Personali arendamise ja koolitamise tegevuskava digipädevuse toetami

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Nimetage olulisemad tegevuskavasse planeeritud tegevused. :

Personali arendamise ja koolitamise tegevuskava digipädevuse toetamiseks

Nimetage olulisemad tegevuskavasse planeeritud tegevused. :

Milliseid meetodeid ja miks kasutasite koolitusvajaduse analüüsimiseks? tagasisideküsimustikud Digipeegel arutelud huvigruppides

Nimetage olulisemad tegevuskavasse planeeritud tegevused. :

Nimetage tegevuskava põhieesmärgid. õppematerjalide kättesaadavuse suurendamine digivahendite toel juhtkonna digipädevuste arendamine õppeprotsessi kaasajastamine digivahendite abil

Nimetage olulisemad tegevuskavasse planeeritud tegevused. :

Nimetage olulisemad tegevuskavasse planeeritud tegevused. ekraanisalvestuse loomine õppevideo loomine veebikoosoleku korraldamine helindatud esitluse loomine koos interaktiivse tagasisidestamise vormiga koosolekute korraldamise tööriistad: Doodle, Google küsitlus jne tiimitööriist Basecamp õppematerjalide koostamine programmiga LearningApps lihtsa veebilehe loomine õppetöö üle veebi

authorStream Live Help