236_Соціалізація

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 23:

Вплив вправ педагогічної системи Марії Монтессорі на процес соціалізації особистості дітей дошкільного віку Білопола Л.М. в ихователь-методист КЗ “ДНЗ ( ясла- садок) №236 КТ” КМР

Слайд 23:

Діти покоління Z (народжені в 2006-2019р.р.) Розробники теорії американські вчені Ніл Хоув і Вільям Штраус Характерні риси: творчі, амбітні, винахідливі; цінують любов, кар ’ єру , гроші; запам ’ ятовують не інформацію, а шлях до неї; народжуються з гаджетами в руках; не сприймають довгі повідомлення , ліпше сприймають образи, а не слова; мають знижену тривалість та концентрацію уваги; недорозвиток вольової сфери; знижений рівень допитливості, здатності співпереживати; сенсорна депривація ; знижений рівень розвитку сюжетно-рольової гри.

Слайд 23:

Нові діти – нові форми взаємодії

Слайд 23:

Дитина дошкільного віку Соціальні ролі Онук, онучка Син, донька Брат, сестра Вихованець С усід П окупець Г лядач П асажир Племінник, племінниця Т овариш

Слайд 23:

Риси соціально адаптованої дитини правдивий; самостійний; старанний; відповідальний; чесний; вдячний; справедливий; турботливий; ініціативний; принциповий; ввічливий; наполегливий; толерантний; добрий; працелюбний; товариський; дисципліно- ваний ; бережливий; охайний.

Слайд 23:

Курс навчальної Монтессорі-програми “Навички практичного життя” - Вправи життєвої практики , спрямовані на формування почуття власної гідності та незалежності, впевненості у своїх силах, самостійності, організованості, дисциплінованості, акуратності, ініціативності. - “ Уроки співжиття” , спрямовані на формування навичок взаємодії, взаємодопомоги, самореалізації в колективі.

Слайд 23:

Ідеї життєвої практики М. Монтессорі допомагають організувати розвивальне середовище і спонукати дітей до самостійності та взаємодії Зона вправ повсякденного життя

Слайд 23:

Самостійні дії з предметами побуту формують впевненість у своїх силах, почуття власної гідності та незалежності

Слайд 23:

Робота в парах сприяє формуванню взаємодопомоги, доброзичливості

Слайд 23:

Взаємодія молодших і старших дітей формує досвід соціальної поведінки

Слайд 23:

Заняття у колі формують комунікативні навички, уміння розпізнавати та розуміти емоційний стан оточуючих людей

Слайд 23:

Основні правила взаємодії в Монтессорі групі Жодного тиску, втручання, окрику, покарання Воля дитини може обмежуватися лише інтересами колективу Рішення дитина приймає самостійно Старші діти показують, допомагають молодшим Протидіяти можна лише тим проявам, які можуть образити іншого чи зашкодити комусь Молодші наслідують старших Дитина не обмежена у спілкуванні з іншими дітьми й дорослими Роль педагога – підказати, спрямувати, підтримати, а не навчати, декларуючи правила

Слайд 23:

Основні правила для дітей в Монтессорі групі ми ввічливі й уважні одне до одного; по групі ходимо спокійно; розмовляємо тихо; все, чим користуємося, кладемо на місце; бережемо матеріали та іграшки; ходимо по килимку без капців.

Слайд 23:

Діти, які займаються за системою М. Монтессорі , дуже легко адаптуються до різних соціальних умов. Вони здатні працювати як самостійно, так і в групі, у них чудово розвинені навички спілкування. Ця система допомагає дітям стати людьми, здатними робити вибір, розв’язувати проблеми й організувати свій час, оскільки з дитинства їм давали можливість приймати рішення самостійно. Висновок

Слайд 23:

Організація пошуково-дослідницької роботи “Вплив вправ М. Монтессорі на процес соціалізації особистості дітей дошкільного віку” Наказ про організацію пошуково-дослідницької роботи Розробка програми Визначення мети, завдання експерименту, гіпотези, методів дослідження, наукової новизни та практичної значимості роботи Відокремлення етапів роботи над проблемою: підготовчий, діагностично-концептуальний, організаційно-прогнозуючий, розвиваючо-формуючий, узагальнюючий (2015-2020 роки) Визначення очікуваних результатів Розробка критеріїв оцінки соціальних якостей дошкільників

Слайд 23:

Дякую за увагу!

authorStream Live Help