Кваліметрична модель. Реалії та перспективи

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Дякую за увагу!:

Комунальний заклад “Інноваційно-методичний центр” Криворізької міської ради Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 89” Криворізької міської ради ВПРОВАДЖЕННЯ КВАЛІМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Вихователь – методист КЗ “ДНЗ (ясла-садок) № 89” КМР Белькова О.О.

Дякую за увагу!:

Алгоритм Опрацювання нормативно-методичних матеріалів Педагогічна рада (приймає рішення про впровадження) Наказ “Про використання кавліметричної моделі для оцінки рівня розвитку” Діагностування Аналіз результатів Підсумковий наказ “Про результати впровадження кваліметричної моделі оцінки розвитку” Визначення термінів діагностування Створення творчої групи Планування корекційної роботи Складання індивідуального маршруту

Дякую за увагу!:

Складності у впровадженні кваліметричної моделі Переваги впровадження кваліметричної моделі Об ’ ємність інструментарію Недостатня технічна забезпеченість Великі затрати часу Діагностування за науково-обґрунтованою технологією Використання ІКТ Простота в користуванні Програмою Унаочнення інформації Зниження суб ’ єктивного фактору при оцінці рівня розвитку

Дякую за увагу!:

Перспективи впровадження кваліметричної моделі Оцінка рівня розвитку дітей дошкільного віку Оцінка професійної майстерності педагогів Розробка інструментарію для кожної вікової групи Підготовка стимульного матеріалу Визначення орієнтовних показників оцінювання критеріїв Розробка карток для узагальнення матеріалів Розробка інструментарію відповідно до факторів оцінювання Визначення критеріїв оцінювання професійної майстерності Визначення орієнтовних показників оцінювання критеріїв Розробка бланків протоколів

Дякую за увагу!:

Бланк протоколу оцінювання рівня дитини старшого дошкільного віку Математична компетенція Бланк протоколу оцінки рівня професійної майстерності Сенсорно-пізнавальний розвиток № Запитання Бали 1 Володіння математичним матеріалом як засобом навчання дошкільників на заняттях 0,33 0,16 0 2 Володіння методикою логіко-математичного розвитку дошкільників 0,33 0,16 0 3 Володіння прийомами і методами логіко-математичного розвитку дошкільників 0,33 0,16 0 4 Уміння добирати засоби формування основ логіко-математичного мислення дошкільників 0,33 0,16 0 5 Уміння добирати матеріал відповідно вимогам програми, рівням розвитку дошкільників 0,33 0,16 0 6 Володіння достатньою базою знань з математики 0,33 0,16 0 7 Уміння планувати роботу з логіко-математичного розвитку дошкільників 0,33 0,16 0 8 Уміння визначати мету, завдання та зміст заняття 0,33 0,16 0 9 Уміння визначати рівень сформованості математичних знань, умінь 0,33 0,16 0 10 Знання логічних структур мислення 0,33 0,16 0 11 Здатність викликати зацікавленість логіко-математичною діяльністю 0,33 0,16 0 12 Володіння інноваційними методика ми формування логіко-математичного мислення 0,33 0,16 0 Середній бал 2,22 № Запитання Відповіді Оцінка, бал 1 Порахуй скільки тваринок зображено? 3 0,33 0,16 0 2 А предметів одягу? 1 0,33 0,16 0 3 Скільки рукавичок потрібно тваринкам, щоб у них взимку не мерзли лапки? 4 0,33 0,16 0 4 Із яких двох менших чисел складається число 6? 5+1 4+2 0,33 0,16 0 5 Назви числа від 1 до 10 в зворотному порядку + 0,33 0,16 0 6 Чого більше зображено : геометричних фігур чи знаків? знаків 0,33 0,16 0 7 Порівняй числа 4 і 3. Яке більше, а яке менше? 4 більше 0,33 0,16 0 8 Як ти дізнався( лась ) ? подумала 0,33 0,16 0 9 Що потрібно зробити для того, щоб ці числа стали однаковими? Додати 1 0,33 0,16 0 10 Назви “сусідів” числа 4 2 і 5 0,33 0,16 0 11 Порахуй від 4 до 10 + 0,33 0,16 0 12 Склади та розв ’ яжи задачу за малюнком Стояла 1 машина і приїхали ще 3 0,33 0,16 0 Загальна кількість балів 3,28

Дякую за увагу!:

Результати моніторингу рівня педагогічної майстерності ДНЗ КЗ “ДНЗ (ясла-садок) № 89” КМР Педагог Петренко Л.І. Термін І обстеження 15.09.2016 Термін ІІ обстеження 15.05.2017 Фактор 1 оцінюван 2 оцінюван Зміни Фізичний розвиток і здоров ’ я дитини 0,12 0,12 0,000 Соціальний розвиток 0,09 0,11 0,018 Природничо-екологічний розвиток 0,11 0,14 0,035 Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток 0,12 0,12 0,000 Ігрова діяльність 0,07 0,11 0,035 Сенсорно-пізнавальний розвиток 0,07 0,17 0,000 Мовленнєвий розвиток 0,08 0,11 0,038 Бальна оцінка 0,65 0,78 0,13 Рівень Достатній Високий Невикористані резерви ДНЗ КЗ “ДНЗ (ясла-садок) № 89” КМР Педагог Петренко Л.І. Термін І обстеження 15.09.2016 Термін ІІ обстеження 15.05.2017 Фізичний розвиток і здоров ’ я дитини 0,03 0,03 Соціальний розвиток 0,05 0,04 Природничо-екологічний розвиток 0,04 0,00 Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток 0,02 0,02 Ігрова діяльність 0,07 0,04 Сенсорно-пізнавальний розвиток 0,07 0,07 Мовленнєвий розвиток 0,08 0,04

Дякую за увагу!:

Дякую за увагу!

authorStream Live Help