Правописни правила

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

български език начален етап

Comments

Presentation Transcript

Слайд 22:

ПРАВОПИСНИ ПРАВИЛА за ученици от 2 до 4 клас

Слайд 22:

Зная, зная, зная, не се пише „ Ъ ” накрая! чет а леж а превед а набер а измет а

Слайд 22:

. Не се заблуждавай, не ще ти простят, няма глагол, завършващ на „ ЪТ ”! бер ат глед ат яд ат бяг ат чет ат мет ат ков ат крад ат пиш ат очакв ат бод ат

Слайд 22:

Сричката не наранявай, самичка буква не оставяй!!! Пренася се само цяла сричка. Едносрични думи не се пренасят. Сама буква не се оставя в края на реда. Сама буква не се пренася на следващия ред. При пренасяне представката не се разделя.

Слайд 22:

Запомни! Със непременно пиши, щом след него с или з стои! със с абята със с илата със з аплатата със з ахар със З орничка В останалите случаи с си запиши и изобщо не се тревожи! с учебника с ръката с автобуса с водата с топката

Слайд 22:

Запомни! Във непременно пиши, щом след него в или ф стои! във в одата във ф абриката във в илата във ф урната във в агона във ф унията В останалите случаи в си запиши и изобщо не се тревожи! в морето в селото в леглото в шкаф в джоба в града

Слайд 22:

Лесно е пренасянето, запомни: Буквите на звуковете не дели! дж и дз не се делят, заедно те винаги вървят, ако означават звук един – запомни добре закона фин. чекме дж е – чек - ме дж е, чекме - дж е тен дж ера, джу дж е, су дж ук, ман дж а, боза дж ия, хан дж ия

Слайд 22:

Обръщение ли?! Знай,че запетайка ще играй! Мамо , ела при мен! Днес , мила мамо , получих писмо. Добро утро , мила моя мамо !

Слайд 22:

З и Г не се обичат, З и Б не се привличат, три са думите със ЗД - зд раве, зд ание и зд рач – те са думички трепач. СБ сб орник сб ирка сб их се СГ сг лобка сг ъвам сг отвих

Слайд 22:

Запетая се пише пред думи образувани от въпрос + то ”: колко + то = колкото къде + то = където чий + то = чийто Пеех песен , когато ти дойде. Видях мъжа , който влезе. Пред че , пред но , пред който , какъвто , където , когато , запетайката е злато! , че , но , когато , който , защото , където

Слайд 22:

Въпрос ли e това – „ ли ” си е сама! Гледа ли филма ? - Беше ли на кино ? Научи ли урока ? Правете разлика !!! - Ти гледа ли филма ? Те гледа ли филма .

Слайд 22:

А или Ъ... Гласната да не сгрешиш, потърси възможност с ударение да я дариш! а/ъ о/у е/и гл_дувам к_пувам л_гло зр_нце _чила пч_ла А или Ъ Гласната стои, „ а” спокойно си пиши, Гласната изчезне ли тогава, „ъ” -то тутакси се появява! отиш_л - оти шл и - ъ намаз_л – нама зал и - а

Слайд 22:

Има думи интересни, за пренасяне са лесни: ко нн ик – ко н - н ик пле нн ик – пле н - н ик ра нн а - ра н - н а младос тт а – младос т - т а проле тт а – проле т - т а ра зз еленя – ра з - з еленя

Слайд 22:

Изразите за вежливост при писане се отделят със запетая . - Моля те , подай ми книгата! - Ако обичаш , подай ми книгата. При изреждане се пише запетая : Кола , камион , мотор и велосипед се сблъскаха на заледения участък. Аз , Митко , Краси и Ива играхме в парка.

Слайд 22:

Междуметията се отделят със запетая : Ах , прекрасна гледка! Ох , боли ме зъб! Брей , каква красота!

Слайд 22:

Използвай съюза че , когато пряката реч е съобщително изречение! пряка реч -Трябва да напиша разказ – каза Тодор. непряка реч Тодор каза, че трябва да напише разказ.

Слайд 22:

Използвай въпросителна дума , когато пряката реч е въпросително изречение! пряка реч -Митко, какво носиш? – попита Валя. непряка реч Валя попита Митко какво носи.

Слайд 22:

Използвай съюза да , когато пряката реч е подбудително изречение! пряка реч Иво, пусни компютъра! Помоли се Илия. непряка реч Илия се помоли на Иво да пусне компютъра.

Слайд 22:

Има -НЕН , с двойно -НН- си ти спасен! ко нен – ко нн а, ко нн о, ко нн и съ нен – съ нн а, съ нн о, съ нн и Щом откриеш -НЕН , с двойно –НН - ще си спасен! Няма -НЕН , никой не е притеснен! писм ен – писме н а, писме н о, писме н и особ ен – особе н а, особе н о, особе н и

Слайд 22:

В ж.р. със -т съм в края, при членуването двойно -тт- желая. проле т + та = проле тт а младос т + та = младос тт а кос т + та = кос тт а Внимавай!!! м.р. - мос т + а = мос т а

Слайд 22:

Думите със струпани съгласни пренеси по правилото ясно: Поне една от тези струпани съгласни оставяй винаги на горен ред . Поне една от тези струпани съгласни пренасяй винаги на долен ред. Опитай и ти сега: се стр а – се с - тр а връ стн ик бра тск и пъ стр и радо ст ен би стр и ща стл ив кръ стн ик Има думи, в които между гласни струпани са повече съгласни. Как да пренесем ний тези ”трудни” думи, за да няма после триене с гуми?

Слайд 22:

С. Витанова, СУ “Н. Вапцаров” гр . Суворово

authorStream Live Help