educat 2.0

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

DE L’ EduCat1x1 A L’ EduCat 2.0

Slide 2:

Nosaltres deiem ... - Que celebrem la iniciativa del Departament de donar un pas endavant en la incorporació d'equipaments informàtics i infraestructures per avançar en l'escola de la societat del coneixement EXTRACTE DEL MANIFEST DEL 12.05.09 EduCat 1x1 - Que com a professionals de l'ensenyament donem suport a l´ús de recursos digitals a l'aula però considerem que és un error que les directrius educatives del país, en aquest àmbit, es posin en mans de les editorials i de les empreses tecnològiques, que obeeixen més a criteris empresarials que no pas educatius. - Que no estem d'acord que es lligui la participació en el Pla a l' obligatorietat d'utilitzar llibres de text digitals . - L'obligació d'utilització exclusiva del llibre de text, ja sigui en la seva versió en paper o digital, va en contra del treball per competències bàsiques, que seguint directrius europees són impulsades i legislades pel mateix Departament d'Educació. - Que aquesta actuació s'ha fet sense consultar amb el col·lectiu de docents, institucions i experts en tecnologia de l'aprenentatge i el coneixement (TAC).

Slide 3:

EXTRACTE DEL MANIFEST DEL 12.05.09 EduCat 1x1 EXIGIM... - Que els nois i noies puguin disposar d'ordinadors sense que s´hagin de vincular als llibres digitals d´una editorial determinada ni a un sistema operatiu que dóna poques garanties d'eficiència i que ha estat mereixedor dels Fiasco Awards - Que es s'incentivin amb més dotació i recursos aquells centres que presentin un Pla TAC d'acord amb metodologies i estratègies més pròpies de l'escola 2.0 i que vagin més enllà dels llibres de text digitals. - Que s'asseguri una formació necessària , que vagi més enllà de les 4 hores previstes en el Pla. - Que el Departament d'Educació disposi els mecanismes necessaris per tal de garantir, segons les directrius del Pla TAC del Departament , la qualitat de l'esmentada formació - Que el Departament d'Educació garanteixi que tots els centres del país, i no únicament els que actualment tenen les infraestructures o el poder adquisitiu adient , puguin participar en el Pla

Slide 4:

MANIFEST http://llibresdigitals.wikispaces.com/home

Slide 5:

EduCat 2.0

Slide 6:

EduCat 2.0

Slide 7:

EduCat 2.0

Slide 8:

EduCat 2.0 http://www.slideshare.net/xarxatic/educat20 EduCat 2.0

Slide 9:

I QUÈ ?

Slide 10:

Jo treballo ...

authorStream Live Help