Modul1a kt

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Modul latihan Penyelidikan Tindakan untuk IPG KPI, Bangi

Comments

By: shamsinashamsudd (59 month(s) ago)

Kemas kini pada 7 Mei 2015

Presentation Transcript

slide 1:

Modul Melaksanakan Penyelidikan Tindakan Pendidikan Islam Di Sekolah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral JAPIM Shamsina Shamsuddin 3/2/2015 Modul Melaksanakan Penyelidikan Tindakan Pendidikan Islam Di Sekolah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral JAPIM Shamsina Shamsuddin 3/2/2015 Penyelidikan Tindakan

slide 2:

2 Isi Kandungan 1. Tentang apakah modul ini 3 2. Bagaimana menggunakan modul 4 3. Matlamat Modul 5 4. Bab 1: Konsep-Konsep Asas Kajian Tindakan 6 5. Bab 2: Proses Kajian Tindakan dan Pengumpulan Data 28 6. Bab 3: Menganalisis Data 43 7. Bab 4: Kertas Cadangan 52 8. Bab 5: Penulisan Laporan 64 9. Sumber Rujukan 72

slide 3:

3 Tentang apakah modul ini Gurulah yang pada akhirnya akan dapat mengubah dunia pembelajaran dan persekolahan dengan cara memahaminya. Apabila guru terlibat dengan penyelidikan tindakan mereka akan dapat meningkatkan pemahaman tentang proses pembelajaran dan persekolahan. Apa yang guru-guru pelajari akan meninggalkan impak ke atas apa yang akan berlaku dalam bilik darjah dan di sekolah. Guru yang melakukan penyelidikan tindakan di sekolah akan menilai semula teori-teori pendidikan dan akhirnya akan mempengaruh secara signifikan tentang apa yang diketahui mengenai pengajaran pembelajaran dan persekolahan. Modul ini jika diikut sepenuhnya akan membolehkan guru dan bakal guru memahami maksud tujuan serta bagaimana melaksanakan penyelidikan tindakan dalam bilik darjah dan di sekolah. Meskipun begitu para pembaca adalah diminta untuk meningkatkan kefahaman melalui pembacaan khususnya buku Akhiar Pardi dan Shamsina Shamsuddin 2015 Pengantar Penyelidikan Tindakan dalam Penyelidikan Pendidikan Edisi kedua terbitan Multimedia Publication Sdn Bhd. Modul ini ditulis ekoran permasalahan tetapi bukan kesukaran yang saya hadapi semasa mengajar kursus Kajian Tindakan. Saya telah memberikan kuliah nota malah mencadangkan beberapa buah buku bercetak dan digital kepada pelajar-pelajar tetapi belum ada hasil pelajar yang benar-benar dapat memuaskan hati saya dalam erti kata membolehkan pelajar-pelajar saya menguasai pengetahuan dan kemahiran melakukan Kajian Tindakan seperti yang dikehendaki oleh IPGM yang hanya berfokus kepada inovasi amalan pedagogi. Saya telah memikirkan untuk menghasilkan satu sumber modul pembelajaran berbantukan guru yang dapat berfungsi sebagai satu sumber yang mudah untuk para pelajar menjadikannya sebagai bahan rujukan dan latihan semasa mempelajari dan melakukan Kajian Tindakan. Hasilnya ialah modul pembelajaran ini yang sebenarnya tidaklah sangat bermakna sekiranya dipelajari tanpa kehadiran guru yang benar-benar dapat menganjak paradigma pemikiran dan mahir tentang penyelidikan tindakan. Shamsina Shamsuddin JPIM IPGKPI Bangi November 2014

slide 4:

Bagaimana menggunakan modul ini Modul ini mengandungi lima bab kecil dan dalam setiap bab disediakan bahan Bagaimana menggunakan modul ini bab kecil dan dalam setiap bab disediakan bahan-bahan ringkas untuk pembacaan dan latihan. Pastikan anda benar memahami setiap langkah sebelum b langkah seterusnya. Ini bukan modul pembelajaran kendiri tetapi modul pembelajaran berbantukan pembimbing. Oleh itu untuk memastikan kefahaman yang jitu adalah dinasihatkan agar menggunakan modul ini secara berseorangan. Anda perlu berkolaborasi dengan pengajar yang akan bertindak sebagai pembimbing dan rakan kritikal. Anda juga perlu melaksanakan aktiviti perbincangan dan latihan bersama rakan-rakan dan kolaboratif. Sebelum anda memulakan dengan bab yang baru lakukan refleksi kritikal agar benar menguasai konsep serta idea yang telah dipelajari. Kongsikan refleksi anda dengan pembimbing. 4 bahan ringkas untuk . Pastikan anda benar-benar memahami setiap langkah sebelum beralih ke Ini bukan modul pembelajaran kendiri tetapi modul pembelajaran berbantukan ntuk memastikan kefahaman yang jitu adalah dinasihatkan agar anda tidak menggunakan modul ini secara berseorangan. Anda erkolaborasi dengan pengajar yang akan bertindak sebagai pembimbing dan rakan kritikal. Anda juga perlu melaksanakan aktiviti perbincangan rakan secara koperatif Sebelum anda memulakan dengan bab yang baru kritikal agar benar-benar dapat menguasai konsep serta idea yang telah dipelajari. Kongsikan refleksi anda dengan pembimbing.

slide 5:

Matlamat modul 1. 2. 3. 4. Matlamat modul Membolehkan para guru dan bakal guru memahami penyelidikan tindakan kepentingannya serta implikasinya ke atas perkembangan profesionalisme. Bertindak melaksanakan penyelidikan tindakan dalam seting bilik darjah atau sekolah. Menyediakan kertas cadangan untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran dalam seting bilik darjah. Membuat laporan dan refleksi kajian serta mengongsikan dapatan dengan orang lain. 5 tindakan dalam seting bilik darjah atau

slide 6:

Bab 1: Konsep-Konsep Asas Kajian Tindakan Catatkan fahaman anda tentang Baca dan fahamkan i. Kemmis McTaggart 1988 Penyelidikan tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif dilakukan oleh peserta yang berada dalam suatu situasi sosial meningkatkan kerasionalan mereka sendiri di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan situasi di mana amalan itu dilakukan ii. Ebbut 1985 Penyelidikan tindakan merupakan suatu pengkajian yang sistematik oleh sekumpulan pengamal terhadap usaha-usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pendidikan melalui tindakan praktis mereka sendiri serta refleksi terhadap kesan atau akibat tindakan tersebut. Konsep Asas Kajian Tindakan Catatkan fahaman anda tentang penyelidikan tindakan dalam ruangan di bawah. aca dan fahamkan maksud kajian tindakan berdasarkan definisi berikut. i. Kemmis McTaggart 1988 tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif dilakukan oleh peserta yang berada dalam suatu situasi sosial dan meningkatkan kerasionalan serta keadilan amalan-amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan situasi di mana amalan itu dilakukan. tindakan merupakan suatu pengkajian yang sistematik oleh sekumpulan pengamal usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pendidikan melalui tindakan mereka sendiri serta refleksi terhadap kesan atau akibat tindakan tersebut. 6 tindakan dalam ruangan di bawah. maksud kajian tindakan berdasarkan definisi berikut. tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara dan bertujuan untuk amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta tindakan merupakan suatu pengkajian yang sistematik oleh sekumpulan pengamal usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pendidikan melalui tindakan mereka sendiri serta refleksi terhadap kesan atau akibat tindakan tersebut.

slide 7:

7 iii. McNiff 1988 Penyelidikan tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya. Ia melibatkan guru dalam inkuiri yang dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama. iv. Cochran-Smith dan Lytle 1990 Penyelidikan tindakan merupakan kajian bilik darjah yang dilakukan oleh guru-guru bagi membolehkan mereka meneroka isu-isu yang mereka sukai. Ia juga menyediakan satu kaedah yang formal bagi menjadikan pengetahuan guru sebagai sebahagian daripada sumber maklumat dalam pengajaran serta mendekatkan guru kepada struktur kuasa dalam pendidikan. v. Carr dan Kemmis 1986 menjelaskan tujuan penyelidikan tindakan sebagai: • penambahbaikan amalan • penambahbaikan pemahaman ke atas amalan • penambahbaikan situasi-situasi di mana amalan itu berlaku / terjadi. Penyelidikan tindakan dan perkembangan profesionalisme guru 1. Calhoun 1994 Kajian tindakan adalah cara yang menarik untuk mengatakan ‘Mari kita guru buat kajian apa yang berlaku di sekolah kita dan membuat keputusan bagaimana untuk menjadikannya tempat yang lebih baik untuk proses pengajaran dan pembelajaran’. 2. Parsons dan Brown 2002 Penyelidikan Tindakan merupakan satu bentuk penyiasatan yang direka bentuk untuk digunakan oleh guru dalam usaha menyelesaikan masalah dan menambah baik amalan profesional dalam bilik darjah mereka. Ia melibatkan pemerhatian yang sistematik dan pengumpulan data yang akan digunakan oleh pengamal penyelidikan dalam proses refleksi membuat keputusan dan perkembangan strategi pembelajaran yang lebih berkesan.

slide 8:

3. Miller 2007 Penyelidikan tindakan merupakan sebahagian dari pengajaran. Guru akan terus membuat pemerhatian ke atas pelajarnya mengumpulkan data dan mengubah amalan untuk menambah baik pembelajaran murid persekitaran bilik darjah dan sekolah. Penyelidikan tindakan menyediakan kerangka kerja yang akan menjadi panduan kepada guru usaha dan tenaga ke arah lebih memahami mengapa bila dan bagaimana dengan lebih baik. Latihan 1.1 dalam konteks profesionalisme keguruan secara berpasangan. _____________________________________________________ _____________________________________________________ _______________________________________________ Bandingkan pemahaman anda sekarang dengan catatan anda sebelum mengikuti modul ini. Buat ulasan anda sendiri mengenainya. ______________________________________________________________________________ _______________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Mengapakah anda mengatakan penyelidikan tindakan adalah lebih baik ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Penyelidikan tindakan merupakan sebahagian dari pengajaran. Guru akan terus membuat merhatian ke atas pelajarnya mengumpulkan data dan mengubah amalan untuk menambah lajaran murid persekitaran bilik darjah dan sekolah. Penyelidikan tindakan menyediakan kerangka kerja yang akan menjadi panduan kepada guru-guru untuk menyalurkan ke arah lebih memahami mengapa bila dan bagaimana murid Rumuskan pemahaman anda tentang maksud penyelidikan dalam konteks profesionalisme keguruan dan bincangkan rumusan tersebut dengan rakan ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Bandingkan pemahaman anda sekarang dengan catatan anda sebelum mengikuti modul ini. Buat ulasan anda sendiri mengenainya. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ takan atau percaya bahawa pemahaman baru anda tentang maksud penyelidikan tindakan adalah lebih baik selepas mengikuti modul ini ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 8 Penyelidikan tindakan merupakan sebahagian dari pengajaran. Guru akan terus membuat merhatian ke atas pelajarnya mengumpulkan data dan mengubah amalan untuk menambah lajaran murid persekitaran bilik darjah dan sekolah. Penyelidikan tindakan untuk menyalurkan murid akan belajar penyelidikan tindakan rumusan tersebut dengan rakan _________________________ _________________________ __________________________ Bandingkan pemahaman anda sekarang dengan catatan anda sebelum mengikuti modul ini. ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ percaya bahawa pemahaman baru anda tentang maksud ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

slide 9:

Apakah pengetahuan baru tentang penyelidikan tindakan yang telah anda pelajari daripada modul ini ________________________________________________________________________________ Fasa-fasa penyelidikan tindakan Baca dan fahamkan tentang fasa Dalam konteks modul ini tumpuan akan diberikan kepada lima 5 fasa penyelidik seperti berikut: 1. Memilih isu atau fokus a. Mengenal pasti bidang yang menarik minat / perhatian guru b. Fokus kepada amalan pengkaji dan perkembangan pelajar c. Lihat kepada kesan segera dan terkumpul 2. Mengumpulkan data a. Mengumpulkan data yang ada b. Gunakan pelbagai sumber / alat mengumpul data c. Kumpulkan data secara berterusan d. Memantau pengumpulan data 3. Menyusun data awal a. Paparkan data d b. Susun data untuk dibuat analisis 4. Menganalisis dan menginterpretasi da a. Analisis dan persoalkan data secara profesional b. Tentukan apakah isu yang perlu diberikan perhatian c. Tentukan keutamaan bidang untuk diambil tindakan Apakah pengetahuan baru tentang penyelidikan tindakan yang telah anda pelajari daripada ________________________________________________________________________________ fasa penyelidikan tindakan Baca dan fahamkan tentang fasa-fasa penyelidikan tindakan Dalam konteks modul ini tumpuan akan diberikan kepada lima 5 fasa penyelidik Mengenal pasti bidang yang menarik minat / perhatian guru Fokus kepada amalan pengkaji dan perkembangan pelajar Lihat kepada kesan segera dan terkumpul Mengumpulkan data yang ada tinjauan awal Gunakan pelbagai sumber / alat mengumpul data Kumpulkan data secara berterusan Memantau pengumpulan data Paparkan data dalam bentuk jadual atau carta Susun data untuk dibuat analisis Menganalisis dan menginterpretasi data awal Analisis dan persoalkan data secara profesional Tentukan apakah isu yang perlu diberikan perhatian Tentukan keutamaan bidang untuk diambil tindakan 9 Apakah pengetahuan baru tentang penyelidikan tindakan yang telah anda pelajari daripada ________________________________________________________________________________ Dalam konteks modul ini tumpuan akan diberikan kepada lima 5 fasa penyelidikan tindakan

slide 10:

d. Kumpulkan maklumat tinjauan literatur yang dapat dikaitkan dengan isu yang diminati. e. Analisis dan lakukan interpretasi literatur untuk meningkatkan kefahaman dan menyokong tindakan yang ingin dilaksanakaan. 5. Mengambil tindakan a. Gabungkan data awal yang telah dibuat analisis de b. Pilih dan tentukan cadangan tindakan yang terbaik dan boleh dilaksanakan. c. Rangkakan pelan tindakan jangka pendek dan jangka panjangan d. Laksanakan tindakan dengan segera e. Lakukan refleksi kritikal dengan tujuan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tindakan. Bincangkan bersama rakan atau yang masih tidak difahami. Mengapa perlu... 1. ...fokus kepada amalan pengkaji 2. ...kepada pelbagai alat mengumpul data 3. ...memaparkan data dalam bentuk jadual atau carta 4. ...mengukur dan menilai pelaksanaan tindakan Setelah memahami fasa-fasa dan tujuan melakukan penyelidikan tindakan dalam konteks bilik darjah pada pandangan anda apakah aspek serta amalan penambahbaikan _______________________________________________________________________________ Kumpulkan maklumat tinjauan literatur yang dapat dikaitkan dengan isu yang lakukan interpretasi literatur untuk meningkatkan kefahaman dan menyokong tindakan yang ingin dilaksanakaan. Gabungkan data awal yang telah dibuat analisis dengan literatur . Pilih dan tentukan cadangan tindakan yang terbaik dan boleh dilaksanakan. Rangkakan pelan tindakan jangka pendek dan jangka panjangan. Laksanakan tindakan dengan segera. Lakukan refleksi kritikal dengan tujuan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan Bincangkan bersama rakan atau pensyarah pembimbing mana tidak difahami. ...fokus kepada amalan pengkaji sendiri dan perkembangan pelajar semasa memilih isu ...kepada pelbagai alat mengumpul data ...memaparkan data dalam bentuk jadual atau carta ...mengukur dan menilai pelaksanaan tindakan fasa dan tujuan melakukan penyelidikan tindakan dalam konteks bilik darjah pada pandangan anda apakah aspek serta amalan pedagogikal yang anda ingin buat _______________________________________________________________________________ 10 Kumpulkan maklumat tinjauan literatur yang dapat dikaitkan dengan isu yang lakukan interpretasi literatur untuk meningkatkan kefahaman dan Pilih dan tentukan cadangan tindakan yang terbaik dan boleh dilaksanakan. Lakukan refleksi kritikal dengan tujuan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan pembimbing mana-mana bahagian dan perkembangan pelajar semasa memilih isu fasa dan tujuan melakukan penyelidikan tindakan dalam konteks bilik yang anda ingin buat _______________________________________________________________________________

slide 11:

Baca dan fahamkan maksud b • Penyelidikan tindakan bukanlah projek atau kajian mempelajari atau mendapatkan maklumat dengan lebi menarik perhatian. • Penyelidikan tindakan juga bukan satu bentuk penyelesaian masalah yang bermula melihat sesuatu masalah seba diselesaikan. Penyelidikan tindakan dimotivasikan dengan keinginan untuk menambah baik amalan dan memahami dunia pengajaran dan pembelajaran • Penyelidikan tindakan bukan kajian ke atas manusia atau mengenai manusia bukannya objek kajian seperti yang dilakukan ke atas haiwan untuk menguji hipotesis. • Penyelidikan tindakan juga bukan mengenai pembelajaran mengapa guru dan pendidik melakukan sesetengah atau sesuatu perkara amalan tetapi bagaimana mereka guru dan pendidik boleh melakukannya Mengapa penyelidikan tindakan bukan.... 1. ...satu bentuk penyelesaian masalah 2. ...kajian ke atas manusia atau mengenai manusia Masih terdapat dalam kalangan guru yang melihat penyelidikan tindakan sebagai satu peluang untuk mencuba trying out tindakan bukan sekadar peluang untuk mencuba kerana peluang mencuba melibatka and – error atau cuba jaya sedangkan penyelidikan tindakan melibatkan proses inkuiri yang terancang dan sistematik ke atas satu atau lebih soalan yang boleh dikaitkan dengan idea baru atau inovasi idea. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan Baca dan fahamkan maksud bukan penyelidikan tindakan Eileen Ferrance 2000 enyelidikan tindakan bukanlah projek atau kajian keperpustakaan yang bertujuan untuk mempelajari atau mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut tentang perkara Penyelidikan tindakan juga bukan satu bentuk penyelesaian masalah yang bermula melihat sesuatu masalah sebagai dari perspektif pathologi mencari punca masalah dan cuba Penyelidikan tindakan dimotivasikan dengan keinginan untuk menambah baik amalan dan memahami dunia pengajaran dan pembelajaran melalui perubahan amalan. bukan kajian ke atas manusia atau mengenai manusia bukannya objek kajian seperti yang dilakukan ke atas haiwan untuk menguji hipotesis. Penyelidikan tindakan juga bukan mengenai pembelajaran mengapa guru dan pendidik atau sesuatu perkara amalan tetapi bagaimana mereka guru dan pendidik boleh melakukannya mengamalkan dengan lebih baik. Mengapa penyelidikan tindakan bukan.... ...satu bentuk penyelesaian masalah ...kajian ke atas manusia atau mengenai manusia sih terdapat dalam kalangan guru yang melihat penyelidikan tindakan sebagai satu peluang trying out sesuatu yang baru atau dianggap baru. Sebenarnya penyelidikan tindakan bukan sekadar peluang untuk mencuba kerana peluang mencuba melibatka atau cuba jaya sedangkan penyelidikan tindakan melibatkan proses inkuiri yang terancang dan sistematik ke atas satu atau lebih soalan yang boleh dikaitkan dengan idea baru Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan 11 Eileen Ferrance 2000 keperpustakaan yang bertujuan untuk h lanjut tentang perkara-perkara yang Penyelidikan tindakan juga bukan satu bentuk penyelesaian masalah yang bermula dengan mencari punca masalah dan cuba Penyelidikan tindakan dimotivasikan dengan keinginan untuk menambah baik melalui perubahan amalan. bukan kajian ke atas manusia atau mengenai manusia murid. Manusia bukannya objek kajian seperti yang dilakukan ke atas haiwan untuk menguji hipotesis. Penyelidikan tindakan juga bukan mengenai pembelajaran mengapa guru dan pendidik atau sesuatu perkara amalan tetapi bagaimana mereka guru dan sih terdapat dalam kalangan guru yang melihat penyelidikan tindakan sebagai satu peluang . Sebenarnya penyelidikan tindakan bukan sekadar peluang untuk mencuba kerana peluang mencuba melibatkan trial – atau cuba jaya sedangkan penyelidikan tindakan melibatkan proses inkuiri yang terancang dan sistematik ke atas satu atau lebih soalan yang boleh dikaitkan dengan idea baru Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan

slide 12:

kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin mak Walau pun hadis di atas dihukumkan lemah dhaif palsu maudhu’ kerana kelemahan pada perawinya Al Harits bin Abdillah Al A’war dasarnya pengajaran yang amalan mereka merupakan satu perkara yang boleh dipertimbangkan untuk diterima. Saidina Umar Ibnu Khattab radhyallahu’anh sebelum dihisab oleh Allah swt serta pertimbangkanlah diri sebelum ditimbang dan berhiaslah dengan kebaikan amalan untuk menghadapi hari penampakan yang agung Hari Akhirat. Mengapa guru mata pelajaran Pendidikan Islam perlu pengajaran mereka Bincangkan mengapa dalam reka bentuk penyelidikan 1. Kajian kepuasan kerja guru Pahang. 2. Kajian keberkesanan program motivasi kesedaran belajar ke atas murid pencapaian sederhana below average 3. Kajian tinjauan sejauh mana kefahaman guru darjah menurut perspektif Islam 4. Kajian hubungan kelainan jantina murid dengan pencapaian dalam mata pelajaran Islam kelas Enam Juara Sekolah 5. Kajian pandangan guru Pendidikan Islam dikenakan ke atas murid disruptif. kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia terlaknat. Riwayat al Baihaqi Walau pun hadis di atas dihukumkan lemah dhaif dan sesetengah ulamak menghukumkan kerana kelemahan pada perawinya Abdul Aziz bin Rawwad S Al Harits bin Abdillah Al A’war yang menerima hadis berkenaan di dalam mimpi yang boleh diperoleh iaitu supaya individu Muslim menambah baik merupakan satu perkara yang boleh dipertimbangkan untuk diterima. Saidina Umar Ibnu Khattab radhyallahu’anhu pernah menyarankan agar individu Muslim menghisab diri sebelum dihisab oleh Allah swt serta pertimbangkanlah diri sebelum ditimbang dan berhiaslah dengan kebaikan amalan untuk menghadapi hari penampakan yang agung Hari Akhirat. Mengapa guru mata pelajaran Pendidikan Islam perlu sentiasa menambah baik amalan dalam Bincangkan mengapa skop penyelidikan berikut tidak dianggap termasuk penyelidikan tindakan dalam pendidikan. Kajian kepuasan kerja guru Pendidikan Islam di sekolah kurang murid Daerah Tembeling program motivasi kesedaran belajar ke atas murid-murid below average tahun enam di Sekolah Rendah Seri Bunga. Kajian tinjauan sejauh mana kefahaman guru-guru baru novis tentang amalan menurut perspektif Islam. Kajian hubungan kelainan jantina murid dengan pencapaian dalam mata pelajaran kelas Enam Juara Sekolah Rendah ........... pandangan guru Pendidikan Islam mengenai bentuk-bentuk tindakan disiplin yang dikenakan ke atas murid disruptif. 12 kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya Riwayat al Baihaqi dan sesetengah ulamak menghukumkan Syekh Bani Sulaim ma hadis berkenaan di dalam mimpi namun secara individu Muslim menambah baik merupakan satu perkara yang boleh dipertimbangkan untuk diterima. Saidina pernah menyarankan agar individu Muslim menghisab diri sebelum dihisab oleh Allah swt serta pertimbangkanlah diri sebelum ditimbang dan berhiaslah dengan kebaikan amalan untuk menghadapi hari penampakan yang agung Hari Akhirat. menambah baik amalan dalam dianggap termasuk Daerah Tembeling Negeri murid Islam bawah ri Bunga. amalan pengurusan bilik Kajian hubungan kelainan jantina murid dengan pencapaian dalam mata pelajaran Pendidikan bentuk tindakan disiplin yang

slide 13:

6. Kajian penggunaan TMK dalam bilik darjah dalam kalangan guru 7. Kajian gaya kepemimpinan 8. Kajian tentang susunan kerusi tahap keaktifan murid untuk belajar 9. Kajian kerelevanan kaedah kuliah kepada 10. Kajian keberkesanan program mentor ke atas perubahan sikap murid terhadap pelajaran di sekolah. 11. Kajian mengenai punca-punca kelemahan murid dalam mata pelajaran Seerah Rasulullah saw. Ciri-ciri tajuk penyelidikan tindakan 1. Berorientasikan tindakan 2. Jelas dan padat Merujuk kepada tajuk 6 di atas dan bilik darjah yang dapat membantu murid meningkatkan penguasaan pemahaman sesuatu konsep bagaimanakah dapat anda menjadikannya sebagai topik penyelidikan tindakan Beri hujah mengapa anda mengatakan bahawa jawapan Membina tajuk penyelidikan tindakan Latihan 1.2 jawapan anda di halaman 9 dilakukan kajian menggunakan reka bentuk 1. ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. ________________________________________________ _____________________________________________________________ Kajian penggunaan TMK dalam bilik darjah dalam kalangan guru-guru Pendidikan Islam Kajian gaya kepemimpinan khilafah guru yang akan mempengaruhi cara murid susunan kerusi-meja dalam bilik darjah serta hubungannya dengan peningkatan tahap keaktifan murid untuk belajar. kaedah kuliah kepada murid-murid tahun satu eberkesanan program mentor ke atas perubahan sikap murid terhadap pelajaran di punca kelemahan murid dalam mata pelajaran Pendidikan Islam bidang ciri tajuk penyelidikan tindakan tindakan untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran Merujuk kepada tajuk 6 di atas dan katakan anda berminat tentang penggunaan TMK dalam bilik darjah yang dapat membantu murid meningkatkan penguasaan pemahaman sesuatu konsep bagaimanakah dapat anda menjadikannya sebagai topik penyelidikan tindakan Beri hujah mengapa anda mengatakan bahawa jawapan anda itu betul. penyelidikan tindakan Kemukakan dua cadangan tajuk kajian aspek pedagogi jawapan anda di halaman 9 dan bincangkan dalam kelas tentang kesesuaiannya untuk menggunakan reka bentuk peyelidikan tindakan. Berikan alasan anda. ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 13 Pendidikan Islam. murid belajar serta hubungannya dengan peningkatan eberkesanan program mentor ke atas perubahan sikap murid terhadap pelajaran di Pendidikan Islam bidang tuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran anda berminat tentang penggunaan TMK dalam bilik darjah yang dapat membantu murid meningkatkan penguasaan pemahaman sesuatu konsep bagaimanakah dapat anda menjadikannya sebagai topik penyelidikan tindakan Beri aspek pedagogi sahaja: lihat kesesuaiannya untuk . Berikan alasan anda. ______________________________________________________________________________ ______________________________

slide 14:

Berdasarkan kepada dua cadangan tajuk di atas yang telah diubah suai dan diperbetulkan bina beberapa soalan penyelidikan 1. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Mengapa soalan penyelidikan tindakan me “bagaimanakah” Baca dan fahamkan maksud pendidikan serta pengajaran Nilai pendidikan Nilai merupakan satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Individu berbuat baik kerana ia berpegang kepada kepercayaan terhadap nilai memang ingin berpegang kepada nilai baik dan percaya bahawa sesuatu nilai memberikan pulangan yang baik juga. Dalam dunia pendidikan seseorang guru akan melakukan sebaik mungkin berdasarkan kepada sesuatu nilai pendidikan yang menjadi kepercayaan dan pegangannya. Sekiranya guru percaya bahawa semua murid berhak pendidikan maka ia akan berusaha untuk memastikan setiap muridnya tidak akan dinafikan haknya untuk belajar. Begitu juga sekiranya guru percaya bahawa penerangan yang jelas dan menarik akan meningkatkan pemahaman murid maka guru akan cu penerangannya sejelas dan menarik mungkin. Banyak kaedah dan teknik yang boleh digunakan untuk memungkinkan penerangan menjadi jelas dan menarik. Kaedah dan teknik inilah yang Berdasarkan kepada dua cadangan tajuk di atas yang telah diubah suai dan diperbetulkan bina penyelidikan tindakan. Gunakan kata tanya “apakah” dan “bagaimanakah”. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ __________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Mengapa soalan penyelidikan tindakan menumpukan kepada kata tanya “apakah” dan Baca dan fahamkan maksud pegangan nilai / kepercayaan engajaran dan pembelajaran Nilai merupakan satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Individu berbuat baik kerana ia berpegang kepada kepercayaan terhadap nilai-nilai baik. Secara fitrah semua manusia memang ingin berpegang kepada nilai baik dan percaya bahawa sesuatu nilai memberikan pulangan yang baik juga. Dalam dunia pendidikan seseorang guru akan melakukan sebaik mungkin berdasarkan kepada sesuatu nilai pendidikan yang menjadi kepercayaan dan pegangannya. Sekiranya guru percaya bahawa semua murid berhak untuk mendapatkan pendidikan maka ia akan berusaha untuk memastikan setiap muridnya tidak akan dinafikan haknya untuk belajar. Begitu juga sekiranya guru percaya bahawa penerangan yang jelas dan menarik akan meningkatkan pemahaman murid maka guru akan cuba untuk menjadikan penerangannya sejelas dan menarik mungkin. Banyak kaedah dan teknik yang boleh digunakan untuk memungkinkan penerangan menjadi jelas dan menarik. Kaedah dan teknik inilah yang 14 Berdasarkan kepada dua cadangan tajuk di atas yang telah diubah suai dan diperbetulkan bina Gunakan kata tanya “apakah” dan “bagaimanakah”. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ numpukan kepada kata tanya “apakah” dan ilai / kepercayaan guru mengenai Nilai merupakan satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Individu berbuat baik nilai baik. Secara fitrah semua manusia memang ingin berpegang kepada nilai baik dan percaya bahawa sesuatu nilai yang baik akan memberikan pulangan yang baik juga. Dalam dunia pendidikan seseorang guru akan melakukan sebaik mungkin berdasarkan kepada sesuatu nilai pendidikan yang menjadi kepercayaan dan untuk mendapatkan pendidikan maka ia akan berusaha untuk memastikan setiap muridnya tidak akan dinafikan haknya untuk belajar. Begitu juga sekiranya guru percaya bahawa penerangan yang jelas dan ba untuk menjadikan penerangannya sejelas dan menarik mungkin. Banyak kaedah dan teknik yang boleh digunakan untuk memungkinkan penerangan menjadi jelas dan menarik. Kaedah dan teknik inilah yang

slide 15:

perlu guru fikirkan untuk merealisasikan nilai pendidikan ya pegangannya. Masih terdapat ramai guru yang tidak dapat membezakan antara nilai characters. Apakah nilai-nilai yang menjadi pegangan seorang guru yang mempunyai sifat atau ciri bersungguh semasa bekerja Mungkin “Kejayaan boleh dicapai dengan kesungguhan” atau “Man jadda wajada” atau “Segala peluang yang ada tidak bermakna apa guru tidak bersungguh menggunakannya” atau “Ilmu itu akan diperoleh oleh orang yang bersungguh untuk mencari jawapan kepada pelbagai soalan” atau “Untuk menjadi murid yang berjaya jangan hanya memandang kepada tangga tetapi berusaha untuk menaiki tangga tersebut” atau “Jika kita bersungguh meskipun kita adalah orang yang sukar Dalam Islam niat berfungsi sebagai pusat nilai seseorang. Seseorang itu akan bertindak dan mendapat balasan berdasarkan pusat nilai niat yang dijadikan pegangan. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat dan seseorang hanya mendapat dengan apa yang diniatkannya. Latihan 1.3 Catatkan tiga sifat atau ciri diri anda sebagai seorang guru. Pilih sifat atau ciri diri anda itu dan cuba kenal pasti nilai pendidikan yang anda pegang / percayai yang dapat dikaitkan dengan ciri tersebut. Sifat / Ciri 1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ perlu guru fikirkan untuk merealisasikan nilai pendidikan yang menjadi kepercayaan dan Masih terdapat ramai guru yang tidak dapat membezakan antara nilai values dan sifat / ciri diri nilai yang menjadi pegangan seorang guru yang mempunyai sifat atau bekerja Mungkin “Kejayaan boleh dicapai dengan kesungguhan” atau “Man jadda wajada” atau “Segala peluang yang ada tidak bermakna apa-apa kepada murid jika guru tidak bersungguh menggunakannya” atau “Ilmu itu akan diperoleh oleh orang yang k mencari jawapan kepada pelbagai soalan” atau “Untuk menjadi murid yang berjaya jangan hanya memandang kepada tangga tetapi berusaha untuk menaiki tangga ika kita bersungguh-sungguh belajar maka kita akan menjadi orang pintar kita adalah orang yang sukar untuk mengingat sesuatu”. Dalam Islam niat berfungsi sebagai pusat nilai centre of value yang menjadi pegangan seseorang. Seseorang itu akan bertindak dan mendapat balasan berdasarkan pusat nilai pegangan. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat dan seseorang hanya mendapat dengan apa yang diniatkannya. Bukhari Muslim Abu Daud Nasai Termizi dan Ibn Majah Catatkan tiga sifat atau ciri diri anda sebagai seorang guru. Pilih sifat atau ciri diri anda itu dan cuba kenal pasti nilai pendidikan yang anda pegang / percayai yang dapat dikaitkan dengan ciri tersebut. _______________________ _______________________ _______________________ 15 ng menjadi kepercayaan dan dan sifat / ciri diri nilai yang menjadi pegangan seorang guru yang mempunyai sifat atau bekerja Mungkin “Kejayaan boleh dicapai dengan kesungguhan” atau apa kepada murid jika guru tidak bersungguh menggunakannya” atau “Ilmu itu akan diperoleh oleh orang yang k mencari jawapan kepada pelbagai soalan” atau “Untuk menjadi murid yang berjaya jangan hanya memandang kepada tangga tetapi berusaha untuk menaiki tangga sungguh belajar maka kita akan menjadi orang pintar yang menjadi pegangan seseorang. Seseorang itu akan bertindak dan mendapat balasan berdasarkan pusat nilai atau Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat dan seseorang hanya mendapat ermizi dan Ibn Majah Catatkan tiga sifat atau ciri diri anda sebagai seorang guru. Pilih satu sifat atau ciri diri anda itu dan cuba kenal pasti nilai pendidikan yang anda pegang / percayai

slide 16:

16 Nilai pendidikan ______________________________________________________________________________ Ramai guru percaya sebaik mana pun amalan pengajaran dan pembelajaran yang dipraktikkan pasti masih ada ruang untuk dibuat penambahbaikan. Nilai serta kepercayaan tentang pengajaran dan pembelajaran yang menjadi pegangan memainkan peranan penting kepada guru untuk membolehkannya melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik kerana nilai dan kepercayaan ini akan mempengaruhi amalan guru di dalam bilik darjah serta boleh meninggalkan impak yang besar kepada guru mahu pun murid. Menurut Harste dan Burke 1977 guru akan membuat keputusan tentang pengajaran aplikasi strategi pendekatan kaedah dan teknik dengan berdasarkan kepada nilai dan kepercayaan tentang falsafah pendidikan serta teori pengajaran dan pembelajaran yang menjadi pegangannya. Guru-guru akan cuba melaksanakan amalan yang dapat menggambarkan nilai dan kepercayaan falsafah yang menjadi pegangan mereka semasa mengajar dalam bilik darjah. Antara nilai dan kepercayaan yang menjadi pegangan guru adalah seperti berikut: • Guru merupakan seorang pemudahcara fasilitator pengurus dan bukan penyebar alat alat memindahkan ilmu pengetahuan kepada murid. • Untuk memahami sesuatu konsep dengan baik dan secara bermakna murid seharusnya berupaya untuk menyatakan serta mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. • Ilmu pengetahuan isi kandungan dan struktur mental itu berbeza-beza bergantung kepada kematangan murid interaksi sosial dan pengalaman. • Pembelajaran akan lebih bermakna sekiranya murid dapat mengaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka. • Tujuan utama pendidikan ialah untuk membina keupayaan murid berfikir secara kritikal mengintegrasikan idea-idea dan bukan sekadar mengumpulkan maklumat dan fakta. • Peranan utama murid ialah mencari dan menemui pengetahuan baru yang bermakna. Guru pula akan menyediakan perancah yang dapat mendorong murid untuk membina ilmu pengetahuan dan kemahiran sesuai dengan isu dunia sebenar. • Murid akan belajar dengan baik sekiranya mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran. • Semua murid boleh belajar.

slide 17:

17 • Proses pembelajaran akan menjadi lebih baik sekiranya terdapat hubungan yang positif antara guru dan murid. • Guru perlu mengajar bersungguh-sungguh dan bersabar dengan segala kelemahan murid. • Guru seharusnya merancang dan menyediakan pelbagai bentuk aktiviti yang dapat mendorong pembelajaran selaras dengan kecerdasan murid. Contoh penulisan pernyataan nilai pendidikan yang menjadi pegangan guru: “Saya percaya bahawa setiap murid yang masuk ke kelas saya memang boleh berjaya dalam pelajaran. Sebagai seorang guru adalah menjadi tugas dan tanggungjawab saya untuk membantu murid mencapai potensi diri sepenuhnya dan menguasai ilmu pengetahuan serta kemahiran-kemahiran yang mereka perlukan dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara masyarakat demokratik. Pengajaran seharusnya bersifat tumpuan murid dan murid perlu bertanggungjawab ke atas tingkahlaku pembelajaran mereka sendiri. Sebagai tambahan murid perlu mengambil tanggung jawab ke atas tindakan dan keputusan yang mereka buat. Sebagai guru saya hanya membantu untuk memudahkan cara mereka mencapai ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran berkomunikasi menyelesaikan masalah dan berfikir secara kritikal yang membolehkan mereka belajar sepanjang hayat. Saya percaya bahawa murid seharusnya belajar untuk tidak bergantung kepada guru tetapi pada masa yang sama dapat menguasai kemahiran- kemahiran yang diperlukan untuk bekerja secara konstruktif dalam satu pasukan.” Mengapa guru Pendidikan Islam perlu tahu dengan jelas tentang nilai pendidikan yang menjadi kepercayaan dan pegangannya

slide 18:

Latihan 1.4 pembelajaran yang menjadi pegangan anda. penulisan pernyataan nilai tersebut dalam ruang yang disediakan di bawah. 1. ______________________________________________________________________________ _________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________________ _________________________________________________ 3. ______________________________________________________________________________ _________________________________________________ 4 Nyatakan tiga nilai / kepercayaan tentang pengajaran dan pembelajaran yang menjadi pegangan anda. Gabungkan ketiga-tiganya untuk membentuk satu penulisan pernyataan nilai tersebut dalam ruang yang disediakan di bawah. ______________________________________________________________________________ _________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _________________________________________________ 18 kepercayaan tentang pengajaran dan tiganya untuk membentuk satu ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

slide 19:

Baca dan fahamkan maksud r Boud Keogh dan Walker 1985: individu itu akan mengingat semula pengalamannya memikirkan mengenainya merenungkan dan menilai pengalaman tersebut dengan menggunakan elemen masa untuk melihat semula bagaimana pengalaman ini men Mezirow 1991 dan Rolfe Freshwater Jasper 2001: berterusan dan melakukan analisis ke atas apa yang telah seseorang itu lakukan atau sedang melakukannya. Ia merupakan proses untu refleksi ke atasnya dan menjadikannya bermakna. Amalan refleksi membantu kita untuk melakukan perubahan pada masa akan datang. Roffey-Barentsen dan Malthouse 2009: sesuatu anda boleh menjelaskan apa peristiwa yang telah berlaku apa yang anda lakukan mengenainya apakah yang dilakukan oleh orang lain apa yang telah anda lakuka respon daripada pelajar dan jelaskan perasaan anda mengenainya. Schön 1983 telah menjelaskan dua jenis refleksi: refleksi dalam tindakan dan refleksi atas tindakan. Kedua-dua jenis refleksi Refleksi dalam tindakan me buat keputusan untuk bertindak dalam keadaan situasi itu sedang berlaku. Ia dilakukan mengikut naluri berdasarkan pengalaman la pengajaran tetapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran itu sedang berlangsung di mana guru cuba menggunakan beberapa cara penyelesaian mendapat cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Ia melibatkan gabungan pengetahuan dan perlakuan yang menggambarkan aplikasi teori perasaan guru ketika menghadapi situasi serta ketika melakukan tindakan. Baca dan fahamkan maksud refleksi Boud Keogh dan Walker 1985: Refleksi merupakan aktiviti manusia yang penting di mana individu itu akan mengingat semula pengalamannya memikirkan mengenainya merenungkan dan menilai pengalaman tersebut dengan menggunakan elemen masa untuk melihat semula bagaimana pengalaman ini menjadikan pembelajaran itu penting. Mezirow 1991 dan Rolfe Freshwater Jasper 2001: Pemikiran mengenai sesuatu secara berterusan dan melakukan analisis ke atas apa yang telah seseorang itu lakukan atau sedang melakukannya. Ia merupakan proses untuk melihat semula pengalaman yang dilalui melakukan refleksi ke atasnya dan menjadikannya bermakna. Amalan refleksi membantu kita untuk melakukan perubahan pada masa akan datang. Barentsen dan Malthouse 2009: Sekiranya anda ingin melakukan refleksi mengenai sesuatu anda boleh menjelaskan apa peristiwa yang telah berlaku apa yang anda mengenainya apakah yang dilakukan oleh orang lain pelajar sebagai respons kepada apa yang telah anda lakukan apa pula yang anda lakukan seterusnya setelah mendapatkan dan jelaskan perasaan anda mengenainya. menjelaskan dua jenis refleksi: refleksi dalam tindakan dan refleksi atas dua jenis refleksi ini adalah diperlukan untuk menjadi pengamal yang efektif. menjelaskan tentang keupayaan guru untuk menyelesaikan situasi buat keputusan untuk bertindak dalam keadaan situasi itu sedang berlaku. Ia dilakukan berdasarkan pengalaman lampau. Refleksi ini tidak berlaku selepas tamat semasa proses pengajaran dan pembelajaran itu sedang berlangsung di mana guru cuba menggunakan beberapa cara penyelesaian masalah dalam situasi tersebut sehingga apat cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Ia melibatkan gabungan pengetahuan yang menggambarkan aplikasi teori theory-in-use serta pernyataan tentang perasaan guru ketika menghadapi situasi serta ketika melakukan tindakan. 19 Refleksi merupakan aktiviti manusia yang penting di mana individu itu akan mengingat semula pengalamannya memikirkan mengenainya merenungkan dan menilai pengalaman tersebut dengan menggunakan elemen masa untuk melihat semula Pemikiran mengenai sesuatu secara berterusan dan melakukan analisis ke atas apa yang telah seseorang itu lakukan atau sedang k melihat semula pengalaman yang dilalui melakukan refleksi ke atasnya dan menjadikannya bermakna. Amalan refleksi membantu kita untuk Sekiranya anda ingin melakukan refleksi mengenai sesuatu anda boleh menjelaskan apa peristiwa yang telah berlaku apa yang anda telah sebagai respons kepada n apa pula yang anda lakukan seterusnya setelah mendapatkan menjelaskan dua jenis refleksi: refleksi dalam tindakan dan refleksi atas ini adalah diperlukan untuk menjadi pengamal yang efektif. njelaskan tentang keupayaan guru untuk menyelesaikan situasi buat keputusan untuk bertindak dalam keadaan situasi itu sedang berlaku. Ia dilakukan Refleksi ini tidak berlaku selepas tamat semasa proses pengajaran dan pembelajaran itu sedang berlangsung di mana dalam situasi tersebut sehingga apat cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Ia melibatkan gabungan pengetahuan serta pernyataan tentang

slide 20:

20 Refleksi atas tindakan pula berlaku selepas sesuatu peristiwa itu telah berlaku. Ia merupakan proses memikirkan semula tentang apa yang telah dilakukan himpunan pengalaman dengan tujuan untuk menyedari bagaimana ‘mengetahui untuk bertindak’ boleh menyumbang kepada hasil yang diinginkan pencapaian objektif dan tidak pula dijangkakan dan akan dilakukan jika keadaan itu berlaku lagi. Killion and Todnem 1991 meluaskan model Schön dengan menambah konsep refleksi untuk tindakan. Refleksi untuk tindakan merupakan panduan untuk tindakan selanjutnya pada masa akan datang berdasarkan kepada pemikiran dan tindakan lalu yang telah dilakukan. Refleksi untuk tindakan menggabungkan refleksi dalam tindakan dan refleksi atas tindakan. Cowan 1997 menjelaskan refleksi untuk tindakan sebagai penulisan refleksi untuk merancang apa yang guru bercadang untuk melakukan bagi memastikan dan memantapkan kefahaman tentang isu atau fenomena yang dihadapi. Moon 2004 telah menggariskan penulisan yang bukan reflektif. Menurut beliau penulisan bukan reflektif ialah: • Penyampaian maklumat pengajaran atau hujjah dalam sesuatu laporan esei atau garis panduan. • Diskripsi secara langsung straightforward walaupun masih terdapat elemen diskriptif. • Rumusan atau keputusan secara langsung contohnya dengan menyatakan bahawa sesuatu itu adalah salah betul baik atau tidak baik dan sebagainya. • Penyelesaian masalah secara mudah seperti mengingat kembali apa yang telah dan pernah diketahui. Van Mennon 1977 membahagikan refleksi kepada tiga tahap iaitu: Refleksi teknikal dicirikan oleh aplikasi teknikal dan prinsip asas kurikulum untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. Bilik darjah sekolah dan komuniti tidak ada kaitannya dengan masalah pendidikan.

slide 21:

21 Refleksi praktikal dicirikan dengan keprihatinan guru untuk menjelaskan andaian dan kecenderungan yang menjadi asas kepada persaingan matlamat pedagogi ketika menilai kesan pendidikan ke arah tuju tindakan pengajaran Zeichner Liston 1987. Pada tahap ini Van Manen 1977 menjelaskannya proses guru menganalisis tingkah laku guru dan pelajar untuk melihat pencapaian matlamat dan bagaimana matlamat itu dipenuhi. Refleksi kritikal merupakan tahap refleksi yang tertinggi. Pada tahap ini guru lebih prihatin dengan nilai ilmu pengetahuan dan keadaan atau situasi sosial yang berguna kepada pelajar tanpa penyelewengan bias peribadi. Refleksi kritikal dilihat sebagai sikap tidak defensif dan keterbukaan minda kepada pertimbangan moral dan etika untuk proses pendidikan. Pultorak 1993 telah membina beberapa soalan untuk membantu guru dalam peringkat analisis kendiri yang kritikal seperti berikut: 1. Apakah kekuatan pengajaran 2. Sekiranya ada apakah perubahan yang akan dibuat ke atas pengajaran 3. Pada fikiran anda adakah pengajaran itu berjaya dilaksanakan Mengapa 4. Keadaan yang manakah yang membawa kepada pencapaian hasil pembelajaran 5. Sekiranya ada apakah hasil pembelajaran yang tidak dijangkakan telah terhasil daripada pengajaran 6. Dapatkah anda fikirkan cara lain untuk menyampaikan isi pelajaran ini 7. Bolehkah anda fikirkan alternatif pendekatan pedagogikal yang mungkin lebih baik untuk menambah baik proses pembelajaran untuk isi pelajaran yang sama 8. Adakah anda merasakan bahawa isi kandungan pelajaran yang disampaikan itu penting untuk difahami oleh pelajar Mengapa 9. Apakah kebimbangan dan ketidakselesaan dari sudut akhlak moral dan etika yang timbul akibat pengajaran tersebut

slide 22:

Hatton dan Smith 1995 pula Diskriptif : catatan mengenai peristiwa yang berlaku tanpa membincangkanya dan tiada bukti yang menunjukkan refleksi telah dilakukan. Reflektif diskriptif : menjelaskan peristiwa yang terdapat pertimbangan yang lebih mendalam telah dilakukan tetapi tiada bukti yang menunjukkan ada dikemukakan pandangan alternatif. Refleksi dialogik : terdapat satu “langkah ke belakang” daripada peristiwa yang be tindakan yang dilakukan yang membawa kepada perbincangan Terdapat bukti aktiviti “memikirkan bukti yang menunjukkan berlaku penilaian ke atas pertimbangan di kira tentang kemungkinan alternatif untuk membuat penjelasan mengenainya. Refleksi yang berlaku bersifat analitikal atau saling bergabungan serta mengaitkan antara faktor dan perspektif. Refleksi kritikal : sedar bahawa tindakan dan peristiwa pelbagai perspektif dan dapat dijelaskan serta difahami dari pelbagai perspektif tetapi pada masa yang sama dipengaruhi oleh pelbagai konteks sosio Baca dan faha Mezirow 1990 menganggap refleksi kritikal sebagai pelopor kepada pembelajaran transformatif yang boleh membawa kepada perubahan pemahaman peribadi dan kemungkinan bertingkahlaku. Murray dan Kujundzic 2005 mempertimbangkan semula dan mempersoalkan pengalaman lebih luas. pula telah menggariskan empat tahap refleksi: catatan mengenai peristiwa yang berlaku tanpa membincangkanya dan tiada bukti yang menunjukkan refleksi telah dilakukan. : menjelaskan peristiwa yang berlaku beserta bukti yang menunjukkan terdapat pertimbangan yang lebih mendalam telah dilakukan tetapi tiada bukti yang menunjukkan ada dikemukakan pandangan alternatif. : terdapat satu “langkah ke belakang” daripada peristiwa yang be yang membawa kepada perbincangan pada tahap memikirkan” tentang peristiwa yang berlaku. Selain itu terdapat juga bukti yang menunjukkan berlaku penilaian ke atas pertimbangan dibuat dan bukti mengambil kira tentang kemungkinan alternatif untuk membuat penjelasan mengenainya. Refleksi yang berlaku bersifat analitikal atau saling bergabungan serta mengaitkan antara faktor dan : sedar bahawa tindakan dan peristiwa yang berlaku mungkin terletak “dalam” pelbagai perspektif dan dapat dijelaskan serta difahami dari pelbagai perspektif tetapi pada masa yang sama dipengaruhi oleh pelbagai konteks sosio-politik. Baca dan fahamkan maksud refleksi kritikal menganggap refleksi kritikal sebagai pelopor kepada pembelajaran transformatif yang boleh membawa kepada perubahan pemahaman peribadi dan kemungkinan Murray dan Kujundzic 2005 mendefinisikan refleksi kritikal sebagai proses menganalisis mempertimbangkan semula dan mempersoalkan pengalaman yang dilalui dalam konteks yang 22 catatan mengenai peristiwa yang berlaku tanpa membincangkanya dan tiada bukti berlaku beserta bukti yang menunjukkan terdapat pertimbangan yang lebih mendalam telah dilakukan tetapi tiada bukti yang : terdapat satu “langkah ke belakang” daripada peristiwa yang berlaku dan pada tahap yang tidak sama. tentang peristiwa yang berlaku. Selain itu terdapat juga buat dan bukti mengambil kira tentang kemungkinan alternatif untuk membuat penjelasan mengenainya. Refleksi yang berlaku bersifat analitikal atau saling bergabungan serta mengaitkan antara faktor dan yang berlaku mungkin terletak “dalam” pelbagai perspektif dan dapat dijelaskan serta difahami dari pelbagai perspektif tetapi pada menganggap refleksi kritikal sebagai pelopor kepada pembelajaran transformatif yang boleh membawa kepada perubahan pemahaman peribadi dan kemungkinan mendefinisikan refleksi kritikal sebagai proses menganalisis dalam konteks yang

slide 23:

23 Brookefield 1988 mencadangkan empat aktiviti utama refleksi kritikal seperti berikut: Analisis andaian merupakan langkah pertama dalam proses refleksi kritikal. Ia melibatkan berfikir dalam keadaan yang boleh mencabar kepercayaan kita nilai-nilai amalan dalam budaya dan struktur sosial dengan tujuan untuk menilai impaknya ke atas hari-hari mendatang. Andaian merupakan cara kita melihat realiti yang akan dapat membantu kita untuk menjelaskan bagaimana sesuatu hubungan itu diatur dan diklasifikasikan. Kesedaran kontekstual iaitu menyedari bahawa andaian kita itu secara peribadi dan sosial terbina dalam konteks sejarah dan budaya tertentu. Spekulasi imajinatif iaitu proses membayangkan cara-cara alternatif untuk memikirkan mengenai fenomena dengan tujuan agar dapat menyediakan peluang untuk mencabar cara mengetahui dan cara bertindak yang berlaku. Keraguan reflektif - Menyoal pernyataan kebenaran sejagat atau corak interaksi yang tidak disemak melalui ketiga-tiga aktiviti sebelum ini: analisis andaian kesedaran kontekstual dan spekulasi imaginatif. Keraguan reflektif merupakan keupayaan untuk berfikir tentang sesuatu perkara supaya apa juga bukti keterangan yang ada pada perkara tersebut akan diketepikan untuk sementara waktu demi menegakkan kebenaran atau praktikaliti sesuatu cadangan atau tindakan. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu Adakah anda seorang guru yang baik Bagaimana anda membandingkan gaya pengajaran anda dengan gaya pengajaran rakan sekerja yang lain Adakah cara pengajaran anda lebih berkesan berbanding cara pengajaran rakan sekerja yang lain Adakah anda sedar tentang strategi kaedah dan teknik pengajaran yang baru dan terkini dan anda tahu mana satu yang paling berkesan untuk kelas anda Menurut Brookfield 1995 refleksi kritikal berlaku apabila guru mengenalpasti dan menyemak menganalisis andaian-andaian yang menyokong bagaimana guru bekerja. Cara yang terbaik intuk menyedari tentang andaian-andaian ini ialah dengan melihat amalan bekerja dari pelbagai sudut / perspektif yang berbeza. Asas utama kepada

slide 24:

amalan proses reflektif ialah dengan melihat bagaimana guru berfikir dan bekerja. Mengapa ... 1. ...refleksi yang dilakukan perlu bersifat kritikal 2. ...Schön 1983 mencadangkan agar guru tindakan 3. ... refleksi tidak kritikal dianggap kurang baik untuk tujuan perkembangan guru 4. ... refleksi kritikal memerlukan guru melihat cara berfikir dan amalan bekerja dari pelbagai perspektif yang berlainan Baca dan fahamkan ciri refleksi yang baik Sesuatu refleksi yang baik • menunjukkan bukti berlaku pemikiran dan penyoalan secara serius • memerlukan kesedaran kendiri serta kejujuran • mengandungi contoh spesifik dan konkrit • bersifat menyeluruh • tesusun dengan baik dan • menunjukkan keupayaan melakukan sintesis menunjukkan perhubungan antara konsep perkaitan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada serta aktiviti dalam bilik darjah • menunjukkan keupayaan melakukan analisis mencantumkan semula dalam bentuk dan gaya baru • terdapat sokongan literatur yang relevan dengan isu yang di literatur mengenai bidang mata pelajaran / tajuk yang diajar amalan proses reflektif ialah dengan melihat dari sudut-sudut yang berlainan tentang bagaimana guru berfikir dan bekerja. ...refleksi yang dilakukan perlu bersifat kritikal 1983 mencadangkan agar guru melakukan refleksi dalam tindakan dan atas kritikal dianggap kurang baik untuk tujuan perkembangan ... refleksi kritikal memerlukan guru melihat cara berfikir dan amalan bekerja dari pelbagai perspektif yang berlainan Baca dan fahamkan ciri refleksi yang baik efleksi yang baik akan mengandungi perkara-perkara berikut: menunjukkan bukti berlaku pemikiran dan penyoalan secara serius memerlukan kesedaran kendiri serta kejujuran mengandungi contoh spesifik dan konkrit tesusun dengan baik dan menggunakan istilah dan bahasa yang betul menunjukkan keupayaan melakukan sintesis – mengemukakan pelbagai ide untuk menunjukkan perhubungan antara konsep perkaitan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada serta aktiviti dalam bilik darjah semasa berlangsung proses pdp menunjukkan keupayaan melakukan analisis – mencerakin idea kepada bahagian kecil dan mencantumkan semula dalam bentuk dan gaya baru terdapat sokongan literatur yang relevan dengan isu yang dikemukakan termasuk sorotan literatur mengenai bidang mata pelajaran / tajuk yang diajar 24 sudut yang berlainan tentang melakukan refleksi dalam tindakan dan atas kritikal dianggap kurang baik untuk tujuan perkembangan profesionalisme ... refleksi kritikal memerlukan guru melihat cara berfikir dan amalan bekerja dari pelbagai mengemukakan pelbagai ide untuk menunjukkan perhubungan antara konsep perkaitan antara pengetahuan baru dengan semasa berlangsung proses pdp mencerakin idea kepada bahagian kecil dan termasuk sorotan

slide 25:

Latihan 1.5 Pada contoh penulisan refleksi di bawah dalam kumpulan berempat sila kenal pasti perkara-perkara berikut 1. Refleksi dalam tindakan 2. Refleksi atas tindakan 3. Refleksi untuk tindakan 4. Perasaan yang dialami 5. Bukti pemikiran serius 6. Kesedaran kendiri 7. Pelbagai ide 8. Mencerakin ide 9. Nilai kepercayaan yang menjadi pegangan 10. Sokongan literatur Pada suatu ketika sedang saya mengajar Kursus Penyelidikan Tindakan di bawah subtopik refleksi amalan bekerja seorang pelajar telah menyatakan kekeliruannya dengan konsep seperti refleksi dalam tindakan r refleksi untuk tindakan. Apabila kekeliruan itu ditimbulkan secara spontan saya telah bertanya kepada keseluruhan kelas “Ada apa-apa lagi yang kamu ingin tahu tentang refleksi Agak menyeronokkan apabila soalan tersebut telah b mengundang pelbagai persoalan lain seperti konsep refleksi deskriptif dan refleksi kritikal. Kebanyakan pelajar menyatakan kemusykilan pemahaman mereka tentang refleksi yang ditaklimatkan sebelum mereka pergi menjalani sesi praktikum semester lima yang lalu. Beberapa pensyarah yang menjadi penyelia praktikum telah menegur cara penulisan refleksi yang dicatatkan ke dalam folio praktikum mereka. Saya merasa agak terkilan tersebut telah ditaklimatkan dan diberikan cont refleksi mereka masih tidak berkeupayaan untuk membuat refleksi berkualiti tinggi penulisan reflektif tentang amalan bekerja mereka ke dalam jurnal praktikum. Saya bercadang untuk bertanyakan pelajar saya secara rawak dengan tujuan mengenalpasti punca sebenar kegagalan mereka menghasilkan penulisan jurnal yang reflektif. Terlintas dalam fikiran saya persoalan “ mengajar pelajar saya agar mereka benar menguasai ilmu dan kemahira Pada contoh penulisan refleksi di bawah dalam kumpulan berempat perkara berikut dan catatkan dalam lajur kosong yang disediakan menjadi pegangan Pada suatu ketika sedang saya mengajar Kursus Penyelidikan Tindakan di bawah subtopik refleksi amalan bekerja seorang pelajar telah menyatakan kekeliruannya dengan konsep-konsep seperti refleksi dalam tindakan refleksi atas tindakan dan refleksi untuk tindakan. Apabila kekeliruan itu ditimbulkan secara spontan saya telah bertanya kepada keseluruhan kelas apa lagi yang kamu ingin tahu tentang refleksi” Agak menyeronokkan apabila soalan tersebut telah berjaya mengundang pelbagai persoalan lain seperti konsep refleksi deskriptif dan refleksi kritikal. Kebanyakan pelajar menyatakan kemusykilan pemahaman mereka tentang refleksi yang ditaklimatkan sebelum mereka pergi menjalani sesi praktikum ang lalu. Beberapa pensyarah yang menjadi penyelia praktikum telah menegur cara penulisan refleksi yang dicatatkan ke dalam folio praktikum mereka. Saya merasa agak terkilan kerana meskipun pelajar-pelajar tersebut telah ditaklimatkan dan diberikan contoh penulisan refleksi mereka masih tidak berkeupayaan untuk membuat berkualiti tinggi dan menterjemahkannya dalam bentuk penulisan reflektif tentang amalan bekerja mereka ke dalam jurnal praktikum. Saya bercadang untuk bertanyakan pelajar cara rawak dengan tujuan mengenalpasti punca sebenar kegagalan mereka menghasilkan penulisan jurnal yang reflektif. Terlintas dalam fikiran saya persoalan “Bagaimana boleh saya mengajar pelajar saya agar mereka benar-benar dapat menguasai ilmu dan kemahiran membuat refleksi khususnya 25 Pada contoh penulisan refleksi di bawah dalam kumpulan berempat lajur kosong yang disediakan:

slide 26:

26 refleksi kritikal”. “Bagaimana boleh saya jelaskan kepada para pelajar bahawa melakukan refleksi merupakan salah satu langkah dalam proses pembelajaran” Dengan perkataan lain saya mahukan pelajar saya menghayati dan mengaplikasikan pernyataan “Saya perlu melakukan refleksi berkualiti untuk membolehkan berlakunya proses pembelajaran yang optima semasa menjalani kursus Penyelidikan Tindakan bersama Pn Shamsina Shamsuddin”. Saya perlu mengetahuinya. Saya teringat kenyataan Slavin 1991 yang mendefinisikan pembelajaran koperatif sebagai “…. methods share the idea that students work together to learn and are responsible for one another’s learning as well as their own.” Saya mahu pelajar bekerja secara koperatif untuk mengetahui memahami mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta menghasilkan refleksi kritikal yang berkualiti. Kalau saya seorang pelajar tentulah saya mahukan penulisan refleksi saya itu bermakna mengikut konteks. Saya akan bertanyakan lebih banyak soalan dari sudut dan tahap yang berlainan agar dapat memahami sesuatu dari pelbagai perspektif. Saya perlu membudayakan pemahaman melalui soalan-soalan inkuiri seperti fitrah seorang kanak-kanak yang suka bertanya mengapa mengapa dan mengapa. Adakah pelajar-pelajar saya sekarang ini juga begitu Saya juga percaya bahawa tanpa menyuap pelajar dengan semua maklumat mereka masih berpeluang untuk melakukannya dengan baik sekiranya diberi galakan dorongan dan peluang untuk membina ilmu pengetahuan dan kemahiran secara aktif. Saya mahu mereka menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digabungkan dengan maklumat baru yang perlu mereka terokai dan akhirnya cuba membina kefahaman sendiri tentang refleksi kritikal. Berdasarkan kepada pandangan Lev Vygotysky 1978 pengasas Social Constructivism pelajar akan mendapatkan orang lain berkolaboratif dan orang lain ini diistilahkan sebagai More Knowlegable Others MKO untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu konsep dikenali sebagai Zone of Proximal Development. Saya mahu pelajar-pelajar saya melihat kesilapan mereka sebagai “peluang untuk memperbaiki diri” melalui kolaborasi dengan orang lain. Saya percaya bahawa dengan cara begini pelajar akan dapat belajar dengan lebih bermakna. Bukan sekadar itu sahaja malah saya cukup yakin dengan ayat 17 Surah Muhammad yang bermaksud “Dan orang-orang yang meminta petunjuk Allah akan menambah petunjuk pada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya”. Imam Jailani dalam kitab Sirrul Asrar Fi ma Yahtaju Ilaihil Abrar telah menjelaskan bahawa “Wali-wali yang menjadi guru memiliki kehampiran

slide 27:

yang serupa dengan Nabi Qurbah dan Mahabbah. Amanah dan penjagaan terhadap ilmu ketuhanan yang serupa dianugerahkan kepada mereka. Mere merupakan pemegang sebahagian daripada kenabian dan diri batin mereka selamat di bawah penjagaan Rasulullah Salla Allahu ‘Alaihi Wasallam.” Mengapakah ... 1. ...ciri refleksi perlu kepada kesedaran kendiri 2. ...refleksi kritikal baik jika dilakukan dalam kumpulan koperatif 3. ...melalui kolaborasi dengan MKO membolehkan kualiti refleksi kritikal dipertingkatkan Latihan 1.6 Sila buat refleksi pengajaran dan pembelajaran anda sendiri dengan mengambil kira elemen-elemen ya rakan untuk mendapatkan pandangan kedua serta membuat pembetulan. lain jika perlu. Refleksi saya pengajaran dan pembelajaran lalu yang serupa dengan Nabi saw dengan Tuhannya Ma’rifah Qurbah dan Mahabbah. Amanah dan penjagaan terhadap ilmu ketuhanan yang serupa dianugerahkan kepada mereka. Mereka emegang sebahagian daripada kenabian dan diri batin mereka selamat di bawah penjagaan Rasulullah Salla- .” ciri refleksi perlu kepada kesedaran kendiri kritikal baik jika dilakukan dalam kumpulan koperatif ...melalui kolaborasi dengan MKO membolehkan kualiti refleksi kritikal dipertingkatkan Sila buat refleksi pengajaran dan pembelajaran anda sendiri dengan elemen yang perlu ada di dalamnya. Seterusnya bincangkan dengan rakan untuk mendapatkan pandangan kedua serta membuat pembetulan. Sila gunakan kertas Refleksi saya pengajaran dan pembelajaran lalu Komen rakan pembetulan 27 ...melalui kolaborasi dengan MKO membolehkan kualiti refleksi kritikal dipertingkatkan Sila buat refleksi pengajaran dan pembelajaran anda sendiri dengan ng perlu ada di dalamnya. Seterusnya bincangkan dengan Sila gunakan kertas Komen rakan untuk tujuan pembetulan

slide 28:

28 Semakan / refleksi pembelajaran Tuliskan secara ringkas apa yang telah anda pelajari dalam bab ini

slide 29:

Bab 2: Proses Kajian Tindakan Baca dan fahamkan Kitaran / gelungan penyelidikan tindakan Dalam bentuk yang paling mudah penyelidikan tindakan melibatkan kitaran fasa merancang bertindak memantau dan 1995:4-5 Elliot 1978:356 Carr Kemmis Proses penyelidikan tindakan kitaran berulang recursive process disesuaikan McIntyre 2008. Process : Proses Kajian Tindakan Baca dan fahamkan Kitaran / gelungan penyelidikan tindakan Dalam bentuk yang paling mudah penyelidikan tindakan melibatkan kitaran fasa emantau dan merefleks Hopkins 1993:44-45 Noffke Stevenson 5 Elliot 1978:356 Carr Kemmis 1986:184 Proses penyelidikan tindakan tidak dilihat sebagai satu kitaran tetapi melibatkan beberapa recursive process dan melibatkan lingkaran langkah pilin 2008. Process tersebut boleh dilihat sebagai berikut: 29 Dalam bentuk yang paling mudah penyelidikan tindakan melibatkan kitaran fasa-fasa Noffke Stevenson melibatkan beberapa dan melibatkan lingkaran langkah pilin spiral yang

slide 30:

McNiff dan Whitehead 2010 telah membuat perubahan kepada proses di atas berikut: 1. Ambil perhatian tentang apa yang berlaku di dalam kelas anda 2. Kenal pasti perkara yang menimbulkan kebimbangan 3. Fikirkan satu tindakan untuk melangkah maju ke 4. Mencuba tindakan tersebut 5. Memantau tindakan dengan mengumpulkan data untuk menunjukkan apa yang sebenarnya berlaku 6. Menilai kemajuan dengan membina prosedur berlaku 7. Uji kesahan tentang pengetahuan baru yang ingin 8. Modifikasi amalan berdasarkan penilaian dapatan yang dibuat Mengapakah penyelidikan tindakan dikatakan mempunyai kitaran ulangan Baca dan fahamkan Bagaimana memulakan kajian tindakan Hopkins 1985 telah mencadangkan agar para guru melakukan penyelidikan tindakan untuk menyokong perkembangan kepakaran dan pertimbangan profesional mereka. Untuk itu guru perlu mengenal pasti idea umum yang boleh dibuat penambahbaikan dengan tujuan untuk memahami: 1. apa yang merupakan 2. bagaimanakah menambahbaik amalan bekerja sendiri 3. bagaimanakah menyesuaikan amalan biasa dengan perubahan yang berlaku 4. bagaimanakah mengubah sesuatu agar dapat menambahbaik pengajaran biasa yang menjadi amalan harian McNiff dan Whitehead 2010 telah membuat perubahan kepada proses di atas Ambil perhatian tentang apa yang berlaku di dalam kelas anda Kenal pasti perkara yang menimbulkan kebimbangan Fikirkan satu tindakan untuk melangkah maju ke hadapan Mencuba tindakan tersebut Memantau tindakan dengan mengumpulkan data untuk menunjukkan apa yang sebenarnya Menilai kemajuan dengan membina prosedur buat pertimbangan mengenai apa yang Uji kesahan tentang pengetahuan baru yang ingin dipertahankan claim to knowledge Modifikasi amalan berdasarkan penilaian dapatan yang dibuat Mengapakah penyelidikan tindakan dikatakan mempunyai kitaran ulangan Baca dan fahamkan Bagaimana memulakan kajian tindakan mencadangkan agar para guru melakukan penyelidikan tindakan untuk menyokong perkembangan kepakaran dan pertimbangan profesional mereka. Untuk itu guru enal pasti idea umum yang boleh dibuat penambahbaikan dengan tujuan untuk erupakan amalan sendiri. menambahbaik amalan bekerja sendiri menyesuaikan amalan biasa dengan perubahan yang berlaku mengubah sesuatu agar dapat menambahbaik pengajaran biasa yang harian 30 McNiff dan Whitehead 2010 telah membuat perubahan kepada proses di atas menjadi seperti Memantau tindakan dengan mengumpulkan data untuk menunjukkan apa yang sebenarnya buat pertimbangan mengenai apa yang claim to knowledge mencadangkan agar para guru melakukan penyelidikan tindakan untuk menyokong perkembangan kepakaran dan pertimbangan profesional mereka. Untuk itu guru enal pasti idea umum yang boleh dibuat penambahbaikan dengan tujuan untuk menyesuaikan amalan biasa dengan perubahan yang berlaku mengubah sesuatu agar dapat menambahbaik pengajaran biasa yang telah

slide 31:

31 Anda boleh mulakan dengan melihat semula kaedah pengajaran yang digunakan atau lihat bagaimana cara pelajar-pelajar anda belajar. Contohnya mengapa pengajaran anda tidak mendapat memberi kesan peningkatan pemahaman dalam kalangan pelajar atau mengapa pelajar-pelajar anda tidak menunjukkan minat untuk belajar Lakukan refleksi lihat di bawah subtajuk Fasa refleksi awal di bawah Fasa refleksi awal PdP dan nilai/kepercayaan Dalam penyelidikan tindakan matlamat guru adalah untuk melakukan perubahan penambah baikan dan inovasi ke arah amalan bekerja yang lebih baik. Untuk melaporkan kesan perubahan tersebut anda perlu merekodkan situasi sebelum dan selepas perubahan. Anda boleh memulakan refleksi dengan menjawab soalan seperti “Apakah isu / perkara yang telah diperhatikan sehingga boleh menimbulkan kebimbangan dan anda ingin tahu lebih lanjut mengenainya Apakah amalan dan situasi semasa sesuatu isu / perkara itu terjadi” Anda boleh menggunakan beberapa teknik pemerhatian untuk merekodkan situasi tersebut. Pastikan anda melibatkan sokongan literatur sebagai sebahagian daripada refleksi kritikal anda. Contoh ringkas isu yang diperhatikan: • Anda mendapati pelajar-pelajar sukar untuk memahami pengajaran anda. • Setiap kali anda melakukan penerangan pelajar akan terpinga-pinga dan seterusnya tidak memberi perhatian walaupun anda mengulang-ulangi penerangan. • Anda juga mendapati segala jawapan yang diberikan kepada soalan-soalan penilaian formatif yang dikemukakan kebanyakannya salah atau tidak tepat. • Tidak seperti yang anda harapkan pelajar-pelajar didapati tidak bersemangat dan tidak seronok semasa belajar. • Anda perlu melakukan sesuatu tindakan yang dapat mengubah keadaan. Anda perlu mengenal pasti dengan lebih spesifik tentang perubahan dan penambahbaikan yang perlu dilakukan. Isu-isu yang telah dikenalpasti perlu dibina soalan tindakan berkaitan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kata tanya apakah dan bagaimanakah. • Apakah faktor-faktor yang meyebabkan pelajar tidak memahami pengajaran anda • Bagaimanakah teknik dan cara penerangan yang boleh anda gunakan untuk membantu pelajar agar mereka dapat memberi perhatian dan memahami pelajaran

slide 32:

• Apakah bentuk perubahan yang perlu dibuat ke atas kaedah pengajaran gunakan • Bagaimanakah teknik soalan dan catatan fakta utama di samping penerangan pelajar belajar dengan lebih • Bagaimanakah cara mengaplikasikan teknik yang terbaik untuk membolehkan dialog pembelajaran secara Latihan 2.1 Nyatakan isu dibuat penambahbaikan 1. _________________________________________________________ 2. _________________________________________________________ 3. _________________________________________________________ 4. _________________________________________ 5. _________________________________________________________ Pilih salah satu atau gabungkan beberapa isu untuk dijadikan fokus kajian dan catatkan dalam ruangan yang disediakan di bawah. kritikal. Seterusnya bina tajuk yang sesuai dengan fokus kajian. perubahan yang perlu dibuat ke atas kaedah pengajaran penerangan soalan dan catatan fakta utama di samping penerangan belajar dengan lebih seronok aktif dan berkesan aplikasikan teknik penyoalan sokratik dan teknik mencatat kata k yang terbaik untuk membolehkan anda mendorong pelajar untuk terlibat dalam perbincangan / secara aktif Nyatakan isu-isu lain yang berlaku semasa anda mengajar _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Pilih salah satu atau gabungkan beberapa isu untuk dijadikan fokus kajian dan catatkan dalam ruangan yang disediakan di bawah. Dapatkan bantuan kumpulan pengesahan . Seterusnya bina tajuk yang sesuai dengan fokus kajian. 32 penerangan yang anda soalan dan catatan fakta utama di samping penerangan dapat mendorong oalan sokratik dan teknik mencatat kata kunci dalam perbincangan / mengajar dan boleh Pilih salah satu atau gabungkan beberapa isu untuk dijadikan fokus kajian dan catatkan dalam kumpulan pengesahan serta rakan

slide 33:

Bina soalan daripada isu di atas yang diinginkan dengan menggunakan kata tanya apa 1. _____________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ 4. ______________________________________________ Baca dan fahamkan Fasa Merancang Hasil yang paling penting daripada mengenai tindakan yang ingin dilaksanakan untuk menambahbaik amalan sendiri: akan terlibat Apakah bentuk tindakan yang akan dilakukan dilaksanakan Bagaimanakah melaksanakannya melancarkan pelaksanaan tindakan Dalam fasa perancangan ini juga and mengumpulkan data. Pertimbangan perlu dibuat untuk menggunakan lebih daripada satu kaedah mengumpulkan maklumat trustworthiness dan rigour Untuk mengelakkan pembinaan reka bentuk instrumen yang lemah a untuk membuat pemerhatian atau pemantauan menggunakan instrumen seperti mentor atau rakan kritikal diperoleh menggunakan instrumen yang dibina dan dipilih dapat dibuat interpretasi dengan lebih tepat serta relevan. So jawapan kepada soalan kajian. Begitu juga elemen yang diperhatikan perlu menuju ke arah perolehan jawapan soalan kajian. Bina soalan daripada isu di atas untuk membentuk tujuan penyelidikan serta dapatan khusus dengan menggunakan kata tanya apakah bagaimanakah dan mengapakah _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Baca dan fahamkan daripada fasa merancang ialah terhasilnya satu perancangan terperinci mengenai tindakan yang ingin dilaksanakan untuk menambahbaik amalan sendiri: Apakah bentuk tindakan yang akan dilakukan Bilakah tindakan itu akan dilaksanakan Bagaimanakah melaksanakannya Apakah bahan sumber yang diperlukan untuk melancarkan pelaksanaan tindakan Dalam fasa perancangan ini juga anda perlu merancang penggunaan Pertimbangan perlu dibuat untuk menggunakan lebih daripada satu kaedah mengumpulkan maklumat dan data dengan tujuan mendapatkan nilai rigour yang lebih tinggi dan boleh dipercayai melalui proses Untuk mengelakkan pembinaan reka bentuk instrumen yang lemah anda perlu merancang untuk membuat pemerhatian atau pemantauan terhadap perubahan yang dicadangkan menggunakan instrumen seperti temubual pemerhatian atau sebagainya. Dapatkan bantuan mentor atau rakan kritikal sebelum mengumpulkan data agar data dan maklumat yang diperoleh menggunakan instrumen yang dibina dan dipilih dapat dibuat interpretasi dengan Soalan temubual yang dibina seharusnya menjurus kepada perolehan jawapan kepada soalan kajian. Begitu juga elemen yang diperhatikan perlu menuju ke arah perolehan jawapan soalan kajian. 33 untuk membentuk tujuan penyelidikan serta dapatan khusus dan mengapakah. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________ satu perancangan terperinci mengenai tindakan yang ingin dilaksanakan untuk menambahbaik amalan sendiri: Siapakah yang Bilakah tindakan itu akan Apakah bahan sumber yang diperlukan untuk a perlu merancang penggunaan instrumen untuk Pertimbangan perlu dibuat untuk menggunakan lebih daripada satu mendapatkan nilai pengesahan melalui proses triangulasi. nda perlu merancang perubahan yang dicadangkan dengan temubual pemerhatian atau sebagainya. Dapatkan bantuan data agar data dan maklumat yang diperoleh menggunakan instrumen yang dibina dan dipilih dapat dibuat interpretasi dengan alan temubual yang dibina seharusnya menjurus kepada perolehan jawapan kepada soalan kajian. Begitu juga elemen yang diperhatikan perlu menuju ke arah

slide 34:

34 Fasa bertindak Realiti selalunya rumit dan tidak terjangkakan. Semasa melaksanakan apa yang telah dirancangkan jarang sekali perkara yang berlaku menepati seperti yang dirancangkan. Sekiranya berlaku perlencongan yang kecil daripada apa yang telah dirancangkan anda hanya perlu mencatatkan sebab-sebab perlencongan itu berlaku atau dilakukan. Dalam fasa inilah celik akal akan berlaku yang memerlukan kepada cadangan untuk meneruskan lingkaran kedua penyelidikan. Jika dilihat semula saranan McNiff dan Whitehead 2010 pada langkah ke lapan lihat halaman 30 modifikasi tindakan perlu dibuat sekiranya dapatan yang diperoleh masih gagal menjelaskan penambahbaikan yang berlaku. Modifikasi tindakan ini menggambarkan bahawa tidak semestinya tindakan yang dilaksanakan itu dapat menjamin keputusan yang dapat menjawab soalan kajian secara bermakna. Mungkin juga penyelidik tidak mempunyai data dan maklumat yang cukup dan relevan untuk menjawab soalan kajian berlaku ralat pada instrumen mengumpulkan data: sila lihat huraian di bawah subtopik pemerhatian di halaman 36. Fasa memantau Pemerhatian terperinci pemantauan dan rakaman / catatan akan membolehkan anda menilai kesan tindakan yang dijalankan serta keberkesanan perubahan / penambahbaikan yang dirancang. Selain itu anda juga boleh menggunakan catatan dalam diari atau jurnal refleksi untuk merakamkan dapatan celik akal. Fasa mereflek Refleksi kritikal yang dilakukan secara berterusan merupakan elemen utama penyelidikan tindakan. Dengan itu sebarang inovasi yang dilakukan boleh diatur semula agar selaras dengan aktiviti tindakan. Pada akhir kitaran tindakan pertama anda perlu melakukan refleksi kritikal tentang segala yang berlaku yang relevan berpandukan catatan pemerhatian serta jurnal refleksi. Adakah penambahbaikan yang dilakukan itu berkesan Apakah yang telah anda pelajari Apakah halangan-halangan perubahan ke arah penambahbaikan yang dihadapi Bagaimana boleh anda menambahbaik perubahan yang akan dilakukan untuk masa akan datang Adalah baik sekiranya sesi refleksi kritikal dilakukan bersama rakan kritikal mentor atau kumpulan pemantau untuk membolehkan idea yang lebih bernas diperolehi.

slide 35:

35 Hasil daripada fasa refleksi ini lazimnya membuahkan idea untuk melakukan tindakan baru dalam kitaran selanjutnya. Walau bagaimanapun lanjutan itu biasanya hanya akan dilakukan sekiranya peserta memintanya atau penyelidik ingin meneruskan penyelidikan. Tidak ada guna untuk meneruskan penyelidikan sekiranya peserta tidak memerlukannya atau penyelidik sendiri tidak dapat memberikan komitmen. Pendekatan penyelidikan Meskipun terdapat tiga pendekatan untuk melaksanakan penyelidikan tindakan kuantitatif kualitatif dan gabungan lazimnya hanya pendekatan kualitatif yang menjadi pilihan kebanyakan penyelidik penyelidikan tindakan. Semasa melaksanakan penyelidikan tindakan kebanyakan data dikumpulkan melalui temubual catatan lapangan dan refleksi akan menggunakan bahasa dan bukan nombor-nombor. Penggunaan bahasa biasa dan bersahaja menepati paradigma partisipatif dan responsif penyelidikan tindakan. Manusia berkomunikasi menggunakan bahasa dan komunikasi merupakan bahagian penting dalam penyelidikan tindakan. Data kuantitatif masih dapat menyokong dapatan penyelidikan tindakan tetapi data- data tersebut perlu dibuat interpretasi kualitatif dan ini memang merumitkan serta tidak praktikal. Namun begitu ramai penyelidik tidak akan menggunakan data kuantitatif disebabkan terdapat andaian perbezaan falsafah antara kedua bentuk data tersebut. Contohnya isu kesahan validity dan kebolehpercayaan reliability data kuantitatif adalah tidak sama dengan isu trustworthy dan rigour data kualitatif. Mengapakah kebanyakan pengkaji lebih cenderung untuk memilih pendekatan kualitatif untuk penyelidikan tindakan mereka Kaedah mengumpulkan data kualitatif Sumber mengumpulkan data paling biasa dalam penyelidikan tindakan ialah temubual pemerhatian dan semakan dokumen serta rekod Creswell 2009 Locke Silverman dan Spirduso 2010 Marshall dan Rossman 1999. Terdapat juga penggunaan rakaman video dan gambar pegun oleh sesetengah penyelidik tetapi kaedah terakhir ini tidak popular kerana sifatnya yang terbatas dan agak sukar untuk dibuat interpretasi. Lazimnya penyelidik akan menggunakan nota lapangan untuk mencatatkan pemerhatian Bogdan dan Biklen 2007 Pitney dan Parker 2009 selain catatan jurnal refleksi.

slide 36:

Pemerhatian Pemerhatian bukan bermaksud sekadar melihat apa yang berlaku. Pemerhatian bermaksud penyelidik perlu mencatatkan lapangan atau rekod anekdot ditentukan. Pemerhatian dalam bilik darjah boleh dilakukan secara berstruktur separa struktur atau tidak berstruktur. Untuk memudahkan data lazimnya penyelidik akan merangkakan terlebih dahulu tingkahlaku persekitaran penggunaan bahan interaksi komunikasi dan sebagainya. mencatatkan pemerhatian sebaiknya penyelidik menyediakan ruang c pemerhati. Apabila anda melakukan pemerhatian ke atas tingkah laku hanya diberikan kepada apa yang berlaku. Sebaliknya anda perlu juga memerhatikan bagaimana dan mengapa pelajar menunjukkan tingkah la dilakukan anda dapat perhatikan keupayaan peserta untuk membaca bahan dalam tulisan jawi. Anda juga perlu perhatikan bagaimana peserta bekenaan membaca lancar dan mengapa terjadi demikian warna pada suku kata dan sebagainya. menyokong dapatan pemerhatian. Latihan 2.2 Pilih dua aspek yang anda ingin buat pemerhatian dalam kelas ini dan catatkan pemerhatian anda dalam ruangan yang disediakan di digunakan semasa membuat latihan menganalisis data nanti. Pemerhatian bukan bermaksud sekadar melihat apa yang berlaku. Pemerhatian bermaksud penyelidik perlu mencatatkan data relevan yang dilihat dan didengar menggunakan diari anekdot secara berhati-hati dan sistematik dalam seting yang telah Pemerhatian dalam bilik darjah boleh dilakukan secara berstruktur separa struktur Untuk memudahkan data relevan primary dan secondary lazimnya penyelidik akan merangkakan terlebih dahulu aspek yang ingin diperhatikan tingkahlaku persekitaran penggunaan bahan interaksi komunikasi dan sebagainya. mencatatkan pemerhatian sebaiknya penyelidik menyediakan ruang catatan Apabila anda melakukan pemerhatian ke atas tingkah laku pelajar tumpuan pemerhatian tidak hanya diberikan kepada apa yang berlaku. Sebaliknya anda perlu juga memerhatikan bagaimana menunjukkan tingkah laku tersebut. Contohnya dengan inovasi yang dilakukan anda dapat perhatikan keupayaan peserta untuk membaca bahan dalam tulisan jawi. Anda juga perlu perhatikan bagaimana peserta bekenaan membaca tergagap merangkak lancar dan mengapa terjadi demikian gementar takut kuasai keliru merujuk kepada aplikasi dan sebagainya. Anda mungkin perlu melakukan temu bual untuk menyokong dapatan pemerhatian. Pilih dua aspek yang anda ingin buat pemerhatian dalam kelas ini dan catatkan pemerhatian anda dalam ruangan yang disediakan di halaman 36 digunakan semasa membuat latihan menganalisis data nanti. 36 Pemerhatian bukan bermaksud sekadar melihat apa yang berlaku. Pemerhatian bermaksud menggunakan diari nota dalam seting yang telah Pemerhatian dalam bilik darjah boleh dilakukan secara berstruktur separa struktur secondary dikumpulkan yang ingin diperhatikan tingkahlaku persekitaran penggunaan bahan interaksi komunikasi dan sebagainya. Apabila atatan untuk komen tumpuan pemerhatian tidak hanya diberikan kepada apa yang berlaku. Sebaliknya anda perlu juga memerhatikan bagaimana ku tersebut. Contohnya dengan inovasi yang dilakukan anda dapat perhatikan keupayaan peserta untuk membaca bahan dalam tulisan jawi. gagap merangkak merujuk kepada aplikasi Anda mungkin perlu melakukan temu bual untuk Pilih dua aspek yang anda ingin buat pemerhatian dalam kelas ini dan . Catatan ini akan

slide 37:

37

slide 38:

Baca dan fahamkan Temubual Kebanyakan data mendalam akan dikumpul melalui temubual. instrumen yang paling lazim digunakan dalam penyelidikan mengikut format perseorangan. Kaedah temubual ini ramai peserta kajian yang terlibat kaedah temubual kumpulan berfokus. Meskipun temubual boleh dilakukan secara berstruktur kaedah ini tidak digalakkan kerana apabila responden hanya akan menjawab soalan seperti yang dikehendaki oleh penyelidik dan bukan maklumat yang ingin disampaikan oleh responden sendiri. Ramai penyelidik guru yang akan mengandaikan anda betul tanpa bukti keperluan tinjauan keperluan dan kehendak terlebih dahulu pandangan memerlukan bukti sokongan yang digunakan untuk membuat pertimbangan. Dengan sebab soalan tertutup semasa bertemubual statement atau andaian. soalan yang lebih bersifat terbuka dan data yang dapat mengesahkan andaian yang sama tetapi tidak menggunakan perkataan yang sama yang mengikuti soalan utama mungkin akan berbeza. Mengapakah pandangan opinion Baca dan fahamkan Kebanyakan data mendalam akan dikumpul melalui temubual. Oleh itu temubual menjadi instrumen yang paling lazim digunakan dalam penyelidikan tindakan kualitatif mengikut format perseorangan. Kaedah temubual ini akan mengambil masa sekiranya terdapat ramai peserta kajian yang terlibat. Sebagai ganti kebanyakan penyelidik akan kaedah temubual kumpulan berfokus. Meskipun temubual boleh dilakukan secara berstruktur kaedah ini tidak digalakkan kerana ia akan membataskan perolehan maklumat mendalam apabila responden hanya akan menjawab soalan seperti yang dikehendaki oleh penyelidik dan bukan maklumat yang ingin disampaikan oleh responden sendiri. Ramai penyelidik guru andaian merupakan pernyataan yang dianggap atau diterima sebagai keperluan pelajar dalam bentuk pandangan opinion tinjauan keperluan dan kehendak needs assessment pelajar yang dipilih sebagai sampel ngan memerlukan bukti sokongan yang digunakan untuk membuat sebab itulah kebanyakan penyelidik novis hanya akan menggunakan semasa bertemubual untuk mengesahkan pernyataan pandangan . Sebaliknya kebanyakan penyelidik profesional akan menggunakan lebih bersifat terbuka dan kurang berstruktur Meriam 2001 untuk mendapatkan data yang dapat mengesahkan andaian assumption. Penemubual akan bertanyakan soalan yang sama tetapi tidak menggunakan perkataan yang sama serta soalan sekundernya soalan yang mengikuti soalan utama mungkin akan berbeza. opinion perlu dibezakan daripada andaian assumption 38 Oleh itu temubual menjadi tindakan kualitatif dan dilakukan masa sekiranya terdapat akan menggunakan kaedah temubual kumpulan berfokus. Meskipun temubual boleh dilakukan secara berstruktur ia akan membataskan perolehan maklumat mendalam apabila responden hanya akan menjawab soalan seperti yang dikehendaki oleh penyelidik dan bukan maklumat yang ingin disampaikan oleh responden sendiri. Ramai penyelidik guru novis ian merupakan pernyataan yang dianggap atau diterima sebagai tanpa melakukan yang dipilih sebagai sampel ngan memerlukan bukti sokongan yang digunakan untuk membuat penyelidik novis hanya akan menggunakan pandangan opinionated akan menggunakan untuk mendapatkan Penemubual akan bertanyakan soalan serta soalan sekundernya soalan assumption

slide 39:

Gariskan jawapan yang betul 1. Murid dalam kelas saya memang lemah serta tidak suka belajar pandangan andaian 2. Berdasarkan kepada jawapan yang diberikan dapat saya simpulkan bahawa murid saya memang tidak berminat untuk belajar Al 3. Murid saya tidak seronok belajar dan saya perlu dapatkan maklumat untuk membuktikannya pandangan andaian 4. Penyertaan aktif murid menunjukkan bahawa mereka dapat menerima kaedah pengajaran kuliah interaktif Membina soalan temubual Latihan 2.3 soalan setiap satu. Manakah soalan yang paling baik untuk temubual dengan pengajaran anda Mengapa anda katakan demikian Set 1 A. Adakah kamu rasa gembira semasa saya mengajar menggunakan kaedah penerangan B. Apakah perasaan yang dialami semasa saya memberi penerangan sambil penting di papan tulis C. Cuba jelaskan perasaan kamu apabila saya tidak menggunakan cara biasa tetapi mengubah cara memberi penerangan Set 2 A. Adakah cara saya mengajar sekarang ini lebih baik dari sebelumnya B. Adakah cara saya mengajar menggunakan kad imbas sekarang adalah tidak menggunakan kad imbas C. Apakah pendapat kamu dengan perubahan cara saya mengajar Soalan lanjutan: pendapat kamu bahagian manakan yang paling kamu sukai / tidak sukai Gariskan jawapan yang betul Murid dalam kelas saya memang lemah serta tidak suka belajar pandangan andaian Berdasarkan kepada jawapan yang diberikan dapat saya simpulkan bahawa murid saya memang tidak berminat untuk belajar Al Quran pandangan andaian Murid saya tidak seronok belajar dan saya perlu dapatkan maklumat untuk membuktikannya pandangan andaian Penyertaan aktif murid menunjukkan bahawa mereka dapat menerima kaedah pengajaran kuliah interaktif yang saya gunakan dalam kelas pandangan andaian. Membina soalan temubual Di bawah ini disediakan empat set soalan yang mengandungi tiga soalan setiap satu. Manakah soalan yang paling baik untuk temubual dengan pengajaran anda Mengapa anda katakan demikian Bincangkan. Adakah kamu rasa gembira semasa saya mengajar menggunakan kaedah penerangan perasaan yang dialami semasa saya memberi penerangan sambil is Cuba jelaskan perasaan kamu apabila saya tidak menggunakan cara biasa tetapi mengubah cara memberi penerangan Adakah cara saya mengajar sekarang ini lebih baik dari sebelumnya Adakah cara saya mengajar menggunakan kad imbas sekarang adalah lebih baik daripada tidak menggunakan kad imbas Apakah pendapat kamu dengan perubahan cara saya mengajar Soalan lanjutan: pendapat kamu bahagian manakan yang paling kamu sukai / tidak sukai 39 Murid dalam kelas saya memang lemah serta tidak suka belajar bidang akhlak Berdasarkan kepada jawapan yang diberikan dapat saya simpulkan bahawa murid-murid andaian Murid saya tidak seronok belajar dan saya perlu dapatkan maklumat untuk Penyertaan aktif murid menunjukkan bahawa mereka dapat menerima kaedah am kelas pandangan andaian. set soalan yang mengandungi tiga soalan setiap satu. Manakah soalan yang paling baik untuk temubual dengan pelajar mengenai Adakah kamu rasa gembira semasa saya mengajar menggunakan kaedah penerangan perasaan yang dialami semasa saya memberi penerangan sambil mencatat isi Cuba jelaskan perasaan kamu apabila saya tidak menggunakan cara biasa tetapi mengubah lebih baik daripada Apakah pendapat kamu dengan perubahan cara saya mengajar Soalan lanjutan: Pada

slide 40:

Set 3 A. Adakah kamu faham apa yang saya ajar hari ini B. Apakah yang telah kamu lakukan untuk belajar pada hari ini C. Boleh jelaskan tentang perkara pelajaran pada hari ni Set 4 A. Adakah kamu salah seorang masalahnya B. Pada fikiran kamu mengapa pengajaran saya hari ini adalah lebih baik C. Beritahu saya mengenai pengajaran saya pada hari ini. Latihan 2.4 Dengan merujuk soalan C dalam set soalan ketiga tanyakan soalan ini kepada rakan anda dan anda perlu mencatatkan jawapan rakan anda tersebut dalam ruangan disediakan di bawah. Cuba gunakan soalan tambahan untuk mendapatkan maklumat yang jelas dan mendalam. Catatan ini akan digunakan untuk membuat analisis data temubual. Adakah kamu faham apa yang saya ajar hari ini akah yang telah kamu lakukan untuk belajar pada hari ini Boleh jelaskan tentang perkara-perkara yang telah kamu lakukan untuk memahami Adakah kamu salah seorang pelajar yang tidak dapat memahami pengajaran saya Apakah Pada fikiran kamu mengapa pengajaran saya hari ini adalah lebih baik Beritahu saya mengenai pengajaran saya pada hari ini. Dengan merujuk soalan C dalam set soalan ketiga tanyakan soalan ini kepada rakan anda dan anda perlu mencatatkan jawapan rakan anda tersebut dalam ruangan Cuba gunakan soalan tambahan untuk mendapatkan maklumat yang jelas dan Catatan ini akan digunakan untuk membuat analisis data temubual. 40 perkara yang telah kamu lakukan untuk memahami yang tidak dapat memahami pengajaran saya Apakah Dengan merujuk soalan C dalam set soalan ketiga tanyakan soalan ini kepada rakan anda dan anda perlu mencatatkan jawapan rakan anda tersebut dalam ruangan yang Cuba gunakan soalan tambahan untuk mendapatkan maklumat yang jelas dan

slide 41:

Bincangkan dengan rakan anda menepati setiap perkataan daripada jawapan yang diberikan demikian Adakah anda juga mencatatkan respons minimanya seperti keluhan senyuman dan sebagainya Bagaimana dengan mimik muka dan bahasa badan yang lain Catatkan rumusan perbincangan dalam ruang Baca dan fahamkan Temubual kumpulan berfokus Teknik ini sesuai digunakan untuk menemubual sekumpulan kecil sokongan rakan diperlukan bagi sekiranya disertakan dengan teknik rakaman audio akan berfungsi sebagai pencatat. Menurut Patton 2002 melalui teknik temubual berfokus kawalan kualiti dapat dilakukan kerana peserta akan berfungsi untuk menyemak dan menyeimbangkan pandangan antara satu dengan lain. untuk berfikir menyatakan persetujuan atau bantahan. Bincangkan dengan rakan anda sejauh mana catatan yang anda lakukan setiap perkataan daripada jawapan yang diberikan oleh rakan anda. Mengapa terjadi demikian Adakah anda juga mencatatkan respons minimanya seperti keluhan senyuman dan Bagaimana dengan mimik muka dan bahasa badan yang lain atau intonasi suara cangan dalam ruang kosong di bawah. Baca dan fahamkan Teknik ini sesuai digunakan untuk menemubual sekumpulan kecil pelajar terutamanya apabila sokongan rakan diperlukan bagi pelajar yang malu dan teragak-agak. Teknik ini akan lebih berkesan sekiranya disertakan dengan teknik rakaman audio/video selain terdapat pembantu penyelidik yang akan berfungsi sebagai pencatat. Menurut Patton 2002 melalui teknik temubual berfokus kawalan aliti dapat dilakukan kerana peserta akan berfungsi untuk menyemak dan menyeimbangkan pandangan antara satu dengan lain. Pandangan seorang ahli mungkin akan mendorong ahli lain untuk berfikir menyatakan persetujuan atau bantahan. 41 sejauh mana catatan yang anda lakukan itu memang . Mengapa terjadi demikian Adakah anda juga mencatatkan respons minimanya seperti keluhan senyuman dan atau intonasi suara terutamanya apabila agak. Teknik ini akan lebih berkesan pembantu penyelidik yang akan berfungsi sebagai pencatat. Menurut Patton 2002 melalui teknik temubual berfokus kawalan aliti dapat dilakukan kerana peserta akan berfungsi untuk menyemak dan menyeimbangkan Pandangan seorang ahli mungkin akan mendorong ahli lain

slide 42:

42 Dalam melaksanakan peranannya penyelidik tidak seharusnya cuba mempengaruhi ahli kumpulan untuk menghasilkan keputusan sebulat suara consensus kerana sesi tersebut bukan sesi membuat keputusan atau menyelesai masalah tetapi sesi temubual untuk mengumpulkan maklumat. Bilangan soalan yang dikemukakan dalam setiap sesi temubual tidak perlu banyak tetapi difokuskan kepada perkara yang diinginkan sahaja berpandukan soalan dan fokus kajian. Catatan Jurnal refleksi guru Untuk tujuan mengumpulkan data dan maklumat relevan dengan penyelidikan yang dilakukan guru perlu menentukan fokus utama dalam penulisan jurnal reflektif terlebih dahulu untuk mengelakkan daripada gangguan perkara yang tidak relevan. Anda dinasihatkan mematuhi soalan-soalan berikut sebagai panduan. 1. Apa yang berlaku Jelaskan secara ringkas peristiwa atau pengalaman yang berlaku semasa anda mengajar. 2. Mengapa ia berlaku begitu Jelaskan mengapa pada fikiran anda tingkahlaku atau situasi tersebut terjadi. 3. Apakah maknanya Fikirkan apakah kemungkinan makna kejadian tersebut: Adakah anda gagal Anda tidak menguasai konten atau kaedah serta teknik pengajaran Pengajaran anda membosankan Anda menggunakan kosa kata di luar keupayaan pelajar Anda tidak mengambil kira pelbagai kecerdasan dan gaya pembelajaran pelajar Hubungan anda dan pelajar yang tegang Atau sebenarnya ia menggambarkan makna kejayaan. 4. Apakah impaknya ke atas pengajaran anda serta pembelajaran pelajar Bagaimanakah caranya menambah baik amalan pengajaran anda agar pelajar dapat belajar secara berkesan Nota: Sila rujuk mengenai refleksi dalam bab satu modul ini. Anda juga boleh merujuk kepada Model Refleksi oleh Bain dan rakan-rakan 1999 seperti yang tertera dalam jadual di bawah.

slide 43:

Jadual 2.1 Tahap Peringkat 1 Melapor dan merespons 2 Mengaitkan 3 Reasoning 4 Reconstructuring Latihan 2.5 : Buat refleksi pembelajaran berk 2.1: Model refleksi 4R Bain dan rakan-rakan 1999 Peringkat Huraian Melapor dan Laporkan apa yang terjadi atau apakah isu atau insiden terlibat. Mengapa ia relevan Buat respons ke atas insiden atau isu melalui pemerhatian jelaskan pandangan anda atau tanyakan soalan-soalan inkuiri. Mengaitkan Kaitkan antara insiden atau isu dengan kemahiran anda pengalaman profesional atau bidang ilmu berkaitan. Pernahkah anda melihat insiden atau isu yang sama sebelum ini Adakah keadaannya sama atau berlainan Adakah anda mempunyai ilmu dan kemahiran untuk mengendalikan isu berkenaan Jelaskan. Tunjukkan secara terperinci faktor-faktor signifikan di sebalik insiden atau isu. Tunjukkan dan jelaskan mengapakah faktor-faktor tersebut dianggap penting untuk membolehkan anda memahami insiden atau isu. Rujuk kepada teori berkaitan atau literatur untuk menyokong alasan anda. Ambil kira pelbagai perspektif. Bagaimana agaknya cara pakar mengendalikan isu berkenaan Apakah etika yang mungkin terlibat Reconstructuring Rangkakan atau bina semula cadangan amalan akan datang atau kefahaman profesional. Bagaimanakah caranya untuk saya kendalikan isu yang serupa pada masa akan datang Apakah yang berkesan dan mengapa Adakah terdapat pilihan lain Apa yang akan berlaku jika.... Adakah idea saya boleh disokong oleh teori Bolehkah saya melakukan perubahan untuk faedah orang lain Buat refleksi pembelajaran berkaitan Bab ini. 43 Laporkan apa yang terjadi atau apakah isu atau insiden yang insiden atau isu melalui pemerhatian soalan inkuiri. Kaitkan antara insiden atau isu dengan kemahiran anda at insiden atau isu yang sama sebelum faktor signifikan di sebalik faktor tersebut dianggap penting untuk membolehkan anda memahami Rujuk kepada teori berkaitan atau literatur untuk menyokong cara pakar mengendalikan isu berkenaan Apakah etika yang mungkin Rangkakan atau bina semula cadangan amalan akan datang Bagaimanakah caranya untuk saya kendalikan isu yang serupa Apakah yang berkesan dan mengapa Adakah terdapat Adakah idea saya boleh disokong oleh teori Bolehkah saya

slide 44:

Bab tiga: Analisis Data Baca dan fahamkan Analisis data Terdapat dua bentuk data dalam penyelidikan: data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif boleh dijelaskan menggunakan nombor seperti skor peratusan dan kekerapan. Data kuantitatif pula dijelaskan menggunakan bahasa seperti perasaan warna dan p Analisis data merupakan proses menggunakan teknik statistik atau teknik logik secara sistematik untuk menjelaskan menggambarkan mengurangkan merumus serta menilai data. yang telah dikumpulkan perlu dibuat analisis. statistik numerikal manakala terdapat beberapa pendekatan untuk menganalisis data kualitataif. Pelbagai prosedur analitik akan memberi ruang menyediakan cara untuk menggambarkan inferens induktif daripada data. Transkripsi Teks dokumen dan rakaman yang telah dikumpulkan perlu dibuat analisis dan dibuat interpretasi untuk mendapatkan data dan maklumat yang be dibuat transkripsi terlebih dahulu untuk memudahkan melakukan proses koding dan kateg atau tema. Lihat contoh transkrip temubual kelompok berfokus di : Analisis Data Baca dan fahamkan Terdapat dua bentuk data dalam penyelidikan: data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif boleh dijelaskan menggunakan nombor seperti skor peratusan dan kekerapan. Data kuantitatif pula dijelaskan menggunakan bahasa seperti perasaan warna dan p Analisis data merupakan proses menggunakan teknik statistik atau teknik logik secara sistematik untuk menjelaskan menggambarkan mengurangkan merumus serta menilai data. yang telah dikumpulkan perlu dibuat analisis. Data numerikal perlu dibuat analisis menggunakan statistik numerikal manakala terdapat beberapa pendekatan untuk menganalisis data kualitataif. analitik akan memberi ruang menyediakan cara untuk menggambarkan inferens induktif daripada data. Teks dokumen dan rakaman yang telah dikumpulkan perlu dibuat analisis dan dibuat interpretasi untuk mendapatkan data dan maklumat yang bermakna. Data dan maklumat perlu dibuat transkripsi terlebih dahulu untuk memudahkan melakukan proses koding dan kateg atau tema. Lihat contoh transkrip temubual kelompok berfokus di halaman 45. 44 Terdapat dua bentuk data dalam penyelidikan: data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif boleh dijelaskan menggunakan nombor seperti skor peratusan dan kekerapan. Data kuantitatif pula dijelaskan menggunakan bahasa seperti perasaan warna dan pandangan. Analisis data merupakan proses menggunakan teknik statistik atau teknik logik secara sistematik untuk menjelaskan menggambarkan mengurangkan merumus serta menilai data. Semua data rlu dibuat analisis menggunakan statistik numerikal manakala terdapat beberapa pendekatan untuk menganalisis data kualitataif. analitik akan memberi ruang menyediakan cara untuk menggambarkan Teks dokumen dan rakaman yang telah dikumpulkan perlu dibuat analisis dan dibuat Data dan maklumat perlu dibuat transkripsi terlebih dahulu untuk memudahkan melakukan proses koding dan kategori .

slide 45:

45 Transkrip temubual kelompok berfokus dengan lima orang responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 P: RA: P: RC: P: RC: PB: RA: P: RE: RD: P: RC: RA: RE: RD: RB: P: RA: RD: RE: P: RE: RB: P: Cuba jelaskan perasaan kamu apabila saya tidak menggunakan cara biasa memberi penerangan tetapi mengubahnya Perubahan mana satu cikgu Adakah kamu semua perasan perubahan yang saya lakukan semasa saya memberi penerangan tentang langkah-langkah proses berwudhu’........ Cikgu menulis di papan tulis tu ke Hmm.. mengangguk kepala Saya rasa suka Oh yang tu ke. Saya pun suka jugak Memang saya suka tapi cikgu.... tulisan cikgu tu susah nak baca. Saya tak berapa pandai baca tulisan jawi. Oh begitu rupanya. Perasaan kamu pula bagaimana RE dan RD Seronok Suka Ada sesiapa perasan dengan perubahan yang lain Cikgu ada tulis nombor. Lepas tu cikgu minta kami baca ikut turutan nombor. Cikgu suruh saya baca nombor 1 dulu. Cikgu suruh saya baca nombor 2 tapi saya tak baca. Saya malu nanti kawan- kawan ketawa bila saya baca salah. Lain kali cikgu janganlah panggil nama. Saya pun tak suka cikgu panggil nama saya sambil menundukkan muka. Saya pun. Saya tak kisah. Tapi...... cikgu jangan panggil saya dulu. Panggil orang lain. Lepas tu baru panggil saya. Adakah maknanya... kamu suka cikgu minta kamu baca tapi tak suka cikgu panggil nama sebelum beri arahan untuk membaca Ha ah angguk kepala angguk kepala Siapa ada cadangan lain Cikgu gunakan pen warna untuk nombor. Tulis besar sikit. Saya tak berapa nampak. Pada pandangan kamu apakah yang perlu saya lakukan lagi semasa memberi penerangan agar kamu semua dapat memahami dan menguasai pelajaran hari ini ......dan seterusnya

slide 46:

46 Transkripsi catatan nota lapangan pemerhatian penyelidik Catatan pemerhatian Komen tambahan Guru memulakan pelajaran dengan meminta murid berdiri dan berdoa. Guru tidak meminta murid duduk seperti yang biasa dilakukan. Sebaliknya berkata “Baiklah. Saya ada satu teka teki. Kalau dapat jawab boleh duduk”. Teka-teki diberikan. Hampir semua murid mengangkat tangan dan meminta untuk menjawab. Seorang murid dipilih untuk menjawab. Guru meminta pendapat murid lain tentang jawapan yang telah diberikan. Terdengar jawapan beramai-ramai “Betullllll” Semua murid diminta duduk. “Setelah kamu semua mengangkat tangan serta membenarkan jawapan rakan beramai-ramai saya percaya kamu tidak merasa mengantuk lagi. Saya tahu biasanya ada yang mengantuk pada waktu begini. Sekarang lihat apa yang cikgu tuliskan di papan tulis”. Guru menulis tiga ayat berikut: 1. Contoh perbuatan baik 2. Contoh buat baik kepada ibu bapa dan ahli keluarga 3. Akibat berbuat baik Murid diminta membaca catatan guru secara beramai-ramai. Murid melakukannya. Guru mengedarkan kertas kosong kepada semua murid. Setelah diberi arahan semua murid mula menyenaraikan contoh-contoh perbuatan baik di atas kertas kosong yang telah diberikan dalam tempoh 3 minit. Selepas 3 minit guru bertanya “Siapa yang telah senaraikan lebih daripada 7 contoh sila angkat tangan”. Sembilan orang murid mengangkat tangan. Guru memberi tempoh 3 minit lagi untuk murid mendapatkan tidak kurang daripada 10 contoh melalui perbincangan atau berkongsi maklumat sesama rakan. Guru bertanya “Siapa dapat 10 contoh ke atas” Semua murid mengangkat tangan. “Tepuk tangan untuk diri sendiri dan katakan Saya boleh belajar. Semua sekali secara beramai-ramai”. Semua murid melakukannya. Guru meminta murid menggariskan mana-mana contoh mereka yang boleh dikaitkan dengan berbuat baik kepada ibu bapa dan ahli keluarga. Semasa murid melakukan tugasan guru melekatkan carta yang mengandungi senarai 5 contoh berbuat baik kepada ibu bapa. Guru meminta murid menandakan betul pada kertas mereka mana-mana contoh yang sama dengan senarai guru. Semua murid melakukannya. Guru meminta murid memberikan jawapan lain yang tidak termasuk dalam senarai dalam carta guru. Beberapa orang murid memberikan jawapan mereka dan guru mencatatkan di papan tulis. ....... dan seterusnya

slide 47:

Transkrip temubual dan catatan nota lapangan mengandungi semua perkataan asal yang dicatatkan. Ini bermakna terdapat data yang dalam transkripsi berkenaan dan menandakan maklumat sahaja. Proses ini bertujuan untuk Selain daripada maklumat bergaris maklumat lain untuk tujuan semakan transkrip asal ini tidak seharusnya dilup proses mengurangkan data Latihan 3.1 Lihat semula catatan anda di bawah subtopik pemerhatian dalam bab dua dan gariskan maklumat yang dianggap relevan berdasarkan aspek yang diperlukan. Baca dan fahamkan Cara menganalisis data kuantitatif Data kuantitatif merupakan data yang diwakilkan dengan menggunakan nombor itu untuk menganalisis data kuantitatif penyelidik perlu memahami asas statistik kerana data kuantitatif akan dianalisis menggunakan statistik numerikal. Dua bentuk da dikumpulkan ialah data utama yang diperoleh melalui penggunaan alat mengumpulkan data soal selidik tinjauan pengukuran dan data sekunder awal dan data statistik melalui pembacaan bahan perpustakaa menggunakan skala sela nisbah ordinal Setelah memperoleh data kuantita tersebut perlu di jadualkan taburan data dalam jadual dipaparkan Taburan kekerapan penjadualan bilangan individu atau skor secara tersusun kategori atau untuk setiap item dalam instrumen pengumpulan data ditransformasikan ke dalam bentuk t Transkrip temubual dan catatan nota lapangan mengandungi semua perkataan asal yang dicatatkan. Ini bermakna terdapat data yang tidak relevan dengan kajian yang dibuat dalam transkripsi berkenaan. Proses menganalisis bermula dengan membaca data transkrip dan menandakan maklumat dengan menggariskan maklumat yang diperlukan bertujuan untuk menentukan unit-unit untuk dianalisis Krippendorf 1980 Selain daripada maklumat bergaris maklumat lain dianggap tidak diperlukan. transkrip asal ini tidak seharusnya dilupuskan. Proses ini dinamakan angkan data data reduction. Lihat semula catatan anda di bawah subtopik pemerhatian dalam bab dua dan gariskan maklumat yang dianggap relevan berdasarkan aspek yang diperlukan. Baca dan fahamkan Cara menganalisis data kuantitatif Data kuantitatif merupakan data yang diwakilkan dengan menggunakan nombor itu untuk menganalisis data kuantitatif penyelidik perlu memahami asas statistik kerana data kuantitatif akan dianalisis menggunakan statistik numerikal. Dua bentuk da dikumpulkan ialah data utama yang diperoleh melalui penggunaan alat mengumpulkan data pengukuran dan data sekunder iaitu data yang diperoleh daripada kajian awal dan data statistik melalui pembacaan bahan perpustakaan. Data kuantitatif diukur menggunakan skala sela nisbah ordinal nominal dan skala dikotomous. Setelah memperoleh data kuantitatif perkara pertama yang perlu dilakukan ialah tersebut perlu di jadualkan bagi pembolehubah yang berbeza dalam satu set data. Lazimnya taburan data dalam jadual dipaparkan dengan menggunakan statistik kekerapan atau peratusan. Taburan kekerapan penjadualan bilangan individu atau skor secara tersusun dibuat untuk setiap item dalam instrumen pengumpulan data. Taburan kekerapan boleh ditransformasikan ke dalam bentuk taburan peratusan pula yang dapat 47 Transkrip temubual dan catatan nota lapangan mengandungi semua perkataan asal responden dengan kajian yang dibuat menganalisis bermula dengan membaca data transkrip dengan menggariskan maklumat yang diperlukan dan relevan Krippendorf 1980. tidak diperlukan. Meskipun begitu Proses ini dinamakan Lihat semula catatan anda di bawah subtopik pemerhatian dalam bab dua dan gariskan maklumat yang dianggap relevan berdasarkan aspek yang diperlukan. Data kuantitatif merupakan data yang diwakilkan dengan menggunakan nombor-nombor. Oleh itu untuk menganalisis data kuantitatif penyelidik perlu memahami asas statistik kerana data kuantitatif akan dianalisis menggunakan statistik numerikal. Dua bentuk data yang lazim dikumpulkan ialah data utama yang diperoleh melalui penggunaan alat mengumpulkan data iaitu data yang diperoleh daripada kajian n. Data kuantitatif diukur perkara pertama yang perlu dilakukan ialah data-data set data. Lazimnya kekerapan atau peratusan. dibuat dalam setiap Taburan kekerapan boleh yang dapat menunjukkan

slide 48:

48 perkadaran peserta yang mewakili setiap kategori / item. Contohnya 75 n20 peserta menyatakan sangat bersetuju dengan kaedah pengajaran koperatif yang dilaksanakan. Setelah menjadualkan dan menghitung data kekerapan atau peratusan berdasarkan keseragaman data tersebut dengan merentas beberapa kategori penyelidik boleh mentransformasikan data tersebut ke dalam bentuk graf carta bar histogram atau carta pai dan dibuat interpretasi. Dalam penyelidikan konvensional analisis data kuantitatif tidak terhenti setakat menghitung kekerapan dan mendapatkan peratusan sahaja. Terdapat elemen-elemen analisis yang lain seperti ukuran kecenderungan tengah min mod dan median varian kesahan dalaman dan luaran kebolehpercayaan serta prosedur menganalisis yang lebih rumit seperti korelasi analisis varian dan regresi. Elemen-elemen tersebut boleh ditinggalkan semasa menganalisis data kuantitatif penyelidikan tindakan. Ini tidak bermakna perkara-perkara yang disebutkan itu tidak penting. Sebaliknya bilangan peserta yang kecil dalam kajian tindakan contohnya apabila melibatkan hanya seorang dua atau tiga orang peserta kajian memungkinkan ukuran kecenderungan tengah menjadi tidak relevan. Manakala isu “kesahan” dan “kebolehpercayaan” antara penyelidikan konvensional dan penyelidikan tindakan adalah tidak sama. Matlamat penyelidikan tindakan pula tidak berfokus kepada kesan dan akibat satu pembolehubah ke atas pembolehubah yang lain yang boleh dibuat generalisasi seperti dalam penyelidikan eksperimental atau quasi eksperimental. Fokus penyelidikan tindakan ialah penambah baikan amalan penyelidik sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme penyelidik manakala kesan dan akibat yang dapat dikesan hanya merupakan eviden kepada penambah baikan yang dilakukan dan bukan untuk dibuat generalisasi atau digunakan untuk menguji hipotesis. Mengapakah kebanyakan penyelidik kajian tindakan lebih cenderung untuk melakukan kajian kualitatif

slide 49:

49 Cara menganalisis data kualitatif Koding / tema / kategori Kod atau label boleh ditentukan lebih awal oleh penyelidik berdasarkan kepada perkara yang ingin dilihat untuk membentuk konsep-konsep tertentu. Walau bagaimanapun penyelidik perlu bersedia untuk menambah kod atau label baru sebaiknya tidak melebihi 10 sekiranya didapati berkaitan dengan kod atau label utama. Proses ini dikenali sebagai koding terbuka open coding atau factual coding. Perhatian perlu diberikan untuk membuat perbandingan hubungan persamaan serta tak kesamaan dan ditandakan dengan kod yang sesuai untuk memudahkan melakukan analisis. Pen berlainan warna boleh digunakan untuk mewakili kod-kod tertentu. Anda mungkin akan menambah kod-kod baru berdasarkan data yang diperoleh. Terdapat kemungkinan terlalu banyak kod atau tema telah terbentuk apabila pembacaan transkrip secara teliti dilakukan. Sekiranya hal ini berlaku maka unsur-unsur kesamaan perlu diambil kira dan data tersebut dikumpulkan dalam tema atau kategori yang sama. Bilangan kod juga boleh dikurangkan. Perkara yang boleh dikodkan 1. Tingkah laku khusus seperti menarik perhatian guru 2. Peristiwa penting yang menjadi perbualan seperti Hari Anugerah Kecemerlangan 3. Aktiviti panjang melibatkan orang lain dalam seting tertentu seperti perkampungan motivasi atau kelas tambahan sekolah 4. Strategi amalan atau teknik seperti latih tubi bercerita kerjasama dan sebagainya 5. Keadaan atau situasi umum yang dilalui dalam kelas atau sekolah seperti bising demotivasi 6. Makna dan interpretasi seperti senyum angguk lulus cemerlang dan sebagainya 7. Penyertaan dan penglibatan seperti menjawab soalan guru 8. Interaksi dan hubungan seperti mesra atau berkongsi idea 9. Kekangan seperti gangguan rakan 10. Akibat seperti peningkatan keyakinan 11. Seting seperti dalam bilik darjah

slide 50:

Latihan 3.2 dikodkan berdasarkan transkrip temubual kumpulan berfokus lapangan halaman 46 dalam Latihan 3.3 halaman 45 dan / atau transkrip nota lapangan pemerhatian halaman berpasangan.... 1. gariskan data atau maklumat yang relevan dan merupakan jawapan responden terhadap soalan penyelidik. 2. tandakan menggunakan pen pelbagai warna label yang diperlukan rujuk cadangan perkara yang boleh dikodkan warna akan mewakili satu kod sahaja. Labelkan kod anda. 3. kumpulkan data yang mempunyai ciri atau unsur yang sama ke dalam kategori yang anda perlu tentukan. 4. paparkan dalam betuk jadual dinamakan pemaparan data atau Bincangkan dan cadang serta catatkan perkara-perkara yang boleh berdasarkan transkrip temubual kumpulan berfokus halaman 45 dalam ruang yang disediakan di bawah. Dengan merujuk kepada transkrip temubual kelompok berfokus dan / atau transkrip nota lapangan pemerhatian halaman ariskan data atau maklumat yang relevan dan merupakan jawapan responden terhadap andakan menggunakan pen pelbagai warna data atau maklumat yang mewakili kod atau rujuk cadangan perkara yang boleh dikodkan. Pastikan bahawa satu warna akan mewakili satu kod sahaja. Labelkan kod anda. mempunyai ciri atau unsur yang sama ke dalam kategori yang anda aparkan dalam betuk jadual seperti di bawah atau peta minda bina sendiri. P dinamakan pemaparan data atau data display. 50 perkara yang boleh dan catatan nota Dengan merujuk kepada transkrip temubual kelompok berfokus dan / atau transkrip nota lapangan pemerhatian halaman 46 secara ariskan data atau maklumat yang relevan dan merupakan jawapan responden terhadap data atau maklumat yang mewakili kod atau . Pastikan bahawa satu mempunyai ciri atau unsur yang sama ke dalam kategori yang anda bina sendiri. Proses ini

slide 51:

Tema / kategori Emosi dan nilai • • • Kesedaran perubahan awareness to changes Knowledge dan idea • • Tingkahlaku pembelajaran • • • • • Contoh paparan data dalam bentuk peta minda Kod Positif Neutral Negatif Suka seronok Tidak kisah Malu Tidak suka Lisan Bukan lisan Membaca catatan Menulis fakta di papan tulis Penyertaan dalam aktiviti Hubungan dan interaksi Kolaborasi dan koperasi Respons aparan data dalam bentuk peta minda menggunakan perisian Edraw Mind Map 51 Menulis fakta di papan tulis menggunakan perisian Edraw Mind Map.

slide 52:

Baca dan fahamkan Interpretasi Melakukan interpretasi mendapatkan makna merupakan perkara yang sukar terutama apabila proses menginterpretasi data dilakukan lisan dan bukan lisan dan dilakukan bersifat subjektif dan seringkali makna atau interpretasi yang tidak sama berlaku apabila semakan dilakukan. Oleh itu sebaik lebih daripada seorang untuk membolehkan semakan dan pembet Contoh A. Cuba perhatikan respons kepada soalan S. Kamu suka J. geleng kepala S. Jadi kamu tak suka J. angguk S. Kamu angguk ni maknanya kamu suka atau tak suka J. senyap Contoh B. Cuba perhatikan pula respons halaman 45 baris 16 dalam transkrip perubahan yang lain RC: Cikgu ada tulis nombor. Lepas tu cikgu minta kami baca ikut turutan nombor. Cikgu suruh saya baca nombor 1 dulu. Dalam contoh A di atas respons geleng angguk dan senyap agak sukar untuk dibuat interpretasi tanpa sokongan maklumat yang lain. Sekiranya kepastian tidak dibuat semasa sesi temubual dijalankan penyelidik perlu mendapatkan maklumat daripada sumber kedua triangulasi data. Interpretasi hanya kepada satu sumber maklumat. Baca dan fahamkan Melakukan interpretasi mendapatkan makna merupakan perkara yang sukar terutama apabila proses menginterpretasi data dilakukan oleh penyelidik yang kurang mahir dalam dan dilakukan secara sendirian. Maklumat dan data kual jektif dan seringkali makna atau interpretasi yang tidak sama berlaku apabila semakan dilakukan. Oleh itu sebaik-baiknya semasa melaksanakan proses interpretasi lebih daripada seorang untuk membolehkan semakan dan pembetulan dilakukan. Cuba perhatikan respons kepada soalan-soalan di bawah Jadi kamu tak suka Kamu angguk ni maknanya kamu suka atau tak suka . Cuba perhatikan pula respons RC dalam transkrip temubual kumpulan berfokus baris 16 dalam transkrip apabila ditanyakan soalan Ada sesiapa perasan dengan Cikgu ada tulis nombor. Lepas tu cikgu minta kami baca ikut turutan nombor. Cikgu suruh Dalam contoh A di atas respons geleng angguk dan senyap agak sukar untuk dibuat interpretasi tanpa sokongan maklumat yang lain. Sekiranya kepastian tidak dibuat semasa sesi temubual dijalankan penyelidik perlu mendapatkan maklumat daripada sumber kedua Interpretasi menjadi tidak sah dan tidak boleh dipercayai sekiranya didasarkan hanya kepada satu sumber maklumat. 52 Melakukan interpretasi mendapatkan makna merupakan perkara yang sukar terutama apabila oleh penyelidik yang kurang mahir dalam berbahasa secara sendirian. Maklumat dan data kualitatif lebih jektif dan seringkali makna atau interpretasi yang tidak sama berlaku apabila semasa melaksanakan proses interpretasi libatkan ulan dilakukan. kumpulan berfokus Ada sesiapa perasan dengan Cikgu ada tulis nombor. Lepas tu cikgu minta kami baca ikut turutan nombor. Cikgu suruh Dalam contoh A di atas respons geleng angguk dan senyap agak sukar untuk dibuat interpretasi tanpa sokongan maklumat yang lain. Sekiranya kepastian tidak dibuat semasa sesi temubual dijalankan penyelidik perlu mendapatkan maklumat daripada sumber kedua dan ketiga tidak sah dan tidak boleh dipercayai sekiranya didasarkan

slide 53:

53 Dalam contoh B pula perkara yang perlu dikaitkan dengan nombor ialah catatan fakta atau kata kunci yang diberikan nombor dan bukan nombor itu sendiri. Walaupun penyelidik tahu maksud RC bukti ayat yang digunakan oleh RC tidak boleh diberikan makna berdasarkan ucapan tetapi perlu dibuat interpretasi yang sah. Penyelidik mungkin boleh minta penjelasan lanjut mengenai frasa tulis nombor berkenaan. Begitu juga dengan respons RA RD dan RE baris 26 – 28 perlu dibuat interpretasi makna sebenar yang dimaksudkan mengikut budaya dan pengalaman setempat. Untuk mengelakkan penyimpangan makna sebenar daripada yang dikemukakan oleh responden maka langkah-langkah berikut perlu dilakukan ketika membuat interpretasi: 1. Lanjutkan analisis dengan mengemukakan soalan-soalan mengenai kajian yang dilakukan dan ambil perhatian tentang implikasi yang boleh digarab tanpa sebenarnya melakukan implikasi tersebut. Ia boleh dilakukan dengan melibatkan dapatan yang disaran oleh data dan bukan sebahagian daripada pelan penyelidikan yang asal tetapi boleh diambil kira untuk kajian lanjutan. 2. Kaitkan dapatan dengan pengalaman sendiri. Lakukan interpretasi dan kaitkan data dengan pengetahuan pemahaman serta pengalaman sendiri dalam konteks isu yang dikaji. Ambil kira juga tentang budaya setempat. 3. Dapatkan nasihat daripada ‘rakan kritikal’. Lebih banyak anda melibatkan rakan kritikal yang berlainan maka lebih banyak pandangan yang boleh dijana. 4. Merujuk kepada literatur untuk membolehkan perkaitan dilakukan antara dapatan anda dan maklumat daripada sumber literatur 5. Merujuk kepada teori berkaitan 6. Tahu bila untuk mengatakan ‘bila’. Buat sahaja rumusan dan sediakan soalan-soalan atau pelan untuk kajian lanjutan. Ini adalah lebih baik daripada semata-mata memberikan interpretasi yang lemah. 7. Kongsikan interpretasi anda secara bijaksana dengan cuba memastikan interpretasi yang dilakukan dapat dikaitkan dengan data serta analisis dan bukan semata-mata untuk mempertahankan nilai dan kepercayaan anda.

slide 54:

Baca dan fahamkan Kesahan dan Kebolehpercaya Pendokong paradigma interpretif termasuk pendokong penyelidikan tindakan kualitatif telah menolak konsep kesahan validity pendokong mazhab positivist apabila melakukan penyelidikan dengan reka bentuk kuantitatif. Istilah seperti “rigor” ketelitian dan ketegasan diperkenalkan oleh penyelidik kualitatif untuk menentukan kesahan dan kebolehpercayaa penyelidikan menjadi tidak bernilai menjadi satu fiksyen dan hilang kegunaannya. Guba dan Lincoln 1985 telah menggantikan istilah kesahan kebolehpercayaan dan “rigor” dengan menggunakan istilah “trustworthin konsep credibility transferability dependability kesahan kebolehpercayaan rigor serta trustworthiness masih tidak tamat mengelakkan daripada terlibat dengan perdebatan yang tidak ada jalan penyelesaian ini maka para penyelidik penyelidikan tindakan guru khususnya perlu menumpukan kepada proses pengesahan verification kepaduan metodologikal kesesuaian soalan kajian dan komponen kaedah sampel yang tepat keserentakan data perkaitan dengan teori serta perkembangan teori. Triangulasi Untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan sekiranya masih ingin menggunakan kedua dua istilah berkenaan maka daripada hanya bergantung kepada mana penyelidik guru akan menggunakan proses triangulasi untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan dapatan kajian. Secara asas triangulasi bermaksud menggunakan pelbagai sumber mengumpulkan data untuk mendapatkan jawapan kepada satu soalan. daripada satu sumber mengumpulkan maklumat akan dibuat perbandingan dengan data yang dikumpul menggunakan instrumen yang lain. kepada pengumpulan data yang berlainan tetapi masih relevan dengan soalan kajian menggunakan pelbagai sumber mengumpulkan data mengumpulkan data pada masa yang Baca dan fahamkan Kesahan dan Kebolehpercayaan Penyelidikan Tindakan Pendokong paradigma interpretif termasuk pendokong penyelidikan tindakan kualitatif telah validity dan kebolehpercayaan reliability seperti yang dipegang oleh pendokong mazhab positivist apabila melakukan penyelidikan dengan reka bentuk kuantitatif. Istilah seperti “rigor” ketelitian dan ketegasan diperkenalkan oleh penyelidik kualitatif untuk menentukan kesahan dan kebolehpercayaan penyelidikan. Tanpa “rigor” sesuatu hasil penyelidikan menjadi tidak bernilai menjadi satu fiksyen dan hilang kegunaannya. Guba dan Lincoln 1985 telah menggantikan istilah kesahan kebolehpercayaan dan “rigor” dengan menggunakan istilah “trustworthiness” kebolehpercayaan dan boleh dipercayai yang mepiluti credibility transferability dependability dan confirmability. Perdebatan tentang kesahan kebolehpercayaan rigor serta trustworthiness masih tidak tamat hingga kini ipada terlibat dengan perdebatan yang tidak ada jalan penyelesaian ini maka para penyelidik penyelidikan tindakan guru khususnya perlu menumpukan kepada proses dengan menggunakan strategi methodological ceherence metodologikal kesesuaian soalan kajian dan komponen kaedah sampel yang tepat keserentakan data perkaitan dengan teori serta perkembangan teori. kesahan dan kebolehpercayaan sekiranya masih ingin menggunakan kedua ilah berkenaan maka salah satu caranya ialah penyelidik perlu mengelakkan diri daripada hanya bergantung kepada mana-mana satu sumber pengumpulan data. Kebanyakan penyelidik guru akan menggunakan proses triangulasi untuk meningkatkan kesahan dan ercayaan dapatan kajian. Secara asas triangulasi bermaksud menggunakan pelbagai sumber mengumpulkan data untuk mendapatkan jawapan kepada satu soalan. daripada satu sumber mengumpulkan maklumat akan dibuat perbandingan dengan data yang nggunakan instrumen yang lain. Dalam kajian tindakan triangulasi juga merujuk kepada pengumpulan data yang berlainan tetapi masih relevan dengan soalan kajian menggunakan pelbagai sumber mengumpulkan data mengumpulkan data pada masa yang 54 Pendokong paradigma interpretif termasuk pendokong penyelidikan tindakan kualitatif telah seperti yang dipegang oleh pendokong mazhab positivist apabila melakukan penyelidikan dengan reka bentuk kuantitatif. Istilah seperti “rigor” ketelitian dan ketegasan diperkenalkan oleh penyelidik kualitatif untuk n penyelidikan. Tanpa “rigor” sesuatu hasil penyelidikan menjadi tidak bernilai menjadi satu fiksyen dan hilang kegunaannya. Guba dan Lincoln 1985 telah menggantikan istilah kesahan kebolehpercayaan dan “rigor” dengan ess” kebolehpercayaan dan boleh dipercayai yang mepiluti Perdebatan tentang hingga kini. Untuk ipada terlibat dengan perdebatan yang tidak ada jalan penyelesaian ini maka para penyelidik penyelidikan tindakan guru khususnya perlu menumpukan kepada proses methodological ceherence atau metodologikal kesesuaian soalan kajian dan komponen kaedah sampel yang tepat kesahan dan kebolehpercayaan sekiranya masih ingin menggunakan kedua- penyelidik perlu mengelakkan diri mana satu sumber pengumpulan data. Kebanyakan penyelidik guru akan menggunakan proses triangulasi untuk meningkatkan kesahan dan ercayaan dapatan kajian. Secara asas triangulasi bermaksud menggunakan pelbagai sumber mengumpulkan data untuk mendapatkan jawapan kepada satu soalan. Dapatan daripada satu sumber mengumpulkan maklumat akan dibuat perbandingan dengan data yang Dalam kajian tindakan triangulasi juga merujuk kepada pengumpulan data yang berlainan tetapi masih relevan dengan soalan kajian menggunakan pelbagai sumber mengumpulkan data mengumpulkan data pada masa yang

slide 55:

55 berlainan dan dengan semakan ketepatan data oleh rakan penyelidik atau rakan kritikal serta kumpulan pengesahan. Mengapakah penyelidik kajian tindakan perlu melakukan proses triangulasi Apakah maksud kepaduan metodologikal dan bagaimanakah anda dapat memastikan wujudnya kepaduan ini

slide 56:

Bab empat: Kertas Cadangan Baca dan fahamkan Kertas cadangan Kertas cadangan proposal kajian tindakan di Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM lebih difokuskan kepada isu-isu berkaitan pedagogi cadangan yang perlu dikemukakan oleh pelajar IPGM hendaklah berkaitan isu aplikasi pedagogi pendidikan iaitu isu yang dapat dikaitkan dengan pengajaran dan pembelajaran berkesan effective teaching. Ini berma dalam disiplin pedagogi seperti pembelajaran. Elemen-elemen utama yang akan mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran perlu diambil kira seperti kognitif Bloom juga Anderson dan Krathwohl dan sebagainya. Ini tidak bermakna kajian tindakan menafikan aspek pengurusan dan kepemimpinan pendidikan cuma IPGM menekankan aspek pedagogi pengajaran dan pembelajaran sebelum pelajar mula menjalankan tugas setelah tamat latihan di IPGM. Maknanya seorang guru seharusnya menguasai ilmu pedagogi. Untuk tujuan menyediakan kertas cadangan beberapa perkara perlu dikemukakan seperti berikut: 1. Tajuk Kajian Pastikan tajuk kajian berorientasikan tindakan untuk tujuan penambahbaikan amalan bekerja ilmu dan kemahiran guru ketika melaksanakan pengajaran. Elakkan daripada mengemukakan tajuk yang bersifat sebab dan akibat atau korelasi. 2. Nama Penyelidik dan Sekolah 3. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu .......termasuk refleksi kepercayaan dan nilai pendidikan yang menjadi pegangan penyelidik yang ingin direalisasikan. Sebaiknya kemukakan refleksi bersifat kritikal dengan sokongan literatur : Kertas Cadangan Baca dan fahamkan Kertas cadangan proposal kajian tindakan di Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM lebih isu berkaitan pedagogi pengajaran dan pembelajaran. Untuk itu kertas cadangan yang perlu dikemukakan oleh pelajar IPGM hendaklah berkaitan isu aplikasi pedagogi pendidikan iaitu isu yang dapat dikaitkan dengan pengajaran dan pembelajaran berkesan . Ini bermakna pelajar perlu terlebih dahulu memahami konsep dalam disiplin pedagogi seperti pendekatan strategi kaedah serta teknik pengajaran dan elemen utama yang akan mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan diambil kira seperti gaya pembelajaran pelbagai kecerdasan taksonomi juga Anderson dan Krathwohl dan sebagainya. Ini tidak bermakna kajian tindakan menafikan aspek pengurusan dan kepemimpinan pendidikan cuma IPGM menekankan ogi pengajaran dan pembelajaran sebelum pelajar mula menjalankan tugas setelah tamat latihan di IPGM. Maknanya seorang guru seharusnya menguasai ilmu pedagogi. Untuk tujuan menyediakan kertas cadangan beberapa perkara perlu dikemukakan seperti Pastikan tajuk kajian berorientasikan tindakan untuk tujuan penambahbaikan amalan bekerja ilmu dan kemahiran guru ketika melaksanakan pengajaran. Elakkan daripada mengemukakan tajuk yang bersifat sebab dan akibat atau korelasi. Nama Penyelidik dan Sekolah Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu .......termasuk refleksi kepercayaan dan nilai pendidikan yang menjadi pegangan penyelidik yang ingin direalisasikan. Sebaiknya kemukakan refleksi bersifat kritikal dengan sokongan literatur 56 Kertas cadangan proposal kajian tindakan di Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM lebih pengajaran dan pembelajaran. Untuk itu kertas cadangan yang perlu dikemukakan oleh pelajar IPGM hendaklah berkaitan isu aplikasi pedagogi pendidikan iaitu isu yang dapat dikaitkan dengan pengajaran dan pembelajaran berkesan kna pelajar perlu terlebih dahulu memahami konsep-konsep asas pendekatan strategi kaedah serta teknik pengajaran dan elemen utama yang akan mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan gaya pembelajaran pelbagai kecerdasan taksonomi juga Anderson dan Krathwohl dan sebagainya. Ini tidak bermakna kajian tindakan menafikan aspek pengurusan dan kepemimpinan pendidikan cuma IPGM menekankan ogi pengajaran dan pembelajaran sebelum pelajar mula menjalankan tugas setelah tamat latihan di IPGM. Maknanya seorang guru seharusnya menguasai ilmu pedagogi. Untuk tujuan menyediakan kertas cadangan beberapa perkara perlu dikemukakan seperti Pastikan tajuk kajian berorientasikan tindakan untuk tujuan penambahbaikan amalan bekerja ilmu dan kemahiran guru ketika melaksanakan pengajaran. Elakkan daripada mengemukakan .......termasuk refleksi kepercayaan dan nilai pendidikan yang menjadi pegangan penyelidik yang ingin direalisasikan. Sebaiknya kemukakan refleksi bersifat kritikal dengan sokongan literatur

slide 57:

57 sebagai sumber asas pegangan teori dan nilai dan bukan sekadar diskripsi dalam bentuk penulisan diari. Sila lihat di http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2013/12/refleksi-kritikal-updated.html http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2011/08/jurnal-reflektif-minggu-ke12.html http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2011/08/komen-saya-tentang-refleksi- minggu-ke.html http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2014/09/kajian-tindakanrefleksi- pengajaran-dan.html 4. Isu Keprihatinan / Fokus Kajian Isu keperihatinan / pernyataan dan analisis masalah dinyatakan dengan jelas termasuk implikasinya ke atas pengajaran pembelajaran atau pengurusan berdasarkan maklumat dan data awal yang diperolehi. Pernyataan fokus kajian ini sebaiknya dikaitkan dengan latar belakang teori dan / atau penyelidikan lampau melalui pembacaan. Di bawah subtopik Isu keperihatinan ini sebaiknya meliputi skop kajian kerelevanan kebolehan diurus keserasian kepentingan kawalan dan kolaborasi dan dinyatakan dengan jelas. Skop kajian • Isu / fenomena / masalah itu wujud serta mengganggu prestasi pengajaran dan pembelajaran tetapi dijangka boleh dibuat penambahbaikan • Kepercayaan dan nilai pendidikan yang dipegang dapat membantu penambahbaikan yang dirancang Kerelevanan dan kebolehgunaan • Kepentingan isu / fenomena / masalah perlu diselesaikan kerana dikhuatiri meninggalkan kesan negatif ke atas proses pdp profesionalisme guru murid atau institusi

slide 58:

58 Kebolehan diurus / kebolehtadbiran • Kebolehan menangani isu / fenomena / masalah melalui tindakan yang dirancang • Pengurusan kemungkinan keperluan dan kekangan Keserasian • Boleh dilaksanakan dalam ruang lingkup kerja-kerja mengajar dan tidak merupakan amalan yang terasing daripada bidang pendidikan Kepentingan • Kepentingan kajian kepada guru murid rakan sekerja atau sekolah Kawalan • Peserta kajian dan tindakan yang diambil dapat dikawal tanpa mengganggu rutin pembelajaran murid lain Kolaborasi • Sokongan daripada rakan sekerja pengurus sekolah rakan kritikal dan individu lain yang dapat membantu proses interpretasi data 5. Objektif Kajian Pastikan objektif yang ditulis meliputi fokus kajian tindakan yang ingin dilaksanakan dan jangkaan pencapaian lihat soalan kajian – objektif kajian akan menggambarkan jawapan yang diinginkan daripada soalan kajian. o Objektif Umum seperti menambah baik ilmu dan kemahiran menggunakan kaedah .......... melalui amalan inovasi dan pemikiran kreatif o Objektif Khusus seperti ingin mengetahui bagaimana melaksanakan kaedah .... menggunakan gabungan teknik ...... dan ....... atau ingin mengetahui apakah teknik yang sesuai untuk menjadikan kaedah pengajaran ..... lebih berkesan

slide 59:

59 6. Soalan kajian Kemukakan soalan-soalan yang ingin diperoleh jawapannya melalui kajian ini. Disebabkan kajian tindakan dilakukan dengan tujuan penambahbaikan amalan penyelidik sendiri maka dua kata soal adakah dan bagaimanakah menjadi fokus pembinaan soalan kajian. Soalan yang terbaik ialah soalan yang akan membawa anda untuk melihat secara mendalam tentang amalan bekerja dan soalan yang membuatkan anda terlibat dengan kitaran pembelajaran secara berterusan yang merupakan hasil daripada amalan kemahiran. Soalan-soalan begini lahir daripada keinginan untuk menyelaraskan amalan dengan nilai dan kepercayaan pendidikan yang menjadi pegangan. Penerokaan kepada soalan-soalan sebegini akan dapat membantu anda untuk berdaya maju dan membentuk kepakaran profesional. Contoh: Adakah dengan mengaplikasikan teknik penyoalan dalam kaedah penerangan membolehkan murid saya ....... Bagaimanakah mengaplikasikan teknik penyoalan sokratik semasa menggunakan kaedah penerangan untuk membolehkan murid saya ...... Adakah teknik penyoalan sokratik boleh diterima dengan baik untuk menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran konsep abstrak seperti ...... Jenis soalan sokratik yang bagaimanakah paling sesuai digunakan untuk kumpulan murid ini Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan kaedah pengajaran kumpulan koperatif yang dapat melibatkan murid belajar secara aktif Bagaimanakah melaksanakan kaedah kuliah interaktif yang berkesan 7. Kumpulan Sasaran ...... selain maklumat asas seperti bilangan dan jantina peserta masukkan juga ciri-ciri unik peserta yang menyebabkan mereka terpilih sebagai peserta kajian. Boleh nyatakan jenis sampel yang dipilih purposeful sampling: snowball convenience volunteer dsb

slide 60:

60 8. Prosedur Kajian Kemukakan bentuk intervensi tindakan / inovasi yang ingin dilaksanakan jelaskan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan sebaiknya libatkan konsep triangulasi untuk tujuan meningkatkan rigour dan trustworthiness serta bagaimana data akan dianalisis proses koding dan pengkategorian data serta interpretasi / mendapatkan makna untuk data kualitatif. Sekiranya melibatkan data kuantitatif lazimnya tidak digunakan dalam kajian tindakan praktikal maka statistik numerikal digunakan dan pastikan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen dan data. 9. Jadual Pelaksanaan Kajian Kemukakan jadual tindakan serta tarikh tentatif aktiviti berkenaan 10. Perbelanjaan Jangkaan perbelanjaan dikemukakan dalam kertas cadangan adalah untuk tujuan mendapatkan bantuan kewangan atau bahan. 11. Senarai rujukan Nyatakan tidak kurang daripada 10 sumber buku jurnal sumber digital daripada Intenet majalah dan sebagainya. Patuhi format APA atau MLA. 12. Apendiks Kemukakan contoh alat / instrumen mengumpulkan data dan pastikan mematuhi protokol

slide 61:

Latihan 4.1 Catatkan rumusannya dalam ruangan di bawah. Nota: Terdapat pandangan yang meminta dikemukakan tinjauan tersendiri namun bagi kebanyakan penyelidik mereka lebih cenderung untuk memasukkan tinjauan literatur dalam bentuk embeded kajian dapatan serta refleksi akhir juga yang membezakan kajian tindakan daripada kajian / penyelidikan pendidikan yang lain keperpustakaan praeksperimental eksperimental kuasi ekperimental tinjauan korelasi Baca dan fahamkan Contoh menulis sumber rujukan berdasarkan American Ps bahan-bahan yang dinyatakan. 1. Buku a. Satu pengarang Mills G.E. 2010. A guide for the teacher reseracher Univercity: Pearson Higher Education Professional Group. Latihan 4.1 Bincangkan dalam kelas tentang kedudukan sorotan literatur Catatkan rumusannya dalam ruangan di bawah. Terdapat pandangan yang meminta dikemukakan tinjauan literatur sebagai satu sub topik tersendiri namun bagi kebanyakan penyelidik mereka lebih cenderung untuk memasukkan tinjauan embeded dalam refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu fokus kajian prosedur leksi akhir kajian. Tidak salah untuk mengasingkannya tetapi ciri juga yang membezakan kajian tindakan daripada kajian / penyelidikan pendidikan yang lain keperpustakaan praeksperimental eksperimental kuasi ekperimental tinjauan korelasi Baca dan fahamkan enulis sumber rujukan berdasarkan American Psychological Association APA untuk bahan yang dinyatakan. Satu pengarang A guide for the teacher reseracher. 4th Edition. Pennsylvania State ity: Pearson Higher Education Professional Group. 61 sorotan literatur literatur sebagai satu sub topik tersendiri namun bagi kebanyakan penyelidik mereka lebih cenderung untuk memasukkan tinjauan dalam refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu fokus kajian prosedur tetapi ciri embedded ini juga yang membezakan kajian tindakan daripada kajian / penyelidikan pendidikan yang lain keperpustakaan praeksperimental eksperimental kuasi ekperimental tinjauan korelasi sebab-akibat. chological Association APA untuk Pennsylvania State

slide 62:

62 b. Dua pengarang Whitehead J. McNiff J. 2006. Action research: Living theory. Thousand Oaks. Los Angeles. USA. Sage Publication. c. Tiga pengarang Krause K.L. Bochner S. Duchesne S. 2006. Educational psychology for learning and teaching 2nd ed.. South Melbourne Vic. Australia: Thomson. d. Lebih daripada tiga pengarang Lofland L. et.al 1999. The new criminology : for a social theory of deviance. New York: Harper Row. e. Organisasi sebagai pengarang Kementerian Pelajaran Malaysia 2014. Web 2.0 Tools in education series – Web 2.0 Mindmapping and brainstorming tools: A quick guide. Putrajaya. Bahagian Pengurusan Maklumat. 2. Terbitan berkala Noriah Ishak Siti Rahayah Ariffin Rosseni Din Aidah Abdul Karim. 2002. Expanding Traditional Classroom Through Computer Technology: A Collaborative Learning Process. Jurnal Pendidikan UTM 37 1: 17-28. 3. Prosiding dan kertas seminar bercetak Sahalani Basar. 2004. Pembinaan Perisian PPBK Berasaskan Web untuk Pembelajaran Flash disepadu Dreamweaver. Projek Sarjana Pendidikan Pendidikan Komputer Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Malaysia. 4. Sumber elektronik McNiff J. 2002. Action research for professional development. 3rd edition. Dipetik pada 4 Feb 2014 daripada http://www.jeanmcniff.com/ar-booklet.asp. Koshy et al 2010. What is action research. Dipetik pada 4 Feb 2014 daripada http://www.sagepub.com/upm-data/36584_01_Koshy_et_al_Ch_01.pdf

slide 63:

63 Kolaborasi Rakan kritikal atau kumpulan pengesahan merupakan mereka yang dapat membantu anda untuk fokus kepada kajian yang dilakukan. Lazimnya rakan kritikal merupakan fasilitator yang berpengetahuan tentang kajian tindakan yang hanya akan melakukan bimbingan menggunakan soalan tanpa mengemukakan pandangan atau cadangan. Mereka bukan pasangan dalam melaksanakan penyelidikan tetapi akan mengemukakan soalan-soalan untuk membantu penyelidik berfikir secara mendalam tentang perkara yang dikemukakan. Sekiranya dirujuk kepada proses menurut perspektif Whitehead 1985 penyelidikan tindakan adalah berbentuk penyelidikan individu. Ini tidak bermakna sekumpulan guru dalam sekolah yang sama tidak boleh melakukan projek penyelidikan tindakan secara kolaboratif dengan tujuan untuk meneroka cara yang terbaik untuk mengubah amalan peringkat sekolah. Sekiranya refleksi atas amalan melibatkan tujuan nilai dan kepercayaan maka elemen-elemen ini lebih bersifat peribadi personal. Namun begitu penyelidik seperti Elliot 1991 menyatakan bahawa penyelidikan tindakan yang terbaik adalah bersifat kolaboratif iaitu melibatkan sekumpulan guru yang akan meneroka dan mencabar halangan-halangan kehidupan profesional mereka. Ada ketikanya kolaborasi menjadi elemen terpenting dalam penyelidikan tindakan. Dalam usaha untuk memahami amalan mereka sekumpulan penyelidik perlu mendapatkan pengesahan seperti apa yang dinyatakan oleh Whitehead 2008 sebagai ‘claims to knowledge’. Untuk memastikan claim to knowledge ini dicapai kritikan menyeluruh ke atas data perlu dilakukan.

slide 64:

Bab 5: Penulisan Laporan Penulisan Laporan Kajian Tindakan Baca dan fahamkan Kajian tindakan yang telah selesai dilakukan untuk dikongsikan bersama rakan sejawatan pihak pentadbir serta individu atau organisasi yang berkepentingan. Laporan ini akan menjadi bahan bacaan penting untuk membolehkan orang lain memperoleh maklumat ya memperkembangkan profesionalisme berkerjaya. Format penulisan laporan Sebenarnya tidak ada format tertentu yang dikhususkan untuk menulis laporan kajian tindakan. Anda bebas menggunakan mana ditinggalkan. Namun begitu ada kalanya keterbebasan ini menyebabkan ada individu yang menambah elemen-elemen tertentu yang diambil daripada penyelidikan konvensional dan sains tulen sehingga laporan kajian tindakan Sebagai kampus cawangan kepada IPGM sebaiknya semua cawangan format yang sama tanpa menafikan kepakaran mana pelajar-pelajar disarankan mengikuti format berikut: A. Judul / tajuk Judul yang ditulis perlu dapat menjelaskan tentang penyelidikan secara keseluruhan. semula perbincangan mengenai tajuk B. Abstrak Bahagian ini hanya akan dibuat setelah dilaksanakan. Ini bermakna latihan penulisan abstrak akan dibuat pada akhir modul 5 : Penulisan Laporan Penulisan Laporan Kajian Tindakan Baca dan fahamkan Kajian tindakan yang telah selesai dilakukan sebaiknya dibuat laporan dalam bentuk penulisan untuk dikongsikan bersama rakan sejawatan pihak pentadbir serta individu atau organisasi yang berkepentingan. Laporan ini akan menjadi bahan bacaan penting untuk membolehkan orang lain memperoleh maklumat yang relevan dengan amalan mereka dalam usaha untuk memperkembangkan profesionalisme berkerjaya. Sebenarnya tidak ada format tertentu yang dikhususkan untuk menulis laporan kajian tindakan. bebas menggunakan mana-mana format asalkan elemen-elemen utama pelaporan tidak ditinggalkan. Namun begitu ada kalanya keterbebasan ini menyebabkan ada individu yang elemen tertentu yang diambil daripada penyelidikan konvensional dan sains tulen sehingga laporan kajian tindakan menjadi sukar dan merumitkan untuk dibuat. Sebagai kampus cawangan kepada IPGM sebaiknya semua cawangan IPG akan menggunakan format yang sama tanpa menafikan kepakaran mana-mana pihak. Untuk IPG KPI khususnya pelajar disarankan mengikuti format berikut: Judul yang ditulis perlu dapat menjelaskan tentang penyelidikan secara keseluruhan. semula perbincangan mengenai tajuk berkenaan dalam bab terdahulu. Bahagian ini hanya akan dibuat setelah anda melengkapkan laporan kajian yang . Ini bermakna latihan penulisan abstrak akan dibuat pada akhir modul 5 64 sebaiknya dibuat laporan dalam bentuk penulisan untuk dikongsikan bersama rakan sejawatan pihak pentadbir serta individu atau organisasi yang berkepentingan. Laporan ini akan menjadi bahan bacaan penting untuk membolehkan orang ng relevan dengan amalan mereka dalam usaha untuk Sebenarnya tidak ada format tertentu yang dikhususkan untuk menulis laporan kajian tindakan. elemen utama pelaporan tidak ditinggalkan. Namun begitu ada kalanya keterbebasan ini menyebabkan ada individu yang elemen tertentu yang diambil daripada penyelidikan konvensional dan sains sukar dan merumitkan untuk dibuat. akan menggunakan Untuk IPG KPI khususnya Judul yang ditulis perlu dapat menjelaskan tentang penyelidikan secara keseluruhan. Sila lihat yang telah . Ini bermakna latihan penulisan abstrak akan dibuat pada akhir modul 5 ini.

slide 65:

65 C. Konteks Pendahuluan Elemen pertama laporan penyelidikan tindakan ialah penerangan mengenai konteks di mana penyelidikan tindakan dilakukan. Lokus konteks boleh jadi bilik darjah sekolah atau daerah lokasi sekolah penyelidik berkenaan. Mungkin juga konteks penyelidikan tindakan melibatkan kedua-dua bilik darjah dan sekolah sekaligus. Perlu diingat bahawa adalah penting untuk menjelaskan tentang keadaan fizikal seting ini lazimnya di bawah subtopik pengenalan dan refleksi pembelajaran lalu sekiranya subtopik konteks atau pendahuluan tidak dibuat secara terasing sebelum beberapa aspek lain sekiranya berkaitan seperti ibu bapa murid atau populasi sekolah. Sekiranya projek melibatkan satu daerah gambaran geografikal juga dianggap penting untuk diperjelaskan sebagai sebahagian daripada konteks. D. Pengenalan dan refleksi pembelajaran lalu Dalam ruangan ini sekiranya konteks atau pendahuluan dibuat secara berasingan anda perlu mencatatkan isu fenomena atau masalah yang dikaji meliputi bagaimana idea penyelidikan ini mula timbul apa yang telah berlaku apa yang telah dilakukan dan apakah yang ingin dilakukan refleksi kritikal meliputi refleksi dalam tindakan atas tindakan dan untuk tindakan. Jelaskan nilai pendidikan yang menjadi asas pegangan penyelidik tentang pendidikan yang ingin direalisasikan lihat bab terdahulu seperti ‘kepercayaan bahawa kemajuan pasti berlaku sekiranya murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka’. Libatkan juga tinjauan literatur termasuk sumber literatur berkaitan dengan penyelidikan yang dibuat jelaskan tumpuan dan tujuan penyelidikan serta sumbangannya kepada dunia pendidikan. Sebagai tambahan masukkan juga apa yang telah dipelajari melalui pembacaan bahan-bahan penyelidikan lepas yang dapat menjelaskan penyelidikan yang dilakukan. Menulis sorotan literatur dalam penulisan laporan • Menurut Jones 2000 ...... • Kajian yang dibuat oleh Asrul dan Siew Chin 2001 menunjukkan ...... • .......... Hobb Ismael Fauziah Lim dan Hairul 1999. • Rusilah dalam Khairul Ridhwan 2011 menjelaskan ..... • Beliau menjelaskan ............ Raja Nasrul 1998 tetapi beliau juga ........

slide 66:

66 E. Metodologi Di bawah tajuk ini nyatakan secara ringkas mengapa anda memilih penyelidikan tindakan sebagai mod penyelidikan. Nyatakan apakah kelebihan penyelidikan tindakan untuk projek yang dilakukan. Tunjukkan kepada pembaca bahawa anda sedar tentang limitasi penyelidikan tindakan dan berikan respons yang sesuai untuk pembaca. Jelaskan tentang reka bentuk penyelidikan persiapan dan perancangan sebelum melakukan tindakan. Jelaskan sampel dengan memberikan statistik demografik dan jelaskan bagaimana pilihan peserta penyelidikan telah dibuat. Anda perlu menjelaskan strategi dan teknik yang digunakan secara terperinci untuk mengumpul data dan berikan justifikasi mengapa instrumen pengumpulan data tersebut dipilih. Contoh instrumen adalah pemerhatian temubual senarai semak soal selidik atau eksperimen. Kesesuaian strategi dan teknik bergantung kepada tujuan situasi dan kemahiran anda. Nyatakan bagaimana dan apakah bentuk atau jenis data yang dikumpulkan. Nyatakan juga sama ada data tersebut dikongsikan dengan rakan kritikal dan rakan sekerja untuk tujuan triangulasi. Sebaiknya tiga atau lebih teknik pengumpulan data digunakan. Triangulasi akan dapat digunakan untuk membuat justifikasi serta meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan trustworthiness and rigor penyelidikan tindakan yang dilakukan. Sekiranya terdapat data yang tidak dimasukkan ke dalam analisis akhir jelaskan mengapa ia tidak dimasukkan. Jelaskan langkah-langkah yang telah diambil dengan mengemukakan petikan dan bukti-bukti. Transkrip pita rakaman nota pemerhatian serta foto boleh digunakan sebagai bukti. Pastikan bahawa matlamat penyelidik adalah untuk mengemukakan penerangan terperinci serta efektif tentang apa yang berlaku serta untuk tujuan membentangkan dapatan. Sekiranya menggunakan penemubual lain jelaskan demografi penemubual berkenaan. Jelaskan juga prosedur membuat pertimbangan ke atas peserta yang telah mempengaruhi keputusan. Nyatakan juga siapa yang mengeluarkan perbelanjaan penyelidikan sekiranya ada. Pertimbangan etika perlu dimasukkan dalam bab ini.

slide 67:

67 F. Pelan tindakan Di bawah subtajuk pelan tindakan ini anda perlu menjelaskan secara terperinci tentang proses penyelidikan yang telah dijalankan. Ini melibatkan strategi atau amalan yang dilaksanakan serta pelaksanaan langkah-langkah tindakan selaras dengan isu atau masalah yang dikaji agar pembaca dapat memahami apa yang telah dilakukan. Contohnya pelaksanaan latihan bermodul mengikut format peperiksaan dan program tutor rakan sebaya. Jelaskan cara tindakan dilaksanakan. Anda perlu ingat bahawa terdapat kemungkinan penyelidik lain akan menggunakan pelan tindakan yang sama untuk masalah yang serupa atau yang berlainan. Elliot 1991 McNiff 2002 McNiff Lomax dan Whitehead 1996 menjelaskan bahawa dalam satu kitaran tindakan boleh terdapat beberapa pecahan langkah tindakan kecil daripada satu pelan tindakan keseluruhan yang dirancang. Kesemua langkah-langkah pecahan tindakan ini perlu dijelaskan dalam laporan. Contoh: Dalam kajian ini saya telah melaksanakan tiga langkah tindakan seperti berikut: Langkah pertama: .................. G. Dapatan dan analisis data Dalam bahagian ini mula-mula sekali bentangkan tentang penemuan baru yang utama dan diikuti dengan penemuan-penemuan yang lain. Jelaskan sama ada soalan penyelidikan telah terjawab atau dapatan yang diperolehi tidak memberikan jawapan yang diinginkan kepada soalan penyelidikan. Satu daripada cara lazim penyusunan dapatan yang diperoleh ialah dengan menggunakan tema atau kategori yang telah dijana daripada data. Setiap kategori atau tema tersebut dijadikan subtajuk dan dimulakan dengan penerangan umum untuk menjelaskan kategori atau tema. Seterusnya diikuti dengan contoh daripada penyelidikan yang menunjukkan julat respons yang termasuk dalam kategori berkenaan seperti petikan respons sebenar peserta jurnal nota lapangan artifak dan sebagainya termasuk interpretasi penyelidik. Sekiranya penjadualan dan graf digunakan simpan jadual dan graf untuk tujuan pendokumentasian keputusan penyelidikan yang dianggap penting. Pastikan diperincikan persembahan jadual dan graf.

slide 68:

68 Satu cara lain untuk menyusun data ialah dengan menyusunnya mengikut kronologi peristiwa yang berlaku sejarah kehidupan peristiwa kritikal signifikan yang menggambarkan tema utama dalam data. Di bawah subtopik ini anda akan melaporkan dapatan penyelidikan. Oleh itu pastikan apa juga pernyataan yang dikemukakan itu dikaitkan dengan data yang diperoleh. Elakkan daripada membuat interpretasi melencong daripada maksud data dengan memasukkan pandangan sendiri. Anda perlu menunjukkan data-data yang diperoleh termasuk data visual gambar pegun untuk menyokong pernyataan yang dibuat agar pembaca dapat memahaminya. Nyatakan bagaimana data yang diperoleh dianalisis dan dibuat interpretasi. Adakah dilakukan secara manual atau perisian Computer Aided Qualitative Data Analysis CAQDAS seperti Aquad Computer Aided Textual Markup and Analysis CATMA Coding Analysis Toolkit CAT ATLAS.ti Nvivo dan sebagainya akan digunakan Sekiranya perisian tersebut digunakan nyatakan versinya dengan lengkap. Perbincangan Di bawah subtopik ini dapatan dibuat interpretasi dan dibuat penilaiannya. Pastikan terlebih dahulu bahawa dapatan dapat memberikan jawapan kepada soalan-soalan penyelidikan yang dibina. Buat perbandingan dapatan anda dengan dapatan penyelidikan yang telah dibuat lebih awal sekiranya ada. Buat rumusan tentang dapatan utama penyelidikan. Bincangkan kekuatan dan limitasi penyelidikan termasuk kebarangkalian terdapat bias dan ralat persampelan implikasi penyelidikan dan panduan untuk penyelidikan seterusnya. Sebaiknya beberapa soalan dibawah dijawab dengan baik dalam ruangan perbincangan ini. • Apakah sumbangan penyelidikan yang telah dibuat • Bagaimana dapatan ini boleh membantu menyelesaikan masalah atau meningkatkan profesionalisme keguruan anda • Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyelidikan ini • Apakah implikasi dapatan ke atas peserta penyelidik serta ke atas amalan guru-guru kepada pentadbir dan penggubal polisi dan dasar pendidikan • Apakah potensi penyelidikan yang signifikan untuk kelas bilik darjah atau konteks

slide 69:

69 • Apakah limitasi penyelidikan • Apakah persoalan baru yang muncul ekoran daripada penyelidikan yang dilakukan • Apakah cadangan yang boleh dikemukakan untuk penyelidikan selanjutnya berkaitan tajuk yang sama Refleksi penyelidikan dan langkah seterusnya Di dalam ruangan ini nyatakan secara terperinci apa sebenarnya yang telah dipelajari dengan mengaitkan masa lampau masa kini dan masa akan datang dalam konteks penambahbaikan amalan sendiri atau peningkatan profesionalisme. Sekiranya semata-mata dituliskan ringkasan kepada apa yang telah berlaku maka proses refleksi akhir ini adalah gagal. Refleksi akhir perlu menggambarkan pemahaman mendalam mengapa sesuatu itu terjadi sedemikian dan bagaimana dapatan kajian dapat membantu anda menjawab soalan-soalan secara menyeluruh overarching questions tentang isu yang dikaji. Sekiranya tidak terdapat celik akal tentang masalah dan tindakan yang dilakukan maka refleksi tersebut hanya merupakan rumusan kepada apa yang terjadi. Kesimpulan Kemukakan rumusan penyelidikan yang menggambarkan pemikiran penyelidik serta ingin direnung dan difikirkan oleh pembaca. Nyatakan implikasi kepada amalan guru dan polisi sekiranya berkaitan Rujukan Senaraikan semua bahan rujukan. Sekiranya tinjauan literatur ditulis mengikut gaya dan format APA maka sumber rujukan juga perlulah ditulis mengikut format APA juga. Appendik Kemukakan satu salinan surat kebenaran serta salinan instrumen pengumpulan data yang digunakan.

slide 70:

70 Abstrak Terdapat dua jenis abstrak: abstrak makluman informational dan abstrak penjelasan descriptive. Kemukakan sinopsis penyelidikan secara ringkas dan padat antara 150 hingga 250 patah perkataan. Sertakan masalah yang dikaji penerangan ringkas tentang peserta penyelidikan kaedah dapatan dan kesimpulan ringkas. Abstrak makluman 1. Menyampaikan isi laporan. 2. Memuatkan tujuan kajian kaedah fokus skop dapatan rumusan dan cadangan. 3. Memberi penekanan kepada poin-poin utama. 4. Pendek – antara 150 hingga 250 patah perkataan. 5. Membolehkan pembaca menentukan sama akan meneruskan pembacaan atau tidak. Abstrak penjelasan 1. Menyatakan kandungan laporan. 2. Memuatkan tujuan kajian kaedah fokus skop rumusan dan cadangan TANPA memasukkan dapatan. 3. Lazimnya sangat pendek tidak melebihi 100 patah perkataan. 4. Memperkenalkan isu atau tema kepada pembaca yang seterusnya akan membaca keseluruhan laporan untuk mempelajari sesuatu daripadanya. Abstrak yang berkualiti 1. Ditulis dalam satu perenggan yang menggabungkan kesemua elemen perlu jelas ringkas padat serta tidk memerlukan maklumat tambahan. 2. Menggunakan struktur pengenalan-isi-rumusan yang disusun dalam turutan: tujuan dapatan rumusan dan cadangan. 3. Mematuhi laporan secara kronologi. 4. Menyediakan perkaitan logik antara bahan-bahan yang dikemukakan. 5. Menambahkan pengetahuan baru tetapi lebih merupakan rumusan laporan. 6. Boleh difahami oleh banyak audiens.

slide 71:

Latihan 5.1 telah anda jalankan sendiri. Ini bermakna untuk tujuan latihan dan penulisan boleh merujuk kepada laporan kajian yang telah dilakukan oleh orang lain. Sila catatkan cadangan abstrak anda dalam ruang yang telah dise Abstrak antara 150 hingga 200 patah perkataan Untuk latihan ini anda perlu merujuk kepada laporan telah anda jalankan sendiri. Ini bermakna untuk tujuan latihan dan penulisan abstrak boleh merujuk kepada laporan kajian yang telah dilakukan oleh orang lain. Sila catatkan cadangan abstrak anda dalam ruang yang telah disediakan di bawah. Abstrak antara 150 hingga 200 patah perkataan Komen rakan 71 laporan kajian yang abstrak anda tidak boleh merujuk kepada laporan kajian yang telah dilakukan oleh orang lain. Sila catatkan Komen rakan / tutor

slide 72:

Untuk menyemak semula abstrak yang telah dihasilkan pastikan anda mematuhi berikut: 1. Baca semula laporan anda terutamanya bahagian kaedah metodologi fokus skop dapatan 2. Semak abstrak anda untuk memastikan susunan dan turutannya menambah mana elemen yang tertinggal serta menyemak nahu serta ayat yang digunakan. Latihan 5.2 penambahbaikan. Pilih antara 3 hingga 5 kata kunci daripada abstrak yang telah dihasilkan dan dibuat penambahbaikan. Catatkan kata kunci tersebut dalam ruangan di bawah. Untuk menyemak semula abstrak yang telah dihasilkan pastikan anda mematuhi Baca semula laporan anda terutamanya bahagian-bahagian utama seperti tujuan kajian fokus skop dapatan rumusan dan cadangan. Semak abstrak anda untuk memastikan susunan dan turutannya menambah mana elemen yang tertinggal serta menyemak nahu serta ayat yang digunakan. Latihan 5.2 Dapatkan komen daripada seorang rakan / tutor untuk tujuan penambahbaikan. Pilih antara 3 hingga 5 kata kunci daripada abstrak yang telah dihasilkan dan dibuat penambahbaikan. Catatkan kata kunci tersebut dalam ruangan di bawah. 72 Untuk menyemak semula abstrak yang telah dihasilkan pastikan anda mematuhi dua langkah utama seperti tujuan kajian Semak abstrak anda untuk memastikan susunan dan turutannya menambah mana-mana elemen yang tertinggal serta menyemak nahu serta ayat yang digunakan. Dapatkan komen daripada seorang rakan / tutor untuk tujuan penambahbaikan. Pilih antara 3 hingga 5 kata kunci daripada abstrak yang telah dihasilkan dan dibuat penambahbaikan. Catatkan kata kunci tersebut dalam ruangan di bawah.

slide 73:

73 Refleksi Akhir Jawab soalan-soalan berikut: Bil Soalan 1 Apakah sebenarnya yang telah saya pelajari 2 Bagaimana pengalaman melakukan kajian tindakan telah mengubah pengetahuan dan amalan bekerja saya 3 Bagaimanakah saya memberikan makna kepada maklumat serta situasi yang berlaku 4 Pengalaman yang manakah yang lebih / kurang bernilai / berharga dan mengapa 5 Bagaimanakah konsep baru yang telah saya pelajari dapat dikaitkan dengan konsep sedia ada saya 6 Bagaimanakah perkara yang saya pelajari dalam satu kelas dapat dikaitkan dengan kelas lain yang saya ajar 7 Apakah kemahiran tertentu yang saya gunakan untuk menyempurnakan kajian ini 8 Kemahiran apakah yang perlu saya bina untuk membolehkan saya mengajar dengan lebih berkesan dan bermakna

slide 74:

74 Sumber Rujukan Akhiar Pardi dan Shamsina Shamsuddin. 2011. Pengantar Penyelidikan Tindakan dalam Penyelidikan Pendidikan. Puchong Penerbitan Multimedia Sdn Bhd Goh Lay Huah. 2012. A Practical Guide to Writing Your Action Research. Puchong. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd Kitchen J dan Stevens D. 2008. Action Research in Teacher Education. Dipetik pada ..... daripadahttp://www.jcu.edu/education/dshutkin/readings/Kitchen.2028200829.20A ction20research20in20teacher20education.20Action20Research20628129 207-218..pdf McNiff. 2002. Action Research for Professional Development. 3rd edition. Dipertik pada ..... daripada http://www.jeanmcniff.com/ar-booklet.asp Mertler C.A. 2009. Action research: Teachers as researchers in the classroom. Thousand Oaks CA: Sage Publications Inc. Sagor R. 2000. Guiding School Improvement wih Action Research. Chapter 9: Data Collection: Building a valid and Reliable Data Collection Plan. Dipetik pada ......................... daripada http://www.ascd.org/publications/books/100047/chapters/Data-Collection-Building-a- Valid-and-Reliable-Data-Collection-Plan.aspx Shamsina Shamsuddin. 2013. Panduan Melaksanakan Kajian Tindakan di sekolah. Kuala Lumpur. Freemind Horizons. Waters S. – Adams. 2006. Action Research in Education dipetik pada ............. daripada http://www.edu.plymouth.ac.uk/resined/actionresearch/arhome.htm

slide 75:

75

authorStream Live Help