PENGANTAR PENDIDIKAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: sharldepiepiapie (80 month(s) ago)

bisa aja^^

By: fatrin (80 month(s) ago)

mau download dong, boleh ? kok ga bisa ?

Presentation Transcript

PENGANTAR PENDIDIKAN:

CIRI-CIRI PROFESIONALISME KEGURUAN. PENGANTAR PENDIDIKAN

1.Bertindak sebagai penyebar ilmu :

1.Bertindak sebagai penyebar ilmu Ragbir Kaur (2007) – fungsi guru ialah mendidik murid dalam pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai disiplin dalam kurikulum sekolah . Sikap dan penampilan guru itu sendiri terhadap konsep ilmu . Amanah , dedikasi , komited kepada tugas , ikhlas . Guru harus mendalami ilmu sebanyak mungkin .

2. Mengamalkan pengajaran efektif:

2. Mengamalkan pengajaran efektif Clarke dan Cutler (1990)- keberkesanan pengajaran bergantung kepada perancangan , pelaksanaan , penilaian terhadap proses dan objektif pembelajaran . Kejelasan terhadap objektif pengajaran Mempunyai ketrampilan menguruskan kelas Kelas dalam keadaan kondusif Mempunyai kemahiran berkomunikasi yang tinggi dan cekap

Slide 4:

Pengetahuan Atau Kemahiran Diperolehi melalui pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. Sebelum seseorang itu menjadi guru, dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Guru juga mesti mengetahui kaedah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Di samping itu, guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid.

Slide 5:

2. Mempertingkatkan Profesionalisme. Menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajui negara ini. Melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. Mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. Keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini .

Slide 6:

3. Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan  Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif . Guru harus boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan. Kaedah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasi dalam pentadbiran,mengurus ataupun dalam perancangan sesuatu program.

Slide 7:

4. Mahir Menggunakan IT . Bersikap produktif, proaktif dan responsif terhadap perkembangan kecanggihan teknologi. Pemangkin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam perkembangan  penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah.

Slide 8:

5. Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak. Guru diharapkan dapat mambawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. Dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar. Profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. Nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran.

Bibliografi :

Bibliografi

Slide 10:

TAMAT

authorStream Live Help