Makina Tasarım İlkeleri Sunum

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MAKİNA TASARIMININ TEMEL İLKELERİ : 

MAKİNA TASARIMININ TEMEL İLKELERİ Dilimize tasarlama sözcüğü, İngilizce ve Fransızca da ki “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılmaktadır. Tasarım, algı ile kavram arasın da bir bağlama aracıdır. Nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmaz.  Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker.

Tasarım: Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma, tasarımlanan biçim , tasavvur. : 

Tasarım: Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma, tasarımlanan biçim , tasavvur. Tasarım Süreci; 1)PROBLEMİN TANIMI 2)BİLGİ TOPLAMA 3)YARATICILIK VE BULUŞ SÜRECİ 4)ÇÖZÜM BULMA 5)UYGULAMA 26.12.2010 2

Slide 3: 

1) Problemin tanımlanması:  Bir tasarım problemini çözümündeki ilk aşama , problemi tanımlamaktır. Verilen konunu ne olduğunu tam olarak anlama ve o konuyu benimseyebilmektir. Bir problemi tanımlarken, sınırları zorlamak ve alışılmış düşünce sistemlerine  takılıp kalmamak gerekir. 2) Bilgi toplama:   Yapılacak tasarımda  bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problem hakkında mümkün oldukça çok bilgi toplaya bilmektir. 3) Yaratıcılık ve Buluş:  Tasarımcı yada tasarım öğrencisi, konu ile ilgili araştırmalar yapıp gerekli bilgi ve verileri toplamışsa ve bunları değerlendirebiliyorsa yaratıcılığa ulaşılabilir. Yaratıcılık tasarımın en önemli bölümü sayılabilir.Yaratıcılıkta iki aşama olduğu söylene bilir. Tasarımcı kağıda ilk eskizlerini karaladığında “dışavurumculu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur. 26.12.2010 3

Slide 4: 

4) Çözüm bulma: Yaratıcılık ve buluş süreci, problemin ortaya konması ve olasılıkların araştırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Çözüm bulma ise bu olasılıklar hakkında  bir karara varılarak, araştırmanın sona erdirilmesidir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır. 5) Uygulama: Tüm aşamalardan geçmiş olan tasarımın hazır hale getirilmesi işlemidir. 26.12.2010 4

Slide 5: 

26.12.2010 5 MAKİNA TASARIMININ İLKELERİ İlk olarak nasıl bir makine ve hangi fonksiyonel özellikleri olacağı bilinmeli.

Slide 6: 

26.12.2010 6 Sonrasında ise istenilen tasarıma benzeyen bir tasarımın olup olmadığı araştırılır. Eğer var ise kusurları araştırılıp daha farklı ve işlevselliği olan bir tasarım hazırlanır.

Fonksiyon ve güç iletimi en kısa yoldan çizilir. Sistematik çıkartılır. : 

Fonksiyon ve güç iletimi en kısa yoldan çizilir. Sistematik çıkartılır. 26.12.2010 7

Tasarımın genel boyutları hesaplanır : 

Tasarımın genel boyutları hesaplanır 26.12.2010 8

Öncelik olarak kabaca bir teknik resim çizilir ve sonrasında hesaplanır ve sonlanıncaya kadar götürülür bu işlemler : 

Öncelik olarak kabaca bir teknik resim çizilir ve sonrasında hesaplanır ve sonlanıncaya kadar götürülür bu işlemler 26.12.2010 9

Tasarlanan ürün ergonomik , ekonomik ve hafiflinin yanı sıra , tasarlanan ürün öyle bir olamalıki daha küçüğü,ekonomiği ve basiti yapılamamalı. : 

Tasarlanan ürün ergonomik , ekonomik ve hafiflinin yanı sıra , tasarlanan ürün öyle bir olamalıki daha küçüğü,ekonomiği ve basiti yapılamamalı. 26.12.2010 10 Dünyanın En Küçük Güneş Enerejisiyle Çalışan Arabası Dünyadaki En Küçük Bluetooth Adaptörü

Üründe kalite ve ekonomikliği yakalamak için gerekli araştırmalar yapılmalıdır. : 

Üründe kalite ve ekonomikliği yakalamak için gerekli araştırmalar yapılmalıdır. 26.12.2010 11

Minimum maliyet , maksimum güvence felsefesi her maddede göz önünde bulundurulmalıdır. : 

Minimum maliyet , maksimum güvence felsefesi her maddede göz önünde bulundurulmalıdır. 26.12.2010 12

Montaj’da yada kullanımda güçlük çıkmaması için kritik noktaların bulunarak çöülmesi gerekilmelidir. : 

Montaj’da yada kullanımda güçlük çıkmaması için kritik noktaların bulunarak çöülmesi gerekilmelidir. 26.12.2010 13

Tasarlanan ürünün parçalarının simetrik olarak üretilmesinde çaba gösterilmelidir. : 

Tasarlanan ürünün parçalarının simetrik olarak üretilmesinde çaba gösterilmelidir. 26.12.2010 14

Mümkün olduğunca tasarımda az birleştirme araçları kullanı kullanılırsa, kullanma esnasında o kadar az anahtar ve takım kullanılır : 

Mümkün olduğunca tasarımda az birleştirme araçları kullanı kullanılırsa, kullanma esnasında o kadar az anahtar ve takım kullanılır 26.12.2010 15

Tasarımı yapılan parçanın birbirleri ile bağlantılarının tamam olup olmadığı ve sökülüp takılma esnasında nerelerde alıştırma ve ayarlama işlemlerinin gerek duyulacağı tespit edilir. : 

Tasarımı yapılan parçanın birbirleri ile bağlantılarının tamam olup olmadığı ve sökülüp takılma esnasında nerelerde alıştırma ve ayarlama işlemlerinin gerek duyulacağı tespit edilir. 26.12.2010 16

İmalata geçilmeden önce prototip ürün hazırlanıp, ürünün kombinasyonlarını tercih etmemiz gerekir. : 

İmalata geçilmeden önce prototip ürün hazırlanıp, ürünün kombinasyonlarını tercih etmemiz gerekir. 26.12.2010 17

Mümkün olduğu sürece standart ve piyasada bulunan parçalar ve malzemeler ile çalışılabilmelidir. : 

Mümkün olduğu sürece standart ve piyasada bulunan parçalar ve malzemeler ile çalışılabilmelidir. 26.12.2010 18

Slide 19: 

26.12.2010 19

HAZIRLAYANSezgin AKMANSakarya ÜniversitesiHendek MyoMakine, Resim Ve KonstrüksiyonG 092208020KontrolÖğretim Görevlisim.Fatih kutlu : 

HAZIRLAYANSezgin AKMANSakarya ÜniversitesiHendek MyoMakine, Resim Ve KonstrüksiyonG 092208020KontrolÖğretim Görevlisim.Fatih kutlu 26.12.2010 20

Meb-Yök Meslek Yüksek Okulları Proğram Geliştirme Projsei Eğitimleri : 

Meb-Yök Meslek Yüksek Okulları Proğram Geliştirme Projsei Eğitimleri 26.12.2010 21 KAYNAKLAR CÜRGÜL, İ.,YETİŞTİREN, H. SINMAZÇELİK, Makina tasarımı ve şekillendirme tekniği, Birsen Yayın evi, Kocaeli, 2002

authorStream Live Help