Vodopadi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Što prvo pomisliš kada se kaže riječ V O D O P A D I ?

Slide 2: 

NIJAGARINI VODOPADI Visina 59 m

Slide 3: 

A da li pomišljaš na indijske JOG VODOPADE ? Visina – 253 m

Slide 4: 

Ali sigurno ne pomišljaš na Viktorijine, Anđelove ili Iguacu vodopade.

Slide 5: 

Što li je ovo? Pogled iz zraka na Viktorijine vodopade.

Slide 6: 

Viktorijini vodopadi su široki 1.700 m i visoki 108 m, obrazujući najširu vodenu zavjesu na svijetu.

Slide 7: 

Nalaze se na rijeci Zambezi između Zambije i Zimbabvea.

Slide 8: 

Šta mislite o ovom vodopadu? Koliko je on visok? Šesnaest puta je viši od Nijagarinih vodopada, a tri puta od Empire State Buildinga. ANĐELOVI VODOPADI

Slide 9: 

ANĐELOVI VODOPADI su najviši vodopadi na svijetu. Najviša točka sa koje se voda nalazi iznosi 979 m. Nalaze se u nacionalnom parku Kanaima u Venecueli.

Slide 10: 

Pogled sa oko 1 km ispod.

Slide 11: 

Kada se navuku niski oblaci može se vidjeti samo četvrtina vodopada.

Slide 12: 

Sljedeći vodopad sastoji se od oko 270 vodopada duž 2.700 m reke Iguacu. Neki od njih su visoki 82 m, dok je većina oko 64 m.

Slide 13: 

IGUACU VODOPADI

Slide 14: 

IGUACU VODOPADI

Slide 15: 

IGUACU VODOPADI panoramski pogled Iguacu vodopadi nastali su od rijeke Iguacu i nalaze se na granici Brazila i Argentine.

Slide 16: 

Zapamtite da Nijagarini vodopadi nisu jedini vodopadi na svijetu vrijedni pamćenja. BAJ, BAJ!

authorStream Live Help