โครงสร้างของพืช

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

โครงสร้างของพืช คุณครูเสาวนีย์ เกิดด้วง

Slide 2:

มือเกาะ

Slide 3:

ลักษณะของลำต้นของพืชชนิดต่างๆ

Slide 4:

ดอก

Slide 5:

ผล

Slide 7:

ลักษณะใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

Slide 8:

ลักษณะใบของพืชใบเลี้ยงคู่

Slide 9:

ลักษณะลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

Slide 10:

ลักษณะลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่

authorStream Live Help