wika

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: charlot (80 month(s) ago)

pwede po bang idownload para sa class discussion namin????

By: opaw (80 month(s) ago)

jhjhgjghjgghg

Presentation Transcript

KASAYSAYAN AT PAUNLAD NG MGA WIKA SA PILIPINAS : 

KASAYSAYAN AT PAUNLAD NG MGA WIKA SA PILIPINAS

PANAHON NG KASTILA : 

Pagdating ng mga kastila sa atin bansa,maraming pagbabago ang naganap.Isa na rito ang sistema ng ating pagsulat . Ang dating alibata noon ay naplitan ng Alpabetong Romano na binubuo n 20 ka titik.pagpapalaganap ng kristyanismo ang isa sa nanging layunin ng pananakop ng mga kastila.Hindi naging mabilis ang ginawang pananakop na ginawa sapagkat nagkaroon ng suliranin hinggil sa komunikasyon. Kaya ang hari ng Espanya ay nagtatag ng mga paaralang magtuturo ng wikang kastila sa mga pilipino upang maging mabilis ang patuturo ng kristyanismo.Hindi naganap ang planong ito dahil sa paglabag na ginawa ng mga frayle . Mas ninais nilang maging mangmang ang mga pilipino upang mas lalong madaling masakop. PANAHON NG KASTILA

Slide 3: 

Ang mga misyonerong kastila mismo ang nag aral ng wikang katutubo sa pilipinas.Ayon sa kanila,may magandang epekto ito sa kanila. Una ,mas madaling matutuhan ng isang misyonero ang wika ng isang rehiyon kaysa ituro ito sa lahat o kahit ilan lamang sa taong bayan ang Espanyol.Ikalawa higit na magiging kapanipaniwala at mabisa kung ang isang banyaga ay nagsasalita ng katutubong wika.Naging usapin din sa panahong ito an tungkol sa wikang panturong gagamitin sa mga pilipino. May mga kastilang naniniwalang mas mabisang gamitin ang mga wikang katutubo at mayroon din naman nagsasabi mas mainam din kung ito kaysa wikang kastila.Ang hari,sa kanya unang atas sa ma kleriko ay ipinagagamit ang wikang katutubo sa pagtuturo ng pananampalataya upang madaling mahikayat ang mga pilipino sa kristiyanismo.Subalit hindi naman ito nasunod.

Slide 4: 

Para naman kay Gobernador Tello noong mayo 25,1956 iniatas niya na dapat turuan ang mga indio ng wikang espanyol. Para naman kay Carlos I at Felipe II, kailangan maging bilinggwal ang mga pilipino.kailangan may kakayahan at kasanayan sila sa paggamit ng wikang katutubo at kastila. Noong 1550, iniatas ni Carlo I na ituro ang doktrinangkristiyana sa pamamagitan ng wikang kastila.inilahad ng batas ang tungkol sa pangangailangang magkaroon ng guro an mga indio na maguturo ng kanilang dapat matutuhan saparaang hindi sila mahihirapan.Noong Marso 2,1634,muling iniulit ni Haring Felipe II ang utos tungkol sa pag tuturo ng wikang kastila sa lahat ng kautubo upang umunlad ang pananampalataya ng mga taong bayan.Hindi naging matagumpay ang kautusang nabanggit kung kaya si Carlos II ay nalagda ng isang dekreto na inuulit ang mga probisyon sa mga nabanggit na batas.Nagtakda rin siya ng parusa para sa ma hindi susunod dito.

Slide 5: 

Noong Disyembre 29,1792,nilagdaan ni Carlos IV ang isa pang derektibo na nag-uutos na gamitin ang wikang kastila sa paaralang itatatag sa laha ng mga pamayanan ng Indio. Sa mga nabanggit na batas,maliwanag na tunay ang hangarin ng pamahalaang kastila. Mapapatunayan ito sa pamamagitan ng may labing apat na dekrito na inaprobahan mula noong 1867 hangang 1899. An naging hadlang lamang upang hindi matupad ang pagtuturo nito ay ang mga prayle na nanganasiwa at naging tagapamahala ng mga paaralan sa bansa.

PANAHON NG PROPAGANDA : 

Sa panahong ito, marami na ring mga pilipino ang naging maindi ang damdaming nasyonalismo. Nagtungo sila sa ibang bansa upan kunmuha ng mga karunungan.Ilan sa kanila ay kasapi n kilusang propaganda tulad nina Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez jaena, Antonio luna,Marcelo H del Pilar at marami pang iab. Sa panahon ding ito ay maraming akdang naisulat sa wikang tagalog.Pawang an mga akdan nakasaad ng paiging makabayan, masisidhin damdamin laban sa mga kastila ang pangunahing paksa ng kanilang mga isinulat. PANAHON NG PROPAGANDA

ANG KILUSANG PROPAGANDA : 

Itinatag ng mga ilang mag-aaral sa europa ang kilusang propaganda,gulat sa kaibahan ng espanya sa kanyang kulunya sa timog-silangang Asya. Layon ng kilusang ito, na pinamunuan nina Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Graciano Lopez-jaena,tulad ng sikularisasyon at gawing lalawigan ng espanya ang pilipinas. Ginamit nila ang paraan pagsusulat upang maipahayag ang reklamo nila. Isinulat ni Greorio Sanciangco ang El progreso de filipinas na ungkol din ito sa economical state ng pilipinas noong panahong iyon. Isa sa mgga patakarang ito ay ang pagpataw ng mga kastila ng mataas na buwis sa mga tsino. Mestisong tsino at pilipino.Hindi na pinagbabayad ng buwis ang mga kastila at mestisong kastila. ANG KILUSANG PROPAGANDA

Slide 8: 

Isinulat naman ni Pedro Paterno ang ninay. Isang nobelang nagsasaad tungkol sa diwang makabansa. Noli Me tangere at El Filibusterismo naman ang isinulat ni Jose Rizal na tungkol sa masamang pamamalakad ng mga kastila sa bansa. Sa pamamagitan ng tuwing gawihang pahayagan na La Soliridad, pati na rin sa mga akda ng ilan sa mga kasapi nito, inihayag nila ang kanilang mga saloobin tungkol sa kung ano ba dapat ang baguhin sa pilipinas. Sa kabila ng lahat ng ito, sa huli nabigo ang kilusang propaganda na tuparin ang nakaatas na layon nito. Nahati ang kilusan sa isang maka del-pilar na paksyon at isang maka Rizal na paksyon, bagay na naging dahilan ni Rizal para iwan ang espanya at Europa. Ang napakalungkot at napakasalimuot na pagkamaay nina Lopez-Jaena at del-Pilar ang huling dagok ng kilusan.

Slide 9: 

SANTONG DASALAN AT TUKSOHAN Tanda Ang tanda ang cara-e-cruz mo sa aming Panginoon naming mga frayle sa mga ama namin,sa ngalan ng cara-e-cruz at sa mga frayle nang espiritu santo sya naua. Pagsisi Panginoon kong Fraile, Dios na hindi totoo at labis nang pagkatuo gumaga at sumalakay sa akin: pinag sisishan kong masakit sa tanang loobang dilang pag-asa sa iyo, ikaw nga ang dugo ko.Panginoon ko at kamay ko na inihihibik kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na dina muli-muling mabubuyo sa iyo.at lalayuan ko na at pangigilagan ang balanang makababacla nang loob ko sa pag-asa sa iyo makalilibat nang dating sakit nang manga bulsa ko.

Slide 10: 

At nagtitika naman acong maglalathala nang dilang pagcadaya ko umaasa akong babambuhin ka rin, alang-alang sa mahal na panyion at pangangalakal mo nang cruz, sa pag-ulol sa akin siya naua. Ang amain Namin Amain naming sumasakumbento ka,sumpain ang ngalan mo,malayo sa amin ang kasakiman mo,kitlin ang leeg mo dito sa lupa para nang sa langit.Saulan mo kami nayon nang aming kaning iyon inaraw-araw at patawarin mo kami sa iyong pag-ungal para nang pag papatawa mo kun kami nag nakukuwaltahan; at huwag mong kamin ipahintulot sa iyong manunukso at iadya mo kami sa masama mong dila. Ang aba ginoong barya Aba ginoong barya napupuno ka ng alkansya ang Fraile’I sumasainyo bukod ka niyang pinagpala’t pina higit sa lahat, pinag pala naman ang kaban mong mapasok.Santa barya Ina nang Deretsos ,ipanalangin mo kami na huwag anitan ngayon at kami ipapatay. Siya naua.

Slide 11: 

Ang aba po Santa Barya Aba po Santa bariang Hari,inigao nang Fraile,Ikao ang kabuhayan at katamisan.Aba bunga nang aming pauis,ikaw ang pinapaguran naming pinapanaw na tauong anac ni Eva, ikaw nga ang ipinagbubuntonh hininga naming sa aming pagtangis dito sa bayang pinakahapishapis.Ay aba pinakahanaphanap namin para sa aming manga anak,ilingon mo sa mga cara-i-cruz mo man lamang at saka bago matapos ang pagpanaw mo sa amin ay iparinig mo sa amin ang iyong kalasing Santa Baria ina ng deretsos, malakas at maalam, matunog na guinto kami ipanalangin mong huag magpauloy sa aming manga banta nang Fraile. Amen.

Slide 12: 

Ang manga utos ng fraile Ang mga utos ng fraile ay sampo: Ang nauna: Sambahin mo ang fraile na lalo sa lahat. Ang ikalaua: Huag kang mag papahamak manuba nang ngalang deretsos. Ang ikatlo: Manikil ka sa fraile lingo man at fiesta. Ang ikapat: Isangla mo ang catauan mo sa pagpapalibing sa ama’t ina. Ang ikalima;Huag kang mamamatay kung uala pang salaping pang libing. Ang ikaanim Huag kang makiapid sa kanyang asaua. Ang ikapito:Huag kan makinakaw. Ang ikawalo:Huag mo silang pagbibintangan,kahit ka masinungalinan. Ang ikasiyam:Huag mong ipagkait ang iyong asawa. Ang ikapulo: Huag mong itangui ang iyong ari.

Slide 13: 

Ito ang sampung utos nang fraile’ I dalaua ang kinaoouian. Ang isa: Sambahin mo ang fraile lalo sa lahat. Ang ikalua: Ihayin mo naman sa kaniya ang puri mo’t kayaman. Siya naua. ang manga kabohongan asal, pangala’I tonogales ay tatlo. Igalang mo……………… Katakutan mo………..Ang Fraile at pag manuhan mo……….

Panahon ng mga Amerikano : 

Sa pagdating ng mga amerikano sa pamumuno ni Almirate Dewey ay nagsimula na naman ang pikikipag laban ng mga pilipino. Ginagamit nilang instrumento ang edukasyon na sisitema ng publikong paaralan at pamumuhay na demokratibo. Mga gurong sundalo na inatawag na Thomasites ang mga naging guro noon. Dahil wikang ingles lamang ang alam nilang salitain, nagkaroon muli ng suliranin sa komunikasyon lalo sa pagtuturo ng mga aralin sa mga mag-aaral. Kaya naman ayon kay William Cameron Forbes, na naniniwala ang mga kawal Amerikano na mahalagang maipalaganap agad sa kapuluan ang wikang Ingles upang madaling magkaunawaan ang mga pilipino at mga amerikano kung saan ginagamit ang wikang Ingles upang madaling magkaunawaan ang mga pilipno at mga amerikano kung gagamitin ang wikang ito sa mga aralin na kanilang itinuturo. Panahon ng mga Amerikano

Slide 15: 

hindi maikakaila ang malawakang panlilinlang na ginawa sa atin ng mga amerikano na ipinakita sa mga isinulat ni Renato Constantino. Isa sa kanyang mga tinalakay sa kanyang librong “Past Revisited” ay ang paraan na ginamit ng mga dayuhang ito para mapasakamay nila ang ating bansa. Pinakialaman na nila ang lahat, sa larangang pampulitika man o sa aspetong pang-ekonomiya. Nahahati sa tatlong panahon ang kasaysayan ng nobela noon panahon ng amerikano, ang panahon ng AklatanBayan (1900-1921), panahon ng ilaw at panitik (1922-1934) at panahon ng malasariling Pamahalaan (1934-1942). Noon panahon ng aklatan, naging maunlad ang nobela na tumatalakay sa paksain tungkol sa pag ibig, paghihimagsik, buhay lalawigan at karanasan. Inilalathala sa mga pahayagan ang nobela na payugto-yugto o hinati hati sa parte ang nobela sa mga kabanata. Si Lope K. Santos, ama ng Balarilang Tagalog ang nagsimula ng ganitong paglalahatla.

-WAKAS- : 

-WAKAS-

authorStream Live Help