eTwinning comics with music

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

eTwinning project Classical music also for kids:

eTwinning project Classical music also for kids LATVIA POLAND

„Magic pocket” „Burvju maiss” „Magiczna kieszeń” :

„ Magic pocket ” „ Burvju maiss ” „Magiczna kieszeń”

One night a man was walking through the forest. Kāds vīrs naktī gāja pa mežu. Pewnej nocy mężczyzna spacerował po lesie.:

One night a man was walking through the forest . Kāds vīrs naktī gāja pa mežu. Pewnej nocy mężczyzna spacerował po lesie.

Suddenly a wolf appeared… Pēkšņi parādījās vilks… Nagle pojawił się wilk…:

Suddenly a wolf appeared … Pēkšņi parādījās vilks … Nagle pojawił się wilk…

…and started to chase the man. …un sāka dzīties vīram pakaļ. …i zaczął gonić człowieka. :

… and started to chase the man . … un sāka dzīties vīram pakaļ. …i zaczął gonić człowieka.

In the same time a mummy appeared from nowhere. Tai pat laikā parādījās mūmija. W tym samym czasie znikąd pojawiła się mumia. :

In the same time a mummy appeared from nowhere . Tai pat laikā parādījās mūmija. W tym samym czasie znikąd pojawiła się mumia.

The man was surounded by mummy and the wolf, Tad vīrs pagriezās pret mūmiju un vilku, Człowiek był otoczony przez mumię i wilka:

T he man was su rounded by mummy and the wolf , T ad vīrs pagriezās pret mūmiju un vilku, Człowiek był otoczony przez mumię i wilka

Suddenly the man pulled out a guitar hidden in his pocket and started playing. Viņš izvilka no kabatas elektrisko ģitāru un sāka to spēlēt Nagle człowiek wyciągnął gitarę, schowaną w kieszeni:

Suddenly the m a n pulled out a guitar hidden in his pocket and started playing. Viņš izvilka no kabatas elektrisko ģitāru un sāka to spēlēt Nagle człowiek wyciągnął gitarę, schowaną w kieszeni

The mummy and the wolf were hypnotized by the sounds from the guitar. Mūmiju un vilku nohipnotizēja ģitāras skaņas. Mumia i wilk zostali zahipnotyzowani przez dźwięki płynące z gitary :

The m ummy and the wolf were hypnotized by the sounds from the guitar . Mūmiju un vilku nohipnotizēja ģ it ā ras ska ņ as . Mumia i wilk zostali zahipnotyzowani przez dźwięki płynące z gitary

The wolf howled at the moon... Vilks sāka gaudot uz mēnesi… Wilk wył do księżycza…:

T he wolf howl ed at the moon . .. Vilks sāka gaudot uz mēnesi… Wilk wył do księżycza …

PowerPoint Presentation:

And then an alien fel l down from the moon. Un tad citplanētietis nokrita no mēness Aż jeden kosmita spadł z księżyca.

He had a laser and shot to the guitar. Viņš ar lāzeru šāva uz ģitāru. Miał laser, którym zestrzelił gitarę.:

He h ad a laser and shot to the guitar . Viņš ar lāzeru šāva uz ģitāru. Miał laser, którym zestrzelił gitarę.

The guitar blew up and the mummy and the wolf woken up-they were not hypnotized ...the man wasn't safe anymore. The man … Ģitāra aizdegās un vilks ar mūmiju vairs nebija nohipnotizēti... Vīrs atkal nebija drošībā. Vīrs bēga no mūmijas, vilka un citplanētieša... Gitara wybuchła! Mumia i wilk obudzili się- nie byli już więcej zahipnotyzowani…człowiek znowu był w niebezpieczeństwie.:

T he guitar bl e w up and the mummy and the wolf woke n up - they were not hypnotized .. . the man wasn 't safe anymore . The man … Ģitāra aizdegās un vilks ar mūmiju vairs nebija nohipnotizēti... Vīrs atkal nebija drošībā. Vīrs bēga no mūmijas, vilka un citplanētieša... Gitara wybuchła! Mumia i wilk obudzili się- nie byli już więcej zahipnotyzowani…człowiek znowu był w niebezpieczeństwie.

In the same time, children of the alien couldn’t wait the father and went to find him. Tai pat laikā, citplanētieša bērni nevarēja sagaidīt savu tēti un devās to meklēt. W tym samym czasie, dzieci kosmity bardzo się niepokoiły o tatę i postanowiły zejść na ziemię, aby go poszukać. :

In the same time, c hildren of the alien c ouldn ’t wait the father and went to find him. Tai pat laikā, citplanētieša bērni nevar ē ja sagaid ī t savu tēti un devās to meklēt. W tym samym czasie, dzieci kosmity bardzo się niepokoiły o tatę i postanowiły zejść na ziemię, aby go poszukać.

Children saw the alien- father and joined to chase the men with others. Visi skrēja pakaļ vīram. Zobaczyły go i przyłączyły się do pościgu za człowiekiem.:

Children saw the alien- father and join ed to chase the men with others . Visi skrēja pakaļ vīram. Zobaczyły go i przyłączyły się do pościgu za człowiekiem.

Suddenly the man stopped and pulled out another musical instrument- the drum, from his magic pocket and started playing. Pēkšņi vīrs apstājās, izvilka no burvju maisa bungas un sāka tās spēlēt. Nagle człowiek zatrzymał się i wyciągnął ze swojej magicznej kieszeni kolejny instrument muzyczny-bębenek i zaczął ma min grać:

Suddenly the man stop p ed and pulled out another music al instrument- the drum, from his magic pocket and start ed play ing . Pēkšņi vīrs apstājās, izvilka no burvju maisa bungas un sāka tās spēlēt. Nagle człowiek zatrzymał się i wyciągnął ze swojej magicznej kieszeni kolejny instrument muzyczny-bębenek i zaczął ma min grać

Suddenly the man hit the root of the tree, fell over and the drums got broken. Pēkšņi vīrs aizķērās aiz koka saknes, pakrita un bungas saplīsa. Nagle człowiek uderzył  o korzeń drzewa,przewrócił się i bębenek został zniszczony.:

Suddenly the man hit the root of the tree, fell over and the drums got broken. Pēkšņi vīrs aizķērās aiz koka saknes, pakrita un bungas saplīsa. Nagle człowiek uderzył  o korzeń drzewa,przewrócił się i bębenek został zniszczony.

Then the man pulled out a magic pipe. Tad vīrs izvilka burvju stabuli. Wtedy człowiek wyciągnął magiczną fujarkę.:

Then the man pulled out a magic pipe. Tad vīrs izvilka burvju stabuli. Wtedy człowiek wyciągnął magiczną fujarkę.

The sounds going from the magic pipe were so beautiful that everybody started dancing. Līdz ko stabule atskanēja, ikviens, kurš izdzirdēja stabules skaņas, sāka dejot. Dźwięki fujarki były tak piękne, że wszyscy zaczęli tańczyć.:

The sounds going from the magic pipe w ere so be a utiful that everybody started dancing. L īdz ko stabule atskanēja, ikviens , k ur š izdzirdēja stabules skaņas, sāka dejot. Dźwięki fujarki były tak piękne, że wszyscy zaczęli tańczyć.

Everyone was listening to the melody of the magic pipe, dancing and becoming friendly step by step. After that all of them went to the man’s house. Klausīdamies stabules skaņās un dejodami visi sadraudzējās un aizgāja uz vīra māju. Wszyscy słuchali melodii dochodzącej z magicznej fujarki, tańczyli i krok po kroku stawali się przyjaciółmi.:

Everyone was listen ing to the melody of the magic pipe, danc ing and bec o m ing friendly step by step. After that all of them went to the man’s house . K lausīdamies stabules skaņās un dejodami visi sadraudzējās un aizgāja uz vīra māju. Wszyscy słuchali melodii dochodzącej z magicznej fujarki, tańczyli i krok po kroku stawali się przyjaciółmi.

Suddenly something started ringing terribly. It was an alarm clock and the man woke up. It had only been a terrible dream. Pēkšņi atskanēja modinātājs un vīrs pamodās. Izrādās tas bija šausmīgs sapnis Nagle coś zaczęło okropnie dzwonić. To był budzik i człowiek obudził się. To był tylko zły sen.:

Suddenly something started ringing terribly. It was a n alarm clock and the man w oke up. It had only been a terrible dream. Pēkšņi atskanēja modinātājs un vīrs pamodās. Izrādās tas bija šausmīgs sapnis Nagle coś zaczęło okropnie dzwonić. To był budzik i człowiek obudził się. To był tylko zły sen.

The End Beigas KONIEC:

The End Beigas KONIEC

authorStream Live Help