БЪЛГАРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

БЪЛГАРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА РЕВОЛЮЦИЯ (1869-1873) ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ:

БЪЛГАРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА РЕВОЛЮЦИЯ (1869-1873) ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

1. Вътрешната революционна организация.:

1. Вътрешната революционна организация. Създателят на вътрешната революционна организация е Васил Левски .

“Ако спечеля,печеля за цял народ,ако губя, губя само мене си":

“ Ако спечеля,печеля за цял народ , ако губя , губя само мене си " Левски е роден на 18 юли 1837 г. в Карлово в семейството на занаятчия. Учи в карловското взаимно и в старозагорското класно училище. На 14 години остава без баща и започва работа,за да се изхранва. По настояване на вуйчо си става монах, но скоро разбира,че призванието му е друго.

“Ако спечеля,печеля за цял народ,ако губя, губя само мене си":

“ Ако спечеля,печеля за цял народ , ако губя , губя само мене си " През 1867 г. заминава за Сърбия и се записва в легията на Раковски

“Ако спечеля,печеля за цял народ,ако губя, губя само мене си":

“ Ако спечеля,печеля за цял народ , ако губя , губя само мене си " През 1867 г. става знаменосец в четата на Панайот Хитов. През есента на същата година се включва в основаната в Белград Втора българска легия, която скоро е разпусната от сръбското правителство.

АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА:

АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА В началото на 1869 Левски се връща в България и тръгва сред хората като апостол да проучи условията за създаване на вътрешна организация,която да подготви българите за всеобщо въстание.

АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА:

АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА През май–август 1896 г. Апостола прави втората си обиколка из българските земи и започва да изгражда мрежа от тайни комитети. клетвата на Левски пред БРЦК, написана от самия него

ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В комитетите влизат най-смелите и верни на делото хора. Те се заклеват пред Библията, револвера и камата да отдадат живота си за свободата на отечеството. В Плевен, Ловеч, Карлово, Калофер, Пловдив, Габрово, Търново, Сливен Апостола изгражда опората на бунта

2. Идеите на Левски за революцията и бъдещия свят.:

2. Идеите на Левски за революцията и бъдещия свят. Дописка на Левски до в. “Свобода” “Ние, българите, бяхме честити чак сега да се сдобием с напълно свободен вестник...И ние сме хора и искаме да живеем човешки:да бъдем напълно свободни в земята си,там,гдето живее българинът – в България,Тракия,Македония.От каквато и народност да живеят в този наш край,ще бъдат равноправни с българина във всичко.Ще имаме едно знаме,на което ще пише:”Свята и чиста република”.Същото желаем и на братята сърби,черногорци,румънци...Време е един труд да спечелим онова,което са търсили и търсят братята французи.”

“СВЯТА И ЧИСТА РЕПУБЛИКА”:

Левски настоява за самостоятелни български действия,за революция,подготвена добре от комитетската организация,с добро въоръжение и план за действие.Той е убеден,че успехът ще дойде само,ако революцията се осъществи “вътре в Българско”. Освободената държава Апостола вижда като “ свята и чиста република” ,в която да господстват справедливи закони и равенство на всички пред тях,независимо от етнос и религия. “СВЯТА И ЧИСТА РЕПУБЛИКА”

“Ако спечеля,печеля за цял народ,ако губя, губя само мене си":

“ Ако спечеля,печеля за цял народ,ако губя, губя само мене си" Идеите на Левски са гениални и прости,разбираеми и убедителни.Дават ясни цели и надежда за бъдещето на хората.Затова и влиянието му е огромно. С дейността и идеите си Васил Левски застава на върха на българскотото националноосвободително движение.

3. Българският революционен централен комитет.:

3. Българският революционен централен комитет. През XIX в. във Влахия живеят много българи – занаятчии,търговци, хъшове ,които мислят и работят за освобождението на България. хъшове са българските революционни емигранти във Влахия,които живеели в мизерия и търсели начин да помогнат за освобождението

ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ (1834–1879):

Статия на Л. Каравелов във в. “Свобода”,бр. 1, 1869 г. Както е потребен на земните животни воздух,а за рибите вода,така също за човека е потребна най-напред от сичко свободата.Без свобода човек не може да рече,че е човек,а половин човек;без свобода човек не може да бъде такъв,какъвто го е създала природата,следователно не може да бъде и щастлив.За човека,който има човешка душа и сърце,е сто пъти по-леко и по-приятно да гладува и да мръзне,и да бъде свободен,нежели да бъде султан и да робува. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ (1834–1879)

ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ:

ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ Каравелов е роден в Копривщица–буден възрожденски град,дал на България личности като Георги Бенковски,Тодор Каблешков. Любен Каравелов учи в килийно училище, после по взаимоучителния метод. През 1850 г. се премества в училището на Найден Геров в Пловдив. След това баща му го изпраща да учи в гръцко училище,а после се прехвърля да учи в българско училище. Чете и руски автори. Получава високо образование в Московския университет.

ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ:

ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ Като емигрант Каравелов сравнява положението на българите с други народи,проучва пътищата на освобождение,събира мнения,опитва различни възможности. В Белград основава таен комитет и подготвя чета, а по-късно дори е арестуван и затворен за дейността си. Комитетът е група от хора,които са натоварени от други или се самоорганизиратда работят за определено дело.

ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ:

През 1869 г. Каравелов заминава за Букурещ и там,сред хъшовете,той се убеждава,че българите могар да се освободят само с единни действия и добра организация. Каравелов бързо се утвърждава като водач на революционната емиграция ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

в. “ Свобода” и “Независимост”:

в. “ Свобода” и “Независимост” За да подготви умовете на хората за освободителното дело,Каравелов започва да издава вестник “Свобода”,а по-късно “Независимост”. Чрез тези вестници идеите за организирана революция достигат до българите в Османската империя.

ХРИСТО БОТЕВ (1848–1876):

ХРИСТО БОТЕВ (1848–1876) Ботев помага на Каравелов да издава вестниците “Свобода” и “Независимост.

ХРИСТО БОТЕВ (1848–1876):

ХРИСТО БОТЕВ (1848–1876) Ботев е роден на 6 януари 1848 г. в будното балканско градче Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. През 1854 г. Ботьо Петков отива учител в Карлово, където остава четири години. Христо започва да учи в Карловското основно училище. През 1858 г. семейството на даскал Ботьо се установява отново в Калофер. Христо продължава ученето си под ръководството на своя баща.Слуша песните на майка си и легенди за хайдушки подвизи.Чете български и руски книги в богатата училищна библиотека. През 1863 г. завършва калоферското трикласно училище и заминава да учи в гр. Одеса,Русия

ХРИСТО БОТЕВ (1848–1876):

ХРИСТО БОТЕВ (1848–1876) През януари 1867 г. Ботев е отново в Калофер. Замества болния си баща в училище. Проповядва бунт срещу чорбаджии и поробители. На 15 април 1867 г., във в. "Гайда" (Цариград), редактиран от П. Р. Славейков, е обнародвано първото стихотворение на Ботев "Майце си". На 11 май 1867 г. на празника на Кирил и Методий Ботев произнася слово, с което открито призовава към борба. През септември 1867г. Ботев напуска Калофер завинаги.

ХРИСТО БОТЕВ (1848–1876):

1867 г., октомври Ботев пристига в Румъния. Установява се в Браила.Работи за кратко като учител. Дружи с момчетата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, които минават Дунава през месец юли. Води динамичен живот, занимава се с нелегална революционнадейност, подпомага пренасянето на революционна литература в Русия. Участва в четата на дядо Желю войвода, но минаването ѝ се осуетява. ХРИСТО БОТЕВ (1848–1876)

ХРИСТО БОТЕВ– ГЕНИЯТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ:

ХРИСТО БОТЕВ– ГЕНИЯТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира: него жалеят земя и небо, звяр и природа, и певци песни за него пеят... Денем му сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближе; над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнак грижи! Настане вечер - месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен; гора зашуми, вятър повее, - Балканът пее хайдушка песен!

БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ /БРЦК/:

БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ /БРЦК/ БРЦК е създаден през есента на 1869 г. от българските революционери в Букурещ. През 1870 г. в БРЦК се оформят Външен център - със седалище в Букурещ и ръководител Л. Каравелов, и Вътрешен център /ВО/- със седалище в Ловеч и ръководител В. Левски. На I общо събрание (29 апр. - 4 май 1872 г.) в Букурещ се приемат устав и нова програма на БРЦК. Председател е Л. Каравелов. В. Левски е избран за главен апостол на комитетите в България. Печатен орган на БРЦК е вестник "Свобода" (от февр. 1873 преименуван "Независимост"). “Ние не трябва да се надяваме вече, както все се надявали досега, на другиго, т.е. да не чакаме помощ и поддръжка ни от една европейска държава, защото който се надява на другиго да го освободи, то той търси не свобода, а желае да промени господаря си, или по-добре да кажем, да промени един тиранин с друг, един деспот с друг”. “Само тоя народ може да каже, че желае да достигне своята лична и народна свобода, който се надява само на своите сили, на своите умствени способности на своите братя”. “Който иска народна свобода, ... да прежали живота си, па да се вземе за пушка, за сабя, за пищов, револвер, шиш, топор, коса, сопа, кой с каквото може и кой каквото има, та да откупим свободата си.” Л.Каравелов

БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ /БРЦК/:

Българският революционен централен комитет има една цел – незабавна всенародна революция,която трябва да доведе до освобождението на България. Комитетът трябва да ръководи освободителното дело,да съставя планове,да намира пари и оръжие. БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ /БРЦК/

СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ:

В края на 60-те години на XIX в. българите започват подготовка за организирана националноосвободителна революция срещу османското потисничество.Вестниците на Каравелов, комитетската мрежа на Левски, всеотдайността на Ботев неумолимо насочват историята в една посока–всеобщо въстание. "Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще да изляза на борба със стихиите" Хр.Ботев СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ

authorStream Live Help