jornada mates

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Diapositiva 17:

“Xarxes per comunicar, compartir i cooperar en l’educació matemàtica” 14 JORNADA D’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES “DE LA FORMIGA MATEMÀTICA A LES WEBQUEST”

Diapositiva 17:

Em dic ...

Diapositiva 17:

... m’he retallat la barba i la panxa !

Diapositiva 17:

Escola concertada l’ ESTEL VALLSECA de Barcelona HE TREBALLAT... 30 anys! Escola pública al MAS CASANOVAS de Barcelona 5 anys! L’administració al CRP NOU BARRIS 3 anys!

Diapositiva 17:

actualment...

Diapositiva 17:

ESTIC JUBILAT !

Diapositiva 17:

Millor dit ....

Diapositiva 17:

ESTIC ALLIBERAT !

Diapositiva 17:

“Xarxes per comunicar, compartir i cooperar en l’educació matemàtica” I una metodologia..., actual i de futur, una metodologia per la nova escola, LES WEBQUEST. QUÈ FAREM ? La formiga matemàtica , un primer pas de “ Xarxes per comunicar, compartir i cooperar en l’educació matemàtica ” Dos projectes actuals … La volta a Espanya amb les matemàtiques Divermatch Un projecte de futur, Parlem de matemàtiques .

Diapositiva 17:

FA MOLTS, MOLTS ANYS! Intercanvi matemàtic per Internet que preten potenciar el càlcul , els problemes i la lògica , i vol fomentar la creativitat , la participació i l'aprenentatge cooperatiu . Aprendre d'una manera divertida, veure les matemàtiques com una eina que permet també la diversió , el joc i la comunicació . S'ha adreçat al cicle mitjà i superior de primària i al primer cicle de secundària . Per l’any 1997... LA FORMIGA MATEMÀTICA

Diapositiva 17:

LA FORMIGOTA EL GRAN FORMIGOT LA FORMIGETA LA FORMIGA

Diapositiva 17:

Va començar el curs 1997-98, amb la participació de sis escoles... Al curs 2002-2003 varem participar més de 2000 nens i nenes... Al 2003-2004 vam tancar la paradeta!!!

Diapositiva 17:

LA VOLTA A ESPANYA AMB LES MATEMÀTIQUES DIVERMATH ARA... PROPERAMENT... PARLEM AMB LES MATEMATIQUES

Diapositiva 17:

UNA METODOLOGIA PER L’ESCOLA NOVA "Una WebQuest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet . Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques , contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats ."   Definició consensuda a les segones jornades de Webquest (2006) Les Webquest Caceres del tresor

Diapositiva 17:

  VOLEM ANAR A .... http://www.tressisens.net/volemanar/    DIRECTORI  DE LA COMUNITAT CATALANA DE WEBQUEST  http://webquestcat.net/   10 MOTIUS   PER UTILITZAR WEBQUEST  https://sites.google.com/site/elprat1sebas/10motius castellà   http://www.tressisens.net/wqqueremosir/                   EXEMPLES DE TREBALL              ADAPTACIONS             PANTILLA AMB GOOGLE SITES                      

Diapositiva 17:

VOLEM ANAR A...! TASCA Haureu de redactar un informe per lliurar a la directora del centre que expliqui detalladament com anireu al Museu de la ci è ncia de Terrassa,   i quant us   costar à .  

Diapositiva 17:

Jo no ensenyo als meus alumnes, només els proporciono condicions perquè puguin aprendre. Albert Einstein

authorStream Live Help