climes_Espanya.[1]

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CLIMES D’ ESPANYA:

CLIMES D’ ESPANYA Clàudia P., Júlia P., Jana A., Katharina i Nausica.

Índex:

Índex Clima atlàntic Clima de muntanya Clima d’interior Clima mediterrani Clima subtropical

PowerPoint Presentation:

El clima Atlàntic Per Clàudia Pàmies Vaqué Curs 2011-12 2n trimestre. 6è de primària

PowerPoint Presentation:

El clima El clima atlàntic és propi de Galícia i de la vessant Cantàbrica, o sigui, d’ un terç de la Península Ibèrica. La proximitat de l’oceà fa que el seu aire sigui humit, que hi pugui haver pluges durant tot l’any, i que suavitzi les temperatures.

PowerPoint Presentation:

Característiques · Les temperatures d’aquest clima no són mai extremes, és a dir, que a l’estiu no fa molta calor i a l’hivern, no fa molt fred. Per això, les probabilitats de glaçades són molt poques, igual que al clima mediterrani. · Les precipitacions són molt abundants, però molt fines, això és el que fa que el clima sigui humit, encara que també ho és perquè el mar és molt a prop.

PowerPoint Presentation:

Vegetació La vegetació autòctona atlàntica és molt abundant gràcies a les pluges.

PowerPoint Presentation:

Tipus de vegetació Al clima atlàntic, la vegetació, pot ser de tres tipus: Els boscos frondosos, el sotabosc i els prats naturals. En les següents diapositives, us explicarem com és cada tipus, acompanyades d’unes imatges.

PowerPoint Presentation:

Boscos frondosos Els boscos frondosos són de fulla caduca, amb roures, castanyers i faigs. A les parts altes de les muntanyes, hi abunden les coníferes, que són un tipus d’arbres (podeu escriure alguns noms d’arbres) Bosc de coníferes.

PowerPoint Presentation:

Sotabosc El sotabosc està format bàsicament per falgueres i molses. Se situa a sota del bosc, que normalment és molt humit. Tenim un exemple de sotabosc com a imatge de fons.

PowerPoint Presentation:

Els prats naturals Hi ha molts prats naturals, que es mantenen verds durant tot l’any. El seu terreny es manté humit i fangós tot l’any. Prat natural

PowerPoint Presentation:

La fauna atlàntica A la fauna atlàntica, es poden trobar bàsicament animals marítims com: gavines, peixos ratlla, crancs, com moluscus que són, cloïses, escopinyes, cargols, entre altres... Les formigues i les papallones són insectes molt habituals. La fauna és autòctona.

PowerPoint Presentation:

Fotografies de fauna atlàntica

PowerPoint Presentation:

Observacions El clima atlàntic és més o menys semblant al mediterrani. (no, és més humit que el mediterrani) La vegetació atlàntica és molt freqüent al nostre país, igual que la fauna. (no s'entén bé el que voleu dir)

PowerPoint Presentation:

Gràfic de precipitacions i temperatures Representació gràfica de Santander

Clima de Muntanya vegetació i fauna:

Clima de Muntanya vegetació i fauna Júlia P.G .

LOCALITZACIÓ:

LOCALITZACIÓ Es localitza a les zones m é s elevades de diferents sistemes muntanyosos d ’ Espanya . Illes canàries

PowerPoint Presentation:

CARACTER Í STIQUES: Hiverns freds i llargs amb temperatures -0c º Estius curts i frescos a les serralades del Nord i calor ó s a les del sud. Pluges molt abundants , amb precipitacions que normalment s ó n de neu durant l ’ hivern . PRECIPITACI O NS I NEU La neu varia segons la temperatura de l ’ aire i pot haver-hi neus perpètues “ és a dir que no es fonen ” , en els cims més elevats. CARACTERÍSTIQUES

VEGETACIÓ:

VEGETACI Ó (Segons l ’ altitud) T é les caracter í stiques seg ü ents: · Zones baixes: molt mixta: arbres i clima sec (alzines, pins i faigs). · Zones mitjanes: t í pica del bosc atl à ntic: arbres (roures i altres arbres de fulla caduca). · M é s altitud: boscos con í feres: arbres (estructura de con: avet). · M é s amunt dels 2.000m: el bosc desapareix (matolls, i pastures de muntanya). (Segons l ’ orientaci ó ) Els vessants orientals del nord obacs “ que reben menys energia del sol ” i s ó n m é s humits i frescos . La vegetaci ó é s abundant i tenen arbres de fulla caduca , com els roures. Els vessants orientats del sud solell “ que vol dir que hi ha m é s hores de sol , i s ó n m é s secs, i que la vegetaci ó é s m é s densa , i tenen arbres per exemple de fulla perenne com les alzines”.

ILLES CANÀRIES:

ILLES CANÀRIES Segons el lloc on estan situades les illes i segons els vents, el clima pot ser temperat i humit o b é , molt sec. En general: el clima, é s oce à nic i amb temperatures suaus.

La fauna:

La fauna A la fauna de muntanya, hi ha animals molt diversos com els voltors, isards, guilles, gralles de bec vermell, òlibes, llebres, garses, esquirols... Es poden trobar espècies autòctones dels Pirineus catalans com la vaca bruna i l’ós bru .

PowerPoint Presentation:

MAMÍFERS : cavalls, vaques, cabres, llebres, cèrvols, ós bru, porc senglar, linx ibèric, llop, teixó, marta, geneta, fagina, daina, cabirol... AUS : voltor, trencalòs, mallerenga, picot verd, pica-soques, picot garser, mussol... RÈPTILS : escurçó, granotes, tritons... INSECTES: libèl·lula quadrimaculata, aranyes...

Interior d’Espanya:

Interior d’Espanya Nausica Altarriba Valls

Introducció:

Introducció L’interior d’Espanya se situa a la Meseta, a la Depressió de l’Ebre, a una part d’Andalusia i a una part de Catalunya. Tot el que està amb una taca taronja és l’interior d’Espanya.

Clima d’interior:

Clima d’interior Clima: El clima d’interior és més rigorós que el mediterrani. Els estius són molt calorosos i els hivern són molt freds. Les temperatures de l’interior canvien molt perquè no reben la influència del mar. • A la tardor i a la primavera, és quan hi ha més precipitacions, l’estiu és sec i a l’hivern fa molt fred i sempre hi ha gelades. El clima de l’interior és sec i hi ha poca humitat.

PowerPoint Presentation:

Climograma de Toledo Temperatures i pluges, mínimes i màximes.

Vegetació:

Vegetació La vegetació de l’interior és pròpia de secà. vegetació Zones més altes Hi ha una vegetació típica de muntanya, amb pins, avets i matolls Zones de menys altitud Hi ha zones boscoses, amb roures o faigs, tot i que els boscos són escassos. L’arbre més característic és l’alzina. Zones fredes Hi ha savines, pins i sureres, Zones càlides Hi ha oms i pollancres, a la riba dels rius. Zones sense arbres ni conreus Hi ha arbustos, matolls i herbes Sureres

Fauna:

Fauna A l‘interior d’Espanya, hi ha un gran nombre d’animals: A les zones altes, quan hi ha neu, viuen ll ú dries, isards i a vegades gats salvatges. A les zones fredes, hi ha senglars, conills, esquirols i guineus. A les zones m és baixes, no solen viure animals.

PowerPoint Presentation:

Aus: Hi ha moltes aus a l’interior d’Espanya comparat amb la fauna Europea. Hi ha aus que viuen a camps de cereals i a pobles o ciutats. Avutardes Falc ó reial Amfibis i rèptils: A l’interior d’Espanya, tamb é hi ha molts amfibis i rèptils, hi viu la serp verda, que és l’ofidi més gran d’Espanya. Ofegabous Serp verda

PowerPoint Presentation:

Jana Arrando 6è CLIMA MEDITERRANI

Introducció:

Introducció El clima mediterrani ocupa tot el llevant peninsular, Ceuta, Melilla i una bona part d’Andalusia.

Característiques:

Característiques Les temperatures, a l’hivern, són suaus i a l’ estiu, caloroses. Les precipitacions són escasses i irregulars, entre uns 400 i 600l per metre quadrat i no neva gairebé mai.

La vegetació:

La vegetació La vegetació està adaptada a la sequera de l’estiu. Els arbres són de fulla perenne i de mida petita.

Tipus de vegetació:

Tipus de vegetació Hi ha quatre tipus de vegetació: Al bosc, hi abunden els pins a les zones més baixes, i els castanyers, a les més altes. Al sotabosc, hi creixen el garric, el bruc i les plantes aromàtiques. Quan el bosc desapareix, hi queda una vegetació d’arbustos anomenada garriga o màquia. A les zones més seques del sud-est peninsular, hi creixen el margalló i la pita.

Conreus:

Conreus Els conreus més clàssics del mediterrani són de secà: El blat La vinya L’olivera

La fauna:

La fauna La fauna és molt rica i variada, podem trobar: Mamífers: cérvols, llops, isards, esquirols, guineus, eriçons, llúdries... Aus: gaig, estornell, oreneta daurí, abellerol... Rèptils: sargantana de cua llarga, colobres de molts tipus, tortuga mediterrània... Amfibis: galivat, gripaus d’esperons, gripau comú, granota...

Imatges de fauna:

Imatges de fauna

PowerPoint Presentation:

Katharina Grünewald Medi Social 8/02/12 Escola Reina Violant Clima subtropical de les illes Canàries

Situació:

Situació Està situat a les illes Canàries. El clima se situa a la zona càlida de la terra a prop del Tròpic de Càncer. Se situa a l’altitud 40º i 25º.

Temperatura:

Temperatura Normalment la temperatura està entre 18º i 25º. Per la influència dels vents del Sàhara. °C / mm Climograma de Las Palmas (GRAN CANÀRIA) g f m a m j j a s o n d °C / mm Climograma de Los Rodeos (TENERIFE) g f m a m j j a s o n d

Precipitacions:

Precipitacions Acostumen a ser abundants o inexistents. A les illes de Lanzarote i Fuerteventura són escasses, per la influència dels vents del Sàhara. Nomès neva als cims de les muntanyes més altes.

Vegetació:

Vegetació Regions baixes: matolls xeròfils Regions d’altitud mitjana: llorer, boix grèvol canari i til·ler Zones altes: pi canari, matolls de retama i codesco i viola del Teide

Fauna:

Fauna A les illes Canàries, hi ha una gran diversitat d‘animals marins, ja que estan a dins del mar Atlàntic. També hi han molts mamífers.

Animals autòctons: aus:

Animals autòctons: aus Minà comú Gallareta Falcó perdiguer

Animals autòctons: mamífers:

Animals autòctons: mamífers Rat-penat Musaranya Conill Esquirol Iubartes Dofí Balena Orca Llebre

Animals autòctons: peixos:

Animals autòctons: peixos Pejeperro Castanyola Rogers Tauró pla Tonyina Gallinita

Animals no autòctons: minà:

Animals no autòctons: minà Acridotheres grandis Acridotheres cristatellus Acridotheres javanicus Acridotheres cinereus Acridotheres fuscus Acridotheres albocinctus Acridotheres melanopterus Acridotheres burmannicus

PowerPoint Presentation:

1 2 4 3 7 5 6 8

authorStream Live Help