Химията - наука за веществата и техните промени

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Химията – наука за веществата и техните промени : 

Химията – наука за веществата и техните промени

Науката химия : 

Науката химия

Първобитните хора са били първите химици на Земята, като първият химичен процес, който облекчава техния живот, е : 

Първобитните хора са били първите химици на Земята, като първият химичен процес, който облекчава техния живот, е горенето Древните хора в Индия, Египет, Китай използват и овладяват и други химични процеси като дестилация, ферментация, дъбене, приготвяйки вино, обработват метали и кожи и др. Предполага се, че думата химия произлиза от старото наименование на Египет „Хем“ или „ Хаме“. Алхимия – около 7 век алхимиците вярвали, веществото наречено философски камък, може да превърне евтините метали в злато, да лекува неизлечими болести и да възвръща младостта. В лабораториите, от които рядко излизали, алхимиците натрупват знания за различни вещества и техните превръщания. Джабир ибн Хайян (Гебер), смятан за баща на химията от мнозина

Медицинска химия или ятрохимия Швейцарският лекар Парацелз пръв се обявява срещу безплодното търсене на филосовския камъки полага основите на нов период в развитието на химията, свързан с медицината : 

Медицинска химия или ятрохимия Швейцарският лекар Парацелз пръв се обявява срещу безплодното търсене на филосовския камъки полага основите на нов период в развитието на химията, свързан с медицината Английския учен Роберт Бойл през 1661 г. за първи път въвежда понятието химия

Научен период от края на 17. век и началото на 18. век.Уточняват се основните химични понятия, откриват се редица закономерности, на които се подчиняват химичните процеси.В химичните лаборатории се използват везни, получават се различни вещества – лекарствени, киселини основи, соли и др.От руди се добиват в големи количества мед, желязо, олово и други метали.Интерес за химиците представляват медицината, металургията, багрилната промишленост, керамиката, стъкларството.През 18. – 19. век се откриват много университети и редица учени допринасят за развитието на химията като наука и изграждане на химическа промишленост.Вълшебницата химия е навсякъде около нас. : 

Научен период от края на 17. век и началото на 18. век.Уточняват се основните химични понятия, откриват се редица закономерности, на които се подчиняват химичните процеси.В химичните лаборатории се използват везни, получават се различни вещества – лекарствени, киселини основи, соли и др.От руди се добиват в големи количества мед, желязо, олово и други метали.Интерес за химиците представляват медицината, металургията, багрилната промишленост, керамиката, стъкларството.През 18. – 19. век се откриват много университети и редица учени допринасят за развитието на химията като наука и изграждане на химическа промишленост.Вълшебницата химия е навсякъде около нас. Антоан Лавоазие френски химик закона за запазване на масата Фридрих Вьолер Немски химик химиксинтезира органично съединение Дмитрий Менделеев Руски учен успява да подреди елементите, но и да предскаже свойствата на тези, които тогава все още не са били открити и местата им в периодичната таблица са били празни - германий, галий и скандий.

Каницаро казва: „…най-благоприятната възможност за упражняване на хармоничното развитие на учениците.“Максим горки: „Химията – това е област на чудесата, в нея е скрито човешкото щастие. Най-големите завоевания на разума ще бъдат направени именно в тази област.“ 1905 г. : 

Каницаро казва: „…най-благоприятната възможност за упражняване на хармоничното развитие на учениците.“Максим горки: „Химията – това е област на чудесата, в нея е скрито човешкото щастие. Най-големите завоевания на разума ще бъдат направени именно в тази област.“ 1905 г. Станислао Канниццаро Михаил Василиевич Ломоносов италиански химик руски учен

Предмет на химията : 

Предмет на химията Това са веществата и химичните реакции, в които участват. Днес са известни над седем милиона вещества, от които само четиристотин хиляди са неорганични, а останалите – органични, изолирани от растителни и животински материалиили синтезирани в лаборатории.

Slide 8: 

Изкуствени диаманти Мощни лекарствени средства Сплави със специални свойства Стотици видове плостмаси Разнообразни и красиви влакна и кожи Препарати или материали Нови видове вещества с предварително зададени свойства

authorStream Live Help