสหภาพโซเวียต ทำให้ทหารเยอรมันต้องประสบกับ ความสูญเสียอย่างมากมาย การที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามเป็นการเสริมสร้างกำลังทั้งด้าน จำนวนทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเสบียงให้แก่ฝ่ายพันธมิตรที่อ่อนล้าและกำลังจะพ่ายแพ้ให้ กลับเข้มแข็งในฉับพลัน เยอรมนีจึงถูกตีโต้กลับในยุโรปและต้องยอมแพ้ในเดือนพฤษภาคม ค . ศ . 1945

PowerPoint Presentation:

การเกิดสงคราม ส่วนทางภูมิภาคเอเชีย ญี่ปุ่นยังคงดำเนินสงครามต่อไป โดยเผชิญกับการต่อต้านของชาว พื้นเมืองและกำลังของอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือของ สหรัฐฯ ในที่สุดเมื่อสหรัฐฯ ทิ้งระเบิดปรมาณู 2 ลูกลงยังเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิมาในวันที่ 6 และวันที่ 9 สิงหาคม ญี่ปุ่นจึงต้องยอมแพ้ในวันที่ 14 สิงหาคม ค . ศ . 1945 การทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองนางาซากิ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค . ศ . 1945 ซากเมืองฮิโรชิมา ภายหลังจากการโดนทิ้งระเบิด ปรมาณู เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค . ศ . 1945

PowerPoint Presentation:

สถานการณ์ของสงคราม 1. วิกฤตการณ์ก่อนเกิดสงคราม หลังจากเยอรมนียกเลิกสนธิสัญญาแวร์ซายและเริ่มรุกรานประเทศต่างๆ ทั้งยังร่วมกับอิตาลีในการสนับสนุนฝ่ายชาตินิยมของนาย พลฟรังโกในสงครามกลางเมืองสเปน อังกฤษและฝรั่งเศสตระหนักว่าเยอรมนีและอิตาลีต้องการทำสงคราม จึงเรียกระดมพล 2. กองทัพเยอรมนีบุกโปแลนด์ทำให้เกิดสงครามโลก เยอรมนีเรียกร้องขอฉนวนดานซิกคืนจากโปแลนด์และบุกโปแลนด์ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 ต่อมาอังกฤษเรียกร้องให้เยอรมนีถอนทหาร แต่เยอรมนีไม่ยอม อังกฤษและฝรั่งเศสจึงประกาศสงครามกับเยอรมนี สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเริ่มต้นขึ้น

PowerPoint Presentation:

สถานการณ์ของสงคราม 3. สงครามในทวีปยุโรป ขณะที่เยอรมนีบุกโปแลนด์เข้าไปถึงกรุงวอร์ซอ สหภาพโซเวียตก็บุกเข้าไปในโปแลนด์ด้านตะวันออก ทำให้รัฐบาลโปแลนด์ต้องยอมแพ้และถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สหภาพโซเวียตได้ดินแดนทางตะวันออกไป ส่วนเยอรมนีสามารถยึดครองเดนมาร์กและนอร์เวย์ได้สำเร็จ ต่อจากนั้นจึงบุกเข้าไปในเนเธอร์แลนด์ เบลเยียมและฝรั่งเศส หลังจากนั้นมีการทำสัญญาสงบศึกระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีและอิตาลี โดยฝรั่งเศสต้องเสียดินแดนบางส่วนให้แก่เยอรมนี

PowerPoint Presentation:

สถานการณ์ของสงคราม 4. สงครามระหว่างเยอรมนีและอังกฤษ เยอรมนีส่งกองทัพอากาศเข้าโจมตีอังกฤษ แต่อังกฤษสามารถทำลายเครื่องบินของเยอรมนีได้ เยอรมนีจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปโจมตีสหภาพโซเวียตแทน 5. สงครามในคาบสมุทรบอลข่าน เยอรมนีต้องการตัดเส้นทางทางทะเลของอังกฤษ ด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงบุกลงในคาบสมุทรบอลข่าน ฮังการีและโรมาเนียเจ้าเป็นพันธมิตรกับเยอรมนี ต่อมากองทัพเยอรมันและอิตาลีสามารถยึดประเทศกรีซได้ ทหารอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ต้องถอยทัพออกจากประเทศกรีซและเกาะครีต

PowerPoint Presentation:

สถานการณ์ของสงคราม 6. สงครามระหว่างเยอรมนีกับสหภาพโซเวียต ถึงแม้ว่าทั้งสองประเทศจะทำสัญญาทางการค้าและไม่รุกรานกันใน ค.ศ. 1939 แต่เมื่อเกิดสงคราม สหภาพโซเวียตส่งกองทัพเข้าไปในประเทศโปแลนด์และตั้งซานทัพแถบทะเลบอลติก กองทัพเยอรมันจึงเข้ารุกรานสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 1941 และยึดโปแลนด์ส่วนที่สหภาพโซเวียตครอบครอง นอกจากนั้นยังบุกยูเครน เลนินกราด กรุงมอสโก แต่กองทัพสหภาพโซเวียตสามารถต้านทานไว้ได้ 7. สงครามในทวีปแอฟริกา เป็นการรบระหว่างอังกฤษและอิตาลี เมื่ออิตาลีแพ้ เยอรมนีจึงส่งกองทหารเข้ามาช่วย ส่วนอังกฤษก็ได้กองทัพหนุนจากสหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส ใน ค.ศ. 1943 ต่อมาฝรั่งเศสโจมตีกองทัพเยอรมันจนต้องยอมแพ้ที่ตูนิเซีย ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1943

PowerPoint Presentation:

สถานการณ์ของสงคราม 8. พันธมิตรยกพลขึ้นบกที่อิตาลี เมื่อได้ชัยชนะที่อิตาลีแล้ว กองทัพพันธมิตรได้ยกบนขึ้นบกที่เกาะซิซิลีและรุกข้ามไปยังคาบสมุทรอิตาลี ต่อมาได้บังคับให้มุสโสลินีลาออก รัฐบาลใหม่ของอิตาลีได้ดำเนินการขอสงบศึก แต่เยอรมนีได้ต้านกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรและสนับสนุนให้ มุสโสลินีจัดตั้งรัฐบาลขึ้นอีกครั้ง ในที่สุดมุสโสลินีก็ถูกชาวอิตาลีจับประหารในวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1945 กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรจึงยึกครองเมืองมิลาน ตูริน และแคว้นตริเอสเต สงครามในประเทศอิตาลีจึงสิ้นสุดลง 9. กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรบุกยุโรปตะวันตก ในวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1944 กองทัพสัมพันธมิตรได้ยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มองดี ประเทศฝรั่งเศส และสามารถรุกข้ามแม่น้ำไรน์เข้าสู่เยอรมนีได้ ขณะนั้นกองทัพของสหภาพโซเวียตก็บุกฝ่านโปแลนด์เข้ามาบรรจบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในเยอรมนีพร้อมกัน เยอรมนีจึงต้องยอมแพ้ในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1945

PowerPoint Presentation:

สถานการณ์ของสงคราม 10. สงครามด้านเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อสงครามในยุโรปเกิดขึ้น ญี่ปุ่นก็เตรียมการทำสงครามในเอเชีย เพื่อขจัดอำนาจของชาติตะวันตก เมื่อฝรั่งเศสประกาศยอมแพ้เยอรมนีใน ค.ศ. 1940 ญี่ปุ่นก็ส่งทหารเข้ายึด อินโดจีนของฝรั่งเศส ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทางด้านสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และจีนต่อต้านญี่ปุ่นด้วยวิธีการทางเศรษฐกิจ

PowerPoint Presentation:

สถานการณ์ของสงคราม ในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ญี่ปุ่นยกพลโจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่อ่าวเพิร์ล ( Pearl Harbor) ในฮาวาย รวมทั้งเกาะฮ่องกงของอังกฤษ หมู่เกาะฟิลิปปินส์ของสหรัฐอเมริกา เมืองโกตาบารูในแหลมมลายู หลังจากนั้นก็บุกยึดประเทศต่างๆ ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งไทยเพื่อใช้เป็นเส้นทางผ่านยังยังพม่า คาบสมุทรมลายู และสิงคโปร์ เมื่อญี่ปุ่นยึดสิงคโปร์ได้แล้ว ก็ใช้เป็นฐานทัพส่งกองเรือรบและเรือดำน้ำไปทำสงครามกับอังกฤษในมหาสมุทรอินเดีย

PowerPoint Presentation:

สถานการณ์ของสงคราม ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1942 สหรัฐอเมริกาทำสงครามเอาชนะญี่ปุ่นได้ คือการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่เมืองฮิโรชิมะในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 8 หมื่นคน และวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่สองที่เมืองนางาซากิ ญี่ปุ่นจึงต้องยอมจำนนในวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และลงนามในสัญญาสงบศึกเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 สงครามโลกด้านแปซิฟิกจึงสิ้นสุดลง

PowerPoint Presentation:

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 1. มีผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ได้มีการประมาณว่ามีผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่สองไว้อย่างหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ได้เสนอว่าคิดเป็นจำนวนมากกว่า 60 ล้านคน ประกอบไปด้วยทหารอย่างน้อย 22 ล้านคน และพลเรือนอย่างน้อย 40 ล้านคน สาเหตุเสียชีวิตของพลเรือนส่วนใหญ่นั้นมาจากโรคระบาด การอดอาหาร การฆ่าฟัน และการทำลายพืชพันธุ์ ด้านสหภาพโซเวียตสูญเสียประชากรราว 27 ล้านคนระหว่างช่วงสงคราม คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของความสูญเสียทั้งหมดระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง จากความสูญเสียร้อยละ 85 เป็นของฝ่ายสัมพันธมิตร (ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวโซเวียต) และร้อยละ 15 เป็นของฝ่ายอักษะ มีการประมาณว่ามีพลเรือนราว 12 ล้านคนเสียชีวิตในค่ายกักกันนาซี 1.5 ล้านคนจากการทิ้งระเบิด และสาเหตุอื่นๆ ในยุโรปอีก 7 ล้านคน รวมไปถึงอีก 7.5 ล้านคนในจีน

PowerPoint Presentation:

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2

PowerPoint Presentation:

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 2. เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจของประเทศที่มีบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศ จากเดิมที่ยุโรปเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่มีอาณานิคมอยู่ในทวีปเอเชียและแอฟริกามากมาย ไปเป็นสหรัฐอเมริกาและอดีตสหภาพโซเวียต ซึ่งกลายมาเป็นมหาอำนาจใหม่ เนื่องจากได้รับความบอบช้ำจากสงครามโลกทั้งสองครั้งน้อย ในขณะที่มหาอำนาจเดิมได้รับผลกระทบในทางลบจากสงครามโลกทั้งสองครั้งอย่างมาก 3. การเข้ามามีบทบาทในสงครามโลกครั้งที่ 2 และการยึดครองดินแดนในยุโรป ตะวันออก ที่ถูกเยอรมนียึดครองในระหว่างสงคราม ทำให้สหภาพโซเวียตมีอิทธิพลในดินแดนเหล่านั้นและได้ทำการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำ

PowerPoint Presentation:

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 4. ความสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์อย่างมากมายในสงครามครั้งนี้ ทำให้นานาชาติพยายามหาวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกครั้งด้วยการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติโดยแก้ไขจุดอ่อนที่เคยเกิดขึ้นกับองค์การสันนิบาตชาติ 5. ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกต่างได้รับเอกราช อันเนื่องมาจาก สนธิสัญญาที่ฝ่ายชนะสงครามวางเงื่อนไขให้ประเทศผู้แพ้สงครามให้ปฏิบัติตาม โดยการปลดปล่อยอาณานิคมของประเทศผู้แพ้สงครามให้เป็นเอกราชและจากการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของอาณานิคมในกรณีที่หลายๆ ประเทศยังไม่ได้รับเอกราช สหรัฐอเมริกาจึงแทรกแซง เช่น ช่วยเหลือสนับสนุนกบฏเพื่อให้ล้มรัฐบาลที่ไม่ใช่ฝ่ายสหรัฐอเมริกา เช่น คิวบา แต่ไม่สำเร็จ

PowerPoint Presentation:

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซากปรักหักพังของเมืองเกร์นีกาหลังถูกทิ้งระเบิด เหยื่อจากการสังหารหมู่กองอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำแยงซี ภายหลังยุทธการนานกิง ยูเอสเอส แอริโซนา ( บีบี- 39) ถูกเพลิงไหม้หลังญี่ปุ่นโจมตีที่อ่าวเพิร์ล นักโทษผู้ทรมานในค่ายกักกันเมาน์ธิวเซน-กูเซน ประเทศออสเตรีย ในปี ค.ศ. 1945 ศพคนตายกองทับซ้อนกันในค่าย 731 ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยพัฒนาอาวุธชีวภาพของญี่ปุ่น

PowerPoint Presentation:

ผลของสงครามทางด้านการเมือง อิตาลี เสียอาณานิคมและดินแดนบางส่วนให้ยูโกสลาเวีย แอลเบเนีย กรีซ และ ฝรั่งเศส และต่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวน 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถูกจำกัดกำลังทหาร ฟินแลนด์ เสียดินแดนบางส่วนให้สหภาพโซเวียต และต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฮังการี เสียดินแดนบางส่วนให้เชคโกสโลวะเกีย โรมาเนีย บัลแกเรีย และสหภาพโซเวียต ส่วนกองกำลังทหารให้อยู่ในความดูแลของสหภาพโซเวียต บัลแกเรีย จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่ฟินแลนด์ ฮังการี และโรมาเนีย ประเทศละ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โรมาเนีย เสียดินแดนบางส่วนให้สหภาพโซเวียตและบัลแกเรีย ถูกจำกัดกำลังทหาร และจ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ออสเตรีย ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่จะได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1955

PowerPoint Presentation:

ผลของสงครามทางด้านการเมือง เยอรมนี ฝ่ายสัมพันธมิตรได้จัดการกับเยอรมนีในฐานะตัวการการก่อสงคราม ดังนี้ 1 ) เยอรมนีต้องถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนให้อยู่ในความดูแลของสหภาพโซเวียต อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส 2) แบ่งนครเบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ให้เป็นเขตยึดครองของ 4 มหาอำนาจ 3) ห้ามผลิตอาวุธสงคราม 4) การผลิตโลหะ เคมี และเครื่องจักรกล ต้องอยู่ในความควบคุมของมหาอำนาจทั้ง 4 5) ระบบการเงินให้ทำอย่างเปิดเผย 6) ผลิตพลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมต้องใช้ทางด้านสันติเท่านั้น 7) สินค้านำเข้าและส่งออกต้องได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายสัมพันธมิตร 8) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต้องอยู่ในความควบคุมของมหาอำนาจทั้ง 4 9) ยกเลิกระบบนาซีทุกรูปแบบ 10) อาชญากรสงครามต้องได้รับการพิจารณาโทษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาได้ยึดครองญี่ปุ่น โดยมีนายพลดักลาส แมกอาเทอร์ เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ญี่ปุ่นปฏิบัติตามสนธิสัญญาอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามมีกำลังทหาร นโยบายทางการเมืองต้องได้รับความเห็นชอบจากสหรัฐอเมริกา

PowerPoint Presentation:

รายชื่อผู้จัดทำ นางสาว ณฐ มน มานะพันธ์พงศ์ ม.6.2 เลขที่ 7 นางสาว ทิพย์ทรัพย์ กิตติสยาม ม.6.2 เลขที่ 13 นางสาว ภา วิณีย์ หาญ วิวัฒน กิจ ม.6.2 เลขที่ 22 นางสาว วริษฐา ชูทองรัตน์ ม.6.2 เลขที่ 27 นางสาว ศิร ดา ฉายศิ ริกุล ม.6.2 เลขที่ 29

authorStream Live Help