teori pembelajaran gagne

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TEORI PEMBELAJARAN GAGNE : 

TEORI PEMBELAJARAN GAGNE

Slide 2: 

Menurut Gagne pembelajaran adalah sebagai satu cara pemerosesan data dan maklumat. Proses pembelajaran bergerak daripada peringkat yang paling mudah menuju kepada peringkat yang rumit. Pembelajaran pada aras yang tinggi bergantung kepada pembelajaran pada aras yang rendah

Slide 3: 

Gagne telah mengenal pasti 8 jenis pembelajaran iaitu: -Pembelajaran isyarat. -Pembelajaran rangsangan gerak balas -Rangkaian. -Pertalian berbahasa. -Pembelajaran diskriminasi. -Pembelajaran konsep -Pembelajaran hukum -Penyelesaian masalah

Slide 4: 

Pembelajaran isyarat.Jenis pembelajaran ini merupakan yang paling mudah. Ia lebih merupakan perubahan tingkah laku yang di sebabkan oleh pengaruh kebiasaan. Pembelajaran isyarat ini banyak menggunakan akal fikiran. Pembelajaran ransangan gerak balas Pembelajaran ransangan gerak balas bergantung kepada proses peneguhan. Ini bermakna pujian dan ganjaran perlu diberikan bagi tingkahlaku yang diingati RangkaianRangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan di antara satu sama lain untuk melengkapi satu tugasan yang dijalankan

Slide 5: 

Pertalian berbahasa Pertalian berbahasa merupakan suatu rangkaian berbahasa yang berlaku apabila pelajar menghubungkaitkan apa yang di lihat dengan nama objek secara menyebutnya Pembelajaran konsep Pembelajaran mudah mesti telah terjadi sebagai prasyarat. Sebagai contoh dalam memperkenalkan konsep bulatan, guru telah menyebutkan perkataan bulatan secara ransangan gerak balas. Seterusnya pelajar akan belajar membuat diskriminasi antara bulatan dengan objek lain seperti segi empat sama

Slide 6: 

Pembelajaran hukum Merupakan pembelajaran yang kompleks kerana melibatkan pembelajran kompleks, rangkaian, dan pertalian bahsa. Penyelesaian masalah Pembelajaran penyelesaian masalah dianggap satu jenis pembelajaran peringkat tinggi dan kompleks. Penyelesaian masalah melibatkan pemilihan dan set-set urutan petua yang unik kepada pelajar yang mana akan menghasilkan set petua yang lebih tinggi. Pembelajaran diskriminasi Pembelajaran ini berlaku apabila pelajar dapat memilih gerak balas yang sesuai untuk bertindak balas bagi menghasilkan sesuatu

Slide 7: 

Implikasi kepada P&P Menggunakan bahan yang konkrit ketika mengajar Mengajar sesuatu kemahiran mengikut urutan Membimbing pelajar membezakan ciri-ciri yang penting Mengajar sesuatu kemahiran mengikut urutan

authorStream Live Help