Aralin 2-Ang Kasaysayan ng Ekonomiks

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Aralin 2 Ang Kasaysayan at Pag-unlad ng Pag-aaral ng Ekonomiks Inihanda ni : ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory

Balik-Aral:

Balik -Aral Ang ekonomiks ay disiplina ng agham panlipunan na nakatuon sa pinakamahusay na paggamit ng pinagkukunang-yaman sa kabila ng walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao . Nakatuon ang ekonomiks sa pagsasagawa ng tao ng mga desisyon bilang pagtugon sa suliranin ng kakapusan .

Ang pagsilang ng pag-aaral ng ekonomiks:

Ang pagsilang ng pag-aaral ng ekonomiks Bago dumating ang ika-18 siglo , walang pormal na pag - aaral ang ekonomiks . Mayroon lamang mga kaisipan ang ekonomiks na ginagamit sa pag-aaral ng batas at pamahalaan . Ang mga kaisipan sa ekonomiks ay unang sumikat sa sinaunang Greece . Samantalang ang interest sa pag-aaral ng ekonomiks ay mula pa sa panahon nina Aristotle at Thomas Aquinas . Ang mga Physiocrat ang itinuturing noon na mga ekonomista . ( Ekelund & Herbert, 1997)

Mga unang kaisipan sa ekonomiks:

Mga unang kaisipan sa ekonomiks Tinatayang unang tinalakay ang kaisipan ng oikonomia sa aklat na Oeconomicus na sinulat ng pilosopong si Xenophon ( circa 430 B.C.E.). Layunin sa kaisipan na tumugon ang pinuno sa mga pangangailangan ng nasasakupan .

Adam smith:

Adam smith Noong 1776 , isinulong ni Adam Smith ang sistema ng pamilihan batay sa doktrina ng kapitalismo bilang sagot sa suliranin ng kakapusan . Ayon kay Smith, pamilihan ang magsasaayos ng mga desisyon sa pagbebenta at pamimili ng mga produkto .

Adam smith:

Adam smith Sa kanyang aklat na An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, i pinakilala niya ang kauna-unahang komprehensibong pag-aaral ng ekonomiks . Tinawag niya itong political economy .

Alfred marshall:

Alfred marshall Naipakilala ang ekonomiks bilang isang ganap na disiplina noong 1870 . Noong 1890 , nailimbag ang aklat ni Marshall na Principles of Economics . Hindi naglaon , naging akademikong programa ito sa iba’t ibang panig ng daigdig .

Jeremy bentham:

Jeremy bentham Noong ika-18 siglo , itinaguyod ni Bentham ang pilosopiyang utilitarianism . Ayon dito , nagmumula ang halaga ng isang bagay sa nalilikha nitong kapakinabangan sa tao . Ginamit sa ekonomiks ang pilosopiyang ito sa pagsukat ng kasiyahan at pag-unawa sa kalagayan ng tao .

David ricardo:

David ricardo Nagpaliwanag sa teorya ng comparative advantage bilang batayan ng pakikipagkalakalan ng mga bansa . Ayon dito , mas kikita at magiging mabilis ang pag-unlad ng isang bansa kung ang kalakal na kanyang iluluwas ay yaong mas mura niyang malilikha .

Karl marx:

Karl marx Nagsabi na ang sistemang kapitalista ay magwawakas sa panghihimagsik ng mga manggagawa at babangon ang sistemang sosyalista . Ang pamahalaan ang may lubos na kontrol sa ekonomiya ng bansa .

John maynard keynes:

John maynard keynes Nagmungkahi sa aktibong pakikialam ng pamahalaan sa ekonomiya sa pamamagitan ng patakarang piskal at patakarang pananalapi . Ama ng Makroekonomiks

Amartya sen:

Amartya sen Ayon sa kanyang social choice theory , hinihimok niya ang lahat na magsagawa ng mga gawain naayon sa paglinang ng kakayahan ng tao . Ang kahirapan ay bunga ng diskriminasyon batay sa kasarian at antas ng tao sa lipunan .

Ang Pag-aaral ng Ekonomiks sa Pilipinas:

Ang Pag-aaral ng Ekonomiks sa Pilipinas

Panimula::

Panimula : Pangunahing layunin ng pag-aaral ng ekonomiks ang makahanap ng wastong sistemang pang- ekonomiya na makatutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan at mapatatag ang pambansang ekonomiya . Tradisyunal Kapitalismo Sosyalismo

Layunin ng Pag-aaral ng Ekonomiks sa Pilipinas:

Layunin ng Pag-aaral ng Ekonomiks sa Pilipinas Malaman ang dahilan ng kahirapan ng bansa at makanahanap ng paraan upang ito ay malutas .

Ang Simula ng Pag-aaral:

Ang Simula ng Pag-aaral

Jose Basco y Vargas:

Jose Basco y Vargas Gobernador-heneral ng Pilipinas noong 1778-1787 General Economic Development Plan – paglipat ng bansa sa sistemang kapitalista upang mapabilis ang pag-unlad nito

Gregorio Sancianco y Goson:

Gregorio Sancianco y Goson Kauna-unahang Pilipinong Ekonomista El Progreso de Filipinas – ang sanhi ng kahirapan sa bansa ay ang kawalan ng pampublikong paglilingkod ng panahalaang Español .

Mga Samahang Pag-ekonomiya:

Mga Samahang Pag-ekonomiya

UP School of Economics:

UP School of Economics Itinatag noong 1965 Unang nagturo ng ekonomiks bilang hiwalay na asignatura

Philippine Institute for Development Studies (PIDS):

Philippine Institute for Development Studies (PIDS) Nagsasagawa ng komprehensibong pag-aaral ng mga patakarang pangkaunlaran ng bansa . Nagbigay direksyon sa mga taong nagtapos ng kursong ekonomiks . Kilala dati bilang Institute of Economic Research and Development (IERD)

Philippine Economic Society (PDS):

Philippine Economic Society (PDS) Layunin nitong mapalawak ang pagsasanay at kaalaman sa ekonomiks . Pangunahing gawain nito ang pagtataguyod ng mga siyentipikong pag-aaral sa ekonomiks Paglilimbag ng Philippine Economic Journal

National Economic and Development Authority (NEDA):

National Economic and Development Authority (NEDA) Pangunahing gawain nito ay ang paghahain ng mga programang pangkaunlaran ng bansa

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP):

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Pinangangasiwaan nito ang paghawak at paggamit ng salapi ng bansa .

Mga Tanyag na Pilipino sa Larangan ng Ekonomiks:

Mga Tanyag na Pilipino sa Larangan ng Ekonomiks

Emmanuel de Dios:

Emmanuel de Dios Nagtala ng Kasaysayan ng Ekonomiks sa bansa Unang itinuro ang ekonomiks bilang asignatura sa Batas at Pamahalaan (Political Science) sa U.P.

Tereso Tullao Jr.:

Tereso Tullao Jr. Dating Dean ng College of Business and Economics sa De La Salle University May- akda ng maraming aklat sa ekonomiks kabilang na ang isang diksyonaryo ng mga teknikal na salitang pang- ekonomiks na isinalin sa wikang Filipino Tagapayo ng iba’t ibang institusyong lokal at pandaigdig tulad ng World Bank, UNESCO, Office of the President at Board of Investments

Bernardo Villegas:

Bernardo Villegas Dean ng School of Economics ng University of Asia and the Pacific Kabilang sa Board of Directors ng BPI, Benguet Corporation, AETNA, IBM at McDonald’s Kasapi ng Council of Economic Advisers ng dating pangulong Fidel Ramos at Joseph Estrada Editor ng International Herald at Asian Wall Street Journal

Solita “mareng winnie” Monsod:

Solita “ mareng winnie ” Monsod Professor ng Ekonomiks sa University of the Philippines mula 1971 Board Member ng Philippine Economic Society Naging director-general ng NEDA mula 1986-1989

Margarito “Gary” Teves:

Margarito “Gary” Teves Pangulo at CEO ng Land Bank of the Philippines mula taong 2000 Kasapi ng Board of Governors ng Philippines Stock Exchange Kasapi ng Board of Trustees ng Ayala Foundation Inc. Naging mambabatas at Kalihim ng Department of Budget and Management.

Felipe Medalla:

Felipe Medalla Professor sa School of Ekonomiks sa UP Naging director general ng NEDA at chairman ng Commission on Population Board Board of trustees ng PIDS

Ponciano Intal Jr.:

Ponciano Intal Jr. Professor ng ekonomiks sa DLSU-Manila Kasalukuyang executive director ng DLSU-Angelo King Institute for Economic and Business Studies Naging pangulo ng PIDS noong 1991-1999 at deputy director-general ng NEDA noong 1990-1991

Gerardo Sicat:

Gerardo Sicat Pinakatanyag na ekonomista ng Pilipinas Founding member ng UP School of Economics Professor ng UP at nagtayo ng Philippine Center for Economic Development Kasalukuyang miyembro ng board of trustees ng PIDS

Gloria Macapagal Arroyo:

Gloria Macapagal Arroyo Nagtapos ng AB Economics sa Assumption College, MA Economics sa Ateneo de Manila at Ph.D. in Economics sa UP. Bilang senador , nakapagpasa siya ng 55 na batas na may kinalaman sa ekonomiks Naging pangulo ng bansa mula 2001 hanggang 2010.

Sa kasalukuyan……:

Sa kasalukuyan …… Bata pa ang pag-aaral ng ekonomiks sa bansa ngunit malaki na ang naiambag nito sa pagpapaibayo ng kakayahan ng mga Pilipino na makapag-ambag sa pagbabago ng daigdig Sinisikap ng ekonomiks na imulat ang mata ng kabataan sa tungkulin nila sa pagpapatatag ng pambansang ekonomiya .

References::

References: Chua, Johannes L., Panahon , Kasaysayan at Lipunan ( Ekonomiks ) Ikalawang Edisyon , DIWA Publishing House Nolasco , Libertty I. et. Al. , Ekonomiks : Mga Konsepto , Applikasyon at Isyu , VPHI Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI www.WikiPinas.com

authorStream Live Help