презентацiя на мiськдайжест

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

«Компас» у світі ціннісних орієнтацій дошкільника:

«Компас» у світі ціннісних орієнтацій дошкільника Харитонова Ганна Володимирівна вихователь-методист КЗ «ДНЗ(ясла-садок)№210 КТ» КМР

Алгоритм впровадження :

Алгоритм впровадження

Навчальний посібник «Компас» розроблений групою авторів лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України на чолі Піроженко Т.О. та Ладивір С.О.:

Навчальний посібник «Компас» розроблений групою авторів лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України на чолі Піроженко Т.О. та Ладивір С.О.

Slide5:

«Компас» – від ключового терміну дошкільної освіти «компетентність» та прагнення до отримання її кінцевого результату – «аса» дошкільної освіти – різнобічно розвиненої особистості дошкільника Дитина компетентна коли ВОНА: обізнана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює Здатність дитини проявляти особистісну активність в усіх видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, як на репродуктивному так і на творчому рівнях «ДОШКІЛЬНА ЗРІЛІСТЬ»

Slide6:

Становлення, розвиток та виховання в дитині шляхетної людини через розкриття її особистісних якостей – спільна мета батьків та фахівців дошкільної освіти. Мова йдеться про : облагороджування душі і серця дитини; розвиток і становлення її пізнавальних сил; активного отримання знань, умінь і навичок у дещо новому форматі: хотіти пізнати, уміти і могти зробити щось, відповідно засвоєним цінностям

Slide7:

Специфіка побудови посібника Відображає вікові особливості дітей дошкільного віку; Призначений для батьків, педагогів, практичних психологів В матеріал посібника включено ціннісні орієнтації, зміст яких визначається за двома класами: термінальні (цінності-блага) інструментальні (цінності-регламенти) - Додатки (ігри)

Slide8:

Ціннісні орієнтації Термінальні (блага) Інструментальні (регламенти) Регулюють сфери існування людини в просторі: «людина-людина» «людина-природа» «людина-техніка» «людина-мистецтво» Допомагають досягати термінальних цінностей відповідають потребам суб’єкта родина щастя здоров ’ я дружба краса природи краса мистецтва краса техніки зовнішня краса творчість відповідають регламентуючим орієнтирам суб’єкта, щодо задоволення потреб співпереживання самостійність допитливість цілеспрямова-ність впевненість сміливість наполегливість любов

Slide9:

Дружба Цінності представлені в посібнику Краса мистецтва Родина Краса природи Краса техніки Зовнішня краса Щастя Здоров'я Співпереживання Самостійність Допитливість Творчість Цілеспрямованість Впевненість Сміливість Наполегливість Гроші Любов

Slide12:

Робота художньо-мовленнєвого гуртка «Квітка сонця»

Slide13:

Ми поєднали в роботі гуртка посібник «Компас» з навчально-методичними посібниками та парціальними програмами

Slide14:

Виготовлено тематичні лепбуки, які допомагають в реалізації завдань щодо формування ціннісних орієнтацій старших дошкільників відповідно до «Компасу»

Slide15:

Токарєва Людмила Дмитрівна молодший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «0» балів - не вибирає картинку, відповідно названого поняття, не пояснює поняття «1» бал–вибирає картинку та пояснює поняття відповідно до ситуації «2» бали–вибирає картинку та дає узагальнене пояснення поняття Критерії за якими оцінювалось ціннісне ставлення дітей

Slide16:

Діаграма результатів, отриманих під час пілотного дослідження

Slide17:

«В той день, коли дитина розуміє, що всі дорослі не ідеальні, вона стаж підлітком. В той день, коли вона прощає їх - вона стає дорослою. В той день, коли прощає себе – стає мудрою!» а основи цього ми закладаємо саме в дошкільному дитинстві, формуючи ціннісні орієнтації дитини.

Slide18:

Дякую за увагу

authorStream Live Help