Математическа книжка

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

математика

Comments

Presentation Transcript

Слайд 15:

МАТЕМАТИЧЕСКА КНИЖКА

Слайд 15:

СБОР 3 + 8 = 11 СБОР СЪБИРАЕМО СЪБИРАЕМО

Слайд 15:

Неизвестно събираемо намираме, като от сбора се извади известното събираемо. 5 + = 8 + 3 = 8 8 – 5= = 8 - 3 =3 = 5

Слайд 15:

РАЗЛИКА 11 – 3 = 8 РАЗЛИКА УМАЛЯЕМО УМАЛИТЕЛ

Слайд 15:

Когато умаляемото намирам, аз трябва да събирам. Но ако умалителят е скрит, с изваждане ще бъде той открит. - 3 = 7 10 - = 7 = 7 + 3 = 10 – 3 = 10 = 7

Слайд 15:

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 6 . 8 = 48 ПРОИЗВЕДЕНИЕ МНОЖИТЕЛ МНОЖИТЕЛ

Слайд 15:

Неизвестен множител намираме, като произведението се раздели на известния множител. 6 . = 48 . 8 = 48 = 48 : 6 = 48 : 8 = 6 = 6

Слайд 15:

ЧАСТНО ЧАСТНО 48 : 8 = 6 ДЕЛИМО ДЕЛИТЕЛ

Слайд 15:

Неизвестно делимо намираме, като се умножи частното с делителя. Неизвестен делител намираме, като делимото се раздели на частното . : 4 = 3 12 : = 3 = 3 . 4 = 12 : 3 = 12 = 4

Слайд 15:

К ВАДРАТ ОБИКОЛКА 5 см 5 см 5 см 5 см 5см + 5 см + 5 см + 5 см = 20 см 4 . 5 см = 20 см

Слайд 15:

ПРАВОЪГЪЛНИК 4 см 4 см 4 см 4 см 4 см 6 см 6 см ОБИКОЛКА 4 см + 6 см + 4 см + 6 см = 20 см 2 . 4 см + 2 . 4 см = 20 см

Слайд 15:

ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ СПОРЕД СТРАНИТЕ РАЗНОСТРАНЕН РАВНОБЕДРЕН РАВНОСТРАНЕН

Слайд 15:

ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ СПОРЕД ЪГЛИТЕ ПРАВОЪГЪЛЕН ОСТРОЪГЪЛЕН ТЪПОЪГЪЛЕН

Слайд 15:

Текстови задачи За да ги решим трябва: Да прочетем условието на задачата. Да определим какво ни е дадено. Да разберем какво се търси. Да прочетем втори път задачата и да направим съкратен запис Ако е необходимо да направим чертеж. Да определим какво ни е необходимо за да достигнем до отговора. Да запишем решението. Да проверим какво се търси и дали числото което сме получили е отговор на задачата. Да запишем отговора

Слайд 15:

. С. Витанова, СУ “Н. Вапцаров”, гр. Суворово

authorStream Live Help