Акрополът- център на религиозния живот на Атина

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Урок за VII клас

Comments

Presentation Transcript

Акрополът- център на религиозния живот на Атина:

Акрополът- център на религиозния живот на Атина

Всеки елински град от древни времена почитал култ към божество- покровител. Основното светилище и място на проявите към този култ бил обикновено Акрополът. :

Всеки елински град от древни времена почитал култ към божество- покровител. Основното светилище и място на проявите към този култ бил обикновено Акрополът. I. Съвременен вид на Акропола

Гръцката цивилизация е оставила множество паметници. Благодарение на археолозите става възможно да се направят възстановки на най- значимите от тях.:

Гръцката цивилизация е оставила множество паметници. Благодарение на археолозите става възмо ж но да се направят възстановки на най- значимите от тях. Нека да видим и една компютърна възстановка на Акропола

II. Елементи на Акропола 1. Вход- пропилеи :

II. Елементи на Акропола 1. В ход- пропилеи Пропилеи е параден вход. Означава пред вратата. През 437 пр.Хр- 432 пр.Хр. Мнезикъл проектира и построява Пропилеите - монументалния вход на Акропола в Атина.

2. Пинакотека - сграда за картини и скулптури:

2 . Пинакотека - сграда за картини и скулптури От ляво на Пропилеите е била прилепена прочутата атинска Пинакотека - първата в света картинна галерия, в която са се съхранявали картините на прочути атински художници от класическия период на древногръцкото изкуство. Тези картини са имали митологични сюжети, рисувани са върху дъска и са представлявали в повечето случаи дар за богинята.

3. Храм на Атина Нике:

3. Храм на Атина Нике От дясната страна на Пропилеите се издига малкият храм на Атина Нике .

4. Статуя от бронз на Атина Промахос:

4. С татуя от бронз на Атина Промахос Изкачвайки се по стъпалата на Пропилеите, процесията се е озовавала на голям площад. Пред нея се е издигала осемметровата бронзова статуя на Атина Промахос (защитаваща в битка), излята от Фидий. Тя е била символичен център на целия ансамбъл - блясъкът на отразените от нея слънчеви лъчи, се е виждал далеч от морето и е бил първият сигнал за корабите, че приближават Атинското пристанище

5. Ерехтейон -храм посветен на Атина и Посейдон:

5 . Ерехтейон -храм посветен на Атина и Посейдон Построен е точно на мястото, където според легендата Атина и Посейдон спорят за покровителството над града . Светилището е разделено на две от стена. Източната му част е посветена на Атина . Централният вход на светилището е от север. В предверието му се намира олтар за жертвоприношения и от там се влиза в западната част на храма, която е посветена на Посейдон

6. Kолони- кариатиди в Ерехтейона:

6. K олони- кариатиди в Ерехтейона С кулптурни женски фигури изпълняващи функция на колони, малко по-големи от човешки ръст . Статуите органично са свързани с архитектурата: освен че изпълняват конструктивна роля на колони, те ярко изпъкват върху фона на гладката мраморна стена на храма.

7. Хaлкотека- сграда за съхраняване на бронзови предмети :

7 . Х a лкотека- сграда за съхраняване на бронзови предмети Там е бил извършван основният религиозен обред - жертвоприношението за богинята Атина. 8. Олтар на Атина

9. Партенон- храм, посветен на Атина Партенос ( девица ):

9. Партенон- храм, посветен на Атина Партенос ( девица ) Най-голямата постройка на Атинския Акропол, е Партенонът. Той е храм на богиня Атина, наречена "партенос" или девица. Храмът бил построен в по-ранно време, но бил разрушен по време на Гръко-персийските войни. Перикъл го възстановил .Атина придобила водещо място не само във военната и икономическата област, но и в областта на религията и изкуството.

10. Статуя на Атина Партенос, покрита със злато и слонова кост:

10. Статуя на Атина Партенос, покрита със злато и слонова кост Статуята на богинята с височина 12 метра е била едно от най-великолепните творения на скулптора Фидий. Атина е стояла във величествена поза. Цялата статуя е била на дървена основа, като отгоре била покрита с пластинки от слонова кост и чисто злато . Също от чисто злато Фидий е направил дрехите и шлема на богинята, а за очите са били използвани сапфири.

11. Свещено маслиново дърво:

11. Свещено маслиново дърво

12. Одеон- музикална зала за хорове и музикални състезания :

12. Одеон- музикална зала за хорове и музикални състезания

13.Театър на Дионис :

13. Театър на Дионис

14. Oдеон на Перикъл 15, 16, 17 портици с цветна украса. Места за обществени срещи:

14. Oдеон на Перикъл 15, 16, 17 портици с цветна украса. Места за обществени срещи

Край:

Край

authorStream Live Help