Presentatie groep 27_bifobie bij ouderen

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Annelien Petillon, Hanne Van Damme, Ine Van Balen, Sarah Devreese

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint-presentatie:

OPDRACHT 2 ACADEMISCHE COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN  Sarah Devreese ;  Annelien Petillion , Ine Van Balen , Hanne Van Damme

PowerPoint-presentatie:

BIFOBIE BIJ OUDEREN Klik op dit symbool voor geluid:

PowerPoint-presentatie:

"HOE ERVAREN BISEKSUELE OUDEREN BIFOBIE?" 

PowerPoint-presentatie:

Biseksualiteit Onderzoekers Biseksuele gemeenschap Onderzoeksvraag Literatuurstudie Methode Tijdsplan Resultaten Referenties

PowerPoint-presentatie:

Bifobie Biseksuele last Vooroordelen Onzichtbaarheid Onderzoeksvraag Literatuurstudie Methode Tijdsplan Resultaten Referenties

PowerPoint-presentatie:

Vicky M. Mays en Suzan Cochran Nationale enquête   Biseksualiteit en psychische kwetsbaarheid Participanten: 25 – 74 jaar  Onderzoeksvraag Literatuurstudie Methode Tijdsplan Resultaten Referenties

PowerPoint-presentatie:

Onderzoeksvraag Literatuurstudie Methode Tijdsplan Resultaten Referenties Morrison, Harrington en Dermont   Impliciete en expliciete binegativiteit Participanten: 208 studenten psychologie Ierland  Enquête 

PowerPoint-presentatie:

Onderzoeksvraag Literatuurstudie Methode Tijdsplan Resultaten Referenties Yost en Thomas  Heteroseksuele mannen en vrouwen  18-25 jaar  Liberale kunstschool 

PowerPoint-presentatie:

Onderzoeksvraag Literatuurstudie Methode Tijdsplan Resultaten Referenties Anderson , McCormack en Ripley   Aanvaarding  60 participanten  16-17 jaar Zeer moeilijk om participanten te vinden

PowerPoint-presentatie:

Onderzoeksvraag Literatuurstudie Methode Tijdsplan Resultaten Referenties Todd , Oravezc en Vejar Familiecontext  156 participanten  18 – 24 jaar 

PowerPoint-presentatie:

Onderzoeksvraag Literatuurstudie Methode Tijdsplan Resultaten Referenties Hertlein , Hartwell en Munns   Seksuele oriëntatie en attitudes  473 participanten  18 – 78 jaar 

PowerPoint-presentatie:

ONDERZOEKSEENHEDEN Ouderen: 60+ Biseksueel: wie zich zo identificeert Transgender inclusief Regio Vlaanderen

PowerPoint-presentatie:

Mixed methods : surveyonderzoek en diepte-interviews   Verspreiding:  holebi  organisaties en RVT   Niet online! 9 kenmerken van ‘biseksuele last’  Participant duidt mate van identificatie aan   Nooit Zelden Soms Regelmatig  Altijd X

PowerPoint-presentatie:

VALKUILEN Deelnemers vinden (biseksueel, maar niet 'out') Weinig achtergrondliteratuur (vooral homofobie) Veralgemeningen: verschillen qua woning (thuis/RVT)

PowerPoint-presentatie:

Sept okt nov dec jan feb maart april mei juni literatuur x x Enquêtes en interviews opmaken x x Participanten vinden x x Onderzoek uitvoeren x x x x Resultaten verwerken x x x x Conclusies trekken x x Paper uitschrijven x

PowerPoint-presentatie:

HYPOTHESEN Biseksuele ouderen ervaren bifobie Biseksuele ouderen ervaren bifobie van familie Biseksuele vrouwen zijn toleranter  Biseksuele ouderen ervaren geïnternaliseerde bifobie Heteroseksuele relaties Drempels in RVT

PowerPoint-presentatie:

Anderson, E., & McCormack, M. (2016). Bisexuality as a Unique Social Problem . In The Changing Dynamics of Bisexual Men's Lives (pp. 49-67). Springer International Publishing. Anderson, E., McCormack, M., & Ripley , M. (2014). Sixth form girls and bisexual burden . Journal of Gender Studies, 25(1), 24-34. Burleson, W. E. (2016). Bisexuality : An Invisible Community Among LGBT Elders. In Handbook of LGBT Elders (pp. 309-321). Springer International Publishing. Eliason , M. J. (1997). The prevalence and nature of biphobia in heterosexual undergraduate students . Archives of sexual behavior , 26 (3), 317-326. Flanders , C. E., LeBreton , M. E., Robinson, M., Bian , J., & Caravaca-Morera , J. A. (2017). Defining bisexuality : Young bisexual and pansexual people's voices . Journal of Bisexuality , 17 (1), 39-57. Gutman , G., & Spencer, C. (Eds.). (2010). Aging , ageism and abuse : Moving from awareness to action . Elsevier. Obradors-Campos , M. (2011). Deconstructing biphobia . Journal of Bisexuality , 11(2-3), 207-226. Hertlein , K. M., Hartwell, E. E., & Munns , M. E. (2016). Attitudes Toward Bisexuality According to Sexual Orientation and Gender. Journal of Bisexuality , 16 (3), 339-360. IDAHOT. (z.j.). Bifobie . Geraadpleegd op 29 april 2017 via http://idahot.nl/wat-is-idahot/bifobie/ Ka’ahumanu , L., & Yaeger , R. (2006). Hoe ziet bifobie eruit? Geraadpleegd op 26 april 2017 via http://members.home.nl/bi-info/HoeZietBiFobieEruit.pdf Klesse , C. (2011). Shady characters , untrustworthy partners, and promiscuous sluts : Creating bisexual intimacies in the face of heteronormativity and biphobia . Journal of Bisexuality , 11 (2-3), 227-244. Mays , V. M., & Cochran , S. D. (2001). Mental health correlates of perceived discrimination among lesbian , gay, and bisexual adults in the United States . American Journal of Public Health , 91(11), 1869-1876. Morrison, T. G., Harrington , R., & McDermott , D. T. (2010). Bi now , gay later: Implicit and explicit binegativity among Irish university students . Journal of Bisexuality , 10(3), 211-232. Obradors-Campos , M. (2011). Deconstructing biphobia . Journal of Bisexuality , 11 (2-3), 207-226. Rust, P. C. (2000). Two many and not enough : The meanings of bisexual identities . Journal of Bisexuality , 1 (1), 31-68. Todd,E . M., Oravecz , L., & Vejar , C. (2016). Biphobia in the Family Context: Experiences and Perceptions of Bisexual Individuals . Journal of Bisexuality , 16 (2), 144-162. Yost , M. R., & Thomas, G. D. (2012). Gender and binegativity : Men’s and women’s attitudes toward male and female bisexuals . Archives of sexual behavior , 41 (3), 691-702. Zivony , A., & Lobel , T. (2014). The invisible stereotypes of bisexual men. Archives of Sexual Behavior , 1–12.

authorStream Live Help