KATA TERBITAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KATA TERBITAN : 

KATA TERBITAN DISEDIAKAN OLEH : SYALVIANA SAHELIN 3PPISMP RBT2

PENGENALAN : 

PENGENALAN Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan . Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat dan harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar .

Slide 3: 

KATA TERBITAN AWALAN APITAN SISIPAN AKHIRAN

Slide 4: 

AWALAN KATA NAMA KATA KERJA KATA ADJEKTIF pe - pem - pen- peng - pel - ke - juru - pra - dwi - me- memper - ber - ter - di - diper - ter - te - se-

CONTOH KATA TERBITAN AWALAN : 

CONTOH KATA TERBITAN AWALAN Kata nama Kata kerja Kata adjektif pelari pembawa pendatang penggali pelajar ketua juruwang prasejarah dwibahasa melawan memperisteri berjalan terbentuk disusun dipercepat terbesar terendah secantik

Slide 6: 

APITAN KATA NAMA KATA KERJA KATA ADJEKTIF pe…an penge…an ke…an me… kan mem … kan ber … kan diper … i ke …an di … kan memper .. i ke …an

CONTOH KATA TERBITAN APITAN : 

CONTOH KATA TERBITAN APITAN Kata nama Kata kerja Kata adjektif pelaksanaan pengesahan kelebihan ) melukakan membaharukan berlaukkan diperbahaskan kehujanan didekati memperingati Keinggerisan Kearaban kecinaan

Slide 8: 

SISIPAN KATA NAMA KATA ADJEKTIF -el- - er - -el- - er - - em - -in-

CONTOH KATA TERBITAN SISIPAN : 

CONTOH KATA TERBITAN SISIPAN Kata nama Kata adjektif telunjuk keruping selerak serabut gemilang sinambung

Slide 10: 

AKHIRAN KATA NAMA KATA KERJA -ah -at -in - isme -man -wan - wati -I - kan

CONTOH KATA TERBITAN AKHIRAN: 

CONTOH KATA TERBITAN AKHIRAN Kata nama Kata kerja sultanah muslimat muslimin nasionalisme budiman usahawan Peragawati ikuti luruskan

RINGKASAN : 

RINGKASAN Sila klik

Slide 13: 

SEKIAN , TERIMA KASIH.