how do i love thee pagsasalin

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

HOW DO I LOVE THEE? : 

HOW DO I LOVE THEE? How do I love thee? Let me count the ways I love thee to the depth and breadth and height My soul can reach, when feeling out of sight For the ends of Being and Ideal Grace. I love thee to the level of everydays most quiet need, My sun and candle light I love thee freely, as men strive for right; I love thee purely, as they turn from praise; I love thee with the passion put to use In my old griefs, and with my childhood’s faith I love thee with a love I seemed to lose With my lost saints-I love thee with the breath Smiles, tears, of all my life! And, if God choose, I shall but love thee better after death.

ANG AKING PAG-IBIG : 

ANG AKING PAG-IBIG Ibig mong mabatid, ibig mong malaman Kung paano kita pinakamamahal? Tuturan kong lahat ang mga paraan, Iisa-isahin ikaw ang bumilang. Iniibig kita ng buong taimtim, Sa tayog at saklaw ay walang kahambing, Lipad ng kaluluwang ibig na marating Ang dulo ng hindi maubos-isipin. Yaring pag-ibig ko’y katugon, kabagay Nang kailangan mong kaliit-liitan, Laging nakahandang pag-utus-utusan, Maging sa liwanag, maging sa karimlan.

Slide 4: 

Kasinglaya ito ng mga lalaking Dahil sa katuwira’y hindi paaapi, Kasingwagas ito ng mga bayaning Marunong lumingon sa mga papuri. Pag-ibig ko’y isang matinding damdamin Tulad ng lumbay kong di makayang bathin, Noong ako’y isang musmos pa sa turing Na ang pananalig ay di masusupil. Yaring pag-ibig ko ay siyang lahat na: Ngiti, luha, buhay at aking hininga! At kung sa Diyos naman na ipagtatalaga Malibing ma’y lalong iibigin kita.

Ang Pagsasalin at ang Wika : 

Ang Pagsasalin at ang Wika Ang wika ay pahayag ng kaisipan ng tao datapwat ang isang wika-ang alinmang wika-ay may sariling mga tatak, lagi na itong nakukulayan ng sariling kasaysayan at kaunlarang espiritwal nang sa kanya ay gumagamit. Ang pagsasalin ay pagsulat sa pinaglilipatang wika ng pinakamalapit na katumbas ng pahatid na nilalaman ng pinaghahanguang wika-katumbas, una’y sa kahulugan, at pangalawa’y sa estilo. Sinasabing natural sapagkat ang itinutumbas na mga anyo ay hindi dapat maging banyaga sa anyo.

Slide 7: 

Ipinahayag ni Dr. Ponciano B.P. Pineda na ang pagsasalin ay isa sa mga istratehiya sa pagpapaunlad at pagpapayaman ng Filipino. Ang ibig sabihin ay ang pagsasalin sa Filipino ng mga materyales na nasusulat sa ibang mga katutubo o kaya’y mga dayuhang wika. Ayon kay Catford, ang pagsasalin ay pagpapalit ng tekstwal na materyal ng pinagmulang wika sa katumbas na tekstwal na materyal sa target na wika. Ayon kay Richard Winston, sa dulo ng daan ng pagsasalin ay naroon ang kailanma’y di maaabot na ganap na pagsasalin o perfect translation. Sinusuong ng isang nagsasalin ang kabundukan ng mga salita, tinatawid niya ang mga bakurang naghihiwalay sa mga bansa tungo sa ideal.

Slide 8: 

Binibigyang-diin ni Carne-Ross na ang alinmang wika ay nakabuhol sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito, kaya ang pagpapahalaga ay dapat ilaan sa gramatika-linggwistika at mga idyoma sa dalawang kasangkot sa pagsasaling- wika. Ayon kay Wilamowitz, isang kilalang teorista at praktisyuner ng pagsasaling-wika, ang pagsasaling-wika ay tulad ng paglilipat ng kaluluwa ng isang nilalang sa katawan ng isang patay. Ang ganyang pahayag ay isang simili at iperboli. Isang eksaheradong paraan ng paglalarawan ng hindi biru-birong gawain sa pagsasaling-wika.

Slide 9: 

KATUTURAN... - Translation is a process by which a spoken or written utterance takes place in one language which is intended and presumed to convey the same meaning as previously existing utterance in another language. (C. Rabin, 1958) Translation consists in producing in the receptor language the closest natural equivalent of the message of the source language, first in meaning and secondly in style. (E. Nida, 1959/1966) Sa Filipino ay ganito ang sinasabi.. Ang pagsasaling-wika ay paglilipat sa pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na katumbas sa diwa at estilong nasa wikang isasalin.

Slide 10: 

Mahigpit na isinasaad dito na ang isinasalin ay diwa at hindi ang salita. Dangan kasi, ang kahulugang leksikal ng isang salita ay malimit na nagbabago kapag ito’y nagiging bahagi na ng pangungusap o napasama sa idyomatikong pahayag. Bukod pa rito, mahalaga ang papel ng pagsasalin sa intelektwalisasyon ng wikang Fillipino. Sa pamamagitan ng mga salin, mapapayabong ang wika, mapabubulas ito upang makaangkop sa pangangailangan ng mga tagagamit. Makabubuo ng mga terminolohiya, mapapayaman ang bokabularyo. Sa gayon ay magagamit ang Filipino sa mga talakayan sa iba’t ibang larangan.

4 apat na mahahalagang bagay na dapat bigyang-pansin: : 

4 apat na mahahalagang bagay na dapat bigyang-pansin: Wikang isinasalin (source language) Ang teksto o materyal Ang diwa o mensahe Wikang pinagsasalinan -ang pagsasalin ay proseso ng paglilipat ng mensahe ng isang akdang nasusulat sa isang wika (ang simulang lenggwahe o SL) sa ibang wika (ang tunguhang lenggwahe o TL). Ang pagsasalin ay tulad din ng orihinal na pagsulat ng isang tagasalin, sa pagahahanap ng mga salitang panumbas sa orihinal upang maipahayag ang mensahe sa ibang wika, ay nagdaraan sa prosesong dinaraanan din ng orihinal na awtor.

Subukin natin.... : 

Subukin natin.... Salin sa Ingles Salin sa Filipino Gateway to heaven Blistering heat of the sun Remnants of Egyptian culture A blue lingerie Raging bull Cockfighting in the backyard Hopping grasshopper Flying kites Daan patungong langit Nakakapasong init ng araw Mga labi ng kulturang Ehipsyo Asul na damit-panloob ng babae Nagngangalit na toro Pagsasabong sa bakuran Tumatalon na tipaklong Nagpapalipad ng saranggola

QUIZ: : 

QUIZ: 1. Ito ay pahayag ng kaisipan ng tao 2. Pagsulat ito ng pinaglilipatang wika sa katumbas nitong wika. 3-4 dalawang panumbas na paraan sa wikang paghahanguan ng salin 5. Ayon sa kanya, istratehiya ang pagsasalin upang yumabong ang wikang Filipino. 6. Ayon sa kanya, ang pagsasalin ay simpleng tekstwal sa tekswal na paraan. 7. Walang perfect translation o ganap na pagsasalin. Sino ang nagsabi nito? 8. Ang alinmang wika ay nakabuhol sa kultura. Binigyang-diin niya ito. Pangalanan. 9. Isa siyang teorista at praktisyuner ng pagsasaling-wika 10-13. apat na mahahalagang bagay na dapat bigyang pansin bago magsalin 14-15. sa proseso ng paglilipat ng mensahe ng isang akdang nasusulat sa isang wika; ano ang kahulugan ng SL at TL?

Ano ang pagsasalin? Ipaliwanag ang kalikasan nito. : 

Ano ang pagsasalin? Ipaliwanag ang kalikasan nito.

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Isang Tagasaling-wika : 

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Isang Tagasaling-wika 1. Sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin May kahusayan sa gramatika, wastong paggamit ng mga salita, wastong pagbubuo, pagsusunud-sunod atbp. Sapat na kaalaman sa paksang isasalin Dapat may higit na kaalaman sa paksa upang masapol at maunawaan ang mga konseptong nakapaloob dito. Sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. - Ang alinmang wika ay nakabuhol sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito.

Ilang Simulain sa Pagsasalin : 

Ilang Simulain sa Pagsasalin Bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito. Halimbawa: pariralang Ingles: as white as snow – sa Filipino ano ang katumbas nito? Kasimputi ng nyebe? Kasimputi ng yelo? Kasimputi ng bulak? O busilak sa kaputian? 2. Bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakanyahan. Sa Ingles, ang simuno ay laging nauuna sa panaguri, sa Filipino ay karaniwan ang dalawang ayos ng pangungusap. Halimbawa: Dinilig ni Jose ang mga halaman. (Panaguri+Simuno) Ang mga halaman ay dinilig ni Jose (Simuno+Panaguri) Sa Ingles: Jose watered the plants (subject+predicate) The plants were watered by Jose (subject+predicate)

Slide 17: 

3. Hindi kailangang ilipat sa pinagsalinang wika ang kakayahan ng wikang isinasalin. -may katangian ang pangungusap sa Filipino na flexible. Halimbawa: Si Pedro ay nanood ng sine. Nanood ng sine si Pedro. Nanood si Pedro ng sine. Sine ang pinanood ni Pedro. Ang katangiang ito ay hindi maililipat sa Ingles. Salin: Pedro saw a movie. Hindi maaari: Pedro movie a saw. Saw Pedro a movie Movie Pedro a saw A movie saw Pedro Ang katangian din ng Ingles ay hindi pwedeng ilipat sa Filipino. Halimbawa: ang Flowers ay mga bulaklak at hindi maaaring bulaklaks.

Slide 18: 

4. Ang isang salin upang maituring na mabuting salin ay kailangang tanggapin ang pinag-uukulang pangkat na gagamit nito. -iniuugnay dito ang mga tanong na mauunawaan kaya ng mambabasa ang aking salin? Angkop kaya ito sa kanilang antas? 5. Bigyan ng pagpapahalaga ang uri ng Filipino ang angkop na gamitin sa pagsasalin. -Maynila Filipino? U.P. Filipino? NSBD Filipino? Bulacan Filipino? Ilocano o Bisaya Filipino? 6. Ang mga daglat, akronim, formula na masasabing establisado o universal na ang gamit ay hindi isinasalin. Halimbawa: cm (sa halip na sm sa sentimetro) H2O (sa halip na TU sa tubig)

Slide 19: 

7. Kung may pagkakataon na higit sa isa ang matatanggap na panumbas sa isang salita ng isinasaling teksto, gamitin ang alinman sa mga iyon at pagkatapos ay maaaring ilagay sa talababa (footnote) ang iba bilang mga kakahulugan. 8. Laging isaisip ang pagtitipid ng mga salita. halimbawa : Tell the children to return to their seats. Di matipid: Sabihin mo sa mga bata na bumalik sila sa kanilang upuan. Matipid: Paupuin mo ang mga bata.

Slide 20: 

9. Nagkakaroon lamang ng tiyak na kahulugan ang isang salita kapag ito’y nagiging bahagi ng parirala o pangungusap. -Halimbawa: He ate a cup of rice. (kanin) The farmers harvested rice. (palay) He bought a kilo of rice. (bigas) Orihinal: Lakas Karaniwang salin: strength Iba pang salin: lakas ng loob – guts, courage lakas ng katawan – health, stamina lakas ng boses – volume, loudness lakas-bisig – manpower, labor lakas ng kapit – influence, power lakas ng ulan - intensity

Slide 21: 

10. Isaalang-alang ang kaisahan ng mga magkakaugnay na salitang hiram sa Ingles. Halimbawa: solid and liquid Mali: solido at likwid; solid at likido Tama: solido at likido; solid at likwid 11. Mahalaga ang diksyunaryo sa pagsasaling- wika ngunit huwag paaalipin dito.

Slide 23: 

A HOME SONG Henry Van Dyke I read within a poet’s book A word that starred the page: “Stone walls do not a prison make, Nor iron bar a cage.” Yes, that is true, and something more; You’ll find where’ er you roam, That marble floors and gilded walls Can never make a home. But every home where love abides- And friendship is a guest Is truly home, and home sweet home! For there the heart can rest.

Slide 24: 

Awit ng tahanan Minsa’y nabasa ko, aklat ng makata May salita doon, tila isang tala; Aniya’y isang “batong pader di makagawa Ng isang kulungan o hawla kaya. Iyan ay totoo, totoong talaga; Matatagpuan mo saan man magpunta Ang sahig na marmol at gintong pader Mahirap ituring isa ngang bahay na. Ngunit sa tahanang may pagmamahalan Laging panauhin magandang tinginan Tunay ngang tahanang magiliw tirahan Tahimik ang puso, walang alinlangan.

OF L O V E(from Kahlil Gibran’s The prophet) : 

OF L O V E(from Kahlil Gibran’s The prophet) When love beckons you, follow him. Though his ways are hard and steep. And when his wings enfold you, yield to him, Though his voice may shatter your dreams As the north wind lays waste the garden, For even as love crowns you, so shall he crucify you. For as he is for your growth, So is he for your pruning. Even as he ascends to your height and caresses Your tenderest branches that quiver in the sun, So shall he descend to your roots and shake them In their clinging to the earth...

Salin ni Ruth Mabanglo : 

Salin ni Ruth Mabanglo Kapag kumaway sa iyo ang pag-ibig, sumunod ka Gaano man kahirap o katarik ang daraanan. At kapag nilukuban ka ng kanyang bagwis, ikaw ay magpagahis, Kahiman masugat ka ng balaraw na nakakubli sa kanyang pakpak. At kapag nangusap siya sa iyo, manalig ka sa kanya, Kahit mawasak ng kanyang tinig ang iyong mga pangarap Tulad ng pagwasak ng hardin sa bawat Pagdalaw ng habagat. Sapagkat tulad ng pagkaluwalhati mo sa pag-ibig Ay pagdurusa mo rito. Tulad ng pagkatig niya sa iyong pagyabong Ay ang pagpungos niya sa iyong mga duklay.

Mga Konsiderasyon Bago Magsalin : 

Mga Konsiderasyon Bago Magsalin Layunin – kailangang malinaw ang layunin ng orihinal na teksto dahil hindi ito dapat maiba sa layunin ng salin. Mambabasa – para kanino ang salin? Sino ang pinag-uukulan ng salin? Anyo – ano ang isasalin? Hal: tula dapat tula pa rin na lalabas ang salin. Paksa – ano ang paksa ng isasalin? Pangangailangan – ang pagsasalin ay isang opsyon na hindi dapat abusuhin, magsalin lamang kung kinakailangan.

Mga Paraan ng Pagsasalin : 

Mga Paraan ng Pagsasalin 1. Pagtutumbas – (Fil – Eng) (Eng – Fil) a) isa-isang tumbasan Pangngalan Pandiwa pang-uri Parirala, sugnay atbp. 2. Panghihiram a. Mula sa Kastila, binago ang baybay (S1) hal: kusina, kuwelyo, donya b. Mula sa Ingles, binago ang baybay (E1) hal: abstrak, lokomotor, rekord c. Mula sa Ingles, Orihinal na baybay (E2) hal: cake, encode, cute, type, disc d. Adapsyon (mula sa iba pang wikang dayuhan, walang pagbabago sa baybay, (F) hal: Italyano-pizza, spaghetti, Franses-bon apetit, grand prix Latin-habeas corpus, modus operandi

Slide 29: 

3. Paglikha ng salita (L) Dance, poem, song Pork loin, fried rice, egg Monument Sperm Rectangle Triangle Seminar Underpass (in manila) Arrest cum hold-up satulawit tapsilog bantayog (bantay ng katayugan) Punlay (punla ng buhay) (parihaba (magkapares ng haba) tatsulok (tatlo ang sulok) binhisipan (binhi sa isipan) lagusnilad (lagusan sa Maynilad) hulidap (huli at holdap)

Slide 30: 

4. Pagsasaling pa-idyomatiko Halimbawa: Bread and butter – hanapbuhay, trabaho To have a hand/ voice – magkaroon ng kinalaman, magkaroon ng kaugnayan sa pagpapasya Dressed to kill – bihis na bihis, nakapamburol, isputing To give hand – tumulong To have one’s hand full – abala, maraming ginagawa To go with – sumama To go on – magpatuloy To go after – sumunod To go against – sumalungat, lumaban To go across – tumawid To go away – umalis To go back - bumalik

Pagsagot sa mga tanong: : 

Pagsagot sa mga tanong: Anu-ano ang mga katangiang dapat taglayin ng isang tagasaling-wika? Bakit kailangan niyang taglayin ang bawat isa? Anu-ano ang mga simulain sa pagsasalin? Magbigay ng halimbawa sa bawat isa. Anu-ano ang mga konsiderasyon bago magsalin? Bakit kailangang isaalang-alang ang mga ito? Anu-ano ang paraan ng pagsasalin? Magbigay ng mga halimbawa sa bawat paraan.

Pasulat: : 

Pasulat: Isalin sa Filipino ang mga sumusunod na tekstong Ingles. Visiting relatives can be nuisance. He is an American professor. No one knows that we used to live a hand-to-mouth existence. It’s raining cats and dogs. Who do you think you are? Imelda Marcos? Isalin sa Ingles ang mga sumusunod na tekstong Filipino. Ano ang kapatid mo, babae o lalaki? Pang-ilang Presidente ng Pilipinas si Gloria Macapagal –Arroyo? Gugunitain natin ang kabayanihan ni Bonifacio sa Nobyembre. Dumaan ang magnanakaw sa bintana. Ano ang hinahanap mo, sakit ng katawan?

Isalin sa FILIPINO ang tula : 

Isalin sa FILIPINO ang tula THE DIFFERENCE I got up early one morning And rushed right into the day; I had too much to accomplish That I didn’t have time to pray. Problems just tumbled about me, And heavier came each task, “Why doesn’t God help me”? He answered, “You didn’t ask”

Slide 35: 

I wanted to see joy and beauty, But the day toiled on gray and bleak; I wondered why God didn’t show me. He said, “But you didn’t seek”. I tried to come into God’s presence; I used all my keys at the lock, God gently and lovingly chided, “My child, you didn’t knock”. I woke up early this morning, And paused before entering the day; I had so much to accomplish That I had to take time to pray. -anonymous

Slide 36: 

Tomorrow morning if you wake up And the sun does not appear, I will be here. If in the dark you lose sight of love, Hold my hand and have no fear, I will be here. I will be here When you feel like being quiet, When you need to speak your mind, I will listen. And I will be here When the laughter turns to crying, Through the winning, losing and trying We’ll be together Cause I will be here.

QUIZ: : 

QUIZ: 1-3. Ibigay ang tatlong mga katangiang dapat taglayin ng tagasalin. 4. Sa Ingles na pangungusap, alin ang nauuna lagi, ang simuno o ang panaguri? 5-6. “Nagtanim sila ng puno sa bundok”. Alin ang simuno at alin ang panaguri. 7. Ang mga daglat, akronim at formula ay pwede ring isalin. Tama o mali? 8. Huwag isaisip ang pagtitipid ng salita kapag nagsasalin. Tama o mali? 9. Isalin sa Filipino ang salitang “manpower”. 10. ”Lakas ng kapit”, ano ang salin nito sa Ingles? 11-15. limang konsiderasyon bago magsalin. 16-19. apat na paraan ng pagsasalin. 20. Isalin sa Ingles: Nakakapasong init ng araw.

Tumbasan ng angkop na idyomang Filipino ang mga idyomang salin sa Ingles: : 

Tumbasan ng angkop na idyomang Filipino ang mga idyomang salin sa Ingles: English idioms Mamili sa mga sumusunod: Dressed to kill Moonlighting Keeping a skeleton in the closet Blows his own horn Wet behind the ears At the tip of the tounge Burning the midnight oil Hand-to-mouth existence As white as snow No word of honor Kasimputi ng bulak May itinatagong baho naglalagare May gatas pa sa labi Nagbubuhat ng sariling bangko Nagsusunog ng kilay Nasa dulo ng dila Walang isang salita nakapamburol Isang kahig isang tuka Naghahapuhap ng sagot

Isalin sa Filipino ang mga sumusunod na Idyomang Ingles: : 

Isalin sa Filipino ang mga sumusunod na Idyomang Ingles: Idyomang Ingles Mamili sa mga sumusunod: Look about Look after Look back Look into Look up to Put across Put forth Put in force Put in practice Put in shape Ihanda Isagawa Ipatupad Ipaunawa Ilabas Tumingin sa paligid Pangalagaan Gunitain Ilagay Magsiyasat Igalang tumingala

authorStream Live Help