Педагогічне портфоліо

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Педагогічне портфоліо:

Педагогічне портфоліо

Педагогічне портфоліо – засіб керування кар’єрою:

Педагогічне портфоліо – засіб керування кар’єрою Портфоліо стане у нагоді для : атестації; працевлаштування; презентації власної діяльності; саморозвитку, самоосвіти і підвищення самооцінки; професійної рефлексії; моніторингу й оцінювання професійного розвитку.

Мета портфоліо педагога::

Мета портфоліо педагога: визначення динаміки значимих самоосвітніх результатів у цілому , забезпечення відслідковування індивідуального прогресу педагога в широкому освітньому контексті , демонстрація його здібності до практичного застосування освітніх надбань .

Портфоліо дозволяє вирішити ряд завдань методичної роботи::

Портфоліо дозволяє вирішити ряд завдань методичної роботи: розвинути і постійно підтримувати мотивацію, готовність педагога до свідомої ефективної цілеспрямованої самоосвіти; розвинути рефлексивну і самооцінювальну діяльність, поширити можливості самонавчання; прискорити процес оцінювання, визначаючи діапазон професійних можливостей педагога; фіксувати зміни й зростання за певний час; забезпечити неперервність самоосвіти; сприяти персоналізації післядипломної освіти педагога у міжкурсовий період, підвищенню рівня його методичної культури.

Філософія портфоліо полягає в тому…:

Філософія портфоліо полягає в тому… … що передбачається зсув акценту з оцінки на самооцінку, з того, чого педагог або дитина не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє досить добре. Основний сенс портфоліо – "показати все, на що ти здатний".

Функції портфоліо педагога::

Функції портфоліо педагога: Презентаційна Рефлексивна Проектна Діагностична Цілепокладання Мотиваційна Змістовна

Функції портфоліо педагога::

Функції портфоліо педагога: Розвивальна Рейтингова Накопичувальна Модельна Стимулююча

Типи портфоліо::

Типи портфоліо : Тематичний портфоліо Портфоліо досягнень Рефлексивний портфоліо Проблемно- орієнтований портфоліо Представницьке портфоліо Портфоліо документації або « робочий » портфоліо

Класична структура портфоліо:

Класична структура портфоліо Титульний аркуш. Зміст. Творча візитка автора. Резюме (стисла трудова біографія). Педагогічне кредо. Тема портфоліо . Мета ведення портфоліо . Мета й основні завдання професійної діяльності автора на конкретний період. Авторські документи та матеріали з досвіду роботи. Рефлексивні записки з аналізом процесу індивідуального або колективного розвитку, творчої активності і найраціональніших форм роботи, засобів досягнення поставленої мети.

Орієнтовна структура портфоліо вихователя:

Орієнтовна структура портфоліо вихователя 1 . Титульна сторінка 2. Загальні відомості про педагога 3. Творче досьє 4. Робота з вихованцями, батьками 5. Діагностика якості освітнього процесу 6. Методична робота 7. Сертифікати, нагороди, відзнаки професійної діяльності 8. Відгуки

Матеріали, що підкріплюють педагогічні принципи педагога:

Матеріали, що підкріплюють педагогічні принципи педагога Свідоцтво співпраці з колегами, яке призвело до підвищення ефективності їхньої роботи. Відеозапис (конспекти, робочі матеріали) типового заняття вихователя. Матеріали, що підтверджують ефективне використання технічних засобів виховання, наприклад, аудіо- і відеоапаратури, комп'ютера та ін.

Принципи складання педагогічного портфоліо::

Принципи складання педагогічного портфоліо: Об'єм портфоліо педагога не повинен перевищувати 8-10 сторінок + додатки (за деякими рекомендаціями загальний обсяг сягає 70 стор.). Портфоліо педагога – це не втілення успіху, а матеріал, що відображає всі боки його роботи. Експериментальна робота, навіть не зовсім вдала, може свідчити про дослідницьку натуру педагога. Організація інформації в портфоліо педагога підкоряється двом основним правилам: послідовність і ясність. Усі заявлені педагогічні вміння підтверджуються прикладами здійснених вихователем заходів. Грамотно складене педагогічне портфоліо відповідає в першу чергу на питання «Як?», і тільки потім на питання «Що?».

Домашнє завдання::

Домашнє завдання: Визначити тип та мету власного портфоліо . Скласти структуру портфоліо відповідно визначених типу та мети. Скласти орієнтовний зміст кожного розділу портфоліо .

authorStream Live Help