angina pectoris

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: dhiren2012 (91 month(s) ago)

nice job i wana dawnload for education purpose

By: drzaman (108 month(s) ago)

Its a fine work. I want to download it for educational purposes.

Presentation Transcript

Slide 1: 

ANGINA PEKTORIS

Slide 2: 

klinički sindrom koji karakteriziraju snažni bolovi u prekordiju zbog prolazne ishemije miokarda bol najčešće nastaje pri naporu ili emocionalnom stresu, a brzo prestaje u mirovanju ili djelovanjem nitroglicerina prema stabilnosti simptoma razlikujemo stabilnu i nestabilnu

STABILNA ANGINA PEKTORIS : 

STABILNA ANGINA PEKTORIS Karakteriziraju angiozne boli koje u posljednja dva mjeseca ne mijenjaju intenzitet, učestalost ili trajanje

Klinička slika : 

Klinička slika nelgoda, pritisak, težina i pečenje u grudima, gušenje ili nedostatak zraka lokalizacija nelagode obično je retrosternalno, ali može biti i na drugim mjestima trajanje boli je 1 od 5 minuta obično se javlja u tijeku fizičkog napora ili emocionalnog stresa palpitacija, omaglica, znojenje, vrtoglavica, dispneja, probavne smetnje

Dijagnostički postupak : 

Dijagnostički postupak anmneza, klinički pregled kontinuirani 24-satni EKG test opterećenja ehokardiografija radionuklidna perfuzijska scintiografija koronarografija ventrikulografija

Liječenje : 

Liječenje U liječenju stabilne angine pektoris važne su opće mjere uklanjanja činitelja rizika Cilj medikamentnog liječenja je liječenje akutnog napadaja te prevencija anginoznih napadaja

NESTABILNA ANGINA PEKTORIS : 

NESTABILNA ANGINA PEKTORIS Sindrom koji nastaje zbog trajnije neodgovarajuće koronarne cirkulacije Bol se javlja u mirovanju ili čak u snu i ne prestaje čak nakon primjene nitroglicerina Razlika od stabilne angine pektoris u intenzitetu i trajanju boli

Dijagnostički postupci : 

Dijagnostički postupci Anmneza i fizikalni pregled Biokemijske analize krvi Ehokardiografija Radionuklidna scintigrafija miokarda koronarografija

Liječenje : 

Liječenje Ciljevi liječenja: Prvencija akutnog infarkta miokarda Preveniranje i liječenje malignih aritmija “prevođenje” nestabilnog oblika u stabilnu Smanjenje smrtnosti

PRINZMENTALOVA ANGINA : 

PRINZMENTALOVA ANGINA Rijedak oblik angine pojavljuje se gotovo uvijek u mirovanju,a vrlo rijetko pri naporu ili u emocionalnom stresu Uzrokovana je spazmom jedne od glavnih epikardnih koronarnih arterija Bol se pojavljuje iznenada, bez prethodnih napora, u mirovanju, noću,praćena je teškim aritmijama kao što su ventrikulska tahikardija i finrilacija

Liječenje : 

Liječenje MEDIKAMENTOZNO – antagonisti kalcija i nitrata Mogućnost perkutane transluminalne koronarne angioplastike ili premoštenje koronarne arterije

HVALA NA PAŽNJI ! : 

HVALA NA PAŽNJI !

authorStream Live Help